setala

SM4DOCS.LST

Apr 29th, 2021
632
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. cat *
 2. TKK/Tietojenk{sittelyopin lab.
 3. 3.76.127 Assembler
 4. Kalle Hukkinen                                          04.03.1982
 5.  
 6.  
 7.         Joitakin assembler-ohjelmointiin liittyvi{ vihjeit{:
 8.  
 9.  
 10. Viitteiden k{yt|st{
 11.  
 12.         --[l{ k{yt{ viitteennimi{, jotka ovat samoja kuin esimerkiksi
 13.           jotkin konek{skyt.
 14.         --[l{ k{yt{ pitempi{ viitteit{, kuin mit{ assembler tunnistaa.
 15.         --K{yt{ viitteiss{ vain kirjain- ja numeromerkkej{.
 16.           Aloita viite kirjaimella.
 17.         --K{yt{ viitteit{, jotka kuvaavat merkityst{{n, siis
 18.           esim. 'addword' eik{ 'xxx'.
 19.        
 20.  
 21. Vakiot ja lausekkeet
 22.        
 23.         --K{yt{ vakioissa selkeint{ lukuj{rjestelm{{,
 24.           esim. laskurit desimaalisina, maskit oktaalisina
 25.           tai hexana, ASCII-merkit merkkivakioina jne.
 26.         --Erota data ja osoitteet.
 27.         --Pid{ lausekkeet mahdollisimman yksinkertaisina.
 28.        
 29.  
 30. Kommentoinnista
 31.        
 32.         --Kommentin tulisi kertoa miten joku k{sky vaikuttaa
 33.           teht{v{n suoritukseen eik{ miten se vaikuttaa keskusyksik|n
 34.           toimintaan, siis EI n{in: "add 1 to accumulator"
 35.           tai "hyp{t{{n alkuun", vaan n{in:
 36.           "line feed to tty" tai "joko l{mp|tila ylitti raja-arvon?".
 37.         --Kommentin on oltava lyhyt ja selke{
 38.         --[l{ k{yt{ eriskummallisia lyhenteit{.
 39.         --Kommentoi kaikki vakio- ja muuttujam{{rittelyt.
 40.         --Kommentoi kunkin modulin tai aliohjelman toiminta,
 41.           parametrinv{litys sek{ rekisterien k{ytt|.
 42.         --Pid{ k{ytt{m{si terminologia yhten{isen{.
 43.           Kommentoidessa ei tarvitse pel{t{ toistoa.
 44. .pl 66
 45. .ll 70
 46. .he 'TKK/Tietojenk{sittelyopin lab.''DOKUMENTOINTIOHJE'
 47. .fo ''-%-''
 48. .m2 0
 49. 3.76.127 Assembler
 50. .br
 51. Kalle Hukkinen                                              20.01.1982
 52. .m2 2
 53. .in 18
 54. .bl 4
 55. .ti 0
 56. Dokumentointiohjeet:
 57.  
 58.  
 59.  
 60. .ti16
 61. 1.Ohjelmadokumentti on perusrakenteeltaan samanlainen
 62. kuin korkean tason kielill{ kirjoitettujen ohjelmien
 63. dokumentit.
 64.  
 65. .ti16
 66. 2.Mit{{n erityist{ dokumentointilomakkeistoa ei tarvitse
 67. k{ytt{{. Suosittelen tutustumista UNIXin roff ja nroff
 68. tekstinmuokkausohjelmistoihin. Lyhyt kuvaus l|ytyy
 69. artikkelista 'UNIX For Beginners', ja
 70. enemm{n tietoja on manuaaleissa 'UNIX Programmer's Manual' sek{
 71. 'NROFF User's Manual'.
 72.  
 73. .ti16
 74. 3.Dokumentin tulee selke{sti kuvata ohjelman rakenne
 75. modulikuvauksin, sek{ eri aliohjelmien parametriv{litys.
 76.  
 77. .ti16
 78. 4.Varatut muuttuja-alueet sek{ niiden k{ytt| on selostettava.
 79.  
 80. .ti16
 81. 5.Ohjelmasta tulee olla algoritmikuvaus jollain korkean
 82. tason kielell{ (Pascal, Simula, Algol, mutta EI Fortran)
 83. tai pseudokielell{. Kuvausta ei tarvitse testata tai
 84. k{{nt{{.
 85.  
 86. .ti16
 87. 6.Hyvin kommentoitu ohjelmalistaus liitet{{n dokumenttiin.
 88. Assembler-ohjelmoinnissa kommentointi on ehdottomuus.
 89. Kommentoinnin on oltava toimenpiteit{ selkiytt{v{{,
 90. ei siis pid{ kertoa, ett{ siirret{{n ykk|nen rekisteriin
 91. nolla, vaan miksi n{in tehd{{n!
 92.  
 93. .ti16
 94. 7.K{ytt|ohjeet ja esimerkit
 95.  
 96.                      UNIX V6 boottaus AMPEX levylt{
 97.                      =----------------------------=
 98.  
 99.       Kaada kone HALLITUSTI, eli anna sync komento kun olet logannut
 100.       sis{{n. Tai loggaa sis{{n projectille sync.
 101.       HETI kun saat uudestaan promptin, ('#' tai '%')  paina
 102.       HALT nappula alas. (Valkoinen nappula prosessorissa)
 103.  
 104.       T{m{n j{lkeen pit{{ harrastaa hieman koneen ohjelmoimista
 105.       keinukytkimilt{: Sy|tet{{n oktaalinen osoite (esim) 001000
 106.       antamalla se keinukytkimilt{ (Nappula 9 alhaalla, muut ylh{{ll{).
 107.  
 108.       Tee seuraavan ohjeen mukaan:
 109.       (Kaikki esiintyv{t luvut ovat OKTAALILUKUJA !!!)
 110.  
 111.         001000 LOAD ADDRS        (Lataa osoitteen 001000)
 112.         012737 DEP               (Painetaan KERRAN punaista DEP nappulaa)
 113.         000013 DEP
 114.         176306 DEP
 115.         000001 DEP
 116.         001000 LOAD ADDRS        (Lataa uudestaan osoite 001000)
 117.                HALT -> ENABLE    (Painettaessa alhaalla olevaa HALT nappulaa
 118.                                   se nousee yl|s ENABLE asentoon.)
 119.                START             (Paina ja p{{st{ irti, kone k{ynnistyy
 120.                                   ja j{{ ikuiseen silmukkaan)
 121.                ENABLE -> HALT    (Pys{ytt{{ koneen)
 122.         000000 LOAD ADDRS        (Lataa osoitteen 000000)
 123.                HALT -> ENABLE    (HALT nappula ENABLE asentoon)
 124.                START             (K{ynnist{{ koneen)
 125.  
 126.         Konsolina olevalle p{{tteelle ilmestyy ( -tynee?) '@', johon
 127.         kirjoitetaan unix ja RETURN (ilman v{lily|ntej{!)
 128.  
 129.         T{m{n j{lkeen kone k{ynnistynee normaalisti, ja kysyy
 130.         p{iv{m{{r{n/kellonajan, jonka j{lkeen se hoitaa itse loput.
 131.  
 132.         Jos esiintyy ongelmia (esim. root device corrupted),
 133.         ota yhteytt{ Jukiin.
 134.  
 135.                   Jukka Virtanen,  TeKoLa,  451-2624,  U249
 136.                   Puhelin Kotiin   522558
 137.  
 138.  
 139. Levynpaikkailuesimerkki
 140. Kalle Hukkinen  10.03.1982
 141.  
 142.  
 143. # dcheck /dev/rrk0
 144. /dev/rrk0:
 145. entries link cnt
 146. 561     1       0
 147. 565     1       0
 148. 584     1       0
 149. # icheck /dev/rrk0
 150. /dev/rrk0:
 151.  3096 dup; inode=0, class=free
 152.  3102 dup; inode=0, class=free
 153.  1266 dup; inode=0, class=free
 154. 3 dups in free
 155. spcl      31
 156. files    423
 157. large    127
 158. direc     35
 159. indir    127
 160. used    3701
 161. free     215
 162. # ncheck -i 561 565 584 /dev/rrk0
 163. /dev/rrk0:
 164. 584     /tmp/atm1a
 165. 565     /tmp/atm2a
 166. 561     /tmp/atm3a
 167. # rm /tmp/atm*
 168. /tmp/atm1a (0 mode)?y
 169. /tmp/atm2a (0 mode)?y
 170. /tmp/atm3a (0 mode)?y
 171. /tmp/e00117 (600 mode)?
 172. /tmp/e00235 (600 mode)?
 173. # icheck -s /dev/rrk0
 174. /dev/rrk0:
 175. #
 176. #
 177. # dcheck /dev/rrk1
 178. /dev/rrk1:
 179. #
 180. # icheck /dev/rrk1
 181. /dev/rrk1:
 182. missing    4
 183. spcl       0
 184. files    631
 185. large    128
 186. direc    144
 187. indir    128
 188. used    3813
 189. free     968
 190. # icheck -s /dev/rrk1
 191. /dev/rrk1:
 192. #
 193. / T{m{ pieni esimerkkiohjelma k{{nt{{ p{{ttelt{ annetun
 194. / tekstirivin merkit k{{nteiseen j{rjestykseen
 195.  
 196. / Kalle Hukkinen   26.11.1981
 197.  
 198. buflen  = 80.           /puskurin pituus m{{ritell{{n vakioksi
 199. cr      = 15            /carriage return
 200. lf      = 12            /line feed
 201.  
 202.         .text
 203. main:
 204.         mov     $1,r0           /r0 sis{lt{{ nyt tiedostonumeron write-kutsua
 205.         sys     write;info;infolen / varten  (tty kuvaputki = 1)
 206.         clr     r0              /r0 sis{lt{{ systeemikutsua read varten
 207.         sys     read;iobuf;buflen / tiedostonumeron (tty n{pp{imist| = 0)
 208.         bcs     ex              /read-virhetilanteessa carry asettuu
 209.         mov     r0,r2           /read palauttaa r0:ssa luettujen merk. m{{r{n
 210.         beq     ex              /jos se oli 0, poistutaan
 211.         mov     $iobuf,r1       /puskurin alkuosoite rekisteriin r1
 212. 1:      movb    (r1)+,-(sp)     /siirret{{n merkit puskurista pinoon
 213.         dec     r0              /merkkien m{{r{n laskuri
 214.         bne     1b              /joko siirrettiin kaikki ??
 215.  
 216.         mov     $iobuf,r1       /puskurin alkuosoite
 217.         mov     r2,r0           /merkkien m{{r{ oli muistissa r2:ssa
 218. 2:      movb    (sp)+,(r1)+     /siirret{{n merkit nyt k{{nteisess{
 219.         dec     r0              /  j{rjestyksess{ pinosta puskuriin
 220.         bne     2b              /joko siirrettiin ?
 221.         movb    $cr,(r1)+       /pannaan puskuriin viel{ return
 222.         movb    $lf,(r1)+       /  ja linefeed
 223.         clrb    (r1)+           /  sek{ loppuun nul
 224.  
 225.         mov     $1,r0           /r0:ssa tiedostonumero (tty kuvaputki = 1)
 226.         sys     write;iobuf;buflen  /puskurin tulostus
 227. ex:     sys     exit
 228.  
 229.         .data
 230. info:   <K{{nnet{{np{ rivin merkit v{{rinp{in \nAnna jokin teksti!\n\0>
 231. infolen =.-info
 232.  
 233.         .bss
 234. iobuf:  .=.+buflen              /puskurin koko on buflen merkki{
 235.  
 236.  
 237. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 238. Kalle Hukkinen                                              17.11.1981
 239.  
 240.  
 241.  
 242.  
 243. Floating-point lukujen laskutoimitukset SM-4:n UNIX-assemblerilla
 244.  
 245.  
 246.                   Floating-point lukujen formaatti on sama kuin PDP-11
 247.                   formaatti, joka ei kuitenkaan ole yksityiskohdiltaan
 248.                   aivan sama kuin IEEE:n  standardi  minitietokoneiden
 249.                   floating-point esitysmuodosta.  PDP-11 koneessa flo-
 250.                   tari on kaksi sanaa  (32  bitti{).   Ylin  bitti  on
 251.                   merkkibitti,  kahdeksan  seuraavaa  ovat eksponentti
 252.                   excess-128 muodossa,  ja  mantissa  on  normalisoitu
 253.                   (ylin  bitti  on  aina  1 ja siten n{kym{t|n) siten,
 254.                   ett{ bin{{ripiste on  koko  mantissan  edess{,  siis
 255.                   n{kym{tt|m{n bitin edess{!
 256.                   (0.5 <= mantissa < 1.0)
 257.  
 258.                   K{ytett{viss{  ovat kaikki nelj{ peruslaskutoimitus-
 259.                   ta.   UNIX-assembler  ei  kuitenkaan   tunne   n{it{
 260.                   nimenomaisia flotarik{skyj{, vaan generoi koodia ns.
 261.                   PDP-11 floating-point- prosessoria varten, jota taas
 262.                   ei  SM-4 laitteistossa ole.  Niinp{ k{skyt joudutaan
 263.                   kirjoittamaan oktaalisessa muodossa  assemblerkoodin
 264.                   sekaan:
 265.                           07500r          / fadd  r
 266.                           07501r          / fsub  r
 267.                           07502r          / fmul  r
 268.                           07503r          / fdiv  r
 269.                   joissa  r  on  siis  jokin  osoitinrekisteri,  jonka
 270.                   osoittamassa muistipaikassa operandit ovat:
 271.                           (r)             high source
 272.                                                   (eniten merk. osa)
 273.                           (r)+2           low  source
 274.                           (r)+4           high destination
 275.                           (r)+6           low  destination
 276.                   Vastaus tulee dest. operandiin (r)+4 ja (r)+6 , joka
 277.                   siis tuhoutuu.
 278.  
 279.                   Esim.
 280.                           .text
 281.                           mov     $oprnds,r1
 282.                           075021                  /fmul   r1
 283.                           sys     exit
 284.  
 285.                           .data
 286.                    oprnds:047700
 287.                           000000
 288.                           047640
 289.                           000000
 290.  
 291.                   T{m{ pieni ohjelmaesimerkki kertoo kesken{{n flotar-
 292.                   it 047700000000 ja 047640000000,  ja  vastaus  tulee
 293.                   j{lkimm{isen  p{{lle  muistipaikkaan oprnds+4, johon
 294.                   my|s r1 laskutoimituksen j{lkeen osoittaa.
 295.  
 296.  
 297.                                  -1-
 298.  
 299.  
 300.  
 301. .pl 66
 302. .ll 70
 303. .he 'TKK/TeKoLa''UNIX-k{ytt|j{rjestelm{'
 304. .fo ''-%-''
 305. .m2 0
 306. Kalle Hukkinen                                              17.11.1981
 307. .br
 308. .m2 2
 309. .in 18
 310. .bl 4
 311. .ti 0
 312. Floating-point lukujen laskutoimitukset SM-4:n UNIX-assemblerilla
 313.  
 314.  
 315. Floating-point lukujen formaatti on sama kuin PDP-11 formaatti, joka
 316. ei kuitenkaan ole yksityiskohdiltaan aivan sama kuin
 317. IEEE:n standardi minitietokoneiden floating-point esitysmuodosta.
 318. PDP-11 koneessa flotari on kaksi sanaa (32 bitti{).
 319. Ylin bitti on merkkibitti, kahdeksan seuraavaa ovat eksponentti
 320. excess-128 muodossa, ja mantissa on normalisoitu (ylin bitti on aina 1 ja
 321. siten n{kym{t|n) siten, ett{ bin{{ripiste on koko mantissan
 322. edess{, siis n{kym{tt|m{n bitin edess{!
 323. .br
 324. (0.5 <= mantissa < 1.0)
 325.  
 326. K{ytett{viss{ ovat kaikki nelj{ peruslaskutoimitusta.
 327. UNIX-assembler ei kuitenkaan tunne n{it{ nimenomaisia
 328. flotarik{skyj{, vaan generoi koodia ns. PDP-11 floating-point-
 329. prosessoria varten, jota taas ei SM-4 laitteistossa ole.
 330. Niinp{ k{skyt joudutaan kirjoittamaan oktaalisessa muodossa
 331. assemblerkoodin sekaan:
 332.         07500r          / fadd  r
 333.         07501r          / fsub  r
 334.         07502r          / fmul  r
 335.         07503r          / fdiv  r
 336. .br
 337. joissa r on siis jokin osoitinrekisteri, jonka osoittamassa
 338. muistipaikassa operandit ovat:
 339.         (r)             high source
 340.                                 (eniten merk. osa)
 341.         (r)+2           low  source
 342.         (r)+4           high destination
 343.         (r)+6           low  destination
 344. .br
 345. Vastaus tulee dest. operandiin (r)+4 ja (r)+6 , joka siis tuhoutuu.
 346.  
 347. Esim.
 348.         .text
 349.         mov     $oprnds,r1
 350.         075021                  /fmul   r1
 351.         sys     exit
 352.  
 353.         .data
 354.  oprnds:047700
 355.         000000
 356.         047640
 357.         000000
 358.  
 359. T{m{ pieni ohjelmaesimerkki kertoo kesken{{n flotarit
 360. 047700000000 ja 047640000000, ja vastaus tulee j{lkimm{isen
 361. p{{lle muistipaikkaan oprnds+4, johon my|s r1 laskutoimituksen
 362. j{lkeen osoittaa.
 363. .pl 66
 364. .ll 70
 365. .he 'TKK/TeKoLa''UNIX-k{ytt|j{rjestelm{'
 366. .fo ''-%-''
 367. .m2 0
 368. Kalle Hukkinen                                              18.12.1981
 369. .br
 370. .m2 2
 371. .in 18
 372. .bl 4
 373. .ti 0
 374. OTSIKKO
 375.  
 376.  
 377.  
 378.  
 379. .ti 0
 380. Johdanto
 381.  
 382.  
 383.         SM4 - UNIX Helppi (14.01-83 Juki)
 384.  
 385.  
 386.         Olet Tkk/LK UNIX V6 :ssa.
 387.  
 388.         K{yt|ss{si on csh niminen ohjelmoitava komentotulkki.
 389.         Koneesta p{{set ulos kirjoittamalla logout
 390.         tai painamalla CONTROL-D :t{.
 391.  
 392.         (Muista, ett{ UNIX:issa isot ja pienet kirjaimet ovat
 393.          eri asioita !!!)
 394.  
 395.  
 396.         Yleisi{ komentoja:
 397.  
 398.         man komento
 399.         l -l            listaa hakemiston tiedostojen nimet
 400.         pwd             present working directory (nykyinen ty|hakemisto)
 401.         who             ketk{ muut seikkailevat koneessa
 402.         ps              omat ajossa olevat ohjelmat (ja PID niille)
 403.         kill PID        murhaa ohjelman (PID:in saa esim ps komennolla)
 404.         <break>         painamalla break nappulaa, siirrat
 405.                         nykyisen ohjelmasi n{enn{isesti taustalle.
 406.                         (SILTI katkeaa RUBOUT:illa !!!)
 407.                         Uusi <break> siirtyy takaisin ohjelman prosessiin.
 408.         ^D              Logout
 409.         ed file         editoi tiedostoa file
 410.         cd dir          vaihda hakemistoa
 411.         cd ..           siirry hakemistopuussa ylosp{in
 412.  
 413.  
 414.         SM4 - UNIX Helppi (14.01-83 Juki)
 415.  
 416.  
 417.         Olet Tkk/LK UNIX:issa.
 418.         Jos haluat p{{st{ ulos, paina CONTROL-D :t{.
 419.  
 420.         (Muista, ett{ UNIX:issa isot ja pienet kirjaimet ovat
 421.          eri asioita !!!)
 422.  
 423.  
 424.         Yleisi{ komentoja:
 425.  
 426.         l -l            listaa hakemiston tiedostojen nimet
 427.         pwd             present working directory (nykyinen ty|hakemisto)
 428.         who             ketk{ muut seikkailevat koneessa
 429.         ps              omat ajossa olevat ohjelmat (ja PID niille)
 430.         kill PID        murhaa ohjelman (PID:in saa esim ps komennolla)
 431.         <break>         painamalla break nappulaa, siirrat
 432.                         nykyisen ohjelmasi n{enn{isesti taustalle.
 433.                         (SILTI katkeaa RUBOUT:illa !!!)
 434.                         Uusi <break> siirtyy takaisin ohjelman prosessiin.
 435.         ^D              Logout
 436.         ed file         editoi tiedostoa file
 437.         cd dir          vaihda hakemistoa
 438.         cd ..           siirry hakemistopuussa ylosp{in
 439.  
 440.  
 441. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 442. Kalle Hukkinen                                              18.12.1981
 443.  
 444.  
 445.  
 446.  
 447. UNIXIN K[YT\N ALKEET
 448.  
 449.  
 450.  
 451.  
 452. Johdanto
 453.  
 454.                   T{m{n paperin tarkoitus on olla ensimm{inen johdatus
 455.                   TKK/TeKoLan SM-4  -tietokoneessa  k{ytett{v{n  UNIX-
 456.                   k{ytt|j{restelm{n  ominaisuuksiin.   T{ss{ esitet{{n
 457.                   erityisesti paikallisen TKK UNIXin  erityispiirteit{
 458.                   sek{   k{ytt|{   korkeakoulun  datavaihteen  kautta.
 459.                   T{ydent{vi{ esityksi{ ovat Bell Laboratorion toimit-
 460.                   tamat  artikkelit 'UNIX for Beginners', joka on pal-
 461.                   jolti t{m{n esityksen l{hde ja  siis  p{{llekk{inen,
 462.                   sek{  'A Tutorial Introduction to the UNIX Text Edi-
 463.                  tor' ja 'Programming in C - A Tutorial'.
 464.  
 465.  
 466. Login
 467.  
 468.                   Datavaihde tunnistaa ison N-kirjaimen  UNIX-kutsuksi
 469.                   ja   kytkee   yhden  SM-4  tietokoneeseen  menevist{
 470.                   kahdeksasta  datavaihdelinjasta  p{{tteeseen.   UNIX
 471.                   vastaa kirjoittamalla:
 472.  
 473.                           login:
 474.  
 475.                   johon   vastataan  omalla  k{ytt{j{tunnuksella.  Jos
 476.                   k{ytt{j{ on m{{ritellyt itselleen salasanan (mik{ on
 477.                   toivottavaa), kysyy UNIX sen kirjoittamalla:
 478.  
 479.                           password:
 480.  
 481.                   Jos  salasana  oli  oikea, tulostaa UNIX jonkin sys-
 482.                   teemitiedoituksen sek{ promptaa prosenttimerkill{  %
 483.                   tiedoksi  siit{,  ett{  j{rjestelm{  on  valmis vas-
 484.                   taanottamaan komentoja.
 485.  
 486.  
 487. Salasana
 488.  
 489.                   Salasanan voi itselleen m{{ritell{ komennolla:
 490.  
 491.                           % passwd k{ytt{j{tunnus salasana
 492.  
 493.                   Samalla komennolla sit{ voi my|s muuttaa.
 494.  
 495.  
 496.  
 497.  
 498.  
 499.  
 500.  
 501.                                  -1-
 502.  
 503.  
 504.  
 505.  
 506.  
 507. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 508.  
 509.  
 510. Logout
 511.  
 512.                   P{{teistunnon  lopetus   tapahtuu   yksinkertaisesti
 513.                   Ctrl-D merkill{, jolloin systeemi kirjoittaa:
 514.  
 515.                           logged out
 516.  
 517.  
 518. P{{tenopeus
 519.  
 520.                   Jos p{{tteess{ on nopeus 2400, voidaan  loggattaessa
 521.                   sis{{n  muuttaa  k{tev{sti  nopeutta.  Kun shift-N:n
 522.                   j{lkeen tulostuu 'login:', vaihdetaan heti  p{{tteen
 523.                   nopeus  2400:an  ja  sen  j{lkeen  painetaan  BREAK-
 524.                   n{pp{int{.  T{ll|in 'login:' tulostuu  uudelleen  ja
 525.                   voidaan kirjoittaa k{ytt{j{tunnus.  Muuksi nopeudek-
 526.                   si vaihtaminen k{y stty-komennolla.
 527.  
 528.  
 529. Erikoismerkit
 530.  
 531.                   UNIX k{ytt{{ hieman erikoisia merkkej{ sy|tteen kor-
 532.                   jailumerkkein{.     Edellisen   kirjoitetun   merkin
 533.                   pyyhkii  'risuaita'  #  ja  koko  kirjoitetun  rivin
 534.                   tuhoaa  'miumau'  @.  Jos n{it{ merkkej{ haluaa kir-
 535.                   joittaa tekstin sekaan (esim. editorilla), on  niit{
 536.                   edelt{v{n  merkin  oltava 'backslash' \, siis \# tai
 537.                   \@.
 538.  
 539.                   Suoritettavan   ohjelman   keskeytt{{  RUB  eli  DEL
 540.                   n{pp{in, siis ei Break. BREAK:n painaminen  ohjelman
 541.                   suorituksen aikana aiheuttaa sen, ett{ suoritus jat-
 542.                   kuu tausta-ajona ja itse  p{{st{{n  UNIXin  komento-
 543.                   tasolle.
 544.  
 545.                   K{yt|ss{ olevassa  TKK-UNIXissa  ovat  k{ytett{viss{
 546.                   my|s  DECist{  tutut  Ctrl-S  ja  Ctrl-Q tulostuksen
 547.                   tilap{ist{  pys{ytyst{  varten,  sek{  Ctrl-R   kir-
 548.                   joitetun  (ja mahdollisesti korjaillun) komentorivin
 549.                   uudelleentulostusta varten.  Edellisen komennon  voi
 550.                   toista kirjoittamalla 'miinus'-merkin:  -<CR>
 551.  
 552.  
 553. Komento
 554.  
 555.                   Komennot  UNIXille  annetaan  promptin  %  per{{n ja
 556.                   p{{tet{{n RETURN tai LINEFEED n{pp{imell{.  UNIXille
 557.                   voidaan  kirjoittaa  seuraavia  komentoja my|s edel-
 558.                   lisen komennon suorituksen aikana  (kuten  DECille),
 559.                   mutta  ero DECiin verrattuna on se, ett{ UNIX kaiut-
 560.                   taa kirjaimet v{litt|m{sti.  UNIX-komennon tulkitsee
 561.                   ohjelma nimelt{ shell, ja siirt{{ suorituksen komen-
 562.                   non      toteuttavalle      ohjelmalle.       UNIXin
 563.                   k{ytt|j{rjestelm{komennot ovat siis tavallisia suor-
 564.                   itettavia ohjelmia.
 565.  
 566.  
 567.                                  -2-
 568.  
 569.  
 570.  
 571.  
 572.  
 573. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 574.  
 575.  
 576. Tiedostoj{rjestelm{
 577.  
 578.                   UNIXin tiedostoj{rjestelm{ on  puhtaan  hierarkinen.
 579.                   Sen  juuri  on hakemisto nimelt{ root, joka jakautuu
 580.                   tiedostoiksi ja hakemistoiksi. Kukin  hakemisto  voi
 581.                   edelleen sis{lt{{ tiedostoja ja alihakemistoja, jne.
 582.                   Ainoa ero tiedostojen ja hakemistojen v{lill{ on se,
 583.                   ett{  hakemistoa voi muuttaa vain systeemi.  Tiedos-
 584.                   toilla ei ole mit{{n typpi{ tai sis{ist{ rakennetta,
 585.                   ne   ovat   yksinkertaisesti   tavujonoja.   Kaikkia
 586.                   tiedostoja, ohjelmia  ja  I/O-laitteita  k{sitell{{n
 587.                   homogeenisesti,  siis  laitteelle  tulostetaan kuten
 588.                   tiedostoon.
 589.  
 590.                   Omassa  hakemistossa  (tarkemmin siin{ hakemistossa,
 591.                   jossa parhaillaan ty|skentelee) voi tiedostoon  vii-
 592.                   tata  suoraan  tiedostonimell{.  T{ydellisen tiedos-
 593.                   tonimen muodostaa  kuitenkin  tiedostopolku  l{htien
 594.                   juuresta.  Juureen (root) voi viitata symbolilla / ,
 595.                   ja siit{ edelleen esim. k{ytt{j{ virtasen tiedostoon
 596.                   zap  voi  viitata  polulla  /usr/virtanen/zap.   zap
 597.                   kuuluu siis hakemistoon /usr/virtanen, joka  puoles-
 598.                   taan  on  hakemiston  /usr  alihakemisto.   /usr  on
 599.                   suoraan  juurihakemiston  /   (=root)  alihakemisto.
 600.                   Jos   k{ytt{j{  virtasella  on  alihakemisto,  jonka
 601.                   t{ydellinen (polku)nimi on /usr/virtanen/subdir,  ja
 602.                   siell{ tiedosto data, voi h{n ty|skennelless{{n hak-
 603.                   emistossa /usr/virtanen viitata kyseiseen tiedostoon
 604.                   nimell{    subdir/data.    Puuhierarkiassa  alasp{in
 605.                   viitattaessa ei siis tarvitse  k{ytt{{  koko  polun-
 606.                   nime{ (mutta nime{ ei my|sk{{n t{ll|in pid{ aloittaa
 607.                   juuren symbolilla / )
 608.  
 609.  
 610.  
 611. Shell
 612.  
 613.                   Shell on  UNIXin  komentotulkki.  Se  on  itsen{inen
 614.                   ohjelma (ei siis osa k{ytt|j{rjestelm{{), joka tulk-
 615.                   itsee k{ytt|j{rjestelm{lle annetut komennot  ja  luo
 616.                   niiden  mukaan  komennon  suorittavat prosessit. Jos
 617.                   halutaan suorittaa komento tai ohjelma taustaproses-
 618.                   sina  siten,  ett{  ei  odoteta ohjelman suorituksen
 619.                   p{{ttymist{  ennenkuin  palataan  shellin   komento-
 620.                   tasolle, voidaan komento p{{tt{{ merkkiin &. T{ll|in
 621.                   voidaan v{litt|m{sti jatkaa  p{{tety|skentely{.  Jos
 622.                   taustalla  ajettavassa ohjelmassa on tulostuksia, ne
 623.                   ohjautuvat kuitenkin normaalisti p{{tteelle.
 624.  
 625.                   Shelliss{ on mahdollisuus muuttaa ohjelman sy|t|n ja
 626.                   tulostuksen   oletustiedostoa   (=p{{te).   Se   k{y
 627.                   operaattoreilla  <  ja  >,  joista < tiedoston nimen
 628.                   edess{ aiheuttaa sy|t|n kyseisest{ tiedostosta ja  >
 629.                   tulostuksen tiedostoon.  Esimerkiksi kun komento:
 630.  
 631.                           cat file
 632.  
 633.                                  -3-
 634.  
 635.  
 636.  
 637.  
 638.  
 639. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 640.  
 641.  
 642.                   aiheuttaa  tiedoston  file  tulostuksen  p{{tteelle,
 643.                   niin komento:
 644.  
 645.                           cat file1 >file2
 646.  
 647.                   aiheuttaa  tiedoston  file1  tulostuksen  tiedostoon
 648.                   file2.   Lis{ksi  voidaan  tiedoston loppuun liitt{{
 649.                   tulostusta operaattorilla >>, t{ll|in  siis  tiedos-
 650.                   tossa aiemmin ollut tieto ei tuhoudu.
 651.  
 652.                   Shellin  er{s  erikoisuus  ovat  ns.  putket,  joita
 653.                   merkit{{n   operaattorilla  |  (pystyviiva).   Putki
 654.                   poistaa   usein    v{liaikaistiedostojen    tarpeen.
 655.                   Esimerkki:   ls   tulostaa  hakemistolistauksen,  wc
 656.                   laskee tiedostossa olevien rivien ja sanojen m{{r{n,
 657.                   rm  tuhoaa tiedoston, ja haluamme tiet{{ tiedostojen
 658.                   m{{r{n hakemistollamme.  Voisimme tehd{ n{in:
 659.  
 660.                           ls >temp
 661.                           wc temp
 662.                           rm temp
 663.  
 664.                   mutta kauniimmin asia hoidetaan n{in:
 665.  
 666.                           ls | wc
 667.  
 668.                   jolloin ls:n tulostus on wc:n sy|te,  eik{  tarvittu
 669.                   v{liaikaistiedostoa temp.
 670.  
 671.                   Useille shellin komennoille voi antaa  argumentteja,
 672.                   jotka  tarkemmin  m{{rittelev{t suoritettavaa komen-
 673.                   toa.   Ne  ovat  yksikirjaimisia  ja  niit{  edelt{{
 674.                   'miinus' - .  Esim.:
 675.  
 676.                           ls -lat
 677.  
 678.                   tulostaa      t{ydellisemm{n     hakemistolistauksen
 679.                   aikaj{rjestyksess{ (l = long, a = all, t = time)
 680.  
 681.  
 682.  
 683.  
 684.  
 685.  
 686.  
 687.  
 688.  
 689.  
 690.  
 691.  
 692.  
 693.  
 694.  
 695.  
 696.  
 697.  
 698.  
 699.                                  -4-
 700.  
 701.  
 702.  
 703.  
 704.  
 705. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 706.  
 707.  
 708. KOMENTOJA
 709.  
 710.                   Seuraavassa er{it{ useimmin  tarvittavia  komentoja.
 711.                   Kaikista  komennoista  on  t{ydellisempi kuvaus jul-
 712.                   kaisussa 'UNIX Programmer's Manual'.
 713.  
 714.  
 715.  
 716. as (-) (-o objectfile) name ...
 717.                   Assembler-k{{nt{j{,  josta  l|ytyy  tarkka   kuvaus
 718.                  artikkelissa 'UNIX Assembler Reference Manual'.
 719.  
 720. cat file ...
 721.                   Tulostaa mainitut tiedostot per{kk{in (katenoi).
 722.  
 723. cc (-c) (-p) (-f) (-O) (-S) (-P) file ...
 724.                   C-kielen k{{nt{j{, josta on olemassa mm. artikkelit
 725.                  'Programming in C - A Tutorial'  sek{  'C  Reference
 726.                   Manual'.
 727.  
 728. chdir directory         (TKK-UNIXissa my|s:  cd)
 729.                   Siirryt{{n toiseen hakemistoon.
 730.  
 731. chmod octal file ...
 732.                   Muuttaa tiedoston suojauslukua.
 733.                   (esim. -rw-rw-rw-  annetaan oktaalisena 666
 734.                          -rwxr-xr-x  annetaan oktaalisena 755)
 735.  
 736. cp (-iIvVupn) file1 file2
 737. cp (-riIvVupn) file ... (directory)
 738.                   Kopioi tiedoston file1 sis{ll|n  tiedostoon  file2,
 739.                  tai     tiedoston     file    sis{ll|n    tiedostoon
 740.                  directory/file.
 741.  
 742. date
 743.                   Tulostaa p{iv{yksen ja kellonajan.
 744.  
 745. db
 746.                   'Debuggeri'  assemblerohjelmien   virheenselvityst{
 747.                  varten.
 748.  
 749. diff (-) name1 name2
 750.                   Vertaa kahta tiedostoa ja tulostaa rivit, joissa on
 751.                  eroja.
 752.  
 753. du (-s) (-a) (name ...)
 754.                   Tulostaa hakemiston k{ytt{m{n  levytilan  lohkoissa
 755.                  (=512 tavua).
 756.  
 757. ed (name)
 758.                   Tekstintoimitin,  'editori',  josta  on  kuvaus mm.
 759.                  artikkelissa 'A Tutorial Introduction  to  the  UNIX
 760.                   Text Editor'.
 761.  
 762.  
 763.  
 764.  
 765.                                 -5-
 766.  
 767.  
 768.  
 769.  
 770.  
 771. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 772.  
 773.  
 774. kill processid ...
 775.                   Tuhoaa  prosessin,  joka  on esim. taustaprosessina
 776.                  j{{nyt  ikuiseen  silmukkaan.  Tarvittavan   proses-
 777.                  sinumeron saa selville ps-komennolla.  Tavallisen (=
 778.                  ei tausta-)  prosessin  saa  helpoimmin  pys{ytetty{
 779.                  n{pp{imell{ RUB eli DEL.
 780.  
 781. ld (-sulr) (-o outfile)  name ...
 782.                   Lataaja, jolla useita k{{nnettyj{ objektitiedostoja
 783.                  voidaan linkitt{{ ja ladata  ajokelpoiseksi  tiedos-
 784.                  toksi.
 785.  
 786. login (username)
 787.                   login-komennolla     voidaan     suoraan    vaihtaa
 788.                  k{ytt{j{tunnusta ('logaamatta'  v{lill{  ulos  Ctrl-
 789.                  D:ll{).
 790.  
 791. ls (-ltasdruifgzL) name ...     (TKK-UNIXissa my|s:  l)
 792.                   Tulostaa hakemistolistauksen.
 793.  
 794. mail (-y) (-n) (person ...)
 795.                   Lukee tai l{hett{{ postia muille k{ytt{jille.
 796.  
 797. mesg (n) (y)
 798.                   Kielt{{  tai sallii toisille k{ytt{jille puheyhtey-
 799.                  den write-komennolla.
 800.  
 801. mkdir dirname ...
 802.                   Luo uuden alihakemiston.
 803.  
 804. mv (-iIvVupn) file1 file2
 805. mv (-riIvVupn) file ... (directory)
 806.                   Antaa  tiedostolle  file1  uuden  nimen  file2, tai
 807.                  tiedostolle file nimen directory/file.
 808.  
 809. nroff file ...
 810.                   Tekstinmuotoiluohjelma,  josta  on  lis{tietoa  ar-
 811.                  tikkelissa 'NROFF User's Manual'.  Kts. my|s roff.
 812.  
 813. opr file &
 814.                    Rivikirjoitintulostus  DECsystem-20:n  rivikirjoit-
 815.                   timelle (Tulostuksen k{ytt{j{tunnus on TKO.UNIX).
 816.  
 817. passwd name password
 818.                    Asettaa ja  muuttaa  salasanaksi  k{ytt{j{lle  name
 819.                   sanan password.
 820.  
 821. pr (-h header) name ...
 822.                    Tulostaa tiedoston siten, ett{ jokaisen sivun alus-
 823.                   sa on p{iv{ys ja tiedostonimi sek{  mahdollinen  ot-
 824.                   sikko header.
 825.  
 826. ps (alxk) (namelist)
 827.                    Tulostaa tietoa k{ynniss{ olevista prosesseista.
 828.  
 829.  
 830.  
 831.                                  -6-
 832.  
 833.  
 834.  
 835.  
 836.  
 837. TKK/TeKoLa                                      UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 838.  
 839.  
 840. pwd
 841.                    Kertoo     hakemistonimen,     jossa    parhaillaan
 842.                   ty|skennell{{n.
 843.  
 844. rm (-iIvVfdr) name ...
 845.                    Tuhoaa (lopullisesti) tiedostoja.
 846.  
 847. rmdir directory ...
 848.                    Tuhoaa hakemistoja, joiden tulee olla tyhji{.
 849.  
 850. roff file ...
 851.                    Tekstinmuotoiluohjelma, joka  on  kehittym{tt|m{mpi
 852.                   kuin nroff, mutta my|s helpompi k{ytt{{.
 853.  
 854. sh (-t) (-c) (name (arg1 ...(arg9)))
 855.                    Komentotulkki shell, joka on my|s ohjelmoitavissa
 856.                    (if, goto, echo, exit, shift, sleep).
 857.  
 858. size (object ...)
 859.                    Tulostaa objekti-tyyppisen tiedoston  text-,  data-
 860.                   ja bss-sektioiden koot tavuissa.
 861.  
 862. sleep time
 863.                    Suoritus odottaa time sekuntia
 864.                    (Esim.  (sleep 120; ld file1 file2)&  ).
 865.  
 866. stty (option ...)
 867.                    Tulostaa tai asettaa p{{tteen moodin.
 868.  
 869. tty
 870.                    Tulostaa k{ytt{j{n p{{telinjan numeron
 871.  
 872. wc (name ...)
 873.                    Laskee  tiedostossa  olevien  rivien   ja   sanojen
 874.                   lukum{{r{n.
 875.  
 876. view (-oa) (-screenlength) (-wscreenwidth) (file ...)
 877.                    N{ytt|p{{tetulostus   kuvaruudullinen   kerrallaan.
 878.                   Tulostus jatkuu RETURN-n{pp{imell{.
 879.  
 880. who (am i)
 881.                    Kertoo UNIXin t{m{nhetkiset k{ytt{j{t
 882.  
 883. write user (ttyno)
 884.                    Muodostaa  yksisuuntaisen  puheyhteyden  k{ytt{j{{n
 885.                   user.   Jotta  yhteys  olisi  kaksisuuntainen, tulee
 886.                   my|s vastaanottajan antaa write-komento.
 887.  
 888.  
 889.  
 890.  
 891.  
 892.  
 893.  
 894.  
 895.  
 896.  
 897.                                  -7-
 898.  
 899.  
 900.  
 901. .pi /usr/bin/col
 902. .TM 1982-9x9 99999  99999-11
 903. .TL
 904. TKK/TeKoLa - UNIX-k{ytt|j{rjestelm{
 905. .AU
 906. Kalle Hukkinen
 907. .AI
 908. Helsingin teknillinen korkeakoulu
 909. .OK
 910. K{ytt|j{rjestelm{t
 911. UNIX
 912. .AB
 913. T{m{ paperi on UNIX-k{ytt|j{rjestelm{n
 914. esittely aloitteleville j{rjestelm{{n tutustujille.
 915. .AE
 916. .CS 10 2 12 5 6 7
 917. .2C
 918. .PP
 919. UNIXIN K[YT\\N ALKEET
 920.  
 921. Johdanto
 922.  
 923. T{m{n paperin tarkoitus on olla ensimm{inen johdatus
 924. TKK/TeKoLan SM-4 -tietokoneessa k{ytett{v{n UNIX-k{ytt|j{restelm{n
 925. ominaisuuksiin.
 926. T{ss{ esitet{{n erityisesti paikallisen TKK UNIXin erityispiirteit{
 927. sek{ k{ytt|{ korkeakoulun datavaihteen kautta.
 928. T{ydent{vi{ esityksi{ ovat Bell Laboratorion toimittamat
 929. artikkelit 'UNIX for Beginners', joka on paljolti t{m{n esityksen
 930. l{hde ja siis p{{llekk{inen, sek{ 'A Tutorial Introduction
 931. to the UNIX Text Editor' ja 'Programming in C - A Tutorial'.
 932.  
 933.  
 934. .PP
 935. Login
 936.  
 937. Datavaihde tunnistaa ison N-kirjaimen UNIX-kutsuksi ja
 938. kytkee yhden SM-4 tietokoneeseen menevist{ kahdeksasta
 939. datavaihdelinjasta p{{tteeseen.
 940. UNIX vastaa kirjoittamalla:
 941.  
 942. .nf
 943.         login:
 944. .fi
 945.  
 946. johon vastataan omalla k{ytt{j{tunnuksella. Jos k{ytt{j{
 947. on m{{ritellyt itselleen salasanan (mik{ on toivottavaa),
 948. kysyy UNIX sen kirjoittamalla:
 949.  
 950. .nf
 951.         password:
 952. .fi
 953.  
 954. Jos salasana oli oikea, tulostaa UNIX jonkin systeemitiedoituksen
 955. sek{ promptaa prosenttimerkill{ % tiedoksi siit{, ett{ j{rjestelm{
 956. on valmis vastaanottamaan komentoja.
 957.  
 958.  
 959. .PP
 960. Salasana
 961.  
 962. Salasanan voi itselleen m{{ritell{ komennolla:
 963.  
 964.         % passwd k{ytt{j{tunnus salasana
 965.  
 966. Samalla komennolla sit{ voi my|s muuttaa.
 967. .pa
 968.  
 969.  
 970. .PP
 971. Logout
 972.  
 973. P{{teistunnon lopetus tapahtuu yksinkertaisesti
 974. Ctrl-D merkill{, jolloin systeemi kirjoittaa:
 975.  
 976.         logged out
 977.  
 978.  
 979. .PP
 980. P{{tenopeus
 981.  
 982. Jos p{{tteess{ on nopeus 2400, voidaan loggattaessa sis{{n
 983. muuttaa k{tev{sti nopeutta. Kun shift-N:n j{lkeen
 984. tulostuu 'login:', vaihdetaan heti p{{tteen nopeus 2400:an ja
 985. sen j{lkeen painetaan BREAK-n{pp{int{.
 986. T{ll|in 'login:' tulostuu uudelleen ja voidaan kirjoittaa
 987. k{ytt{j{tunnus.
 988. Muuksi nopeudeksi vaihtaminen k{y stty-komennolla.
 989.  
 990.  
 991. .PP
 992. Erikoismerkit
 993.  
 994. UNIX k{ytt{{ hieman erikoisia merkkej{ sy|tteen korjailumerkkein{.
 995. Edellisen kirjoitetun merkin pyyhkii 'risuaita' \# ja koko
 996. kirjoitetun rivin tuhoaa 'miumau' @. Jos n{it{ merkkej{ haluaa
 997. kirjoittaa tekstin sekaan (esim. editorilla), on niit{ edelt{v{n
 998. merkin oltava 'backslash' \\, siis \\# tai \\@.
 999.  
 1000. Suoritettavan ohjelman keskeytt{{ RUB eli DEL n{pp{in,
 1001. siis ei Break. BREAK:n painaminen ohjelman suorituksen
 1002. aikana aiheuttaa sen, ett{ suoritus jatkuu tausta-ajona
 1003. ja itse p{{st{{n UNIXin komentotasolle.
 1004.  
 1005. K{yt|ss{ olevassa TKK-UNIXissa ovat k{ytett{viss{ my|s
 1006. DECist{ tutut Ctrl-S ja Ctrl-Q tulostuksen tilap{ist{
 1007. pys{ytyst{ varten, sek{ Ctrl-R kirjoitetun (ja mahdollisesti
 1008. korjaillun) komentorivin uudelleentulostusta varten.
 1009. Edellisen komennon voi toista kirjoittamalla
 1010. \&'miinus'-merkin:  -<CR>
 1011.  
 1012.  
 1013. .PP
 1014. Komento
 1015.  
 1016. Komennot UNIXille annetaan promptin % per{{n ja
 1017. p{{tet{{n RETURN tai LINEFEED n{pp{imell{.
 1018. UNIXille voidaan kirjoittaa seuraavia komentoja my|s
 1019. edellisen komennon suorituksen aikana (kuten DECille),
 1020. mutta ero DECiin verrattuna on se, ett{ UNIX
 1021. kaiuttaa kirjaimet v{litt|m{sti.
 1022. UNIX-komennon tulkitsee ohjelma nimelt{ shell,
 1023. ja siirt{{ suorituksen komennon toteuttavalle ohjelmalle.
 1024. UNIXin k{ytt|j{rjestelm{komennot ovat siis tavallisia
 1025. suoritettavia ohjelmia.
 1026.  
 1027.  
 1028. .PP
 1029. Tiedostoj{rjestelm{
 1030.  
 1031. UNIXin tiedostoj{rjestelm{ on puhtaan hierarkinen.
 1032. Sen juuri on hakemisto nimelt{ root, joka jakautuu
 1033. tiedostoiksi ja hakemistoiksi. Kukin hakemisto voi
 1034. edelleen sis{lt{{ tiedostoja ja alihakemistoja, jne.
 1035. Ainoa ero tiedostojen ja hakemistojen v{lill{ on se,
 1036. ett{ hakemistoa voi muuttaa vain systeemi.
 1037. Tiedostoilla ei ole mit{{n typpi{ tai sis{ist{ rakennetta,
 1038. ne ovat yksinkertaisesti tavujonoja.
 1039. Kaikkia tiedostoja, ohjelmia ja I/O-laitteita k{sitell{{n
 1040. homogeenisesti, siis laitteelle tulostetaan kuten tiedostoon.
 1041.  
 1042. Omassa hakemistossa (tarkemmin siin{ hakemistossa, jossa
 1043. parhaillaan ty|skentelee) voi tiedostoon viitata suoraan
 1044. tiedostonimell{. T{ydellisen tiedostonimen muodostaa kuitenkin
 1045. tiedostopolku l{htien juuresta. Juureen (root) voi viitata
 1046. symbolilla / , ja siit{ edelleen esim. k{ytt{j{ virtasen
 1047. tiedostoon zap voi viitata polulla /usr/virtanen/zap.
 1048. zap kuuluu siis hakemistoon /usr/virtanen, joka puolestaan
 1049. on hakemiston /usr alihakemisto.
 1050. /usr on suoraan juurihakemiston /  (=root) alihakemisto.
 1051. Jos k{ytt{j{ virtasella on alihakemisto, jonka t{ydellinen
 1052. (polku)nimi on /usr/virtanen/subdir, ja siell{ tiedosto
 1053. data, voi h{n ty|skennelless{{n hakemistossa /usr/virtanen
 1054. viitata kyseiseen tiedostoon nimell{  subdir/data.
 1055. Puuhierarkiassa alasp{in viitattaessa
 1056. ei siis tarvitse k{ytt{{ koko polunnime{
 1057. (mutta nime{ ei my|sk{{n t{ll|in pid{ aloittaa juuren symbolilla / )
 1058.  
 1059.  
 1060. .PP
 1061. Shell
 1062.  
 1063. Shell on UNIXin komentotulkki. Se on itsen{inen ohjelma (ei siis
 1064. osa k{ytt|j{rjestelm{{), joka tulkitsee k{ytt|j{rjestelm{lle
 1065. annetut komennot ja luo niiden mukaan komennon suorittavat
 1066. prosessit. Jos halutaan suorittaa komento tai ohjelma
 1067. taustaprosessina siten, ett{ ei odoteta ohjelman suorituksen
 1068. p{{ttymist{ ennenkuin palataan shellin komentotasolle,
 1069. voidaan komento p{{tt{{ merkkiin &. T{ll|in voidaan
 1070. v{litt|m{sti jatkaa p{{tety|skentely{. Jos taustalla ajettavassa
 1071. ohjelmassa on tulostuksia, ne ohjautuvat kuitenkin normaalisti
 1072. p{{tteelle.
 1073.  
 1074. Shelliss{ on mahdollisuus muuttaa ohjelman sy|t|n ja tulostuksen
 1075. oletustiedostoa (=p{{te). Se k{y operaattoreilla < ja >,
 1076. joista < tiedoston nimen edess{ aiheuttaa sy|t|n kyseisest{
 1077. tiedostosta ja > tulostuksen tiedostoon.
 1078. Esimerkiksi kun komento:
 1079.  
 1080. .nf
 1081.         cat file
 1082. .fi
 1083.  
 1084. aiheuttaa tiedoston file tulostuksen p{{tteelle, niin komento:
 1085.  
 1086. .nf
 1087.         cat file1 >file2
 1088. .fi
 1089.  
 1090. aiheuttaa tiedoston file1 tulostuksen tiedostoon file2.
 1091. Lis{ksi voidaan tiedoston loppuun liitt{{ tulostusta
 1092. operaattorilla >>, t{ll|in siis tiedostossa aiemmin
 1093. ollut tieto ei tuhoudu.
 1094.  
 1095. Shellin er{s erikoisuus ovat ns. putket, joita merkit{{n
 1096. operaattorilla | (pystyviiva).
 1097. Putki poistaa usein v{liaikaistiedostojen tarpeen.
 1098. Esimerkki:
 1099. ls tulostaa hakemistolistauksen,
 1100. wc laskee tiedostossa olevien rivien ja sanojen m{{r{n,
 1101. rm tuhoaa tiedoston,
 1102. ja haluamme tiet{{ tiedostojen m{{r{n hakemistollamme.
 1103. Voisimme tehd{ n{in:
 1104.  
 1105. .nf
 1106.         ls >temp
 1107.         wc temp
 1108.         rm temp
 1109. .fi
 1110.  
 1111. mutta kauniimmin asia hoidetaan n{in:
 1112.  
 1113. .nf
 1114.         ls | wc
 1115. .fi
 1116.  
 1117. jolloin ls:n tulostus on wc:n sy|te,
 1118. eik{ tarvittu v{liaikaistiedostoa temp.
 1119.  
 1120. Useille shellin komennoille voi antaa argumentteja,
 1121. jotka tarkemmin m{{rittelev{t suoritettavaa komentoa.
 1122. Ne ovat yksikirjaimisia ja niit{ edelt{{ 'miinus' - .
 1123. Esim.:
 1124.  
 1125. .nf
 1126.         ls -lat
 1127. .fi
 1128.  
 1129. tulostaa t{ydellisemm{n hakemistolistauksen aikaj{rjestyksess{
 1130. (l = long, a = all, t = time)
 1131.  
 1132.  
 1133. .PP
 1134. KOMENTOJA
 1135.  
 1136. Seuraavassa er{it{ useimmin tarvittavia komentoja.
 1137. Kaikista komennoista on t{ydellisempi kuvaus julkaisussa
 1138. \&'UNIX Programmer's Manual'.
 1139.  
 1140.  
 1141.  
 1142. .PP
 1143. as (-) (-o objectfile) name ...
 1144.  
 1145. Assembler-k{{nt{j{, josta l|ytyy tarkka kuvaus artikkelissa
 1146. \&'UNIX Assembler Reference Manual'.
 1147.  
 1148. .PP
 1149. cat file ...
 1150.  
 1151. Tulostaa mainitut tiedostot per{kk{in (katenoi).
 1152.  
 1153. .PP
 1154. cc (-c) (-p) (-f) (-O) (-S) (-P) file ...
 1155. C-kielen k{{nt{j{, josta on olemassa mm. artikkelit
 1156. \&'Programming in C - A Tutorial' sek{ 'C Reference Manual'.
 1157.  
 1158. .PP
 1159. chdir directory         (TKK-UNIXissa my|s:  cd)
 1160. Siirryt{{n toiseen hakemistoon.
 1161.  
 1162. .PP
 1163. chmod octal file ...
 1164.  
 1165. Muuttaa tiedoston suojauslukua.
 1166. (esim. -rw-rw-rw-  annetaan oktaalisena 666
 1167.        -rwxr-xr-x  annetaan oktaalisena 755)
 1168.  
 1169. .PP
 1170. cp (-iIvVupn) file1 file2
 1171.  
 1172. .PP
 1173. cp (-riIvVupn) file ... (directory)
 1174.  
 1175. Kopioi tiedoston file1 sis{ll|n tiedostoon file2,
 1176. tai tiedoston file sis{ll|n tiedostoon directory/file.
 1177.  
 1178. .PP
 1179. date
 1180.  
 1181. Tulostaa p{iv{yksen ja kellonajan.
 1182.  
 1183. .PP
 1184. db
 1185.  
 1186. 'Debuggeri' assemblerohjelmien virheenselvityst{ varten.
 1187.  
 1188. .PP
 1189. diff (-) name1 name2
 1190.  
 1191. Vertaa kahta tiedostoa ja tulostaa rivit, joissa on eroja.
 1192.  
 1193. .PP
 1194. du (-s) (-a) (name ...)
 1195.  
 1196. Tulostaa hakemiston k{ytt{m{n levytilan lohkoissa (=512 tavua).
 1197.  
 1198. .PP
 1199. ed (name)
 1200.  
 1201. Tekstintoimitin, 'editori', josta on kuvaus mm. artikkelissa
 1202. \&'A Tutorial Introduction to the UNIX Text Editor'.
 1203.  
 1204. .PP
 1205. kill processid ...
 1206.  
 1207. Tuhoaa prosessin, joka on esim. taustaprosessina
 1208. j{{nyt ikuiseen silmukkaan. Tarvittavan prosessinumeron
 1209. saa selville ps-komennolla.
 1210. Tavallisen (= ei tausta-) prosessin saa helpoimmin
 1211. pys{ytetty{ n{pp{imell{ RUB eli DEL.
 1212.  
 1213. .PP
 1214. ld (-sulr) (-o outfile)  name ...
 1215.  
 1216. Lataaja, jolla useita k{{nnettyj{ objektitiedostoja
 1217. voidaan linkitt{{ ja ladata ajokelpoiseksi tiedostoksi.
 1218.  
 1219. .PP
 1220. login (username)
 1221.  
 1222. login-komennolla voidaan suoraan vaihtaa k{ytt{j{tunnusta
 1223. ('logaamatta' v{lill{ ulos Ctrl-D:ll{).
 1224.  
 1225. .PP
 1226. ls (-ltasdruifgzL) name ...     (TKK-UNIXissa my|s:  l)
 1227.  
 1228. Tulostaa hakemistolistauksen.
 1229.  
 1230. .PP
 1231. mail (-y) (-n) (person ...)
 1232.  
 1233. Lukee tai l{hett{{ postia muille k{ytt{jille.
 1234.  
 1235. .PP
 1236. mesg (n) (y)
 1237.  
 1238. Kielt{{ tai sallii toisille k{ytt{jille puheyhteyden
 1239. write-komennolla.
 1240.  
 1241. .PP
 1242. mkdir dirname ...
 1243.  
 1244. Luo uuden alihakemiston.
 1245.  
 1246. .PP
 1247. mv (-iIvVupn) file1 file2
 1248.  
 1249. .PP
 1250. mv (-riIvVupn) file ... (directory)
 1251.  
 1252. Antaa tiedostolle file1 uuden nimen file2,
 1253. tai tiedostolle file nimen directory/file.
 1254.  
 1255. .PP
 1256. nroff file ...
 1257.  
 1258. Tekstinmuotoiluohjelma, josta on lis{tietoa artikkelissa
 1259. \&'NROFF User's Manual'.
 1260. Kts. my|s roff.
 1261.  
 1262. .PP
 1263. opr file &
 1264.  
 1265.  Rivikirjoitintulostus DECsystem-20:n rivikirjoittimelle
 1266. (Tulostuksen k{ytt{j{tunnus on TKO.UNIX).
 1267.  
 1268. .PP
 1269. passwd name password
 1270.  
 1271.  Asettaa ja muuttaa salasanaksi k{ytt{j{lle name
 1272. sanan password.
 1273.  
 1274. .PP
 1275. pr (-h header) name ...
 1276.  
 1277.  Tulostaa tiedoston siten, ett{ jokaisen sivun alussa
 1278. on p{iv{ys ja tiedostonimi sek{ mahdollinen otsikko header.
 1279.  
 1280. .PP
 1281. ps (alxk) (namelist)
 1282.  
 1283.  Tulostaa tietoa k{ynniss{ olevista prosesseista.
 1284.  
 1285. .PP
 1286. pwd
 1287.  
 1288.  Kertoo hakemistonimen, jossa parhaillaan ty|skennell{{n.
 1289.  
 1290. .PP
 1291. rm (-iIvVfdr) name ...
 1292.  
 1293.  Tuhoaa (lopullisesti) tiedostoja.
 1294.  
 1295. .PP
 1296. rmdir directory ...
 1297.  
 1298.  Tuhoaa hakemistoja, joiden tulee olla tyhji{.
 1299.  
 1300. .PP
 1301. roff file ...
 1302.  
 1303.  Tekstinmuotoiluohjelma, joka on kehittym{tt|m{mpi kuin
 1304. nroff, mutta my|s helpompi k{ytt{{.
 1305.  
 1306. .PP
 1307. sh (-t) (-c) (name (arg1 ...(arg9)))
 1308.  
 1309.  Komentotulkki shell, joka on my|s ohjelmoitavissa
 1310.  (if, goto, echo, exit, shift, sleep).
 1311.  
 1312. .PP
 1313. size (object ...)
 1314.  
 1315.  Tulostaa objekti-tyyppisen tiedoston text-, data-
 1316. ja bss-sektioiden koot tavuissa.
 1317.  
 1318. .PP
 1319. sleep time
 1320.  
 1321.  Suoritus odottaa time sekuntia
 1322.  (Esim.  (sleep 120; ld file1 file2)&  ).
 1323.  
 1324. .PP
 1325. stty (option ...)
 1326.  
 1327.  Tulostaa tai asettaa p{{tteen moodin.
 1328.  
 1329. .PP
 1330. tty
 1331.  
 1332.  Tulostaa k{ytt{j{n p{{telinjan numeron
 1333.  
 1334. .PP
 1335. wc (name ...)
 1336.  
 1337.  Laskee tiedostossa olevien rivien ja sanojen lukum{{r{n.
 1338.  
 1339. .PP
 1340. view (-oa) (-screenlength) (-wscreenwidth) (file ...)
 1341.  
 1342.  N{ytt|p{{tetulostus kuvaruudullinen kerrallaan.
 1343. Tulostus jatkuu RETURN-n{pp{imell{.
 1344.  
 1345. .PP
 1346. who (am i)
 1347.  
 1348.  Kertoo UNIXin t{m{nhetkiset k{ytt{j{t
 1349.  
 1350. .PP
 1351. write user (ttyno)
 1352.  
 1353.  Muodostaa yksisuuntaisen puheyhteyden k{ytt{j{{n user.
 1354. Jotta yhteys olisi kaksisuuntainen, tulee
 1355. my|s vastaanottajan antaa write-komento.
 1356.  
 1357. .pl 66
 1358. .ll 70
 1359. .he 'TKK/TeKoLa''UNIX-k{ytt|j{rjestelm{'
 1360. .fo ''-%-''
 1361. .m2 0
 1362. Kalle Hukkinen                                              18.12.1981
 1363. .br
 1364. .m2 2
 1365. .in 18
 1366. .bl 4
 1367. .ti 0
 1368. UNIXIN K[YT\\N ALKEET
 1369.  
 1370.  
 1371.  
 1372.  
 1373. .ti 0
 1374. Johdanto
 1375.  
 1376. T{m{n paperin tarkoitus on olla ensimm{inen johdatus
 1377. TKK/TeKoLan SM-4 -tietokoneessa k{ytett{v{n UNIX-k{ytt|j{restelm{n
 1378. ominaisuuksiin.
 1379. T{ss{ esitet{{n erityisesti paikallisen TKK UNIXin erityispiirteit{
 1380. sek{ k{ytt|{ korkeakoulun datavaihteen kautta.
 1381. T{ydent{vi{ esityksi{ ovat Bell Laboratorion toimittamat
 1382. artikkelit 'UNIX for Beginners', joka on paljolti t{m{n esityksen
 1383. l{hde ja siis p{{llekk{inen, sek{ 'A Tutorial Introduction
 1384. to the UNIX Text Editor' ja 'Programming in C - A Tutorial'.
 1385.  
 1386.  
 1387. .ti 0
 1388. Login
 1389.  
 1390. Datavaihde tunnistaa ison N-kirjaimen UNIX-kutsuksi ja
 1391. kytkee yhden SM-4 tietokoneeseen menevist{ kahdeksasta
 1392. datavaihdelinjasta p{{tteeseen.
 1393. UNIX vastaa kirjoittamalla:
 1394.  
 1395.         login:
 1396.  
 1397. johon vastataan omalla k{ytt{j{tunnuksella. Jos k{ytt{j{
 1398. on m{{ritellyt itselleen salasanan (mik{ on toivottavaa),
 1399. kysyy UNIX sen kirjoittamalla:
 1400.  
 1401.         password:
 1402.  
 1403. Jos salasana oli oikea, tulostaa UNIX jonkin systeemitiedoituksen
 1404. sek{ promptaa prosenttimerkill{ % tiedoksi siit{, ett{ j{rjestelm{
 1405. on valmis vastaanottamaan komentoja.
 1406.  
 1407.  
 1408. .ti 0
 1409. Salasana
 1410.  
 1411. Salasanan voi itselleen m{{ritell{ komennolla:
 1412.  
 1413.         % passwd k{ytt{j{tunnus salasana
 1414.  
 1415. Samalla komennolla sit{ voi my|s muuttaa.
 1416. .pa
 1417.  
 1418.  
 1419. .ti 0
 1420. Logout
 1421.  
 1422. P{{teistunnon lopetus tapahtuu yksinkertaisesti
 1423. Ctrl-D merkill{, jolloin systeemi kirjoittaa:
 1424.  
 1425.         logged out
 1426.  
 1427.  
 1428. .ti0
 1429. P{{tenopeus
 1430.  
 1431. Jos p{{tteess{ on nopeus 2400, voidaan loggattaessa sis{{n
 1432. muuttaa k{tev{sti nopeutta. Kun shift-N:n j{lkeen
 1433. tulostuu 'login:', vaihdetaan heti p{{tteen nopeus 2400:an ja
 1434. sen j{lkeen painetaan BREAK-n{pp{int{.
 1435. T{ll|in 'login:' tulostuu uudelleen ja voidaan kirjoittaa
 1436. k{ytt{j{tunnus.
 1437. Muuksi nopeudeksi vaihtaminen k{y stty-komennolla.
 1438.  
 1439.  
 1440. .ti 0
 1441. Erikoismerkit
 1442.  
 1443. UNIX k{ytt{{ hieman erikoisia merkkej{ sy|tteen korjailumerkkein{.
 1444. Edellisen kirjoitetun merkin pyyhkii 'risuaita' \# ja koko
 1445. kirjoitetun rivin tuhoaa 'miumau' @. Jos n{it{ merkkej{ haluaa
 1446. kirjoittaa tekstin sekaan (esim. editorilla), on niit{ edelt{v{n
 1447. merkin oltava 'backslash' \\, siis \\# tai \\@.
 1448.  
 1449. Suoritettavan ohjelman keskeytt{{ RUB eli DEL n{pp{in,
 1450. siis ei Break. BREAK:n painaminen ohjelman suorituksen
 1451. aikana aiheuttaa sen, ett{ suoritus jatkuu tausta-ajona
 1452. ja itse p{{st{{n UNIXin komentotasolle.
 1453.  
 1454. K{yt|ss{ olevassa TKK-UNIXissa ovat k{ytett{viss{ my|s
 1455. DECist{ tutut Ctrl-S ja Ctrl-Q tulostuksen tilap{ist{
 1456. pys{ytyst{ varten, sek{ Ctrl-R kirjoitetun (ja mahdollisesti
 1457. korjaillun) komentorivin uudelleentulostusta varten.
 1458. Edellisen komennon voi toista kirjoittamalla
 1459. 'miinus'-merkin:  -<CR>
 1460.  
 1461.  
 1462. .ti 0
 1463. Komento
 1464.  
 1465. Komennot UNIXille annetaan promptin % per{{n ja
 1466. p{{tet{{n RETURN tai LINEFEED n{pp{imell{.
 1467. UNIXille voidaan kirjoittaa seuraavia komentoja my|s
 1468. edellisen komennon suorituksen aikana (kuten DECille),
 1469. mutta ero DECiin verrattuna on se, ett{ UNIX
 1470. kaiuttaa kirjaimet v{litt|m{sti.
 1471. UNIX-komennon tulkitsee ohjelma nimelt{ shell,
 1472. ja siirt{{ suorituksen komennon toteuttavalle ohjelmalle.
 1473. UNIXin k{ytt|j{rjestelm{komennot ovat siis tavallisia
 1474. suoritettavia ohjelmia.
 1475.  
 1476.  
 1477. .ti 0
 1478. Tiedostoj{rjestelm{
 1479.  
 1480. UNIXin tiedostoj{rjestelm{ on puhtaan hierarkinen.
 1481. Sen juuri on hakemisto nimelt{ root, joka jakautuu
 1482. tiedostoiksi ja hakemistoiksi. Kukin hakemisto voi
 1483. edelleen sis{lt{{ tiedostoja ja alihakemistoja, jne.
 1484. Ainoa ero tiedostojen ja hakemistojen v{lill{ on se,
 1485. ett{ hakemistoa voi muuttaa vain systeemi.
 1486. Tiedostoilla ei ole mit{{n typpi{ tai sis{ist{ rakennetta,
 1487. ne ovat yksinkertaisesti tavujonoja.
 1488. Kaikkia tiedostoja, ohjelmia ja I/O-laitteita k{sitell{{n
 1489. homogeenisesti, siis laitteelle tulostetaan kuten tiedostoon.
 1490.  
 1491. Omassa hakemistossa (tarkemmin siin{ hakemistossa, jossa
 1492. parhaillaan ty|skentelee) voi tiedostoon viitata suoraan
 1493. tiedostonimell{. T{ydellisen tiedostonimen muodostaa kuitenkin
 1494. tiedostopolku l{htien juuresta. Juureen (root) voi viitata
 1495. symbolilla / , ja siit{ edelleen esim. k{ytt{j{ virtasen
 1496. tiedostoon zap voi viitata polulla /usr/virtanen/zap.
 1497. zap kuuluu siis hakemistoon /usr/virtanen, joka puolestaan
 1498. on hakemiston /usr alihakemisto.
 1499. /usr on suoraan juurihakemiston /  (=root) alihakemisto.
 1500. Jos k{ytt{j{ virtasella on alihakemisto, jonka t{ydellinen
 1501. (polku)nimi on /usr/virtanen/subdir, ja siell{ tiedosto
 1502. data, voi h{n ty|skennelless{{n hakemistossa /usr/virtanen
 1503. viitata kyseiseen tiedostoon nimell{  subdir/data.
 1504. Puuhierarkiassa alasp{in viitattaessa
 1505. ei siis tarvitse k{ytt{{ koko polunnime{
 1506. (mutta nime{ ei my|sk{{n t{ll|in pid{ aloittaa juuren symbolilla / )
 1507.  
 1508.  
 1509. .ti 0
 1510.  
 1511. Shell
 1512.  
 1513. Shell on UNIXin komentotulkki. Se on itsen{inen ohjelma (ei siis
 1514. osa k{ytt|j{rjestelm{{), joka tulkitsee k{ytt|j{rjestelm{lle
 1515. annetut komennot ja luo niiden mukaan komennon suorittavat
 1516. prosessit. Jos halutaan suorittaa komento tai ohjelma
 1517. taustaprosessina siten, ett{ ei odoteta ohjelman suorituksen
 1518. p{{ttymist{ ennenkuin palataan shellin komentotasolle,
 1519. voidaan komento p{{tt{{ merkkiin &. T{ll|in voidaan
 1520. v{litt|m{sti jatkaa p{{tety|skentely{. Jos taustalla ajettavassa
 1521. ohjelmassa on tulostuksia, ne ohjautuvat kuitenkin normaalisti
 1522. p{{tteelle.
 1523.  
 1524. Shelliss{ on mahdollisuus muuttaa ohjelman sy|t|n ja tulostuksen
 1525. oletustiedostoa (=p{{te). Se k{y operaattoreilla < ja >,
 1526. joista < tiedoston nimen edess{ aiheuttaa sy|t|n kyseisest{
 1527. tiedostosta ja > tulostuksen tiedostoon.
 1528. Esimerkiksi kun komento:
 1529.  
 1530.         cat file
 1531.  
 1532. aiheuttaa tiedoston file tulostuksen p{{tteelle, niin komento:
 1533.  
 1534.         cat file1 >file2
 1535.  
 1536. aiheuttaa tiedoston file1 tulostuksen tiedostoon file2.
 1537. Lis{ksi voidaan tiedoston loppuun liitt{{ tulostusta
 1538. operaattorilla >>, t{ll|in siis tiedostossa aiemmin
 1539. ollut tieto ei tuhoudu.
 1540.  
 1541. Shellin er{s erikoisuus ovat ns. putket, joita merkit{{n
 1542. operaattorilla | (pystyviiva).
 1543. Putki poistaa usein v{liaikaistiedostojen tarpeen.
 1544. Esimerkki:
 1545. ls tulostaa hakemistolistauksen,
 1546. wc laskee tiedostossa olevien rivien ja sanojen m{{r{n,
 1547. rm tuhoaa tiedoston,
 1548. ja haluamme tiet{{ tiedostojen m{{r{n hakemistollamme.
 1549. Voisimme tehd{ n{in:
 1550.  
 1551.         ls >temp
 1552.         wc temp
 1553.         rm temp
 1554.  
 1555. mutta kauniimmin asia hoidetaan n{in:
 1556.  
 1557.         ls | wc
 1558.  
 1559. jolloin ls:n tulostus on wc:n sy|te,
 1560. eik{ tarvittu v{liaikaistiedostoa temp.
 1561.  
 1562. Useille shellin komennoille voi antaa argumentteja,
 1563. jotka tarkemmin m{{rittelev{t suoritettavaa komentoa.
 1564. Ne ovat yksikirjaimisia ja niit{ edelt{{ 'miinus' - .
 1565. Esim.:
 1566.  
 1567.         ls -lat
 1568.  
 1569. tulostaa t{ydellisemm{n hakemistolistauksen aikaj{rjestyksess{
 1570. (l = long, a = all, t = time)
 1571. .pa
 1572.  
 1573.  
 1574. .ti 0
 1575. KOMENTOJA
 1576.  
 1577. Seuraavassa er{it{ useimmin tarvittavia komentoja.
 1578. Kaikista komennoista on t{ydellisempi kuvaus julkaisussa
 1579. 'UNIX Programmer's Manual'.
 1580.  
 1581.  
 1582.  
 1583. .ti 0
 1584. as (-) (-o objectfile) name ...
 1585. Assembler-k{{nt{j{, josta l|ytyy tarkka kuvaus artikkelissa
 1586. 'UNIX Assembler Reference Manual'.
 1587.  
 1588. .ti 0
 1589. cat file ...
 1590. Tulostaa mainitut tiedostot per{kk{in (katenoi).
 1591.  
 1592. .ti 0
 1593. cc (-c) (-p) (-f) (-O) (-S) (-P) file ...
 1594. C-kielen k{{nt{j{, josta on olemassa mm. artikkelit
 1595. 'Programming in C - A Tutorial' sek{ 'C Reference Manual'.
 1596.  
 1597. .ti 0
 1598. chdir directory         (TKK-UNIXissa my|s:  cd)
 1599. Siirryt{{n toiseen hakemistoon.
 1600.  
 1601. .ti 0
 1602. chmod octal file ...
 1603. Muuttaa tiedoston suojauslukua.
 1604. (esim. -rw-rw-rw-  annetaan oktaalisena 666
 1605.        -rwxr-xr-x  annetaan oktaalisena 755)
 1606.  
 1607. .ti 0
 1608. cp (-iIvVupn) file1 file2
 1609. .ti 0
 1610. cp (-riIvVupn) file ... (directory)
 1611. Kopioi tiedoston file1 sis{ll|n tiedostoon file2,
 1612. tai tiedoston file sis{ll|n tiedostoon directory/file.
 1613.  
 1614. .ti 0
 1615. date
 1616. Tulostaa p{iv{yksen ja kellonajan.
 1617.  
 1618. .ti 0
 1619. db
 1620. 'Debuggeri' assemblerohjelmien virheenselvityst{ varten.
 1621.  
 1622. .ti 0
 1623. diff (-) name1 name2
 1624. Vertaa kahta tiedostoa ja tulostaa rivit, joissa on eroja.
 1625.  
 1626. .ti 0
 1627. du (-s) (-a) (name ...)
 1628. Tulostaa hakemiston k{ytt{m{n levytilan lohkoissa (=512 tavua).
 1629.  
 1630. .ti 0
 1631. ed (name)
 1632. Tekstintoimitin, 'editori', josta on kuvaus mm. artikkelissa
 1633. 'A Tutorial Introduction to the UNIX Text Editor'.
 1634. .pa
 1635.  
 1636. .ti 0
 1637. kill processid ...
 1638. Tuhoaa prosessin, joka on esim. taustaprosessina
 1639. j{{nyt ikuiseen silmukkaan. Tarvittavan prosessinumeron
 1640. saa selville ps-komennolla.
 1641. Tavallisen (= ei tausta-) prosessin saa helpoimmin
 1642. pys{ytetty{ n{pp{imell{ RUB eli DEL.
 1643.  
 1644. .ti 0
 1645. ld (-sulr) (-o outfile)  name ...
 1646. Lataaja, jolla useita k{{nnettyj{ objektitiedostoja
 1647. voidaan linkitt{{ ja ladata ajokelpoiseksi tiedostoksi.
 1648.  
 1649. .ti 0
 1650. login (username)
 1651. login-komennolla voidaan suoraan vaihtaa k{ytt{j{tunnusta
 1652. ('logaamatta' v{lill{ ulos Ctrl-D:ll{).
 1653.  
 1654. .ti 0
 1655. ls (-ltasdruifgzL) name ...     (TKK-UNIXissa my|s:  l)
 1656. Tulostaa hakemistolistauksen.
 1657.  
 1658. .ti 0
 1659. mail (-y) (-n) (person ...)
 1660. Lukee tai l{hett{{ postia muille k{ytt{jille.
 1661.  
 1662. .ti 0
 1663. mesg (n) (y)
 1664. Kielt{{ tai sallii toisille k{ytt{jille puheyhteyden
 1665. write-komennolla.
 1666.  
 1667. .ti 0
 1668. mkdir dirname ...
 1669. Luo uuden alihakemiston.
 1670.  
 1671. .ti 0
 1672. mv (-iIvVupn) file1 file2
 1673. .ti 0
 1674. mv (-riIvVupn) file ... (directory)
 1675. Antaa tiedostolle file1 uuden nimen file2,
 1676. tai tiedostolle file nimen directory/file.
 1677.  
 1678. .ti 0
 1679. nroff file ...
 1680. Tekstinmuotoiluohjelma, josta on lis{tietoa artikkelissa
 1681. 'NROFF User's Manual'.
 1682. Kts. my|s roff.
 1683.  
 1684. .ti 0
 1685. opr file &
 1686.  Rivikirjoitintulostus DECsystem-20:n rivikirjoittimelle
 1687. (Tulostuksen k{ytt{j{tunnus on TKO.UNIX).
 1688.  
 1689. .ti 0
 1690. passwd name password
 1691.  Asettaa ja muuttaa salasanaksi k{ytt{j{lle name
 1692. sanan password.
 1693.  
 1694. .ti 0
 1695. pr (-h header) name ...
 1696.  Tulostaa tiedoston siten, ett{ jokaisen sivun alussa
 1697. on p{iv{ys ja tiedostonimi sek{ mahdollinen otsikko header.
 1698.  
 1699. .ti 0
 1700. ps (alxk) (namelist)
 1701.  Tulostaa tietoa k{ynniss{ olevista prosesseista.
 1702. .pa
 1703.  
 1704. .ti 0
 1705. pwd
 1706.  Kertoo hakemistonimen, jossa parhaillaan ty|skennell{{n.
 1707.  
 1708. .ti 0
 1709. rm (-iIvVfdr) name ...
 1710.  Tuhoaa (lopullisesti) tiedostoja.
 1711.  
 1712. .ti 0
 1713. rmdir directory ...
 1714.  Tuhoaa hakemistoja, joiden tulee olla tyhji{.
 1715.  
 1716. .ti 0
 1717. roff file ...
 1718.  Tekstinmuotoiluohjelma, joka on kehittym{tt|m{mpi kuin
 1719. nroff, mutta my|s helpompi k{ytt{{.
 1720.  
 1721. .ti 0
 1722. sh (-t) (-c) (name (arg1 ...(arg9)))
 1723.  Komentotulkki shell, joka on my|s ohjelmoitavissa
 1724.  (if, goto, echo, exit, shift, sleep).
 1725.  
 1726. .ti 0
 1727. size (object ...)
 1728.  Tulostaa objekti-tyyppisen tiedoston text-, data-
 1729. ja bss-sektioiden koot tavuissa.
 1730.  
 1731. .ti 0
 1732. sleep time
 1733.  Suoritus odottaa time sekuntia
 1734.  (Esim.  (sleep 120; ld file1 file2)&  ).
 1735.  
 1736. .ti 0
 1737. stty (option ...)
 1738.  Tulostaa tai asettaa p{{tteen moodin.
 1739.  
 1740. .ti 0
 1741. tty
 1742.  Tulostaa k{ytt{j{n p{{telinjan numeron
 1743.  
 1744. .ti 0
 1745. wc (name ...)
 1746.  Laskee tiedostossa olevien rivien ja sanojen lukum{{r{n.
 1747.  
 1748. .ti 0
 1749. view (-oa) (-screenlength) (-wscreenwidth) (file ...)
 1750.  N{ytt|p{{tetulostus kuvaruudullinen kerrallaan.
 1751. Tulostus jatkuu RETURN-n{pp{imell{.
 1752.  
 1753. .ti 0
 1754. who (am i)
 1755.  Kertoo UNIXin t{m{nhetkiset k{ytt{j{t
 1756.  
 1757. .ti 0
 1758. write user (ttyno)
 1759.  Muodostaa yksisuuntaisen puheyhteyden k{ytt{j{{n user.
 1760. Jotta yhteys olisi kaksisuuntainen, tulee
 1761. my|s vastaanottajan antaa write-komento.
 1762.  
 1763. .pl 66
 1764. .ll 70
 1765. .he 'TKK/TeKoLa''UNIX-k{ytt|j{rjestelm{'
 1766. .fo ''-%-''
 1767. .m2 0
 1768. Kalle Hukkinen                                              25.03.1982
 1769. .br
 1770. .m2 2
 1771. .in 18
 1772. .bl 4
 1773. .ti 0
 1774. YLL[PITO
 1775.  
 1776.  
 1777.  
 1778.  
 1779. .ti 0
 1780. Johdanto
 1781.  
 1782. T{ss{ kuvataan yll{pitoon liittyvi{ yleisi{ toimenpiteit{
 1783. sek{ tiedostoja ja ohjelmia, jotka liittyv{t yll{pitoon.
 1784. Useimmat n{ist{ tiedostoista sijaitsevat hakemistossa /etc.
 1785.  
 1786.  
 1787. .ti0
 1788. Varmuuskopiot
 1789.  
 1790. Varmuuskopiointeja varten on joukko komentotiedostoja,
 1791. jotka k{ytt{v{t hyv{kseen yleist{ kopiointi- ja konversio-ohjelmaa
 1792. 'dd'.
 1793. Yhden levyn koko on 4800 lohkoa, joten k{ytt{j{levy{
 1794. kopioitaessa siirret{{n koko levy.
 1795. Systeemilevy on konfiguroitu 4000 lohkon suuruiseksi,
 1796. joten swap-alueen koko on 800 lohkoa.
 1797. Systeemilevylt{ ei kopioda swap-aluetta.
 1798.  
 1799.  /etc/b4032tape         systeemilevy -> nauha
 1800.  /etc/b4800tape         k{ytt{j{levy -> nauha
 1801.  /etc/backup            systeemilevy -> levy
 1802.  
 1803. Kaikissa edellisiss{ on kerrallaan siirrett{v{n
 1804. yksik|n koko optimoitu siten, ett{ se on tasaluku
 1805. levyuria.
 1806. /mnt/doc (208) 
 1807. ikissa edellisiss{ on kerrallaan siirrett{v{n
 1808. yksik|n koko optimoitu siten, ett{ se on tasaluku
 1809. le
RAW Paste Data