MrEfendi

iptables openvpn transfer

Nov 28th, 2020 (edited)
670
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. #
 4. # Skrypt pozwalający łatwo przy bootowaniu dodać adresy do routowania
 5. # pomiędzy internetem a OpenVPN
 6. #
 7. # Dodać do wykonia after boot!
 8. #
 9. # v1.0 Filipczyk.net
 10. #
 11.  
 12. trybTestowy=0; #1 = test | 0 = dzialanie
 13.  
 14. declare -a PubliczneIP=(
 15.     "51.83.232.187" "51.83.232.188"
 16. )
 17. declare -a PrywatneIP=(
 18.     "10.8.0.2" "10.8.0.3"
 19. )
 20. declare -a PortyDoPrzekierowania=(
 21.     "21" "25" "53" "80" "110" "143" "443" "465" "587" "993" "995"
 22. )
 23.  
 24. counter=0;
 25. for i in "${PubliczneIP[@]}"
 26. do
 27.     for j in "${PortyDoPrzekierowania[@]}"
 28.     do
 29.         iptables -t nat -A PREROUTING -d ${PubliczneIP[counter]} -p tcp --dport $j -j DNAT --to-dest ${PrywatneIP[counter]}:$j
 30.         iptables -t filter -A INPUT -p tcp -d ${PrywatneIP[counter]} --dport $j -j ACCEPT
 31.     done
 32.    
 33.     # RDP 33891 to local 3389
 34.     iptables -t nat -A PREROUTING -d ${PubliczneIP[counter]} -p tcp --dport 33891 -j DNAT --to-dest ${PrywatneIP[counter]}:3389
 35.     iptables -t filter -A INPUT -p tcp -d ${PrywatneIP[counter]} --dport 33891 -j ACCEPT
 36.     iptables -t nat -A PREROUTING -d ${PubliczneIP[counter]} -p udp --dport 33891 -j DNAT --to-dest ${PrywatneIP[counter]}:3389
 37.     iptables -t filter -A INPUT -p udp -d ${PrywatneIP[counter]} --dport 33891 -j ACCEPT
 38.    
 39.     # SSH 22111 to local 22
 40.     iptables -t nat -A PREROUTING -d ${PubliczneIP[counter]} -p tcp --dport 22111 -j DNAT --to-dest ${PrywatneIP[counter]}:22
 41.     iptables -t filter -A INPUT -p tcp -d ${PrywatneIP[counter]} --dport 22111 -j ACCEPT
 42.     iptables -t nat -A PREROUTING -d ${PubliczneIP[counter]} -p udp --dport 22111 -j DNAT --to-dest ${PrywatneIP[counter]}:22
 43.     iptables -t filter -A INPUT -p udp -d ${PrywatneIP[counter]} --dport 22111 -j ACCEPT
 44.    
 45.     let "counter=counter+1"
 46. done
RAW Paste Data