MeehoweCK

Untitled

Oct 21st, 2020
446
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*
 6. FUNKCJE
 7.  
 8. typ_zwracany nazwa_funkcji([argumenty])
 9. {
 10.     ciało funkcji
 11. }
 12. */
 13.  
 14. void funkcja()      // funkcja bezargumentowa, która nic nie zwraca (void)
 15. {
 16.     cout << "Funkcja zostala wywolana.\n";
 17. }
 18.  
 19. void dodawanie(int a, int b)        // funkcja z dwoma argumentami, która nic nie zwraca
 20. {
 21.     cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;
 22. }
 23.  
 24. double dzielenie(int a, int b)      // funkcja z dwoma argumentami, która zwraca wartość typu double
 25. {
 26.     return 1.0 * a / b;
 27. }
 28.  
 29. // istnieją również funkcje bezargumentowe, które coś zwracają, ale na tę chwilę nie będziemy się nimi zajmować
 30. // przykładem takiej funkcji jest funkcja główna main()
 31.  
 32. int main()
 33. {
 34.     funkcja();      // wywołanie funkcji
 35.     dodawanie(10,3);
 36.     dodawanie(7,15);
 37.     dodawanie(8,81);
 38.     double x = dzielenie(33, 17);       // od tego momentu zmienna x posiada w swojej pamięci wartość wywołania funkcji
 39.     cout << x << endl;
 40.     cout << dzielenie(20, 7) << endl;   // wypisanie na ekran wyniku działania funkcji
 41.     return 0;
 42. }
RAW Paste Data