SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 25th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Преговор на основни ООП правила - енкапсулация, жизнен цикъл на обектите, Г4, наследяване.
 2. Файлове 1. Общи правила, жизнен цикъл и характеристики. Текстови файлове. //не обръщай супер много внимание на тези
 3. Файлове 2. Файлове с пряк достъп. Параметри на main функцията. //припомни си само как се чете и пише от файл нищо повече
 4. Структури от данни. Свойства и принципи. Динамичен масив.
 5. Стек. Принципи и приложения. Последователна и свързана реализация.
 6. Опашка. Последователна и свързана реализация. Видове опашки. Приложения.
 7. Свързан списък. Основни операции.
 8. Разновидности на списъците. Едно-  и двусвързан списък.
 9. Алгоритми върху линейни структури. Търсене - линейно, двоично. Търсене в списък. Сливане.
 10. Сортиране 1 - базови алгоритми за масиви.
 11. Сортиране 2 - бързи алгоритми. Сливане, бързо сортиране. Сортиране на списъци.
 12. Дървета. Представяне и видове. Двоично дърво.
 13. Двоично наредено дърво.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top