Advertisement
Guest User

Pressemelding fra Piratpartiet Norge

a guest
Mar 4th, 2013
1,921
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.23 KB | None | 0 0
 1. En trist dag for ytringsfriheten i Norge
 2. Opphavsrettsindustriens trusler har stengt det elektroniske postkontoret i Norge ved, det trengs nå en ny aktør som vil kjempe for et Internett uten overvåkning og sensur av digital post. Dersom en slik ikke dukker opp, forblir det norske postkontoret stengt og trafikk til The Pirate Bay må gå andre veier. Beklageligvis har ikke Piratpartiet økonomiske muskler til å kjempe for ytringsfrihet alene, nå som telecomselskapet har kuttet kabelen og stukket av, sier kaptein og partileder Geir Aaslid.
 3. Piratpartiet i Norge tok over stafettpinnen sent i februar etter at søsterpartiet i Sverige ble truet og trakassert av opphavsrettsindustrien.
 4.  
 5. Når opphavsrett trumfer ytringsfrihet
 6. Det er sterkt bekymringsverdig at de sterkeste aktørene kan true de svake vekk fra Internett og innskrenke ytringsfriheten. Sivilrettslige prosesser handler om hvem som har mest penger, og vi er nå i den situasjon at bare de rikeste er sikret ytringsfrihet i Norge.
 7.  
 8. Dette til tross for at norsk rett har slått fast at internettleverandører er beskyttet av e-handelsloven og at det ikke er ulovlig for dem å sende trafikk til The Pirate Bay.
 9.  
 10. Opphavsrettsindustrien består av mektige multinasjonale aktører. Piratpartiet samler de svakeste, yngre kulturskapere og forbrukere som har vokst opp med et Internett hvor man deler kunnskap og kultur. Internett har endret hvordan vi forbruker kunnskap og kultur, men noen få opphavsrettsimperialister har teknologiangst og prøver å skru klokka tilbake. Vi kaller dem dinosaurer.
 11. Dinosaurene går nå løs på ytringsfriheten vår, og det er viktig for alle at de får gjøre minst mulig skade på samfunnet vårt før de forsvinner.
 12. Dette kan sammenlignes med en situasjon hvor oljeselskapene går løs på MDG eller SV bare fordi de har samrøre med Greenpeace. Skal vi virkelig finner oss i at dette skjer?
 13.  
 14. Åndsverkindustrien truer våre demokratiske rettigheter.
 15. Piratpartiet har hele tiden forlangt at forbrukernes rett til å dele lovlig ervervet kultur med familier og venner blir tatt tilbake i lovverket vårt som en legalisering av all ikke-kommersiell fildeling. Dette dreier seg ikke bare om fildeling. Ytringsfrihet må trumfe opphavsrett, ellers undermineres demokratiet.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement