Advertisement
GamiKos

Untitled

May 18th, 2021 (edited)
685
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.35 KB | None | 0 0
 1. Regulamin Serwera Doktorkowo #2
 2.  
 3. Na serwerze "Doktorkowo" zabrania się
 4.  
 5. 1 | Wyzywania, nękania, chamskiego czy dziecinnego Zachowania wobec innych Graczy
 6.  
 7. 2 | Reklamowania innych Serwerów
 8.  
 9. 3 | Wykorzystywania błędów Gry czy Mapy
 10.  
 11. 4 | Nadużywania mikrofonu czy puszczania bindów typu ear-rape lub tym podobnym.
 12. - Puszczanie normalnych bindów jest dozwolone z umiarem.
 13. - Puszczania bindów na Obserwatorze lub Intercomie
 14. 5 | Celowego przedłużania Rundy
 15.  
 16. 6 | Utrudniania Pracy Administratorom czy Moderatorom
 17. - Wysyłania Bez sensownych reportów
 18. - Proszenia o range
 19. - Informowania innych, że ktoś jest Administratorem czy Moderatorem gdy ma ukrytą range
 20. - Podszywania się pod Administratorów/Moderatorów czy Użytkowników
 21.  
 22.  
 23. 7 | Podpowiadania Innym Graczą z Pozycji Obserwatora o aktualnej Pozycji/Stanie innych Graczy
 24.  
 25. 8 | Celowego SpawnKillowania
 26.  
 27. 9 | Unikania Kar
 28.  
 29. 10 | Dozwolone Sojusze,
 30. - CI z SCP
 31. - SCP z Klasą D
 32. - Klasa D z Naukowcem (Do czasu ucieczki)
 33. - MTF z Klasą D (Skuci)
 34. - CI z Naukowcem (Skuci)
 35. - Współpraca MTF z Naukowcami, CI z Klasą D jest OBOWIĄZKOWA!
 36.  
 37. 11 | Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
 38.  
 39. 12 | Jest zakaz zabijania skutej Klasy D / Naukowca, chyba ze prowadzi to do przedłużania rundy
 40.  
 41. 13 | Jest zakaz Team Killowania
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement