Advertisement
Rzeznik

Polish.locale

Apr 26th, 2011
312
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 13.17 KB | None | 0 0
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Polish
 3. LocalizedName=Polski
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=Kamil Burek, GrzegorzJZD, Darek Rzeźnicki, Michał Trzebiatowski
 6. LocaleID=1045
 7. LocaleWinName=LANG_POLISH
 8. LocaleCode2=pl
 9. LocaleCode3=pol
 10. LanguageCode=pl
 11. Localeglibc=pl
 12. Codepage=1250
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&OK
 16. BUTTON_CANCEL=&Anuluj
 17. BUTTON_REVERT=&Przywróć
 18. BUTTON_YES=&Tak
 19. BUTTON_NO=&Nie
 20. BUTTON_REMIND=&Zapytaj mnie później
 21. COLOR_PINK=Różowy
 22. COLOR_RED=Czerwony
 23. COLOR_ORANGE=Pomarańczowy
 24. COLOR_YELLOW=Żółty
 25. COLOR_GREEN=Zielony
 26. COLOR_BLUE=Niebieski
 27. COLOR_PURPLE=Purpurowy
 28. COLOR_VIOLET=Fioletowy
 29. COLOR_BLACK=Czarny
 30. COLOR_WHITE=Biały
 31. COLOR_GRAY=Szary
 32. COLOR_SILVER=Srebrny
 33. COLOR_BRONZE=Brązowy
 34. COLOR_GOLD=Złoty
 35. COLOR_BROWN=Brunatny
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Uruchom
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uruchom jako &Administrator
 40. APP_MENU_RENAME=Zmień &nazwę
 41. APP_MENU_HIDE=&Ukryj
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Przesuń na &wierzch
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Przesuń pod &spód
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Pokaż ukryte &ikony
 45. APP_MENU_REFRESH=O&dśwież
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Uruchom au&tomatycznie
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=Przeglądaj &tutaj
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Zawsze pokazuj wszystkie aplikacje
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Pokazuj kategorie w widoku wszystkich aplikacji
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Wszystkie przenośne aplikacje
 51. APP_MENU_BACK=Wstecz
 52. APP_MENU_CATEGORY=Kategoria
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Dodaj nową kategorię
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Dostępność
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Projektowanie
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Nauka
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Gry
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Programy graficzne
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muzyka i filmy
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Biuro
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systemy operacyjne
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Bezpieczeństwo
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Narzędzia
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Inne
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE wolne z $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
 68. ICON_MUSIC=&Muzyka
 69. ICON_PICTURES=&Obrazy
 70. ICON_VIDEOS=&Wideo
 71. ICON_EXPLORE=&Przeglądaj
 72. ICON_BACKUP=&Kopia
 73. ICON_MANAGE_APPS=&Zarządzaj
 74. ICON_OPTIONS=&Opcje
 75. ICON_HELP=Pomo&c
 76. ICON_SEARCH=Szuka&j
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Zmień ścieżkę
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Zmień ikonę
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Zmień ścieżkę dokumentów
 80. ICON_MENU_RESET=Przywróć ustawienia domyślne
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Sprawdź aktualizacje
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Więcej aplikacji
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Według kategorii
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Według tytułu
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nowe aplikacje
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Ostatnio zaktualizowane
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Najpopularniejsze
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Zainstaluj aplikację ręcznie
 89. MENU_BACKUP=&Stwórz kopię zapasową
 90. MENU_RESTORE=&Przywróć kopię zapasową
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Małą czcionką
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Dużą czcionką
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=Sprawdź &aktualizacje
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Z&ainstaluj nową aplikację
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Usuń aplikację
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Odśwież ikony
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Więcej aplikacji...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Język
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Pokaż &ikonę PortableApps.com
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ukryj ikony pulpitu
 101. MENU_OPTIONS_THEME=&Motyw
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Dodaj nowy motyw
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Do&myślny motyw PortableApps.com
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Przezroczystość
 105. MENU_HELP_ABOUT=&O programie
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sprawdź &aktualizacje
 107. MENU_HELP_DONATE=Wspomóż finansowo PortableApps.com
 108. MENU_HELP_SUPPORT=Wsparcie techniczne
 109. MENU_SEARCH_DRIVE=Szukaj na tym &dysku
 110. MENU_SEARCH_COMPUTER=Szukaj w &komputerze
 111. MENU_SEARCH_WEB=Szukaj w &sieci
 112. MENU_TRAY_EJECT=W&ysuń
 113. MENU_TRAY_EXIT=&Wyjście
 114. DIALOG_EJECT_FAIL=Następujące aplikacje są wciąż uruchomione:%RUNNINGAPPS%Zamknij wszystkie przenośne aplikacje przed odłączeniem urządzenia.
 115. INVALID_INSTALLER=Ten program instalacyjny prawdopodobnie nie jest w formacie PortableApps. Instalowana aplikacja może być zmodyfikowana lub niekompatybilna z platformą PortableApps.com i nie powinna być używana bez weryfikacji źródła pochodzenia pliku. Czy chcesz kontynuować instalację?
 116. CHECK_DRIVE=Przeskanuj dysk w poszukiwaniu błędów
 117. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Sprawdzanie błędów na dysku %DRIVE% ...
 118. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Ostrzeżenie: Plik autouruchamiania (Autorun.inf) został zmieniony
 119. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Platforma PortableApps.com wykryła, że konfiguracja pliku autouruchamiania tego urządzenia została zmieniona. Zmiany mogły być spowodowane przez infekcję wirusową, przez programy szpiegujące lub inne aplikacje modyfikujące plik autorun.inf. Jeżeli zmiany w pliku nie zostały dokonane przez Ciebie, koniecznie sprawdź teraz to urządzenie na obecność wirusów i programów szpiegujących.
 120. APP_MENU_FAVORITE=Ulubione
 121.  
 122. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 123. SHOW_PLATFORM=&Pokaż menu PortableApps.com
 124. ALWAYS_ON_TOP=Zawsze na &wierzchu
 125. HIDE_ICON=&Ukryj tę ikonę
 126.  
 127. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 128. CAPTION=Zmień nazwę
 129. LABEL_ORIGINAL=Oryginalna nazwa
 130. LABEL_CUSTOM=Twoja nazwa
 131.  
 132. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 133. TITLE=Odinstalować %APPNAME%?
 134. MESSAGE=UWAGA: Odinstalowanie usunie aplikację i wszystkie jej ustawienia (opcje, zakładki, itp.). Dokumenty lub pliki zapisane w Twoim folderze Dokumenty lub innych nie będą zmieniane, ale wszystkie pliki w tym folderze zostaną usunięte:
 135. QUESTION=Jesteś pewien, że chcesz odinstalować %APPNAME%?
 136. FAILMESSAGE=Nie można odinstalować %APPNAME%.
 137.  
 138. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 139. TITLE=Usuwanie %APPNAME%
 140. MESSAGE=Usuwanie %APPNAME%. Proszę czekać...
 141.  
 142. [FORM_UPDATE]
 143. LABEL_UPDATE=Aktualizacja
 144. LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcesz sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja PortableApps.com?
 145. LABEL_CHECKING=Szukanie poprawek...
 146. LABEL_UP_TO_DATE=Nie ma nowych aktualizacji.
 147. LABEL_DOWNLOADING=Pobieranie aktualizacji...
 148. LABEL_UPDATED=Platforma PortableApps.com została zaktualizowana.
 149.  
 150. [FORM_OPTIONS]
 151. FORM_NAME=Opcje
 152. TAB_GENERAL=Ogólne
 153. TAB_THEMES=Motywy
 154. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Skojarzenia plików
 155. TAB_FONTS=Czcionki
 156. TAB_ADVANCED=Zaawansowane
 157. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Opcje wyświetlania
 158. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Użyj dużej czcionki
 159. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Przezroczystość menu
 160. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Wyłączona (100% nieprzezroczystości)
 161. GENERAL_LANGUAGE=Język
 162. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Użyj tego języka we wszystkich aplikacjach
 163. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Porządek listy aplikacji
 164. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Inteligentny z kategoriami - ulubione i ostatnio używane aplikacje na pierwszym ekranie. Wszystkie aplikacje według kategorii na drugim.
 165. GENERAL_SMART_ALPHA=Inteligentny alfabetycznie - ulubione i ostatnio używane aplikacje na pierwszym ekranie. Wszystkie aplikacje alfabetycznie na drugim.
 166. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Pokaż wszystkie według kategorii - ulubione jako pierwsze na liście, następnie wszystkie pozostałe aplikacje pogrupowane według kategorii.
 167. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Pokaż wszystkie alfabetycznie - ulubione jako pierwsze na liście, następnie wszystkie pozostałe aplikacje ułożone alfabetycznie.
 168. THEMES_THEME_PREVIEW=Podgląd motywu
 169. THEMES_ADD_THEME=Dodaj motyw
 170. THEMES_GET_THEMES=Pobierz motywy
 171. THEMES_USE_THEME=Użyj motywu
 172. THEMES_REMOVE_THEME=Usuń motyw
 173. THEMES_CUSTOM_COLOR=Własny kolor
 174. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Podgląd własnego koloru
 175. THEMES_BEVELED=Wypukły
 176. THEMES_FLAT=Płaski
 177. THEMES_LIGHT=Jasny
 178. THEMES_DARK=Ciemny
 179. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Typ pliku
 180. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Otwórz z
 181. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikona
 182. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Dodaj typ pliku
 183. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edytuj typ pliku
 184. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Usuń typ pliku
 185. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Wyłącz powiązania z plikami
 186. FONTS_NAME=Nazwa czcionki
 187. FONTS_FILE=Nazwa pliku
 188. FONTS_ADD=Dodaj czcionkę
 189. FONTS_REMOVE=Usuń czcionkę
 190. FONTS_DISABLE=Wyłącz przenośne czcionki
 191. ADVANCED_UPDATER=Ustawienia aktualizacji
 192. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Sprawdzaj aktualizacje...
 193. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=podczas uruchamiania platformy
 194. ADVANCED_UPDATER_DAILY=raz dziennie
 195. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=co godzinę
 196. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=tylko po kliknięciu Sprawdź aktualizacje
 197. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Nie ukrywaj menu po zmianie okna
 198. ADVANCED_START_MINIMIZED=Uruchom menu zminimalizowane
 199. ADVANCED_FADE_MENU=Rozjaśniaj i ściemniaj menu
 200. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Ukryj ikony pulpitu przy uruchomionej platformie
 201. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Pokaż tylko jedną ikonę w aplikacjach o wielu ikonach
 202.  
 203. [UPDATER]
 204. COLUMN_APP=Aplikacja przenośna
 205. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Pobieranie
 206. COLUMN_INSTALL_SIZE=Instalacja
 207. COLUMN_DESCRIPTION=Opis
 208. COLUMN_APP_TYPE=Typ aplikacji
 209. COLUMN_CATEGORY=Kategoria
 210. COLUMN_SUBCATEGORY=Podkategoria
 211. COLUMN_RELEASE_DATE=Udostępniona dn.
 212. COLUMN_UPDATED_DATE=Zaktualizowana dn.
 213. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 214. INTRO_WAIT=Wyszukiwanie aplikacji w PortableApps.com...
 215. INTRO_UPTODATE=Wszystkie aplikacje przenośne są aktualne.
 216. SELECTION_HEADING_NEW=Pobierz nowe aplikacje przenośne
 217. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Wybierz aplikacje, które chcesz zainstalować i kliknij %NEXT%
 218. SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizuj aplikacje przenośne
 219. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Aktualizacje są dostępne dla następujących aplikacji przenośnych
 220. DOWNLOAD_HEADING=Pobieranie i instalowanie
 221. DOWNLOAD_SUBHEADING=Proszę czekać - aplikacje są pobierane i instalowane
 222. FINISH_HEADING_NEW=Aplikacje przenośne zostały dodane
 223. FINISH_TEXT_NEW=Wybrane nowe aplikacje zostały zainstalowane i są dostępne w menu PortableApps.com.
 224. FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizacja zakończona pomyślnie
 225. FINISH_TEXT_UPDATE=Wybrane aplikacje zostały zaktualizowane i są dostępne w menu PortableApps.com.
 226. FINISH_HEADING_FAIL=Błąd
 227. FINISH_TEXT_FAIL=Aktualizacja aplikacji przenośnych zakończona niepowodzeniem. Spróbuj później.
 228. ERROR_NOCONNECTION=Nie można połączyć z PortableApps.com w celu uzyskania aktualizacji. Spróbuj później.
 229. FIRSTRUN=Czy chcesz, aby platforma PortableApps.com automatyczne sprawdzała aktualizacje przy starcie programu?
 230. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Wymagana aktualizacja platformy
 231. DOWNLOADING_X_OF_Y=Pobieranie %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 232. DOWNLOADREMAINING=pozostało
 233. DOWNLOADCONNECTING=Łączenie...
 234. DOWNLOADSECOND=sekund
 235. DOWNLOADHOUR=godzin
 236. DOWNLOADMINUTE=minut
 237. DOWNLOADPLURAL=""
 238. DOWNLOADERROR=Błąd pobierania: %ERROR% w pliku %FILE%
 239. DOWNLOADINVALID=Pobrana kopia aplikacji %CURRENTAPPNAME% jest nieprawidłowa i nie może być zainstalowana. Może to wynikać z niepełnego pobrania albo innego problemu z siecią. Spróbuj ponownie uruchomić aktualizator po zakończeniu operacji.
 240. INSTALLING_X_OF_Y=Instalacja %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 241.  
 242. [SUBCATEGORIES]
 243. Magnification=Powiększanie
 244. On-Screen Keyboards=Klawiatury ekranowe
 245. Database=Baza danych
 246. Packaging=Pakowanie
 247. Portablization=Tworzenie aplikacji przenośnych
 248. Programming Environment=Środowisko programistyczne
 249. Servers=Serwery
 250. Text Editors and IDEs=Edytory tekstu oraz środowiska IDE
 251. Web Editors=Edytory WWW
 252. Astronomy=Astronomia
 253. Dictionaries=Słowniki
 254. Geography=Geografia
 255. Genealogy=Genealogia
 256. Memorization=Ćwiczenia pamięci
 257. Religion=Religia
 258. Technical Computing=Obliczenia techniczne
 259. Typing=Maszynopisanie
 260. Action=Akcja
 261. Adventure=Przygoda
 262. Arcade=Zręcznościowa
 263. Board=Planszowa
 264. Card=Karciana
 265. Emulators=Emulatory
 266. Music=Muzyka
 267. Puzzle=Puzzle
 268. Racing=Wyścigi
 269. Role-Playing=Fabularna (RPG)
 270. Strategy=Strategiczna
 271. Diagramming=Wykresy
 272. Image Editors=Edytory obrazu
 273. Image Viewers=Przeglądarki obrazu
 274. Rendering=Rendering
 275. Vector Graphics=Grafika wektorowa
 276. Browsers=Przeglądarka
 277. Chat=Rozmowa
 278. Download Managers=Menedżery pobrań
 279. Email=Email
 280. File Sharing=Udostępnianie plików
 281. FTP Clients=Klient FTP
 282. Podcast Receivers=Odbiorniki podcastów
 283. RSS Readers=Czytniki RSS
 284. Telnet and SSH=Telnet i SSH
 285. Audio Editors and Converters=Edytory i konwertery dźwięku
 286. CD/DVD Burning and Authoring=Nagrywanie i autoring CD/DVD
 287. Media Players=Odtwarzacze mediów
 288. Music Creation and Notation=Tworzenie i notacja muzyki
 289. Video Editors=Edytory wideo
 290. Document Viewers=Przeglądarki dokumentów
 291. Calculators=Kalkulatory
 292. Financial=Finansowe
 293. Journaling=Dzienniki
 294. Office Suites=Pakiety biurowe
 295. Organization=Organizacja informacji
 296. Presentations=Prezentacje
 297. Sticky Notes=Notatki
 298. Document Tools=Narzędzia do dokumentów
 299. Presentations=Prezentacje
 300. Spreadsheets=Arkusze kalkulacyjne
 301. Word Processors=Procesory tekstu
 302. Antivirus and Antispyware=Antywirus i antyszpieg
 303. Password Managers=Menedżery haseł
 304. Secure File Deletion=Bezpieczne usuwanie plików
 305. Disk Tools=Narzędzia dyskowe
 306. File Comparison=Porównanie plików
 307. File Compression and Packaging=Kompresja plików i pakowanie
 308. File Managers=Menedżery plików
 309. Networking=Sieć
 310. Remote Connectivity=Połączenia zdalne
 311. Synchronization=Synchronizacja
 312. Task Managers=Menedżery zadań
 313. Time Wasters=Marnowanie czasu
 314. Timers=Minutniki
 315. Desktop Enhancement=Ulepszenia pulpitu
 316. Clipboard Enhancement=Ulepszenia Schowka
 317. Uninstallers=Deinstalatory
 318. Screenshot Tools=Narzędzia do zrzutów ekranu
 319. Consoles=Konsole
 320. Unit Conversion=Konwersja jednostek
 321. Miscellaneous=Różne
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement