Raizekas

Untitled

Apr 23rd, 2021
816
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.sql.*;
 2.  
 3. public class VeiksmaiSuDuombaze
 4. {
 5.     public static void main(String[] args)
 6.     {
 7.         Connection jungtis;
 8.         Statement sakinys;
 9.         PreparedStatement prepSt;
 10.         String sqlUzklausa;
 11.         String sqlIdetiUzklausa;
 12.         ResultSet dantistuInfo;
 13.         final String dbNuoroda = "jdbc:mysql://localhost/testuotojai_dantistai?serverTimezone=UTC";
 14.         final String dbUsername = "root";
 15.         final String dbPassword = "";
 16.  
 17.        //  Class.forName() kai kuriuose pavyzdžiuose gali būti naudojama dar ir tokia komanda, tačiau ji jau senesnė, jos dažniausiai nėra būtina
 18.  
 19.         try
 20.         {
 21.             // Prisijungiame prie duomenų bazės
 22.             jungtis = DriverManager.getConnection(dbNuoroda, dbUsername, dbPassword);
 23.  
 24.             System.out.println("PAVYKO");
 25.  
 26.             // Susikuriame tuščia sąkinio objektą, į kurį po to dėsime SQL užklausas, jog jas vykdytų ant duombazės
 27.             sakinys = jungtis.createStatement();
 28.  
 29.             // Susikuriame SQL užklausą String kintamojo pavidale
 30.             sqlUzklausa = "SELECT * FROM dantistas";
 31.  
 32.             // Išsisaugoju dantistų informaciją į ResultSet tipo kintamąjį, kurią gausiu panaudojęs sqlUžklausą ant to sakinio/db
 33.             dantistuInfo = sakinys.executeQuery(sqlUzklausa);
 34.  
 35.             // KOl yra "eilutė iš gautų duombazės duomenų, tol einame per eilutes ir atliekame kažkokį veiksmą (šiuo metu duomenų išsaugojimą)
 36.             int temp = 0;
 37.             while (dantistuInfo.next())
 38.             {
 39.                 temp++;
 40.                 String id;
 41.                 String vardas;
 42.                 id = dantistuInfo.getString(1);
 43.                 vardas = dantistuInfo.getString("vardas");
 44.                 System.out.println(temp + "-as įrašas: ");
 45.                 System.out.println(id);
 46.                 System.out.println(vardas);
 47.                 System.out.println("Įrašo pabaiga");
 48.             }
 49.  
 50.  
 51.  
 52.             // DUOMENŲ ĮDĖJIMAS
 53.             sqlIdetiUzklausa = "INSERT INTO dantistas(id, vardas) VALUES (?, ?)";
 54.             prepSt = jungtis.prepareStatement(sqlIdetiUzklausa);
 55.             prepSt.setString(2, "IntelIJ Daktaras");
 56.             prepSt.setString(1, "S0143");
 57.  
 58.             prepSt.executeUpdate();
 59.  
 60.             System.out.println("tikriausiai buvo sėkmingai įdėta");
 61.  
 62.         }
 63.         catch (SQLException e)
 64.         {
 65.             e.printStackTrace();
 66.             System.out.println("Nepavyko prisijungti į duombazę arba kita problema");
 67.         }
 68.     }
 69. }
 70.  
RAW Paste Data