Advertisement
Guest User

Arbetaren – 100 år som fri tidning (PDF)

a guest
Aug 21st, 2023
29
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.59 KB | None | 0 0
  1. Arbetaren – 100 år som fri tidning
  2.  
  3. Utgivning: Oktober 2022, Federativs Förlag
  4. Omfattning: 462 sidor
  5. ISBN: 978-91-86474-81-2
  6.  
  7. ”Den här boken handlar om tidningen Arbetaren, en nyhetstidning grundad 1922 av fackföreningen SAC Syndikalisterna. Boken berättar om tidningens historia, dess politiska inriktning och avtrycket den gjort i det svenska medielandskapet och samhället. Här finns både återpublicerade och nyskrivna texter av mer än 30 olika skribenter, samt unika fotografier och illustrationer.”
  8.  
  9. Nedladdning: https://anonymfile.com/WVYEE/arbetaren-100-r-som-fri-tidning.pdf
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement