G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 7th, 2020 170 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3.  
 4. declare -i COUNT
 5. COUNT=0
 6. PIDS=
 7.  
 8. if [ "$#" -lt 2 ]; then
 9.     echo "Za malo argmetnow, prawidlowy format to '$0' 'katalog' 'plik'"
 10.     exit
 11. else
 12.     if [ ! -d "$1" ]; then
 13.         echo "'$1' nie jest katalogiem"
 14.         exit
 15.     fi
 16. fi
 17.  
 18.  
 19. for item in $1/*; do
 20.     if [ -d "$item" ]; then
 21.         "$0" "$item" "$2" "$$" &  # & wywoluje proces w tle i dalej mozesz uzywac powloki
 22.                         # $$ PID procesu bieżącej powłoki
 23.         PIDS+=("$!") # pid ostatniego procesu który był w tle
 24.     elif [ -f "$item" ]; then
 25.         if [ $(basename $item) == "$2" ]; then
 26.    
 27.             echo "Znaleziono '$2' w folderze '$1'"
 28.             COUNT=$((COUNT+1))
 29.            
 30.         fi
 31.     fi
 32. done
 33.  
 34.  
 35. for i in "${PIDS[@]}"; do
 36.     if [ "$i" ]; then
 37.         wait "$i"
 38.         COUNT=$((COUNT+$?)) #$? - kod powrotu ostanio wykonywanego polecenia (0 jeśli polecenie wykonało się poprawnie, innawartość jeśli błędnie). ale tutaj te wait $i zwraca 1, jak znajdzie plika jak nie to 0 bo na koncu jest exit $COUNT
 39.     fi
 40. done
 41.  
 42.  
 43. if [ -z "$3" ]; then # sprawdza czy $3 to pusty string, ale kurwa skad sie wzielo $3, ogolnie te $3 to zwraca pid chyba ale chuj wie jak
 44.     if [ "$COUNT" -eq 0 ]; then
 45.         echo "Nie znaleziono pliku '$2'"
 46.     else
 47.         echo "Znaleziono $COUNT plikow"
 48.     fi
 49. fi
 50.  
 51. exit "$COUNT"
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top