SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 18th, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. double wyznacznikMacierzy(macierz x)
 2. {
 3.     if(x.n ==1)
 4.     {
 5.         return x.dane[0][0];
 6.     }
 7.     if(x.n>1)
 8.     {
 9.         double s=0;
 10.         for (int i=0;i<x.n;i++)
 11.         {
 12.             macierz wynik;
 13.             wynik.nazwa = 'X';
 14.             wynik.dane = new double *[x.m-1];
 15.             for (int j = 0; j < x.m-1; j++)
 16.                 wynik.dane[j] = new double[x.n-1];
 17.             wynik.m = x.m-1;
 18.             wynik.n = x.n-1;
 19.             int k=0;
 20.             int l=0;
 21.             for(int z=0;z<x.m;z++) //poszukiwanie w wierszu x
 22.             {
 23.                 for(int y=0;y<x.m;y++) //poszukiwanie w wierszu y
 24.                 {
 25.                     if(!(z==i||y==0)) // jesli natknie sie na element ktory nie jest wykreslony wrzuca do macierzy
 26.                     {
 27.                         wynik.dane[k][l]=x.dane[z][y]; //wrzucanie do macierzy
 28.                         l++; //kolejna kolumna
 29.                         if(l>=wynik.n) // jesli kolumna poza granica to kolejny wiersz
 30.                         {
 31.                             l=0;
 32.                             k++;
 33.                         }
 34.                         if(k>=wynik.m) // jesli wiersze poza granicami to koniec czytania
 35.                         {
 36.                             break;
 37.                         }  
 38.                     }
 39.                 }
 40.             }
 41.             s += x.dane[i][0]*pow(-1,i+2)*wyznacznikMacierzy(wynik); //2 to wykreslona kolumna ( gdyz j moze byc dowolnie przez nas wybrana kolumna - wedlug definicji ), i+2 to jak w definicji wyznacznika i-nr wiersza i j- kolumny i+j
 42.         }
 43.         return s;
 44.     }
 45. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top