Advertisement
drakon-firestone

Zadanie - stos

Jun 3rd, 2023 (edited)
848
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.14 KB | None | 0 0
 1. # stwóz klasę Stack
 2.  
 3.     # utwórz jej konstruktor
 4.     # zawrzyj w nim stworzenie nowej tablicy wewnątrz obiektu
 5.    
 6.        
 7.  
 8.     # stwórz metodę size() należącą do klasy
 9.     # niech zwraca ona rozmiar stosu (ilosć elementów przechowywanych na stosie/liście)
 10.    
 11.        
 12.  
 13.     # stwórz is_empty() należącą do klasy
 14.     # niech zwraca ona wartość True jeśli stos jest pusty
 15.     # oraz wartość False jeśli stos zawiera jakieś elementy
 16.    
 17.        
 18.    
 19.     # stwórz metodę push(item) należącą do klasy
 20.     # i przyjmującą element item dodawany na koniec stosu
 21.    
 22.        
 23.  
 24.     # stwórz metodę pop() należącą do klasy
 25.     # niech zwraca ona ostatni element stosu i usuwa go z listy
 26.     # zabezpiecz metodę w sytuacji pustego stosu
 27.    
 28.        
 29.            
 30.  
 31.    
 32.     # stwórz metodę peek() należącą do klasy
 33.     # niech zwraca ona ostatni element stosu - BEZ usuwania go z listy
 34.     # zabezpiecz metodę w sytuacji pustego stosu
 35.    
 36.        
 37.            
 38.        
 39. # ========= W GŁÓWNYM PROGRAMIE PRZETESTUJ ZASTOSOWANIE STWORZONEJ KLASY ORAZ JEJ METOD ===================== #
 40.    
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement