MeehoweCK

Untitled

Apr 16th, 2021
561
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* Typy wbudowane C++
 6. int - liczby całkowite
 7.     unsigned - tylko liczby całkowite nieujemne
 8.     short - liczby całkowite (węższy zakres)
 9.     long long - liczby całkowite (szerszy zakres)
 10. float, double - liczby zmiennoprzecinkowe (np. 5.784)
 11. char - znaki (cyfry, litery, znaki interpunkcyjne)
 12. bool - wartość logiczna (prawda lub fałsz)
 13. string - ciąg znaków
 14. */
 15.  
 16. const double PI = 3.14159;
 17.  
 18. int main()
 19. {
 20.     int zmienna;    // deklaracja zmiennej
 21.     double liczba = 5.16;   // deklaracja z przypisaniem wartości
 22.     double liczba2 = liczba;    // deklaracja z przypisaniem wartości innej zmiennej
 23.     cout << liczba2 << endl;    // wypisuje na ekran wartość zmiennej (5.16)
 24.     liczba2 = 10.5;             // zmiana wartości zmiennej (nie podajemy już typu, tylko samą nazwę zmiennej!)
 25.     cout << liczba2 << endl;    // wypisuje na ekran wartość zmiennej (10.5)
 26.     cout << PI << endl;
 27.     {
 28.         int liczba3 = 15;           // zmienna liczba3 istnieje tylko wewnątrz bloku, w którym została zdefiniowana
 29.         cout << liczba3 << endl;
 30.     }
 31.     return 0;
 32. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×