Guest User

Untitled

a guest
May 8th, 2020
55
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <{assign var="finpro" value=$webshop->getFinancialProducts()}>
 2.  
 3. <{if $finpro}>
 4.  
 5.     <{section name="i" loop=$finpro}>
 6.  
 7.         <{if $finpro[i]->getHasCreditUntil()}>
 8.  
 9.             Pengene trækkes tidligst d. <{$finpro[i]->getCreditUntil()}> i
 10.             <{if $finpro[i]->getCreditUntil() > $smarty.now|date_format:"%e"}>denne<{else}>næste<{/if}>
 11.             måned.
 12.  
 13.         <{elseif $finpro[i]->getHasCreditDays()}>
 14.  
 15.             <{math assign="date" equation=x+(y*3600*24) x=$smarty.now y=$finpro[i]->getCreditDays()}>
 16.  
 17.             Pengene trækkes tidligst om <{$finpro[i]->getCreditDays()}> dage. <{$date|date_format:"%A d. %e. %B"|lower|ucfirst}>
 18.  
 19.         <{elseif $finpro[i]->getHasCreditDate()}>
 20.  
 21.             Pengene trækkes tidligst d. <{$finpro[i]->getCreditDate()|date_format:"%A d. %e. %B %Y"|lower}>.
 22.  
 23.         <{elseif $finpro[i]->getIsVoucher()}>
 24.  
 25.             Tilgodebeviset på <{$finpro[i]->getVoucherAmount()|number_format:2:",":"."}> <{$webshop->getCurrency()}> gælder i <{$finpro[i]->getVoucherDays()}> dage
 26.  
 27.         <{/if}>
 28.  
 29.             Pris <{$finpro[i]->getPrice()|number_format:2:",":"."}> <{$webshop->getCurrency()}>
 30.  
 31.         <{/if}>
 32.  
 33.     <{/section}>
 34.  
 35. <{/if}>
RAW Paste Data