SHARE
TWEET

weryfikacja

a guest Aug 17th, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.   "name": "v",
 3.   "permissions": "NONE",
 4.   "restriction": "1",
 5.   "_id": "bPSCT",
 6.   "actions": [
 7.     {
 8.       "message": "0",
 9.       "varName": "",
 10.       "info": "4",
 11.       "storage": "1",
 12.       "varName2": "channel_channel_command_message",
 13.       "name": "Store Message Info"
 14.     },
 15.     {
 16.       "channel": "3",
 17.       "varName": "channel_channel_command_message",
 18.       "info": "1",
 19.       "storage": "1",
 20.       "varName2": "id_channel_command_message",
 21.       "name": "Store Channel Info"
 22.     },
 23.     {
 24.       "storage": "1",
 25.       "varName": "id_channel_command_message",
 26.       "comparison": "1",
 27.       "value": "596197480014544931",
 28.       "iftrue": "2",
 29.       "iftrueVal": "6",
 30.       "iffalse": "0",
 31.       "iffalseVal": "",
 32.       "name": "Check Variable"
 33.     },
 34.     {
 35.       "storage": "0",
 36.       "varName": "",
 37.       "name": "Delete Message"
 38.     },
 39.     {
 40.       "name": "End Action Sequence"
 41.     },
 42.     {
 43.       "storage": "0",
 44.       "varName": "",
 45.       "name": "Delete Message"
 46.     },
 47.     {
 48.       "member": "1",
 49.       "varName": "",
 50.       "info": "1",
 51.       "storage": "1",
 52.       "varName2": "message_autor_id",
 53.       "name": "Store Member Info"
 54.     },
 55.     {
 56.       "title": "Witaj w panelu Weryfikacji!",
 57.       "author": "",
 58.       "color": "#00ff00",
 59.       "url": "",
 60.       "authorIcon": "",
 61.       "authorUrl": "",
 62.       "imageUrl": "",
 63.       "thumbUrl": "",
 64.       "timestamp": "false",
 65.       "text": "",
 66.       "year": "",
 67.       "month": "",
 68.       "day": "",
 69.       "hour": "",
 70.       "minute": "",
 71.       "second": "",
 72.       "storage": "1",
 73.       "varName": "embed1",
 74.       "name": "Create Embed Message"
 75.     },
 76.     {
 77.       "storage": "1",
 78.       "varName": "embed1",
 79.       "message": "Weryfikacja składa się z dwóch etapów.\n\n**1.** Wybieranie rangi płci\n**2.** Wybieranie rangi wieku\n\nAby rozpocząć weryfikację kliknij reakcję ✅ pod wiadomością!\nMasz 10 sekund!",
 80.       "name": "Set Embed Description"
 81.     },
 82.     {
 83.       "storage": "1",
 84.       "varName": "embed1",
 85.       "channel": "0",
 86.       "varName2": "channel",
 87.       "storage3": "1",
 88.       "varName3": "embed1object",
 89.       "name": "Send Embed Message"
 90.     },
 91.     {
 92.       "storage": "1",
 93.       "varName": "embed1object",
 94.       "emoji": "4",
 95.       "varName2": "✅",
 96.       "varName3": "",
 97.       "name": "Add Reaction"
 98.     },
 99.     {
 100.       "storage": "1",
 101.       "varName": "embed1object",
 102.       "filter": "reaction.emoji.name === '✅' && user.id === '${tempVars(\"message_autor_id\")}'",
 103.       "max": "1",
 104.       "time": "10000",
 105.       "maxEmojis": "",
 106.       "maxUsers": "",
 107.       "iftrue": "2",
 108.       "iftrueVal": "20",
 109.       "iffalse": "0",
 110.       "iffalseVal": "",
 111.       "storage2": "0",
 112.       "varName2": "",
 113.       "name": "Await Reaction Call Action"
 114.     },
 115.     {
 116.       "storage": "1",
 117.       "varName": "embed1object",
 118.       "name": "Delete Message"
 119.     },
 120.     {
 121.       "title": "",
 122.       "author": "",
 123.       "color": "#00ff00",
 124.       "url": "",
 125.       "authorIcon": "",
 126.       "authorUrl": "",
 127.       "imageUrl": "",
 128.       "thumbUrl": "",
 129.       "timestamp": "false",
 130.       "text": "",
 131.       "year": "",
 132.       "month": "",
 133.       "day": "",
 134.       "hour": "",
 135.       "minute": "",
 136.       "second": "",
 137.       "storage": "1",
 138.       "varName": "embed1timedout",
 139.       "name": "Create Embed Message"
 140.     },
 141.     {
 142.       "storage": "1",
 143.       "varName": "embed1timedout",
 144.       "message": "${member}, twój czas minął!\nWpisz komendę znowu, aby się zweryfikować!",
 145.       "name": "Set Embed Description"
 146.     },
 147.     {
 148.       "storage": "1",
 149.       "varName": "embed1timedout",
 150.       "channel": "0",
 151.       "varName2": "",
 152.       "storage3": "1",
 153.       "varName3": "embed1timedoutobject",
 154.       "name": "Send Embed Message"
 155.     },
 156.     {
 157.       "time": "10",
 158.       "measurement": "1",
 159.       "name": "Wait"
 160.     },
 161.     {
 162.       "storage": "1",
 163.       "varName": "embed1timedoutobject",
 164.       "name": "Delete Message"
 165.     },
 166.     {
 167.       "name": "End Action Sequence"
 168.     },
 169.     {
 170.       "storage": "1",
 171.       "varName": "embed1object",
 172.       "name": "Delete Message"
 173.     },
 174.     {
 175.       "title": "1. Etap - Wybór rangi płci",
 176.       "author": "",
 177.       "color": "#00ff00",
 178.       "url": "",
 179.       "authorIcon": "",
 180.       "authorUrl": "",
 181.       "imageUrl": "",
 182.       "thumbUrl": "",
 183.       "timestamp": "false",
 184.       "text": "",
 185.       "year": "",
 186.       "month": "",
 187.       "day": "",
 188.       "hour": "",
 189.       "minute": "",
 190.       "second": "",
 191.       "storage": "1",
 192.       "varName": "embed2",
 193.       "name": "Create Embed Message"
 194.     },
 195.     {
 196.       "storage": "1",
 197.       "varName": "embed2",
 198.       "message": "Witaj w panelu wyboru płci!\nAby wybrać Płeć Chłopak napisz `!!chlopak`\nAby wybrać Płeć Dziewczyna napisz `!!dziewczyna`\nMasz 10 sekund!",
 199.       "name": "Set Embed Description"
 200.     },
 201.     {
 202.       "storage": "1",
 203.       "varName": "embed2",
 204.       "channel": "0",
 205.       "varName2": "",
 206.       "storage3": "1",
 207.       "varName3": "embed2object",
 208.       "name": "Send Embed Message"
 209.     },
 210.     {
 211.       "storage": "0",
 212.       "varName": "",
 213.       "filter": "content.includes('!!chlopak') || content.includes('!!dziewczyna')",
 214.       "max": "1",
 215.       "time": "10000",
 216.       "storage2": "1",
 217.       "varName2": "plec_text",
 218.       "iftrue": "2",
 219.       "iftrueVal": "32",
 220.       "iffalse": "0",
 221.       "iffalseVal": "",
 222.       "name": "Await Response Call Action"
 223.     },
 224.     {
 225.       "storage": "1",
 226.       "varName": "embed2object",
 227.       "name": "Delete Message"
 228.     },
 229.     {
 230.       "title": "",
 231.       "author": "",
 232.       "color": "#00ff00",
 233.       "url": "",
 234.       "authorIcon": "",
 235.       "authorUrl": "",
 236.       "imageUrl": "",
 237.       "thumbUrl": "",
 238.       "timestamp": "false",
 239.       "text": "",
 240.       "year": "",
 241.       "month": "",
 242.       "day": "",
 243.       "hour": "",
 244.       "minute": "",
 245.       "second": "",
 246.       "storage": "1",
 247.       "varName": "embed2timedout",
 248.       "name": "Create Embed Message"
 249.     },
 250.     {
 251.       "storage": "1",
 252.       "varName": "embed2timedout",
 253.       "message": "${member}, twój czas minął lub wybrałeś złą opcję!\nWpisz komendę znowu, aby się zweryfikować!",
 254.       "name": "Set Embed Description"
 255.     },
 256.     {
 257.       "storage": "1",
 258.       "varName": "embed2timedout",
 259.       "channel": "0",
 260.       "varName2": "",
 261.       "storage3": "1",
 262.       "varName3": "embed2timedoutobject",
 263.       "name": "Send Embed Message"
 264.     },
 265.     {
 266.       "time": "10",
 267.       "measurement": "1",
 268.       "name": "Wait"
 269.     },
 270.     {
 271.       "storage": "1",
 272.       "varName": "embed2timedoutobject",
 273.       "name": "Delete Message"
 274.     },
 275.     {
 276.       "name": "End Action Sequence"
 277.     },
 278.     {
 279.       "storage": "1",
 280.       "varName": "embed2object",
 281.       "name": "Delete Message"
 282.     },
 283.     {
 284.       "storage": "1",
 285.       "varName": "plec_text",
 286.       "name": "Delete Message"
 287.     },
 288.     {
 289.       "storage": "1",
 290.       "varName": "plec_text",
 291.       "comparison": "1",
 292.       "value": "!!dziewczyna",
 293.       "iftrue": "0",
 294.       "iftrueVal": "",
 295.       "iffalse": "2",
 296.       "iffalseVal": "38",
 297.       "name": "Check Variable"
 298.     },
 299.     {
 300.       "info": "0",
 301.       "find": "612336780448104489",
 302.       "storage": "1",
 303.       "varName": "role_girl",
 304.       "name": "Find Role"
 305.     },
 306.     {
 307.       "member": "1",
 308.       "varName2": "",
 309.       "role": "3",
 310.       "varName": "role_girl",
 311.       "name": "Add Member Role"
 312.     },
 313.     {
 314.       "count": "2",
 315.       "name": "Skip Actions"
 316.     },
 317.     {
 318.       "info": "0",
 319.       "find": "612336752140746778",
 320.       "storage": "1",
 321.       "varName": "role_boy",
 322.       "name": "Find Role"
 323.     },
 324.     {
 325.       "member": "1",
 326.       "varName2": "",
 327.       "role": "3",
 328.       "varName": "role_boy",
 329.       "name": "Add Member Role"
 330.     },
 331.     {
 332.       "title": "2. Etap - Wybór rangi wiekowej",
 333.       "author": "",
 334.       "color": "#00ff00",
 335.       "url": "",
 336.       "authorIcon": "",
 337.       "authorUrl": "",
 338.       "imageUrl": "",
 339.       "thumbUrl": "",
 340.       "timestamp": "false",
 341.       "text": "",
 342.       "year": "",
 343.       "month": "",
 344.       "day": "",
 345.       "hour": "",
 346.       "minute": "",
 347.       "second": "",
 348.       "storage": "1",
 349.       "varName": "embed3",
 350.       "name": "Create Embed Message"
 351.     },
 352.     {
 353.       "storage": "1",
 354.       "varName": "embed3",
 355.       "message": "Witaj w panelu wyboru wieku!\nAby wybrać 12+ napisz `!!12+`\nAby wybrać 14+ napisz `!!14+`\nAby wybrać 16+ napisz `!!16+`\nMasz 10 sekund!",
 356.       "name": "Set Embed Description"
 357.     },
 358.     {
 359.       "storage": "1",
 360.       "varName": "embed3",
 361.       "channel": "0",
 362.       "varName2": "",
 363.       "storage3": "1",
 364.       "varName3": "embed3object",
 365.       "name": "Send Embed Message"
 366.     },
 367.     {
 368.       "storage": "0",
 369.       "varName": "",
 370.       "filter": "content.includes('!!12+') || content.includes('!!14+') || content.includes('!!16+')",
 371.       "max": "1",
 372.       "time": "10000",
 373.       "storage2": "1",
 374.       "varName2": "wiek_text",
 375.       "iftrue": "2",
 376.       "iftrueVal": "51",
 377.       "iffalse": "0",
 378.       "iffalseVal": "",
 379.       "name": "Await Response Call Action"
 380.     },
 381.     {
 382.       "storage": "1",
 383.       "varName": "embed3object",
 384.       "name": "Delete Message"
 385.     },
 386.     {
 387.       "title": "",
 388.       "author": "",
 389.       "color": "#00ff00",
 390.       "url": "",
 391.       "authorIcon": "",
 392.       "authorUrl": "",
 393.       "imageUrl": "",
 394.       "thumbUrl": "",
 395.       "timestamp": "false",
 396.       "text": "",
 397.       "year": "",
 398.       "month": "",
 399.       "day": "",
 400.       "hour": "",
 401.       "minute": "",
 402.       "second": "",
 403.       "storage": "1",
 404.       "varName": "embed3timedout",
 405.       "name": "Create Embed Message"
 406.     },
 407.     {
 408.       "storage": "1",
 409.       "varName": "embed3timedout",
 410.       "message": "${member}, twój czas minął lub wybrałeś złą opcję!\nWpisz komendę znowu, aby się zweryfikować!",
 411.       "name": "Set Embed Description"
 412.     },
 413.     {
 414.       "storage": "1",
 415.       "varName": "embed3timedout",
 416.       "channel": "0",
 417.       "varName2": "",
 418.       "storage3": "1",
 419.       "varName3": "embed3timedoutobject",
 420.       "name": "Send Embed Message"
 421.     },
 422.     {
 423.       "time": "10",
 424.       "measurement": "1",
 425.       "name": "Wait"
 426.     },
 427.     {
 428.       "storage": "1",
 429.       "varName": "embed3timedoutobject",
 430.       "name": "Delete Message"
 431.     },
 432.     {
 433.       "name": "End Action Sequence"
 434.     },
 435.     {
 436.       "storage": "1",
 437.       "varName": "embed3object",
 438.       "name": "Delete Message"
 439.     },
 440.     {
 441.       "storage": "1",
 442.       "varName": "wiek_text",
 443.       "name": "Delete Message"
 444.     },
 445.     {
 446.       "storage": "1",
 447.       "varName": "wiek_text",
 448.       "comparison": "1",
 449.       "value": "!!14+",
 450.       "iftrue": "2",
 451.       "iftrueVal": "58",
 452.       "iffalse": "0",
 453.       "iffalseVal": "38",
 454.       "name": "Check Variable"
 455.     },
 456.     {
 457.       "storage": "1",
 458.       "varName": "wiek_text",
 459.       "comparison": "1",
 460.       "value": "!!16+",
 461.       "iftrue": "2",
 462.       "iftrueVal": "61",
 463.       "iffalse": "0",
 464.       "iffalseVal": "38",
 465.       "name": "Check Variable"
 466.     },
 467.     {
 468.       "info": "0",
 469.       "find": "612347831625187338",
 470.       "storage": "1",
 471.       "varName": "role_12+",
 472.       "name": "Find Role"
 473.     },
 474.     {
 475.       "member": "1",
 476.       "varName2": "",
 477.       "role": "3",
 478.       "varName": "role_12+",
 479.       "name": "Add Member Role"
 480.     },
 481.     {
 482.       "count": "5",
 483.       "name": "Skip Actions"
 484.     },
 485.     {
 486.       "info": "0",
 487.       "find": "612347824306388999",
 488.       "storage": "1",
 489.       "varName": "role_14+",
 490.       "name": "Find Role"
 491.     },
 492.     {
 493.       "member": "1",
 494.       "varName2": "",
 495.       "role": "3",
 496.       "varName": "role_14+",
 497.       "name": "Add Member Role"
 498.     },
 499.     {
 500.       "count": "2",
 501.       "name": "Skip Actions"
 502.     },
 503.     {
 504.       "info": "0",
 505.       "find": "612347829574303831",
 506.       "storage": "1",
 507.       "varName": "role_16+",
 508.       "name": "Find Role"
 509.     },
 510.     {
 511.       "member": "1",
 512.       "varName2": "",
 513.       "role": "3",
 514.       "varName": "role_16+",
 515.       "name": "Add Member Role"
 516.     },
 517.     {
 518.       "title": "",
 519.       "author": "",
 520.       "color": "#00ff00",
 521.       "url": "",
 522.       "authorIcon": "",
 523.       "authorUrl": "",
 524.       "imageUrl": "",
 525.       "thumbUrl": "",
 526.       "timestamp": "false",
 527.       "text": "",
 528.       "year": "",
 529.       "month": "",
 530.       "day": "",
 531.       "hour": "",
 532.       "minute": "",
 533.       "second": "",
 534.       "storage": "1",
 535.       "varName": "embed4",
 536.       "name": "Create Embed Message"
 537.     },
 538.     {
 539.       "storage": "1",
 540.       "varName": "embed4",
 541.       "message": "${member} gratulacje, udało Ci się przejść weryfikację!",
 542.       "name": "Set Embed Description"
 543.     },
 544.     {
 545.       "storage": "1",
 546.       "varName": "embed4",
 547.       "message": "Twórcą komendy jest ||Deleted user||#2124",
 548.       "footerIcon": "",
 549.       "name": "Set Embed Footer"
 550.     },
 551.     {
 552.       "storage": "1",
 553.       "varName": "embed4",
 554.       "channel": "0",
 555.       "varName2": "",
 556.       "storage3": "1",
 557.       "varName3": "embed4object",
 558.       "name": "Send Embed Message"
 559.     },
 560.     {
 561.       "time": "10",
 562.       "measurement": "1",
 563.       "name": "Wait"
 564.     },
 565.     {
 566.       "storage": "1",
 567.       "varName": "embed4object",
 568.       "name": "Delete Message"
 569.     }
 570.   ]
 571. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top