desislava_topuzakova

01. Clock

May 15th, 2021
598
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. # за всеки един час от 0 до 23
  2.     # преминаваме през всички минути от 0 до 59
  3.  
  4. for hour in range(0, 24):
  5.     for minute in range(0, 60):
  6.         print(f"{hour}:{minute}")
RAW Paste Data