daily pastebin goal
12%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 21st, 2018 178 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.   "responseCode": "200",
 3.   "message": "Thành công",
 4.   "data": {
 5.     "detail": {
 6.       "id": "2182147",
 7.       "name": "Sự Thật Lý do SA THẢI tất cả các quái rừng trong Liên quân mobile",
 8.       "description": "Shop Acc Liên quân: http://LienQuanShop.Vn Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy nhấn Like Share And Subscribe để ủng hộ mình nha: https://goo.gl/BPd33u Facebook:...",
 9.       "type": "VOD",
 10.       "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/15/18/c1c7e6af/c1c7e6af-2875-40d7-af89-052a0b1a80ee_640_360.jpg",
 11.       "likeCount": "16",
 12.       "dislikeCount": "8",
 13.       "play_times": "739",
 14.       "suggest_package_id": null,
 15.       "tag": "Liên quân mobile",
 16.       "duration": "04:04",
 17.       "publishedTime": "4 ngày trước",
 18.       "show_times": 0,
 19.       "isFavourite": 0,
 20.       "watchTime": 0,
 21.       "tagline": 2,
 22.       "link": "http://myclip.vn/video/2182147/su-that-ly-do-sa-thai-tat-ca-cac-quai-rung-trong-lien-quan-mobile-utcyomfk?utm_source=APPSHARE",
 23.       "owner": {
 24.         "id": 14867469,
 25.         "name": "Max Moba Game",
 26.         "avatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018_05_11/152600465346/e887f8d901b2_180_180.jpg",
 27.         "followCount": 1948,
 28.         "isFollow": 0,
 29.         "notification_type": 0
 30.       },
 31.       "cate": {
 32.         "id": 1378,
 33.         "name": "Tổng hợp"
 34.       }
 35.     },
 36.     "previousId": 0,
 37.     "nextId": "2189863",
 38.     "profile": [
 39.      
 40.     ],
 41.     "streams": {
 42.       "errorCode": 201,
 43.       "message": "Thất bại",
 44.       "urlStreaming": "",
 45.       "popup": {
 46.         "is_register_sub": 1,
 47.         "confirm_register_sub": "Quý khách có đồng ý mua gói cước Gói cước Ngày với giá 3.000đ/Ngày (gia hạn theo Ngày)",
 48.         "package_id": "1",
 49.         "is_buy_video": 0,
 50.         "is_buy_playlist": 0,
 51.         "is_register_fast": 0,
 52.         "confirm": "Quý khách đã sử dụng hết 10 lượt xem miễn phí/ngày. <br/><br/> Chọn \"Đăng Ký\" để tiếp tục xem toàn bộ video không giới hạn Data tốc độ cao - 3.000đ/Ngày.",
 53.         "confirm_accept_loss_data": "Chọn Xem Tiếp sẽ mất phí 3G/4G theo gói Data đang sử dụng",
 54.         "accept_loss_data": 1,
 55.         "is_confirm_sms": "1"
 56.       }
 57.     },
 58.     "relateds": {
 59.       "id": "video_relate",
 60.       "name": "",
 61.       "type": "VOD",
 62.       "content": [
 63.         {
 64.           "id": "2189863",
 65.           "name": "Những SIÊU PHẨM trang phục CHẤT như nước cất bị xóa...",
 66.           "fullName": "Những SIÊU PHẨM trang phục CHẤT như nước cất bị xóa bỏ | Bản thiết kế liên quân mobile",
 67.           "description": "Shop Acc Liên quân: http://LienQuanShop.Vn Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy nhấn Like Share And Subscribe để ủng hộ mình nha: https://goo.gl/BPd33u Facebook:...",
 68.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/17/18/053183f6/053183f6-acd1-4d49-811a-c6b3ec5e4f24_320_180.jpg",
 69.           "type": "VOD",
 70.           "duration": "03:33",
 71.           "duration_origin": "213",
 72.           "play_times": "212",
 73.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 74.           "status": "2",
 75.           "reason": null,
 76.           "link": "http://myclip.vn/video/2189863/nhung-sieu-pham-trang-phuc-chat-nhu-nuoc-cat-bi-xoa-bo-ban-thiet-ke-lien-quan-mobile-dsscw7ad?utm_source=APPSHARE",
 77.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2189863/nhung-sieu-pham-trang-phuc-chat-nhu-nuoc-cat-bi-xoa-bo-ban-thiet-ke-lien-quan-mobile-dsscw7ad?utm_source=SOCIAL",
 78.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018_05_11/152600465346/e887f8d901b2_180_180.jpg",
 79.           "userName": "Max Moba Game",
 80.           "fullUserName": "Max Moba Game",
 81.           "msisdn": "84869983xxx",
 82.           "userId": "14867469",
 83.           "click_source": "default",
 84.           "click_medium": "video_relate"
 85.         },
 86.         {
 87.           "id": "2186467",
 88.           "name": "Tính năng mới COMBO hiệu ứng đặc hiệu trung thu - Phiên...",
 89.           "fullName": "Tính năng mới COMBO hiệu ứng đặc hiệu trung thu - Phiên bản Lễ hội Trung thu Liên quân mobile",
 90.           "description": "Shop Acc Liên quân: http://LienQuanShop.Vn Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy nhấn Like Share And Subscribe để ủng hộ mình nha: https://goo.gl/BPd33u Facebook:...",
 91.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/17/11/9fd4623d/9fd4623d-7374-47eb-9d8a-cec73bce4d21_320_180.jpg",
 92.           "type": "VOD",
 93.           "duration": "10:06",
 94.           "duration_origin": "606",
 95.           "play_times": "207",
 96.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 97.           "status": "2",
 98.           "reason": null,
 99.           "link": "http://myclip.vn/video/2186467/tinh-nang-moi-combo-hieu-ung-dac-hieu-trung-thu-phien-ban-le-hoi-trung-thu-lien-quan-mobile-s7slxskg?utm_source=APPSHARE",
 100.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2186467/tinh-nang-moi-combo-hieu-ung-dac-hieu-trung-thu-     ame": "Max Moba Game",
 101.           "msisdn": "84869983xxx",
 102.           "userId": "14867469",
 103.           "click_source": "default",
 104.           "click_medium": "video_relate"
 105.         },
 106.         {
 107.           "id": "2178532",
 108.           "name": "Thử Thách Chơi Liên Quân Trong Vòng 24Giờ Liên Tục 1369...",
 109.           "fullName": "Thử Thách Chơi Liên Quân Trong Vòng 24Giờ Liên Tục 1369 Trận",
 110.           "description": "Shop Acc Liên quân: http://LienQuanShop.Vn Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy nhấn Like Share And Subscribe để ủng hộ mình nha: https://goo.gl/BPd33u Facebook:...",
 111.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/14/20/fe16dd7c/fe16dd7c-f866-4cef-9919-e174d2dbf265_320_180.jpg",
 112.           "type": "VOD",
 113.           "duration": "10:02",
 114.           "duration_origin": "602",
 115.           "play_times": "698",
 116.           "publishedTime": "5 ngày trước",
 117.           "status": "2",
 118.           "reason": "",
 119.           "link": "http://myclip.vn/video/2178532/thu-thach-choi-lien-quan-trong-vong-24gio-lien-tuc-1369-tran-sfurddrw?utm_source=APPSHARE",
 120.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2178532/thu-thach-choi-lien-quan-trong-vong-24gio-lien-tuc-1369-tran-sfurddrw?utm_source=SOCIAL",
 121.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018_05_11/152600465346/e887f8d901b2_180_180.jpg",
 122.           "userName": "Max Moba Game",
 123.           "fullUserName": "Max Moba Game",
 124.           "msisdn": "84869983xxx",
 125.           "userId": "14867469",
 126.           "click_source": "default",
 127.           "click_medium": "video_relate"
 128.         },
 129.         {
 130.           "id": "2190202",
 131.           "name": "Bán hàng ăn thôi có cần phải đẹp như thế này không...",
 132.           "fullName": "Bán hàng ăn thôi có cần phải đẹp như thế này không em?",
 133.           "description": "",
 134.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/17/1534520569180/471e1c23a861_320_180.jpg",
 135.           "type": "VOD",
 136.           "duration": "01:14",
 137.           "duration_origin": "74",
 138.           "play_times": "114",
 139.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 140.           "status": "2",
 141.           "reason": "",
 142.           "link": "http://myclip.vn/video/2190202/ban-hang-an-thoi-co-can-phai-dep-nhu-the-nay-khong-em?utm_source=APPSHARE",
 143.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2190202/ban-hang-an-thoi-co-can-phai-dep-nhu-the-nay-khong-em?utm_source=SOCIAL",
 144.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018_01_15/1516028745626/ef5ddb965636_180_180.jpeg",
 145.           "userName": "Like TV",
 146.           "fullUserName": "Like TV",
 147.           "msisdn": "84971382xxx",
 148.           "userId": "11188936",
 149.           "click_source": "default",
 150.           "click_medium": "video_relate"
 151.         },
 152.         {
 153.           "id": "2190163",
 154.           "name": "Kể chuyện Phật giáo tập 11-HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN-CŨNG VÌ...",
 155.           "fullName": "Kể chuyện Phật giáo tập 11-HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN-CŨNG VÌ VỢ",
 156.           "description": "Nhớ ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn",
 157.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/17/1534519009690/44b4f157ce6a_320_180.jpg",
 158.           "type": "VOD",
 159.           "duration": "1:24:47",
 160.           "duration_origin": "5087",
 161.           "play_times": "78",
 162.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 163.           "status": "2",
 164.           "reason": "",
 165.           "link": "http://myclip.vn/video/2190163/ke-chuyen-phat-giao-tap-11-huynh-de-tuong-tan-cung-vi-vo?utm_source=APPSHARE",
 166.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2190163/ke-chuyen-phat-giao-tap-11-huynh-de-tuong-tan-cung-vi-vo?utm_source=SOCIAL",
 167.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/06/1533529647647/bdc8d6b4924d_180_180.jpg",
 168.           "userName": "VĂN CỌP...",
 169.           "fullUserName": "VĂN CỌP Vlogs",
 170.           "msisdn": "841699840xxx",
 171.           "userId": "28856191",
 172.           "click_source": "default",
 173.           "click_medium": "video_relate"
 174.         },
 175.         {
 176.           "id": "2190109",
 177.           "name": "Kể chuyện Phật giáo tập 10-BÁT CANH CUA - ĐOẠN LÌA TÌNH...",
 178.           "fullName": "Kể chuyện Phật giáo tập 10-BÁT CANH CUA - ĐOẠN LÌA TÌNH MẪU TƯ",
 179.           "description": "Nhớ ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn",
 180.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/17/1534515624188/f2b73986094e_320_180.jpg",
 181.           "type": "VOD",
 182.           "duration": "44:43",
 183.           "duration_origin": "2683",
 184.           "play_times": "83",
 185.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 186.           "status": "2",
 187.           "reason": "",
 188.           "link": "http://myclip.vn/video/2190109/ke-chuyen-phat-giao-tap-10-bat-canh-cua-doan-lia-tinh-mau-tu?utm_source=APPSHARE",
 189.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2190109/ke-chuyen-phat-giao-tap-10-bat-canh-cua-doan-lia-tinh-mau-tu?utm_source=SOCIAL",
 190.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/06/1533529647647/bdc8d6b4924d_180_180.jpg",
 191.           "userName": "VĂN CỌP...",
 192.           "fullUserName": "     uyện cùng người đẹp #giamcan",
 193.           "fullName": "Tập luyện cùng người đẹp #giamcan",
 194.           "description": "Tập luyện để giảm cân cùng các người đẹp .\r\n\r\nHãy Like , Chia sẻ và đăng ký kênh nhé !",
 195.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/17/1534515385584/f8a5c676424f_320_180.jpg",
 196.           "type": "VOD",
 197.           "duration": "07:00",
 198.           "duration_origin": "420",
 199.           "play_times": "62",
 200.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 201.           "status": "2",
 202.           "reason": "",
 203.           "link": "http://myclip.vn/video/2190100/tap-luyen-cung-nguoi-dep-giamcan?utm_source=APPSHARE",
 204.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2190100/tap-luyen-cung-nguoi-dep-giamcan?utm_source=SOCIAL",
 205.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/07/03/1530608768664/daa54ef85c9f_180_180.jpg",
 206.           "userName": "...",
 207.           "fullUserName": "giaitri24gio.top",
 208.           "msisdn": "84869222xxx",
 209.           "userId": "27945276",
 210.           "click_source": "default",
 211.           "click_medium": "video_relate"
 212.         },
 213.         {
 214.           "id": "2185747",
 215.           "name": "Kể chuyện Phật giáo tập 9 CHO VÀ NHẬN - LÒNG TỪ BI CON...",
 216.           "fullName": "Kể chuyện Phật giáo tập 9 CHO VÀ NHẬN - LÒNG TỪ BI CON NGƯỜI",
 217.           "description": "Nhớ ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn",
 218.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/16/1534428312466/20e1fd7566db_320_180.jpg",
 219.           "type": "VOD",
 220.           "duration": "1:56:21",
 221.           "duration_origin": "6981",
 222.           "play_times": "912",
 223.           "publishedTime": "4 ngày trước",
 224.           "status": "2",
 225.           "reason": "",
 226.           "link": "http://myclip.vn/video/2185747/ke-chuyen-phat-giao-tap-9-cho-va-nhan-long-tu-bi-con-nguoi?utm_source=APPSHARE",
 227.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2185747/ke-chuyen-phat-giao-tap-9-cho-va-nhan-long-tu-bi-con-nguoi?utm_source=SOCIAL",
 228.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/06/1533529647647/bdc8d6b4924d_180_180.jpg",
 229.           "userName": "VĂN CỌP...",
 230.           "fullUserName": "VĂN CỌP Vlogs",
 231.           "msisdn": "841699840xxx",
 232.           "userId": "28856191",
 233.           "click_source": "default",
 234.           "click_medium": "video_relate"
 235.         },
 236.         {
 237.           "id": "2178826",
 238.           "name": "Tướng mới RICHTER lưỡi gươm diệt quỷ - Cha nuôi...",
 239.           "fullName": "Tướng mới RICHTER lưỡi gươm diệt quỷ - Cha nuôi Butterfly | Liên quân mobile",
 240.           "description": "Shop Acc Liên quân: http://LienQuanShop.Vn Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy nhấn Like Share And Subscribe để ủng hộ mình nha: https://goo.gl/BPd33u Facebook:...",
 241.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/15/07/35be76e7/35be76e7-d992-478e-b552-d968e61a546d_320_180.jpg",
 242.           "type": "VOD",
 243.           "duration": "04:38",
 244.           "duration_origin": "278",
 245.           "play_times": "871",
 246.           "publishedTime": "6 ngày trước",
 247.           "status": "2",
 248.           "reason": "",
 249.           "link": "http://myclip.vn/video/2178826/tuong-moi-richter-luoi-guom-diet-quy-cha-nuoi-butterfly-lien-quan-mobile-3xopxktd?utm_source=APPSHARE",
 250.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2178826/tuong-moi-richter-luoi-guom-diet-quy-cha-nuoi-butterfly-lien-quan-mobile-3xopxktd?utm_source=SOCIAL",
 251.           "userAvatarImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018_05_11/152600465346/e887f8d901b2_180_180.jpg",
 252.           "userName": "Max Moba Game",
 253.           "fullUserName": "Max Moba Game",
 254.           "msisdn": "84869983xxx",
 255.           "userId": "14867469",
 256.           "click_source": "default",
 257.           "click_medium": "video_relate"
 258.         },
 259.         {
 260.           "id": "2172445",
 261.           "name": "Cảm Động Rơi Nước Mắt Lời Chào TẠM BIỆT Cuối Cùng...",
 262.           "fullName": "Cảm Động Rơi Nước Mắt Lời Chào TẠM BIỆT Cuối Cùng Của Tất Cả Quái Rừng Liên Quân Mobile",
 263.           "description": "Cảm Động Rơi Nước Mắt Lời Chào TẠM BIỆT Cuối Cùng Của Tất Cả Quái Rừng Liên Quân Mobile",
 264.           "coverImage": "http://static3.myclip.vn/image1/2018/08/13/12/d7f4964f/d7f4964f-f88f-4de9-ac81-c1193c9a59bf_320_180.jpg",
 265.           "type": "VOD",
 266.           "duration": "04:23",
 267.           "duration_origin": "263",
 268.           "play_times": "1K",
 269.           "publishedTime": "6 ngày trước",
 270.           "status": "2",
 271.           "reason": "",
 272.           "link": "http://myclip.vn/video/2172445/cam-dong-roi-nuoc-mat-loi-chao-tam-biet-cuoi-cung-cua-tat-ca-quai-rung-lien-quan-mobile-297pfe6y?utm_source=APPSHARE",
 273.           "linkSocial": "http://myclip.vn/video/2172445/cam-dong-roi-nuoc-mat-loi-chao-tam-biet-cuoi-cung-cua-tat-ca-quai-rung-lien-quan-mobile-297pfe6y?utm_source=SOCIAL",
 274.           "userAvatarImage": "http:     efault",
 275.           "click_medium": "video_relate"
 276.         }
 277.       ]
 278.     },
 279.     "parts": [
 280.      
 281.     ],
 282.     "currentTime": 0,
 283.     "videoOfPlaylist": null
 284.   }
 285. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top