Advertisement
idevpas

Prieskum na objednávku

Mar 25th, 2022
31
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.26 KB | None | 0 0
  1. Prieskum na objednávku
  2. ----------
  3. Osem z desiatich Slovákov by ukrajinským lekárom či vedcom uľahčilo prístup k práci:
  4. https://www.aktuality.sk/clanok/wbg2WIK/prieskum-osem-z-desiatich-slovakov-by-ukrajinskym-lekarom-ci-vedcom-ulahcilo-pristup-k-praci/
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement