Guest User

Untitled

a guest
Nov 21st, 2018
105
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #define ROZMIAR 5
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9. int podejscia;
 10. cin>>podejscia;
 11. for(int x=0; x<podejscia; x++)
 12. {
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19. int ile_liczb=5;
 20.  
 21.  
 22. int tablica [ile_liczb];
 23.  
 24. int liczba;
 25.  
 26. //tworzymy tablice na liczby
 27. for (int i=0; i<ile_liczb; i++)
 28. {
 29. cin>>liczba;
 30. tablica [i]=liczba;
 31. }
 32. // liczymy srednia
 33. double srednia;
 34. int suma=0;
 35.  
 36. for (int j=0; j<ile_liczb; j++)
 37. {
 38. suma+=tablica[j];
 39. }
 40.  
 41. srednia=suma/ile_liczb;
 42. //cout<<"Srednia to "<<srednia<<endl;
 43.  
 44. // sprawdzamy ktora jest najblizej sredniej
 45. // w tej tablicy zapisujemy wszystkie roznice miedzy wpisanymi wartosciamy w tablica a srednia
 46. int tablicaS[ile_liczb];
 47. for (int k=0; k<ile_liczb; k++)
 48. {
 49. tablicaS[k]=abs(srednia-tablica[k]);
 50. //cout<<tablicaS[k];
 51. }
 52. //szukanie najmniejszej roznicy
 53. int szuflada_trik=tablicaS[0];
 54. for (int m=0; m<ile_liczb; m++)
 55. {
 56.  
 57. if (tablicaS[m]<szuflada_trik)
 58. {
 59. szuflada_trik=tablicaS[m];
 60. }
 61. } ////////cout<<"szuflada trik to "<<szuflada_trik<<endl;
 62.  
 63. int wynik;
 64.  
 65. for (int n=0; n<ile_liczb; n++)
 66. {
 67. if(szuflada_trik==tablicaS[n]) wynik=tablica[n];
 68. }
 69.  
 70. ///////cout<<"wynik to "<<wynik<<endl;
 71. cout<<wynik;
 72.  
 73.  
 74.  
 75. } //uwaga
 76.  
 77. return 0;
 78. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×