Guest User

Untitled

a guest
Aug 20th, 2019
62
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <climits>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. vector <int> sas [100005];
 7. vector <int> synowie[100005];
 8. bool odw[100005];
 9. int father[100005];
 10. int nim_baz[100005];
 11. int spr_mexow[100005];
 12. int spr_mexow2[100005];
 13. int spr_mexow3[100005];
 14. int nim[100005];
 15. int temp_nim[100005];
 16. int ost_nim[100005];
 17. int mexy_drzew[100005];
 18.  
 19.  
 20. int prefix_xor[100005];
 21. int sufiks_xor[100005];
 22.  
 23.  
 24. int global_n = 0;
 25. int wyw_make_temp = 0;
 26.  
 27. void zeruj_odw()
 28. {
 29.     for(int i=1; i<=global_n; i++)
 30.         odw[i] = 0;
 31. }
 32.  
 33. void DFS_make_tree(int i)
 34. {
 35.     odw[i] = 1;
 36.  
 37.     int ile_sas = sas[i].size();
 38.     for(int j=0; j<ile_sas; j++)
 39.         if(!odw[sas[i][j]])
 40.         {
 41.             father[sas[i][j]] = i;
 42.             synowie[i].push_back(sas[i][j]);
 43.             DFS_make_tree(sas[i][j]);
 44.         }
 45. }
 46.  
 47. void DFS_nim_baz(int i)
 48. {
 49.     odw[i] = 1;
 50.  
 51.     int ile_synow = synowie[i].size();
 52.  
 53.     if(ile_synow==0)
 54.     {
 55.         nim_baz[i] = 0; ///POZYCJA PRZEGRYWAJACA
 56.         return;
 57.     }
 58.  
 59.     else
 60.     {
 61.         for(int j=0; j<ile_synow; j++)
 62.             DFS_nim_baz(synowie[i][j]);
 63.  
 64.         nim_baz[i] = 0;
 65.  
 66.         ///DLA KAZDEGO SYNA
 67.         for(int j=0; j<ile_synow; j++)
 68.         {
 69.             ///ZAZNACZAM W TABLICY SPR_MEXOW INDEKS I
 70.             spr_mexow[nim_baz[synowie[i][j]]] = i;
 71.         }
 72.  
 73.         for(int j=0; j<=100000; j++)
 74.             if(spr_mexow[j] != i)
 75.                 {nim_baz[i] = j;  return; }
 76.     }
 77. }
 78.  
 79. void make_temp(int ja, int nieleg_syn)
 80. {
 81.    // cout<<"MAKE TEMP DLA PARAMETROW: ja: "<<ja<<" niel_syn: "<<nieleg_syn<<endl;
 82.     ///LICZE MEXA Z TEMPOW DLA MNIE ZASTEPUJAC NIMI JEDNOCZESNIE MOJ TEMP, LEGALNY JEST OJCEIC, JESLI NIE JEST MNĄ I SYNOWIE OPROCZ NIELEGALNEGO
 83.     if(father[ja] != ja)
 84.         { spr_mexow[temp_nim[father[ja]]] = wyw_make_temp; //cout<<temp_nim[father[ja]]<<'\t';
 85.         }
 86.  
 87.     int ile_synow = synowie[ja].size();
 88.     for(int i=0; i<ile_synow; i++)
 89.     {
 90.         if(synowie[ja][i] != nieleg_syn)
 91.             { spr_mexow[temp_nim[synowie[ja][i]]] = wyw_make_temp; //cout<<temp_nim[synowie[ja][i]]<<'\t';
 92.             }
 93.  
 94.     }
 95.  
 96.         for(int j=0; j<=100000; j++)
 97.             if(spr_mexow[j] != wyw_make_temp)
 98.                 {temp_nim[ja] = j; //cout<<endl; cout<<"ZWRACAM: "<<j<<endl; cout<<endl;
 99.                 return; }
 100. }
 101.  
 102. void DFS_nim(int i)
 103. {
 104. //    cout<<"WYWOLANO DSF_NIM: "<<i<<endl;
 105.  
 106.     odw[i] = 1;
 107.     int ile_synow = synowie[i].size();
 108.  
 109.     if(father[i]==i)
 110.         ost_nim[i] = nim_baz[i];
 111.  
 112.     else
 113.     {
 114.     ///na bazie temp_nim ojca i synow tworze wlasny ost_nim
 115.  
 116.         ///JA JESTEM NOWYM KORZENIEM czyt. zmienia sie orien. miedzy ojcem a mna
 117.         ///musze policzyc nowy temp dla ojca
 118.             wyw_make_temp++;
 119.             make_temp(father[i], i);
 120.             spr_mexow2[temp_nim[father[i]]] = i;
 121.  
 122.         for(int j=0; j<ile_synow; j++)
 123.             spr_mexow2[temp_nim[synowie[i][j]]] = i;
 124.  
 125.         for(int j=0; j<=100000; j++)
 126.             if(spr_mexow2[j] != i)
 127.                 {ost_nim[i] = j; j=100000+5;}
 128.  
 129.     }
 130.  
 131.  
 132.     for(int j=0; j<ile_synow; j++)
 133.         DFS_nim(synowie[i][j]);
 134.  
 135.     temp_nim[i] = nim_baz[i];
 136.     //temp_nim[father[i]] = nim_baz[father[i]];
 137.  
 138.    // cout<<"WYCHODZE Z DFS_NIM: "<<i<<"WYNIK OST: "<<ost_nim[i]<<endl;
 139.     //cout<<endl;
 140.     }
 141.  
 142. void DFS_mex(int i, int gdzie_mex)
 143. {
 144.     odw[i] = 1;
 145.     int ile_synow = synowie[i].size();
 146.     for(int j=0; j<ile_synow; j++)
 147.     {
 148.         spr_mexow3[ost_nim[synowie[i][j]]] = gdzie_mex;
 149.         DFS_mex(synowie[i][j], gdzie_mex);
 150.     }
 151. }
 152.  
 153.  
 154. int make_mexy_drzew(int i)
 155. {
 156.  
 157.     mexy_drzew[i] = ost_nim[i];
 158.     spr_mexow3[ost_nim[i]] = i;
 159.     ///PUSZCZAM DFS PO DRZEWIE I XOROJE MEXY DRZEW I
 160.     DFS_mex(i, i);
 161.  
 162.  
 163.    for(int j=0; j<=100000; j++)
 164.             if(spr_mexow3[j] != i)
 165.                 {mexy_drzew[i] = j; j=100000+5;}
 166.     return mexy_drzew[i];
 167.  
 168. }
 169.  
 170.  
 171.  
 172.  
 173. int main()
 174. {
 175.     int k;
 176.     int n;
 177.  
 178.     cin>>k;
 179.  
 180.     int a;
 181.     int b;
 182.     for(int i=1; i<=k; i++)
 183.     {
 184.         cin>>n;
 185.         for(int j=1; j<=n-1; j++)
 186.         {
 187.             cin>>a;
 188.             cin>>b;
 189.  
 190.             sas[global_n+a].push_back(global_n+b);
 191.             sas[global_n+b].push_back(global_n+a);
 192.         }
 193.         global_n+=n;
 194.     }
 195.  //   cout<<global_n<<endl;
 196.  
 197.     ///STWORZ DRZEWA
 198.     for(int i=1; i<=global_n; i++)
 199.         if(!odw[i])
 200.         {
 201.             father[i] = i;
 202.             DFS_make_tree(i);
 203.  
 204.         }
 205.  
 206.   //  for(int i=1; i<=global_n; i++)
 207.     //    cout<<"i: "<<i<<" father: "<<father[i]<<endl;
 208.  
 209.     zeruj_odw();
 210.  
 211.     for(int i=1; i<=global_n; i++)
 212.         if(!odw[i])
 213.             DFS_nim_baz(i);
 214.  
 215.  
 216.  
 217. //    for(int i=1; i<=global_n; i++)
 218.   //      cout<<"i: "<<i<<" nim_baz: "<<nim_baz[i]<<endl;
 219.  
 220. //    cout<<endl;
 221.   //  cout<<endl;
 222.     ///DOTAD OK
 223.  
 224.     zeruj_odw();
 225.     for(int i=0; i<=100005; i++)
 226.         spr_mexow[i] = 0;
 227.  
 228.  
 229.      for(int i=1; i<=global_n; i++)
 230.         temp_nim[i] = nim_baz[i];
 231.  
 232.  
 233.     for(int i=1; i<=global_n; i++)
 234.         if(!odw[i])
 235.             DFS_nim(i);
 236.  
 237. //for(int i=1; i<=global_n; i++)
 238.   //      cout<<"i: "<<i<<" ost_nim: "<<ost_nim[i]<<endl;
 239.  
 240.  
 241.  
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247.  
 248.  
 249.  
 250.  
 251.  
 252.  
 253.  
 254.  
 255.  
 256.  
 257.  
 258.    // return 0;
 259.     ///DOTAD OK, KORZYSTAMY TERAZ TYLKO Z OST_NIM JAKO ZBIORU NIM SUM
 260.  
 261.     /// DLA KAZDEGO WIERZCHOLKA KTORY JEST KORZENIEM W TABLICY "MEXY" DAJEMY MEXA Z DRZEWA
 262.     ///DLA WIERZCHOLKOW NIE-KORZENI ZAPISUJE 0 - NIE ZMIENI TO WYNIKU XORA
 263.  
 264.     zeruj_odw();
 265.  
 266.     vector<pair<int, int>> mexy; ///mexy kolejnych drzew i numery ich korzeni
 267.  
 268.  
 269.     for(int i=1; i<=global_n; i++)
 270.         if(!odw[i])
 271.             mexy.push_back(make_pair(make_mexy_drzew(i), i));
 272.  
 273.  
 274.     int xor_ = 0;
 275.     for(int i=0; i<mexy.size(); i++)
 276.         xor_ = xor_ ^ mexy[i].first;
 277.  
 278.     if(xor_ == 0)
 279.     {cout<<0; return 0;}
 280.  
 281.  
 282.     int result = 0;
 283.     mexy.push_back(make_pair(0,global_n+1)); ///potrzebne by poznac koniec realnie ostatinego drzewa
 284.     ///DLA KAZDEGO DRZEWA
 285.     for(int i=0; i<mexy.size()-1; i++)
 286.     {
 287.         xor_ = xor_ ^ mexy[i].first;
 288.         for(int j=mexy[i].second; j<mexy[i+1].second; j++)
 289.         {
 290.             if(!(xor_ ^ ost_nim[j]))
 291.                 result++;
 292.         }
 293.         xor_ = xor_ ^ mexy[i].first;
 294.     }
 295.  
 296.     cout<<result;
 297.  
 298.  
 299.  
 300.  
 301.     return 0;
 302. }
RAW Paste Data