daily pastebin goal
2%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. javascript:Inventory.item_data = {
 2.   "65_0": {
 3.     "item_id": 65,
 4.     "instance_id": 0,
 5.     "name": "+200% produkowanego drewna (1 dzień)",
 6.     "admin_name": "+10000% produkowanego drewna (1 dzień)",
 7.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/wood_1.png",
 8.     "image_info": {
 9.       "hash": "21ad7",
 10.       "width": 92,
 11.       "height": 92,
 12.       "has_retina": true,
 13.       "src": "items/wood_1.png"
 14.     },
 15.     "type": 1,
 16.     "category": 1,
 17.     "color": null,
 18.     "actions": [
 19.       {
 20.         "name": "Użyj",
 21.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 22.         "allow_sitter": true
 23.       }
 24.     ],
 25.     "links": [
 26.       {
 27.         "name": "Zobacz przywileje",
 28.         "link": "/game.php?village=2772&screen=premium&mode=help&feature=WoodProduction",
 29.         "allow_sitter": true
 30.       }
 31.     ],
 32.     "tags": [
 33.       {
 34.         "type": "use_type",
 35.         "tag": 1
 36.       }
 37.     ],
 38.     "descriptions": [
 39.       {
 40.         "text": "Aktywuje lub przedłuża trwającą usługę +20% produkowanego drewna o 1 dzień.",
 41.         "color": null,
 42.         "image": null
 43.       },
 44.       {
 45.         "text": "Efekty nie kumulują się.",
 46.         "color": "#d10404",
 47.         "image": false
 48.       }
 49.     ],
 50.     "new_count": "0"
 51.   },
 52.   "66_0": {
 53.     "item_id": 66,
 54.     "instance_id": 0,
 55.     "name": "+20% produkowanej gliny (1 dzień)",
 56.     "admin_name": "+20% produkowanej gliny (1 dzień)",
 57.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/stone_1.png",
 58.     "image_info": {
 59.       "hash": "51c96",
 60.       "width": 92,
 61.       "height": 92,
 62.       "has_retina": true,
 63.       "src": "items/stone_1.png"
 64.     },
 65.     "type": 1,
 66.     "category": 1,
 67.     "color": null,
 68.     "actions": [
 69.       {
 70.         "name": "Użyj",
 71.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 72.         "allow_sitter": true
 73.       }
 74.     ],
 75.     "links": [
 76.       {
 77.         "name": "Zobacz przywileje",
 78.         "link": "/game.php?village=2772&screen=premium&mode=help&feature=StoneProduction",
 79.         "allow_sitter": true
 80.       }
 81.     ],
 82.     "tags": [
 83.       {
 84.         "type": "use_type",
 85.         "tag": 1
 86.       }
 87.     ],
 88.     "descriptions": [
 89.       {
 90.         "text": "Aktywuje lub przedłuża trwającą usługę +20% produkowanej gliny o 1 dzień.",
 91.         "color": null,
 92.         "image": null
 93.       },
 94.       {
 95.         "text": "Efekty nie kumulują się.",
 96.         "color": "#d10404",
 97.         "image": false
 98.       }
 99.     ],
 100.     "new_count": "0"
 101.   },
 102.   "67_0": {
 103.     "item_id": 67,
 104.     "instance_id": 0,
 105.     "name": "+20% wydobywanego żelaza (1 dzień)",
 106.     "admin_name": "+20% wydobywanego żelaza (1 dzień)",
 107.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/iron_1.png",
 108.     "image_info": {
 109.       "hash": "3e2c1",
 110.       "width": 92,
 111.       "height": 92,
 112.       "has_retina": true,
 113.       "src": "items/iron_1.png"
 114.     },
 115.     "type": 1,
 116.     "category": 1,
 117.     "color": null,
 118.     "actions": [
 119.       {
 120.         "name": "Użyj",
 121.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 122.         "allow_sitter": true
 123.       }
 124.     ],
 125.     "links": [
 126.       {
 127.         "name": "Zobacz przywileje",
 128.         "link": "/game.php?village=2772&screen=premium&mode=help&feature=IronProduction",
 129.         "allow_sitter": true
 130.       }
 131.     ],
 132.     "tags": [
 133.       {
 134.         "type": "use_type",
 135.         "tag": 1
 136.       }
 137.     ],
 138.     "descriptions": [
 139.       {
 140.         "text": "Aktywuje lub przedłuża trwającą usługę +20% wydobywanego żelaza o 1 dzień.",
 141.         "color": null,
 142.         "image": null
 143.       },
 144.       {
 145.         "text": "Efekty nie kumulują się.",
 146.         "color": "#d10404",
 147.         "image": false
 148.       }
 149.     ],
 150.     "new_count": "0"
 151.   },
 152.   "201_2": {
 153.     "item_id": 201,
 154.     "instance_id": "2",
 155.     "name": "Manuskrypt: Doładowanie",
 156.     "admin_name": "Manuskrypt: Doładowanie",
 157.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/knight_skill_1.png",
 158.     "image_info": {
 159.       "hash": "b78f8",
 160.       "width": 92,
 161.       "height": 92,
 162.       "has_retina": true,
 163.       "src": "items/knight_skill_1.png"
 164.     },
 165.     "type": 2,
 166.     "category": 7,
 167.     "color": null,
 168.     "actions": [
 169.       {
 170.         "name": "Użyj",
 171.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'study')",
 172.         "allow_sitter": true
 173.       },
 174.       {
 175.         "name": "Wymiana",
 176.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'reroll')",
 177.         "allow_sitter": true
 178.       }
 179.     ],
 180.     "links": [],
 181.     "tags": [
 182.       {
 183.         "type": "use_type",
 184.         "tag": 1
 185.       }
 186.     ],
 187.     "descriptions": [
 188.       {
 189.         "text": "Twoi rycerze używają manuskryptów by podnieść swoje umiejętności. Ten tom zawiera wiedzę na temat Doładowanie:",
 190.         "color": null,
 191.         "image": null
 192.       },
 193.       {
 194.         "text": "Podczas ataku z rycerzem towarzyszący mu topornicy walczą z większą mocą.",
 195.         "color": null,
 196.         "image": null
 197.       }
 198.     ],
 199.     "new_count": "0"
 200.   },
 201.   "201_6": {
 202.     "item_id": 201,
 203.     "instance_id": "6",
 204.     "name": "Manuskrypt: Jazda konna",
 205.     "admin_name": "Manuskrypt: Jazda konna",
 206.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/knight_skill_2.png",
 207.     "image_info": {
 208.       "hash": "1657b",
 209.       "width": 92,
 210.       "height": 92,
 211.       "has_retina": true,
 212.       "src": "items/knight_skill_2.png"
 213.     },
 214.     "type": 2,
 215.     "category": 7,
 216.     "color": null,
 217.     "actions": [
 218.       {
 219.         "name": "Użyj",
 220.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'study')",
 221.         "allow_sitter": true
 222.       },
 223.       {
 224.         "name": "Wymiana",
 225.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'reroll')",
 226.         "allow_sitter": true
 227.       }
 228.     ],
 229.     "links": [],
 230.     "tags": [
 231.       {
 232.         "type": "use_type",
 233.         "tag": 1
 234.       }
 235.     ],
 236.     "descriptions": [
 237.       {
 238.         "text": "Twoi rycerze używają manuskryptów by podnieść swoje umiejętności. Ten tom zawiera wiedzę na temat Jazda konna:",
 239.         "color": null,
 240.         "image": null
 241.       },
 242.       {
 243.         "text": "Podczas ataku z rycerzem towarzyszący mu lekcy kawalerzyści walczą z większą mocą.",
 244.         "color": null,
 245.         "image": null
 246.       }
 247.     ],
 248.     "new_count": "0"
 249.   },
 250.   "1001_0": {
 251.     "item_id": 1001,
 252.     "instance_id": 0,
 253.     "name": "Pakiet powitalny w inwentarzu",
 254.     "admin_name": "Pakiet powitalny w inwentarzu",
 255.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/resources_percent.png",
 256.     "image_info": {
 257.       "hash": "f9610",
 258.       "width": 92,
 259.       "height": 92,
 260.       "has_retina": true,
 261.       "src": "items/resources_percent.png"
 262.     },
 263.     "type": 2,
 264.     "category": 2,
 265.     "color": null,
 266.     "actions": [
 267.       {
 268.         "name": "Użyj",
 269.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 270.         "allow_sitter": true
 271.       }
 272.     ],
 273.     "links": [],
 274.     "tags": [
 275.       {
 276.         "type": "use_type",
 277.         "tag": 1
 278.       }
 279.     ],
 280.     "descriptions": [
 281.       {
 282.         "text": "Witamy w inwentarzu! To jest miejsce, w którym znajdziesz rozmaite zasoby, takie jak funkcje premium czy bonusy z wydarzeń specjalnych.",
 283.         "color": null,
 284.         "image": null
 285.       },
 286.       {
 287.         "text": "Dodaje w każdej wiosce surowce w ilości 10% pojemności Twojego spichlerza.",
 288.         "color": null,
 289.         "image": null
 290.       }
 291.     ],
 292.     "new_count": "0"
 293.   },
 294.   "1002_0": {
 295.     "item_id": 1002,
 296.     "instance_id": 0,
 297.     "name": "Pakiet surowców (5%)",
 298.     "admin_name": "Pakiet surowców (5%)",
 299.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/resources_percent.png",
 300.     "image_info": {
 301.       "hash": "f9610",
 302.       "width": 92,
 303.       "height": 92,
 304.       "has_retina": true,
 305.       "src": "items/resources_percent.png"
 306.     },
 307.     "type": 2,
 308.     "category": 2,
 309.     "color": null,
 310.     "actions": [
 311.       {
 312.         "name": "Użyj",
 313.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 314.         "allow_sitter": true
 315.       }
 316.     ],
 317.     "links": [],
 318.     "tags": [
 319.       {
 320.         "type": "use_type",
 321.         "tag": 1
 322.       }
 323.     ],
 324.     "descriptions": [
 325.       {
 326.         "text": "Dodaje w każdej wiosce surowce w ilości 5% pojemności Twojego spichlerza.",
 327.         "color": null,
 328.         "image": null
 329.       }
 330.     ],
 331.     "new_count": "0"
 332.   },
 333.   "1003_0": {
 334.     "item_id": 1003,
 335.     "instance_id": 0,
 336.     "name": "Pakiet surowców (10%)",
 337.     "admin_name": "Pakiet surowców (10%)",
 338.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/resources_percent.png",
 339.     "image_info": {
 340.       "hash": "f9610",
 341.       "width": 92,
 342.       "height": 92,
 343.       "has_retina": true,
 344.       "src": "items/resources_percent.png"
 345.     },
 346.     "type": 2,
 347.     "category": 2,
 348.     "color": null,
 349.     "actions": [
 350.       {
 351.         "name": "Użyj",
 352.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 353.         "allow_sitter": true
 354.       }
 355.     ],
 356.     "links": [],
 357.     "tags": [
 358.       {
 359.         "type": "use_type",
 360.         "tag": 1
 361.       }
 362.     ],
 363.     "descriptions": [
 364.       {
 365.         "text": "Dodaje w każdej wiosce surowce w ilości 10% pojemności Twojego spichlerza.",
 366.         "color": null,
 367.         "image": null
 368.       }
 369.     ],
 370.     "new_count": "0"
 371.   },
 372.   "1004_0": {
 373.     "item_id": 1004,
 374.     "instance_id": 0,
 375.     "name": "Pakiet surowców (15%)",
 376.     "admin_name": "Pakiet surowców (15%)",
 377.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/resources_percent.png",
 378.     "image_info": {
 379.       "hash": "f9610",
 380.       "width": 92,
 381.       "height": 92,
 382.       "has_retina": true,
 383.       "src": "items/resources_percent.png"
 384.     },
 385.     "type": 2,
 386.     "category": 2,
 387.     "color": null,
 388.     "actions": [
 389.       {
 390.         "name": "Użyj",
 391.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 392.         "allow_sitter": true
 393.       }
 394.     ],
 395.     "links": [],
 396.     "tags": [
 397.       {
 398.         "type": "use_type",
 399.         "tag": 1
 400.       }
 401.     ],
 402.     "descriptions": [
 403.       {
 404.         "text": "Dodaje w każdej wiosce surowce w ilości 15% pojemności Twojego spichlerza.",
 405.         "color": null,
 406.         "image": null
 407.       }
 408.     ],
 409.     "new_count": "0"
 410.   },
 411.   "1010_0": {
 412.     "item_id": 1010,
 413.     "instance_id": 0,
 414.     "name": "Pakiet surowców (1%)",
 415.     "admin_name": "Pakiet surowców (1%)",
 416.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/resources_percent.png",
 417.     "image_info": {
 418.       "hash": "f9610",
 419.       "width": 92,
 420.       "height": 92,
 421.       "has_retina": true,
 422.       "src": "items/resources_percent.png"
 423.     },
 424.     "type": 2,
 425.     "category": 2,
 426.     "color": null,
 427.     "actions": [
 428.       {
 429.         "name": "Użyj",
 430.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 431.         "allow_sitter": true
 432.       }
 433.     ],
 434.     "links": [],
 435.     "tags": [
 436.       {
 437.         "type": "use_type",
 438.         "tag": 1
 439.       }
 440.     ],
 441.     "descriptions": [
 442.       {
 443.         "text": "Dodaje w każdej wiosce surowce w ilości 1% pojemności Twojego spichlerza.",
 444.         "color": null,
 445.         "image": null
 446.       }
 447.     ],
 448.     "new_count": "0"
 449.   },
 450.   "1011_0": {
 451.     "item_id": 1011,
 452.     "instance_id": 0,
 453.     "name": "Pakiet surowców (2%)",
 454.     "admin_name": "Pakiet surowców (2%)",
 455.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/resources_percent.png",
 456.     "image_info": {
 457.       "hash": "f9610",
 458.       "width": 92,
 459.       "height": 92,
 460.       "has_retina": true,
 461.       "src": "items/resources_percent.png"
 462.     },
 463.     "type": 2,
 464.     "category": 2,
 465.     "color": null,
 466.     "actions": [
 467.       {
 468.         "name": "Użyj",
 469.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 470.         "allow_sitter": true
 471.       }
 472.     ],
 473.     "links": [],
 474.     "tags": [
 475.       {
 476.         "type": "use_type",
 477.         "tag": 1
 478.       }
 479.     ],
 480.     "descriptions": [
 481.       {
 482.         "text": "Dodaje w każdej wiosce surowce w ilości 2% pojemności Twojego spichlerza.",
 483.         "color": null,
 484.         "image": null
 485.       }
 486.     ],
 487.     "new_count": "0"
 488.   },
 489.   "3002_0": {
 490.     "item_id": 3002,
 491.     "instance_id": 0,
 492.     "name": "Wzmocnienie szlachcica",
 493.     "admin_name": "Wzmocnienie szlachcica (5) 2 days",
 494.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3002.png",
 495.     "image_info": {
 496.       "hash": "4e7ac",
 497.       "width": 92,
 498.       "height": 92,
 499.       "has_retina": true,
 500.       "src": "items/3002.png"
 501.     },
 502.     "type": 2,
 503.     "category": 6,
 504.     "color": null,
 505.     "actions": [
 506.       {
 507.         "name": "Użyj",
 508.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 509.         "allow_sitter": true
 510.       }
 511.     ],
 512.     "links": [],
 513.     "tags": [
 514.       {
 515.         "type": "use_type",
 516.         "tag": 1
 517.       }
 518.     ],
 519.     "descriptions": [
 520.       {
 521.         "text": "Zwiększa zbijane poparcie o 5 punktów w każdym udanym ataku ze szlachcicem.",
 522.         "color": null,
 523.         "image": null
 524.       },
 525.       {
 526.         "text": "Czas trwania: 48:00:00",
 527.         "color": "green",
 528.         "image": null
 529.       },
 530.       {
 531.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 532.         "color": "green",
 533.         "image": null
 534.       }
 535.     ],
 536.     "new_count": "0"
 537.   },
 538.   "3004_0": {
 539.     "item_id": 3004,
 540.     "instance_id": 0,
 541.     "name": "Amulet strapionych",
 542.     "admin_name": "Amulet strapionych (20%) 2 days",
 543.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3004.png",
 544.     "image_info": {
 545.       "hash": "55b6d",
 546.       "width": 92,
 547.       "height": 92,
 548.       "has_retina": true,
 549.       "src": "items/3004.png"
 550.     },
 551.     "type": 2,
 552.     "category": 6,
 553.     "color": null,
 554.     "actions": [
 555.       {
 556.         "name": "Użyj",
 557.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 558.         "allow_sitter": true
 559.       }
 560.     ],
 561.     "links": [],
 562.     "tags": [
 563.       {
 564.         "type": "use_type",
 565.         "tag": 1
 566.       }
 567.     ],
 568.     "descriptions": [
 569.       {
 570.         "text": "Przychodzące wsparcie wysłane w czasie aktywnego bonusu będzie podróżowało 20% szybciej. Nie wpływa na wsparcie będące już wcześniej w ruchu.",
 571.         "color": null,
 572.         "image": null
 573.       },
 574.       {
 575.         "text": "Czas trwania: 48:00:00",
 576.         "color": "green",
 577.         "image": null
 578.       },
 579.       {
 580.         "text": "Obszar działania: Jedna wioska",
 581.         "color": "green",
 582.         "image": null
 583.       }
 584.     ],
 585.     "new_count": "0"
 586.   },
 587.   "3016_0": {
 588.     "item_id": 3016,
 589.     "instance_id": 0,
 590.     "name": "Bonus agresora",
 591.     "admin_name": "Bonus agresora (5%) 1 day",
 592.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3016.png",
 593.     "image_info": {
 594.       "hash": "0f8c3",
 595.       "width": 92,
 596.       "height": 92,
 597.       "has_retina": true,
 598.       "src": "items/3016.png"
 599.     },
 600.     "type": 2,
 601.     "category": 6,
 602.     "color": null,
 603.     "actions": [
 604.       {
 605.         "name": "Użyj",
 606.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 607.         "allow_sitter": true
 608.       }
 609.     ],
 610.     "links": [],
 611.     "tags": [
 612.       {
 613.         "type": "use_type",
 614.         "tag": 1
 615.       }
 616.     ],
 617.     "descriptions": [
 618.       {
 619.         "text": "Topornik: +5% siła napadu<br />Lekki kawalerzysta: +5% siła napadu",
 620.         "color": null,
 621.         "image": null
 622.       },
 623.       {
 624.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 625.         "color": "green",
 626.         "image": null
 627.       },
 628.       {
 629.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 630.         "color": "green",
 631.         "image": null
 632.       }
 633.     ],
 634.     "new_count": "0"
 635.   },
 636.   "3017_0": {
 637.     "item_id": 3017,
 638.     "instance_id": 0,
 639.     "name": "Bonus agresora",
 640.     "admin_name": "Bonus agresora (15%) 1 day",
 641.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3017.png",
 642.     "image_info": {
 643.       "hash": "72f51",
 644.       "width": 92,
 645.       "height": 92,
 646.       "has_retina": true,
 647.       "src": "items/3017.png"
 648.     },
 649.     "type": 2,
 650.     "category": 6,
 651.     "color": null,
 652.     "actions": [
 653.       {
 654.         "name": "Użyj",
 655.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 656.         "allow_sitter": true
 657.       }
 658.     ],
 659.     "links": [],
 660.     "tags": [
 661.       {
 662.         "type": "use_type",
 663.         "tag": 1
 664.       }
 665.     ],
 666.     "descriptions": [
 667.       {
 668.         "text": "Topornik: +15% siła napadu<br />Lekki kawalerzysta: +15% siła napadu",
 669.         "color": null,
 670.         "image": null
 671.       },
 672.       {
 673.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 674.         "color": "green",
 675.         "image": null
 676.       },
 677.       {
 678.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 679.         "color": "green",
 680.         "image": null
 681.       }
 682.     ],
 683.     "new_count": "0"
 684.   },
 685.   "3018_0": {
 686.     "item_id": 3018,
 687.     "instance_id": 0,
 688.     "name": "Bonus obrońcy",
 689.     "admin_name": "Bonus obrońcy (5%) 1 day",
 690.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3018.png",
 691.     "image_info": {
 692.       "hash": "c9306",
 693.       "width": 92,
 694.       "height": 92,
 695.       "has_retina": true,
 696.       "src": "items/3018.png"
 697.     },
 698.     "type": 2,
 699.     "category": 6,
 700.     "color": null,
 701.     "actions": [
 702.       {
 703.         "name": "Użyj",
 704.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 705.         "allow_sitter": true
 706.       }
 707.     ],
 708.     "links": [],
 709.     "tags": [
 710.       {
 711.         "type": "use_type",
 712.         "tag": 1
 713.       }
 714.     ],
 715.     "descriptions": [
 716.       {
 717.         "text": "Pikinier: +5% siła obrony<br />Miecznik: +5% siła obrony",
 718.         "color": null,
 719.         "image": null
 720.       },
 721.       {
 722.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 723.         "color": "green",
 724.         "image": null
 725.       },
 726.       {
 727.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 728.         "color": "green",
 729.         "image": null
 730.       }
 731.     ],
 732.     "new_count": "0"
 733.   },
 734.   "3019_0": {
 735.     "item_id": 3019,
 736.     "instance_id": 0,
 737.     "name": "Bonus obrońcy",
 738.     "admin_name": "Bonus obrońcy (15%) 1 day",
 739.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3019.png",
 740.     "image_info": {
 741.       "hash": "d8f97",
 742.       "width": 92,
 743.       "height": 92,
 744.       "has_retina": true,
 745.       "src": "items/3019.png"
 746.     },
 747.     "type": 2,
 748.     "category": 6,
 749.     "color": null,
 750.     "actions": [
 751.       {
 752.         "name": "Użyj",
 753.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 754.         "allow_sitter": true
 755.       }
 756.     ],
 757.     "links": [],
 758.     "tags": [
 759.       {
 760.         "type": "use_type",
 761.         "tag": 1
 762.       }
 763.     ],
 764.     "descriptions": [
 765.       {
 766.         "text": "Pikinier: +15% siła obrony<br />Miecznik: +15% siła obrony",
 767.         "color": null,
 768.         "image": null
 769.       },
 770.       {
 771.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 772.         "color": "green",
 773.         "image": null
 774.       },
 775.       {
 776.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 777.         "color": "green",
 778.         "image": null
 779.       }
 780.     ],
 781.     "new_count": "0"
 782.   },
 783.   "3022_0": {
 784.     "item_id": 3022,
 785.     "instance_id": 0,
 786.     "name": "Rosnące uprawy",
 787.     "admin_name": "Rosnące uprawy",
 788.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3022.png",
 789.     "image_info": {
 790.       "hash": "d7460",
 791.       "width": 92,
 792.       "height": 92,
 793.       "has_retina": true,
 794.       "src": "items/3022.png"
 795.     },
 796.     "type": 2,
 797.     "category": 6,
 798.     "color": null,
 799.     "actions": [
 800.       {
 801.         "name": "Użyj",
 802.         "link": "javascript:Inventory.consumeItem('%item_key%')",
 803.         "allow_sitter": true
 804.       }
 805.     ],
 806.     "links": [],
 807.     "tags": [
 808.       {
 809.         "type": "use_type",
 810.         "tag": 1
 811.       }
 812.     ],
 813.     "descriptions": [
 814.       {
 815.         "text": "Trwale zwiększa maksymalną populację bieżącej wioski o 10%",
 816.         "color": null,
 817.         "image": null
 818.       }
 819.     ],
 820.     "new_count": "0"
 821.   },
 822.   "3040_0": {
 823.     "item_id": 3040,
 824.     "instance_id": 0,
 825.     "name": "Wzmocnienie mieczy",
 826.     "admin_name": "Wzmocnienie mieczy (5%) 1 day",
 827.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3007.png",
 828.     "image_info": {
 829.       "hash": "20689",
 830.       "width": 92,
 831.       "height": 92,
 832.       "has_retina": true,
 833.       "src": "items/3007.png"
 834.     },
 835.     "type": 2,
 836.     "category": 6,
 837.     "color": null,
 838.     "actions": [
 839.       {
 840.         "name": "Użyj",
 841.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 842.         "allow_sitter": true
 843.       }
 844.     ],
 845.     "links": [],
 846.     "tags": [
 847.       {
 848.         "type": "use_type",
 849.         "tag": 1
 850.       }
 851.     ],
 852.     "descriptions": [
 853.       {
 854.         "text": "Miecznik: +5% siła w ataku i w obronie",
 855.         "color": null,
 856.         "image": null
 857.       },
 858.       {
 859.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 860.         "color": "green",
 861.         "image": null
 862.       },
 863.       {
 864.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 865.         "color": "green",
 866.         "image": null
 867.       }
 868.     ],
 869.     "new_count": "0"
 870.   },
 871.   "3041_0": {
 872.     "item_id": 3041,
 873.     "instance_id": 0,
 874.     "name": "Wzmocnienie toporów",
 875.     "admin_name": "Wzmocnienie toporów (5%) 1 day",
 876.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3010.png",
 877.     "image_info": {
 878.       "hash": "32dbb",
 879.       "width": 92,
 880.       "height": 92,
 881.       "has_retina": true,
 882.       "src": "items/3010.png"
 883.     },
 884.     "type": 2,
 885.     "category": 6,
 886.     "color": null,
 887.     "actions": [
 888.       {
 889.         "name": "Użyj",
 890.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 891.         "allow_sitter": true
 892.       }
 893.     ],
 894.     "links": [],
 895.     "tags": [
 896.       {
 897.         "type": "use_type",
 898.         "tag": 1
 899.       }
 900.     ],
 901.     "descriptions": [
 902.       {
 903.         "text": "Topornik: +5% siła w ataku i w obronie",
 904.         "color": null,
 905.         "image": null
 906.       },
 907.       {
 908.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 909.         "color": "green",
 910.         "image": null
 911.       },
 912.       {
 913.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 914.         "color": "green",
 915.         "image": null
 916.       }
 917.     ],
 918.     "new_count": "0"
 919.   },
 920.   "3042_0": {
 921.     "item_id": 3042,
 922.     "instance_id": 0,
 923.     "name": "Rekruter",
 924.     "admin_name": "Rekruter (5%) 1 day",
 925.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3042.png",
 926.     "image_info": {
 927.       "hash": "92bbd",
 928.       "width": 92,
 929.       "height": 92,
 930.       "has_retina": true,
 931.       "src": "items/3042.png"
 932.     },
 933.     "type": 2,
 934.     "category": 6,
 935.     "color": null,
 936.     "actions": [
 937.       {
 938.         "name": "Użyj",
 939.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 940.         "allow_sitter": true
 941.       }
 942.     ],
 943.     "links": [],
 944.     "tags": [
 945.       {
 946.         "type": "use_type",
 947.         "tag": 1
 948.       }
 949.     ],
 950.     "descriptions": [
 951.       {
 952.         "text": "Prędkość rekrutacji jednostek o 5% szybsza!",
 953.         "color": null,
 954.         "image": null
 955.       },
 956.       {
 957.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 958.         "color": "green",
 959.         "image": null
 960.       },
 961.       {
 962.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 963.         "color": "green",
 964.         "image": null
 965.       }
 966.     ],
 967.     "new_count": "0"
 968.   },
 969.   "3043_0": {
 970.     "item_id": 3043,
 971.     "instance_id": 0,
 972.     "name": "Rekruter",
 973.     "admin_name": "Rekruter (10%) 1 day",
 974.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3043.png",
 975.     "image_info": {
 976.       "hash": "d0eed",
 977.       "width": 92,
 978.       "height": 92,
 979.       "has_retina": true,
 980.       "src": "items/3043.png"
 981.     },
 982.     "type": 2,
 983.     "category": 6,
 984.     "color": null,
 985.     "actions": [
 986.       {
 987.         "name": "Użyj",
 988.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 989.         "allow_sitter": true
 990.       }
 991.     ],
 992.     "links": [],
 993.     "tags": [
 994.       {
 995.         "type": "use_type",
 996.         "tag": 1
 997.       }
 998.     ],
 999.     "descriptions": [
 1000.       {
 1001.         "text": "Prędkość rekrutacji jednostek o 10% szybsza!",
 1002.         "color": null,
 1003.         "image": null
 1004.       },
 1005.       {
 1006.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 1007.         "color": "green",
 1008.         "image": null
 1009.       },
 1010.       {
 1011.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 1012.         "color": "green",
 1013.         "image": null
 1014.       }
 1015.     ],
 1016.     "new_count": "0"
 1017.   },
 1018.   "3046_0": {
 1019.     "item_id": 3046,
 1020.     "instance_id": 0,
 1021.     "name": "Wzmocnienie łuczników",
 1022.     "admin_name": "Wzmocnienie łuczników (25%) 2 days",
 1023.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3046.png",
 1024.     "image_info": {
 1025.       "hash": "2e5ad",
 1026.       "width": 92,
 1027.       "height": 92,
 1028.       "has_retina": true,
 1029.       "src": "items/3046.png"
 1030.     },
 1031.     "type": 2,
 1032.     "category": 6,
 1033.     "color": null,
 1034.     "actions": [
 1035.       {
 1036.         "name": "Użyj",
 1037.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 1038.         "allow_sitter": true
 1039.       }
 1040.     ],
 1041.     "links": [],
 1042.     "tags": [
 1043.       {
 1044.         "type": "use_type",
 1045.         "tag": 1
 1046.       }
 1047.     ],
 1048.     "descriptions": [
 1049.       {
 1050.         "text": "Łucznik: +25% siła obrony",
 1051.         "color": null,
 1052.         "image": null
 1053.       },
 1054.       {
 1055.         "text": "Czas trwania: 48:00:00",
 1056.         "color": "green",
 1057.         "image": null
 1058.       },
 1059.       {
 1060.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 1061.         "color": "green",
 1062.         "image": null
 1063.       }
 1064.     ],
 1065.     "new_count": "0"
 1066.   },
 1067.   "3072_0": {
 1068.     "item_id": 3072,
 1069.     "instance_id": 0,
 1070.     "name": "Bonus stajni",
 1071.     "admin_name": "Bonus stajni (10%) 1 day",
 1072.     "image": "https://dspl.innogamescdn.com/8.130/37410/graphic/items/3072.png",
 1073.     "image_info": {
 1074.       "hash": "7402b",
 1075.       "width": 92,
 1076.       "height": 92,
 1077.       "has_retina": true,
 1078.       "src": "items/3072.png"
 1079.     },
 1080.     "type": 2,
 1081.     "category": 6,
 1082.     "color": null,
 1083.     "actions": [
 1084.       {
 1085.         "name": "Użyj",
 1086.         "link": "javascript:Inventory.openItemDialog('%item_key%', 'activate_reward')",
 1087.         "allow_sitter": true
 1088.       }
 1089.     ],
 1090.     "links": [],
 1091.     "tags": [
 1092.       {
 1093.         "type": "use_type",
 1094.         "tag": 1
 1095.       }
 1096.     ],
 1097.     "descriptions": [
 1098.       {
 1099.         "text": "Prędkość rekrutacji jednostek w budynku Stajnia szybsza o 10%!",
 1100.         "color": null,
 1101.         "image": null
 1102.       },
 1103.       {
 1104.         "text": "Czas trwania: 24:00:00",
 1105.         "color": "green",
 1106.         "image": null
 1107.       },
 1108.       {
 1109.         "text": "Obszar działania: Wszystkie wioski",
 1110.         "color": "green",
 1111.         "image": null
 1112.       }
 1113.     ],
 1114.     "new_count": "0"
 1115.   }
 1116. };
 1117.  
 1118. Inventory.showPage(0);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top