Sobky

Parkour - sk.yml (For version 2.3.0 and older)

Oct 18th, 2016
102
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. nameOfPlugin: "&7[&3Parkour&7]"
 2. nameOfPluginOnCommandHead: "&8==========&7[&3Parkour&7]&8=========="
 3. listOfParkoursCMD: "&9Zoznam parkourov: "
 4. joinParkourCMD: "&9Pripojenie sa do parkouru: "
 5. leaveParkourCMD: "&9Opustenie parkouru: "
 6. version: "&9Verzia pluginu: &6"
 7.  
 8.  
 9. consoleError: "&cMusíš byť hráč!"
 10. noPermission: "&cNemáš oprávnenie!"
 11. wrongUsageCommand: "&cZlé použitie príkazu!"
 12. parkourAlreadyExist: "&cParkour s menom &6{name} &cuž existuje!"
 13. parkourDoesNotExist: "&cParkour s menom &6{name} &cneexistuje!"
 14. noMainLobby: "&cMainLobby nie je vytvorené!"
 15. alreadyInParkour: "&cV jednom Parkoure sa už nachádzaš!"
 16. youAreNotInParkour: "&cMomentálne sa nenachádzaš v žiadnom parkoure!"
 17. canNotUseCommands: "&cV hre nemožeš používať príkazy! Iba &3/parkour leave&c!"
 18. fall: "&cSpadol si, vraciaš sa na poslednú pozíciu!"
 19. rewardsWasToday: "&cDnes si už parkour &6{name} &cprešiel! Odmenu môžeš dostať až zajtra!"
 20. sameParkour: "&cV tomto Parkoure sa práve nachádzaš! Nie je možné sa do neho znovu pripojiť!"
 21. notAllowed: "&cParkour mapa &6{map} &cje dočastne uzatvorená! Pracujeme na jej sprístupnení!"
 22. badSpeed: "&cNemôžeš nastaviť takúto rýchlosť! Môžeš nastaviť rýchlosť z rozmedzia od &60.1 &cpo &60.9&c! &7(Bežná rýchlosť: 0.2)"
 23. noNumber: "&cZadaný argument nie je číslo!"
 24. emptyList: "&cZoznam Parkourov je prázdny!"
 25.  
 26. parkourCreated: "&aParkour &6{name} &avytvorený!"
 27. createMainLobby: "&aHlavné lobby vytvorené!"
 28. setStart: "&aŠtart pre parkour &6{name} &anastavený!"
 29. setFinish: "&aCieľ pre parkour &6{name} &anastavený!"
 30. restoredInventory: "&aTvoj inventár bol obnovený!"
 31. leaveParkour: "&aOpsutil si Parkour!"
 32. addedCheckPoint: "&aCheckpoint &6{num} &apre parkour &6{name} &avytvorený!"
 33. configReloaded: "&aConfig reloaded!"
 34. allowMap: "&aMapa &6{map} &abola sprístupnená!"
 35. disableMap: "&cMapa &6{map} &cbola uzatvorená!"
 36. mapSpeed: "&aRýchlosť pre Parkour &6{map} &anastavená na &6{speed}&a!"
 37. setMoneyRewardFirstTime: "&aPreňažná odmena pre Parkour &6{map} &anastavená na &6{int}{currChar}&a! (Prvýkrát za deň)"
 38. setMoneyRewardMoreTimes: "&aPreňažná odmena pre Parkour &6{map} &anastavená na &6{int}{currChar}&a! (Viackrát za deň)"
 39. setYLimit: "&aY Limit pre Parkour &6{map} &anastavený na &6{int}&a!"
 40. parkourDelete: "&aParkour &6{game} &abol odstránený!"
 41.  
 42. yourTime: "&aTvoj čas: &3&l{time}"
 43. yourNewRecord: "&e&lGratulujeme! &aVytvoril si si nový osobný rekord!"
 44. globalNewRecord: "&e&lGratulujeme! &aVytvoril si nový globálny rekord!"
 45. globalNewRecordBCast: "&eHráč &3{player} &evytvoril nový globálny rekord v Parkoure &3{nameOfParkour}&e!"
 46. pleaseWait: "&cPlugin práve kontroluje iného hráča. Prosím počkaj!"
 47.  
 48. signNameOfPlugin: "&7&l[&3&lParkour&7&l]"
 49. signCreated: "&aCeduľka vytvorená!"
 50. signThirdLine: "&2Pripoj sa!"
 51. signLastLine: "&l---&1&lKlikni&0&l---"
 52.  
 53. nameOfInvetoryListOfParkours: "&1&lZoznam Parkourov"
 54. nameOfParkourInList: "&3&l{parkour}"
 55. loreOfParkourInListCan:
 56. - "&eOdmeny:"
 57. - "&aPrvýkrát v dni:"
 58. - "- &2100$"
 59. - ""
 60. - "&aViackrát za deň:"
 61. - "- &250$"
 62. - ""
 63. - "&eNajlepší hráči:"
 64. - "{topThreePlayers}"
 65. - ""
 66. - "&7Klikni pre pripojenie sa do Parkouru!"
 67. loreOfParkourInListCannot:
 68. - "&cTento parkour si už dnes prešiel!"
 69. - "&cOdmenu za preskákanie už nedostaneš!"
 70. - ""
 71. - "&eNajlepší hráči:"
 72. - "{topThreePlayers}"
 73.  
 74. topThreePlayers: "&2{position}. &e{player} &2- &3{time}"
 75. noRecords: "&cŽiadne rekordy pre tento Parkour!"
 76.  
 77. bcastWin: "&aHráč &6{player} &aprešiel parkour &6{name}&a!"
 78.  
 79. enterTitle: "&7[&3Parkour&7]"
 80. enterSubTitle: "&7Pripojil si sa do Parkouru &6{name}&7!"
 81. leaveTitle: "&7[&3Parkour&7]"
 82. leaveSubTitle: "&7Úspešne si prešiel Parkour &6{name}&7!"
 83. reachCheckPointTitle: "&7[&3CheckPoint&7]"
 84. reachCheckPointSubTitle: "&7Ak spadneš vrátiš sa na túto pozíciu!"
 85.  
 86. vanishOn: "&aHráči boli skrytí!"
 87. vanishOff: "&aHráčov je znovu vidieť!"
 88.  
 89. itemRespawnName: "&6&lRespawn"
 90. itemLeaveName: "&6&lOpusitiť hru"
 91. itemListName: "&6&lZoznam parkouruov"
 92. itemVanishNameOn: "&6&lSkryť hráčov"
 93. itemVanishNameOff: "&6&lOdkryť hráčov"
RAW Paste Data