daily pastebin goal
21%
SHARE
TWEET

Ecosysteem.java

a guest Jan 10th, 2012 23 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //
 3. // Maarten Brakkee
 4. //
 5. //
 6. class Ecosysteem implements IEcosysteem {
 7.  
 8.     double pks = 0.3; // kans Konijn Sterft
 9.     double pvs = 0.4; // kans Vos Sterft
 10.     double pvek = 0.9; // kans Vos Eet Konijn
 11.  
 12.         IDier[][] Wereld;
 13.         int nrrijen;
 14.         int nrkolommen;
 15.         int konijnen;
 16.         int vossen;
 17.  
 18.         public void Ecosysteem(int hoogte, int breedte, int aantalKonijnen, int aantalVossen) {
 19.                 nrrijen = hoogte;
 20.                 nrkolommen = breedte;
 21.                 konijnen = aantalKonijnen;
 22.                 vossen = aantalVossen;
 23.                
 24.         Wereld = new IDier[nrrijen][nrkolommen];
 25.                
 26.                 // konijnen plaatsen
 27.                 for (int tellerKonijnen = 0; tellerKonijnen < konijnen; tellerKonijnen++) {
 28.                         boolean konijnNietGeplaatst = true;
 29.                         while(konijnNietGeplaatst) {
 30.                                 // willekeurige cel controleren of deze gebruikt wordt
 31.                                 int randomRij = (int)(Math.random()*nrrijen);
 32.                                 int randomKolom = (int)(Math.random()*nrkolommen);
 33.                                 if (Wereld[randomRij][randomKolom] != null) {
 34.                                         // afbreken & nog een keer random, cel is al bezet
 35.                                         break;
 36.                                 } else {
 37.                                         // konijn plaatsen
 38.                                         Wereld[randomRij][randomKolom] = new Konijn();
 39.                                         Wereld[randomRij][randomKolom].isKonijn = true;
 40.                                         konijnNietGeplaatst = false;
 41.                                 }      
 42.                         }
 43.                 }
 44.                
 45.                 // vossen plaatsen
 46.                 for (int tellerVossen = 0; tellerVossen < vossen; tellerVossen++) {
 47.                         boolean vosNietGeplaatst = true;
 48.                         while(vosNietGeplaatst) {
 49.                                 // willekeurige cel controleren of deze gebruikt wordt
 50.                                 int randomRij = (int)(Math.random()*nrrijen);
 51.                                 int randomKolom = (int)(Math.random()*nrkolommen);
 52.                                 if (Wereld[randomRij][randomKolom] != null) {
 53.                                         // afbreken & nog een keer random, cel is al bezet
 54.                                         break;
 55.                                 } else {
 56.                                         // konijn plaatsen
 57.                                         Wereld[randomRij][randomKolom] = new Vos();
 58.                                         Wereld[randomRij][randomKolom].isVos = true;
 59.                                         vosNietGeplaatst = false;
 60.                                 }      
 61.                         }
 62.                 }
 63.                
 64.         }
 65.  
 66.         /**
 67.          * Simuleert 1 tijdstap, in de tijdstap kunnen achtereenvolgens:
 68.          * 1. vossen konijnen opeten;
 69.      * 2. dieren zich voortplanten;
 70.      * 3. dieren sterven of ouder worden; en
 71.      * 4. zet elk levend dier een stap naar een willekeurig aangrenzend leeg veld.
 72.          */
 73.         public void run() {
 74.                 // vossen kunnen konijnen opeten
 75.                
 76.                 // dieren kunnen zich voortplanten
 77.                         // konijnen
 78.                        
 79.                         // vossen
 80.                
 81.                 // sterven of ouder worden
 82.                
 83.                 // levend dier zet stap willekeurig leeg veld of blijft staan
 84.                        
 85.         }
 86.        
 87.         // deze wereld afdrukken
 88.         public void afdrukken() {
 89.                 for (int rij = 0; rij < nrrijen; rij++) {
 90.                         for (int kolom = 0; kolom < nrkolommen; kolom++) {
 91.                                 if (Wereld[rij][kolom].isKonijn) {
 92.                                         System.out.print("K");
 93.                                 } else if (Wereld[rij][kolom].isVos) {
 94.                                         System.out.print("V");
 95.                                 } else {
 96.                                         System.out.print("*");
 97.                                 }                                  
 98.                         }
 99.                         System.out.println();
 100.                         }    
 101.                 }
 102.                
 103.         public static void main(String[] args) {
 104.                 // hoofdprogramma
 105.                 Ecosysteem w = new Ecosysteem();
 106.                 w.Ecosysteem(10,10,2,2);
 107.                 w.afdrukken();
 108.         }
 109. }
RAW Paste Data
Top