SHARE
TWEET

De Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - België

a guest Feb 26th, 2012 1,496 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. WSG -Pockets lokale besturen
 2. De gemeenteraadsverkiezingen 2012
 3. in vraag en antwoord
 4. Marion Verbeek
 5. Inhoudsopgave
 6.  
 7. Inleiding ............................ .............................. .................... ................... 11
 8.  
 9. Hoofdstuk 1 De voorbereiding: over kandidaten en lijsten ................... .... ........ ....... 1 3
 10. 1.1.    Het aantal raadsleden en schepenen ........................................ ....... 13
 11.  
 12. 1.      Hoeveel gemeenteraadsleden telt mijn gemeente? ................ 13
 13.  
 14. 2.      Hoeveel schepenen telt mijn gemeente? ................................ 14
 15.  
 16. 3.      Wordt de OCMW-voorzitter nu ook een schepen? ................. 15
 17.  
 18. 1.2.    Het indienen van kandidaturen en lijsten . .... ...... .......... ...... ............. 15
 19.  
 20. 4.      Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om verkiesbaar te zijn?....................................................................................... 15
 21. 5.      Moet je als kandidaat voldoen aan andere voorwaarden dan de wettelijke? ......................................................................... 17
 22. 6.      Hoe stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraads.verkiezingen? ......................................................................... 18
 23. 7.      Wat moet er op de kandidatenlijst worden vermeld? ............. 19
 24.  
 25. 8.      Wanneer is er een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de lijst? .... ........................................................ ... 20
 26. 9.      Hoe stel ik mij kandidaat voor de districtsraadsverkiezingen? . 20
 27. 10.     Wanneer stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraads.verkiezingen van 14 oktober 2012? ...... ................ ...... ........... 20
 28. 11.     Kunnen ook niet-Belgen zich kandidaat stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen? ................................................. 21
 29. 12.     Hoe stellen Europeanen zich kandidaat bij de gemeenteraads.verkiezingen? ......................................................................... 21
 30. 13.     Kan ik me op meer dan één lijst kandidaat stellen?................. 22
 31.  
 32. 14.     Wanneer komt een lijstnaam in aanmerking voor bescherming en wat moet men daarvoor doen? .................... 22
 33. 15.     Hoe gebruikt men een beschermde lijstnaam met volgnummer? ........................................................................ 23
 34. 16.     Hoe krijgt een lokale lijst haar naam en nummer? .................. 24
 35.  
 36. 17.     Moet men een politieke partij oprichten om te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? .................... 24
 37. 18.     Wat is een karteilijst? ....................... ................ ................ ....... 24
 38.  
 39. 19.     Mag een kartellijst splitsen? ................................................... 25
 40.  
 41. 20.     Aan welke voorwaarden moeten de voordrachten van de kandidaten voldoen? ............................................................. 26
 42. 21.     Wanneer is de kandidatenlijst definitief? ................................. 26
 43.  
 44. INHO UDSOPGAVE  3
 45. 22.     Er is een foutje in onze voordracht geslopen. Kunnen we dit rechtzetten? .......................................................................... 27
 46. 23.     Ik ben ervan overtuigd dat er bij de voordracht van andere kandidaten fouten zijn gemaakt. Hoe kan ik hiertegen bezwaar indienen? ................................................................. 28
 47. 24.     Hoe groot is mijn kans om verkozen te worden? .................... 29
 48.  
 49. 1.3.    Het aanduiden van de getuigen ..................................................... 29
 50.  
 51. 25.     Wat is de rol van de getuigen tijdens de kiesverrichtingen? .... 29
 52. 26.     Hoe verloopt de procedure voor de aanduiding van de getuigen? .............................................................................. 30
 53. 27.     Kan ik als kandidaat-gemeenteraadslid ook getuige zijn bij de kiesverrichtingen? ............................................ ...................... 31
 54. 1.4.    De kiezer stemt .............................................................................. 31
 55.  
 56. 28.     Ik ben kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wie kan er voor mij stemmen? ............................................................ 31
 57. 29.     Wie stelt de kiezerslijst op? ..................................................... 32
 58.  
 59. 30.     Kan ik als kandidaat-gemeenteraadslid gebruikmaken van de kiezerslijst? ............................................................................. 33
 60. 31.     Heeft de Privacywet gevolgen voor het gebruik van de kiezerslijsten? ......................................................................... 34
 61. 32.     Wanneer stemt de kiezer geldig? ........................................... 34
 62.  
 63. Hoofdstuk 2 Het strijdtoneel: campagne voeren en kiezers winnen .......... .............. 35
 64. 2.1.    Een correcte verkiezingscampagne ................................................. 35
 65.  
 66. 33.     Wanneer verloopt een verkiezingscampagne op een ongeoorloofde wijze? ............................................................ 35
 67. 2.2.    Politieverordening inzake de verkiezingscampagne ....... .. ................ 36
 68.  
 69. 2.3.    Verkiezingsdrukwerk ....................................................................... 39
 70.  
 71. 34.     Wat is verkiezingsdrukwerk? .................................................. 39
 72.  
 73. 2.4.    De rem: beperking en controle van de verkiezingsuitgaven ............ 40
 74.  
 75. 35.     Waar vind ik de regels in verband met mijn verkiezings.uitgaven? .............................................................................. 40
 76. 36.     Hoeveel mogen politieke partijen met een beschermde lijstnaam en volgnummer uitgeven voor een gewestelijke campagne? ............................................................................ 40
 77. 37.     Hoeveel mag elke lokale lijst uitgeven aan verkiezings.propaganda? ......................................................................... 41
 78. 38.     Hoeveel mogen de individuele kandidaten spenderen aan hun verkiezingspropaganda? ................................................. 41
 79. 39.     Hoeveel mag ik uitgeven wanneer ik op meerdere lijsten kandidaat ben? ...................................................................... 42
 80. 40.     Bekendmaking van de maximumbedragen ............................ 42
 81.  
 82. 41.    
 83. Welke uitgaven worden beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda? ........................................................ 42
 84.  
 85. 42.
 86. Welke uitgaven worden niet beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda? 43
 87.  
 88.  
 89. ························································
 90. 43.    
 91. Welke tarieven moet ik aanrekenen? ...................................... 44
 92.  
 93.  
 94. 44.    
 95. Welke initiatieven zijn verboden? ........................................... 44
 96.  
 97.  
 98. 45.    
 99. Hoe verloopt de aangifte van de verkiezingsuitgaven van partijen met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam? ........................................................... 44
 100.  
 101. 46.    
 102. Hoe verloopt de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de lokale lijsten en individuele kandidaten? ................................. 45
 103.  
 104. 47.    
 105. Hoe dien ik bezwaar in tegen foutieve aangiften? .................. 46
 106.  
 107.  
 108. 48.    
 109. Welke sancties zijn er voorzien bij de niet-naleving van de reglementering op de verkiezingsuitgaven? ........................... 46
 110.  
 111. 49.    
 112. Wie mag giften doen aan een partij of een politicus? ............. 47
 113.  
 114.  
 115. 50.    
 116. Ik ben kandidaat in een gemeente met 17 562 ingeschreven kiezers. Hoe bereken ik de maximale verkiezingsuitgaven die voor mijn lijst en de individuele kandidaten zijn toegestaan? .. 48
 117.  
 118. 51.    
 119. Ik ben kandidaat voor de provincieraads-én de gemeente.(of stadsdistricts)raadsverkiezingen. Mag ik de twee toegestane bedragen optellen? .............................................. 49
 120.  
 121. 52.    
 122. Kan de partij of de lijst campagne voeren voor een individuele kandidaat en die verkiezingsuitgaven aanrekenen op het toegestane bedrag van de partij? Kan dat onbeperkt? ............ 50
 123.  
 124. 53.    
 125. Ik ben kandidaat op een lokale lijst van gemeentebelangen. Kan ik de aanrekening op het bedrag van de toegestane uitgaven van de partij genieten? ............................................ 50
 126.  
 127. 54.    
 128. Moet ik de btw mee opnemen in het bedrag van de uitgaven die moeten worden aangerekend? ......................................... 50
 129.  
 130. 55.    
 131. Een derde beslist om een verkiezingsuitgave te doen ten gunste van enkele kandidaten. Heeft dat gevolgen voor de kandidaten? ........................................................................... 50
 132.  
 133. 56.
 134. Een kandidaat drukt en verspreidt een folder tegen mij terwijl ik kandidaat ben op een andere lijst. Moet die kandidaat de prijs van die folder als verkiezingspropaganda aanrekenen op zijn toegestane bedrag? .................................................... 51
 135.  
 136. 57.    
 137. Mag ik als kandidaat balpennen en ballonnen uitdelen op de wekelijkse markt? .............................................................. 51
 138.  
 139. 58.    
 140. Moet ik de uitgaven voor het gebruik van een eigen wagen, aanhangwagen, reclameborden en een eigen fotokopieer.apparaat aanrekenen als verkiezingsuitgaven? ........................ 52
 141.  
 142. 59.    
 143. Ik ben aannemer en kandidaat bij de gemeenteraads.verkiezingen. Mag ik de lichte vrachtwagens of de diensten van het personeel van mijn bedrijf gebruiken om campagne te voeren? 52
 144.  
 145.  
 146. INHOUDSOPGAVE   5
 147. oo· ···oo····oooo••• oo •• oooo•oo··•oooooooo•oo·••oooooo........................
 148.  
 149. 60.     Moeten de kosten van oude affiches die worden gerecupereerd van de vorige gemeenteraadsverkiezingen worden aangerekend? 52
 150. 000000000 000000000000 00 0000000000000000000000 00 00 00 0000 00 00
 151. 61.     Moeten de uitgaven worden aangerekend voor enveloppen, postzegels, papier met briefhoofd ... wanneer die goederen vóór de verkiezingsperiade werden aangekocht en
 152. .....00........ ............
 153.  
 154. opgeslagen? .... oo ........................................ . 52
 155.  
 156. 62.    
 157. Is het niet mogelijk te ontsnappen aan de aanrekening van verkiezingsuitgaven door affiches, pamfletten, mailings ... al vóór de verkiezingsperiade te laten drukken? ......................... 53
 158.  
 159. 63.    
 160. Wat gebeurt er wanneer verscheidene kandidaten een gemeenschappelijke campagne voeren? ................................ 53
 161.  
 162. 64.    
 163. Moeten de uitgaven voor evenementen en andere festiviteiten georganiseerd tijdens de periode van de verkiezingscampagne, worden beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda? 53
 164.  
 165. 65.    
 166. Wat gebeurt er met het tijdschrift dat door de plaatselijke afdeling wordt verspreid om de inwoners van de gemeente regelmatig op de hoogte te brengen van de werkzaamheden van de gemeenteraad? ........... ... .. .. .. ................. .. .. ...... .. ... .. .. .. 55
 167.  
 168. 66.    
 169. Ik heb nooit aan sociaal dienstbetoon gedaan en twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen waarbij ik kandidaat ben, kondig ik via de pers aan dat ik zitdagen zal houden. Is deze aankondiging een verkiezingsuitgave? .......... 55
 170.  
 171. 67.    
 172. Zijn affiches die worden aangeplakt voor het begin van de verkiezingsperiade in het kader van een precampagne en die na het begin van de verkiezingsperiade aangeplakt blijven, onderworpen aan de bij wet bepaalde regelgeving over affiches? .................................... 0000.. ...................................... 56
 173.  
 174. 68.    
 175. Mag ik niet langer een telefonische campagne voeren? ......... 56
 176.  
 177.  
 178. 69.    
 179. Mag mijn buurman mijn campagne steunen door voor het raam van zijn huis een verkiezingsaffiche aan te brengen? ..oo. 56
 180.  
 181. 70.    
 182. Ik breng een affiche van 4 m2 aan op een privépaneel van 16 m2 dat op de eigendom van een vriend opgesteld staat. Is dat verboden? 57
 183.  
 184.  
 185. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo •oo ...oo.ooooo
 186. 71.    
 187. Wanneer mijn drukker mij voor mijn verkiezingspamfletten een vriendenprijsje rekent omdat hij partijmilitant is, mag ik dan voor mijn toegestane bedrag van verkiezingsuitgaven de verlaagde prijs aanrekenen? 57
 188.  
 189. 72.    
 190. Wat gebeurt er wanneer een kandidaat een uitgave verricht die hij als een uitgave voor de lijst boekt, zonder de lijsttrekker daarvan op de hoogte te brengen? Kan de lijsttrekker worden gestraft wanneer door die uitgave het voor de lijst toegestane bedrag wordt overschreden? 57
 191.  
 192.  
 193. ooooooooooooOOOOOOOOoOOoooooOOooOOOOOOoooooooo
 194. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOO
 195. 73. Mag mijn kantoor in het gemeentehuis mijn campagnehoofd.kwartier zijn? 58
 196. 0000000000000000000000000000000000000000 00 000000000000 00 00 0000 000000 00000
 197. 74.     De burgemeester en de schepenen plaatsen verkiezings.propaganda in het gemeentelijke infoblad. Heeft dat · gevolgen? 58
 198. . oo •• oo • • oo • • oooo•·oo••oooo··········oo••oo····oooooooooo····oo••oo••oo·······
 199. 75.     Alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen mogen giften doen. Maar wat geldt er voor giften van politieke partijen? 58
 200. ooooooooooo oo oooooo oo oooo oooo oooo oo oooooo oo oooooooooo oooooooooooo oooooooooo oo oo•
 201. 76.     Wat gebeurt er wanneer een kandidaat zijn folders door de drukkerij van de provincie of de gemeente laat drukken? 59
 202. 0000000
 203. 77.     Mag een kandidaat meer dan één verkiezingsdrukwerk opsturen? ... OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. 59
 204. 78.     Ik ben kandidaat bij de gemeente-of provincieraads.verkiezingen. Moet ik de prijs van mijn verkiezingsbrief.wisseling die in de vorm van persoonlijke, gesloten en op naam geadresseerde brieven verzonden wordt, op het bedrag van mijn toegestane uitgaven aanrekenen? 59
 205. 0000000000 0000 00
 206. Hoofdstuk 3 Het uur van de waarheid: de gemeenteraadsverkiezingen 61
 207. 000000 00 0000000000
 208. 3.1 .   De praktische organisatie van de verkiezingen 61
 209. 000000 000000 00 0000 00000000000000
 210. 79.     Hoe verloopt de praktische organisatie van de gemeente.raadsverkiezingen? 61
 211. oooooo· · · · · ooooooooo ooooo• •·oo•·oo•oo· · ·oo · •oo oo oo• oo···oooo oo···
 212. 80.     Hoe verloopt de verkiezingsdag? 62
 213. OO OO OOoo oooo oooo OO OOOOOOOOoooooooooooooooo •
 214. 81 .    Wordt er in mijn gemeente elektronisch gestemd? 63
 215. 0000000000 00 0000
 216. 3.2.    Het tellen van de stemmen en de zetelverdeling 63
 217. 00000000000000000000000000000
 218. 82.     Hoe verloopt het tellen van de stemmen? 63
 219. ooooOOOOOOooooooooooOOOOOOOOoo
 220. 83.     Mag een getuige deelnemen aan het tellen van de stemmen? . 64
 221. 00 •••••• • • 00 00 00 •••••••••• 00 00 ••• 00.00 •••• 00 • ••• 000.00 • • 00 00........ .........
 222.  
 223. 84.    
 224. De stemmen zijn geteld en mijn partij boekt een forse winst. Ben ikzelf verkozen voor de gemeenteraad of niet? 64
 225.  
 226. 85.    
 227. Hoe verloopt het aanduiden van de opvolgers? 67
 228.  
 229. 86.    
 230. Wanneer is de uitslag van de verkiezingen definitief? 69
 231.  
 232.  
 233. 0000000000000000
 234. 00000000 00 0000 00 0000 0
 235. 000000 00 00000
 236.  
 237. 3.3. De procedure tot ongeldigverklaring van de verkiezingen 6900 000000000000 0
 238. 87.     In mijn gemeente waren er onregelmatigheden tijdens de verkiezingsdag. Kan ik een klacht indienen? 69
 239. 00000000.:00000000000000000
 240. INHOUDSOPGAVE   7
 241. 88.     Ik kan geen echte onregelmatigheden aantonen maar wil, om het mijn tegenstanders moeilijk te maken, toch een bezwaar indienen. Heeft dat zin? ........................................... 70
 242. 89.     Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Verkiezings.betwistingen? ........................................................................ 70
 243. 90.     Wat kan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen doen? ........... 71
 244.  
 245. 91.     Wat is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen? ....................... 71
 246.  
 247. 92.     Is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in elke Vlaamse gemeente bevoegd? .............................................................. 72
 248. Hoofdstuk 4 Het resultaat: de samenstelling van het nieuwe bestuur ..................... 73
 249. 4.1.    De installatie van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden ............. 73
 250.  
 251. 93.     Wanneer kan ik mijn functie als nieuw verkozen raadslid opnemen? ............................................................................. 73
 252. 94.     Moet een raadslid de eed afleggen alvorens deel te nemen aan de gemeenteraad? .......................................................... 74
 253. 95.     Wie neemt de eed van de raadsleden af? ............................... 74
 254.  
 255. 96.     In wiens handen legt de voorzitter van de installatie.vergadering de eed af? .......................................................... 75
 256. 97.     Wat gebeurt er als een raadslid de eed niet aflegt? ................ 75
 257.  
 258. 98.     Ik werk op het OCMW van de gemeente. Tijdens de laatste verkiezingen ben ik verkozen als raadslid. Is mijn mandaat als raadslid verenigbaar met mijn functie binnen het OCMW? .... 75
 259. 99. Zowel mijn nicht als ikzelf zijn als raadslid verkozen in onze gemeente. Kunnen we beiden ons mandaat opnemen? ......... 76
 260. 100. Is het nodig om een ranglijst van de gemeenteraadsleden te maken? ................................................................................. 78
 261. 4.2.    De voorzitter van de gemeenteraad ................................................ 79
 262.  
 263. 101.    Kan de gemeenteraad een eigen voorzitter kiezen? ............... 79
 264.  
 265. 1 02. Hoe gebeurt de voordracht van de voorzitter van de gemeenteraad? ........ .. .............. .............................. ................ 79
 266. 1 03.   Kan op de voordrachtsakte van de voorzitter van de gemeenteraad al een opvolger worden vastgelegd? .............. 81
 267. 104. Wanneer is de voorzitter van rechtswege verhinderd en moet hij zich laten vervangen? ....................................................... 81
 268. 4.3.    De aanduiding van de nieuwe schepenen ....................................... 81
 269.  
 270. 1 05. Wie maakt deel uit van het college van burgemeester en schepenen? ........................................................................... 81
 271. 1 06. Worden de schepenen nog verkozen via een stemming? ....... 82
 272.  
 273. 107. Hoe gebeurt de gezamenlijke voordracht van de schepenen? ........................................................................... 83
 274. 108. Hoe verloopt de eventuele verkiezing van de schepenen? ...... 84
 275. 109. Hoe bezwaar indienen tegen de schepenverkiezingen? .......... 85
 276.  
 277. 11 0. Hoe wordt de rangorde van de schepenen bepaald? ............. 86
 278.  
 279. 11 1. Wanneer en hoe verloopt de toewijzing van 'bevoegdheden' aan de schepenen? ................................................................ 86
 280. 112. Hoe verloopt de eedaflegging van de schepenen? ................. 86
 281.  
 282. 11 3. Mogen familieleden in hetzelfde college van burgemeester en schepenen zitten? ............................................................. 87
 283. 114. Zijn er nog andere onverenigbaarheden voor de leden van het college van burgemeester en schepenen? ........................ 87
 284. 115. Wanneer is een schepen verhinderd en moet hij of zij worden vervangen? ............................................................... 87
 285. 4.4.    De benoeming van de burgemeester ......................... .............. ....... 88
 286.  
 287. 116.    Hoe verloopt de voordracht van de kandidaat.burgemeester? .. .................................................................. ... 88
 288. 117. Welke onverenigbaarheden en verhinderingen gelden voor een burgemeester? ................................................................ 90
 289. 4.5.    De samenstelling van het nieuwe OCMW-bestuur .......................... 90
 290.  
 291. 118. Hoeveel OCMW-raadsleden telt mijn gemeente? ................... 90
 292.  
 293. 119. Wanneer worden de OCMW-raadsleden verkozen? ............... 91
 294.  
 295. 120.    Hoe verloopt de voordracht van OCMW-raadsleden? ............ 91
 296.  
 297. 121. Hoe worden de OCMW-raadsleden verkozen? ....................... 92
 298.  
 299. 122.    Bij de verkiezing van de OCMW-raadsleden waren er onregelmatigheden. Kan ik hiertegen bezwaar indienen? ...... 94
 300. 123.    Gelden er ook onverenigbaarheden voor de OCMW.raadsleden? ........................................................................... 94
 301. 124. Wanneer kan ik mijn mandaat als OCMW-raadslid opnemen? ............................................................................. 95
 302. 125. Hoe wordt de OCMW-voorzitter verkozen?............................ 95
 303.  
 304. 126.    Kan de OCMW-raad een ondervoorzitter aanduiden? ............ 96
 305.  
 306. 127.    Is het vast bureau verplicht? ................................................... 96
 307.  
 308. 128.    Is een bijzonder comité verplicht? .......................................... 97
 309.  
 310. 4.6.    De samenstelling van het bestuur van de politiezone ...................... 97
 311.  
 312. 129. Wat is het verschil tussen ééngemeente-en meergemeente.zones? ................................................................................... 98
 313. 1 30. Wie zit er in de politieraad? .................................................... 98
 314.  
 315. 131. Wanneer kiezen de gemeenteraadsleden de politieraads.leden? .................................................................................... 99
 316. 1 32.   Zijn alle gemeenten vertegenwoordigd in de politieraad? ...... 99
 317. 1 33. Hoe gebeurt de evenredige vertegenwoordiging? .................. 99
 318.  
 319. 134. Hoe worden de leden van de politieraad aangewezen? .......... 101
 320.  
 321. 135. Is er bezwaar mogelijk tegen de verkiezing van de politieraads.leden? .................................................................................... 102
 322. 136. Welke onverenigbaarheden zijn er voor de politieraadsleden? 102
 323. INHOUDSOPGAVE   9
 324. 137.    Wanneer kan ik mijn mandaat als politieraadslid opnemen? ... 102
 325. 138. Zijn er opvolgers voor de politieraadsleden? .......................... 103
 326.  
 327. 139. Wie zit in het politiecollege? .................................................. 103
 328.  
 329. 140. Wat gebeurt er bij het ontslag van een politieraadslid? .......... 103
 330.  
 331. Bijlagen ................................................ .............. .................................... 105
 332.  
 333. 1.      Overzicht van de hoofd-, stem-en opnemingsbureaus bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 ............ ...................... ................ 1 05
 334. 2.      Verkiezingskalender voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: een overzicht van de belangrijkste data .............. 107
 335. Wetgeving ............................................................................................. 11 7
 336.  
 337. Internet .................................................................................................. 119
 338.  
 339. Bibliografie ..... .............. .. ............... .................................................... .... 121
 340.  
 341.  
 342.  
 343.  
 344. Inleiding
 345. Op 14 oktober 2012 kiezen we ruim zevenduizend gemeente-en districts.raadsleden en meer dan 300 provincieraadsleden voor de volgende zes jaar. Een hoogdag voor de lokale democratie. En een spannend moment voor de tienduizenden die strijden om een zetel in een raad om zich als gemeente.lijk mandataris te engageren in hun lokale gemeenschap.
 346. Het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen is evenwel aan strikte spel.regels gebonden. De meeste en de belangrijkste spelregels zijn terug te vin.den in het gloednieuwe Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet en het Gemeentedecreet. Voor niet-ingewijden is het vaak een hele klus om de weg te vinden in dit labyrint van reglementen, instellingen en bevoegdheden. In de maanden voor de verkiezingen zullen er overigens nog richtlijnen, omzendbrieven en aanbevelingen allerhande bij komen.
 347. Vlaanderen is bevoegd voor de organisatie van de gemeente-, districts-en provincieraadsverkiezingen en maakte in 2011 een eigen Lokaal een Pro.vinciaal Kiesdecreet. De regels kunnen dus afwijken van de regels in Wallo.nië en Brussel. Maar Vlaanderen is niet voor alles bevoegd. Een aantal aspecten van de gemeenteraadsverkiezingen blijven federaal geregeld, bv. het stemrecht voor de niet-Belgische burgers, de rechtstreekse verkiezing van het schepencollege en de OCMW-raad in Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem).
 348. Deze pocket is een praktische leidraad voor ieder kandidaat-gemeenteraads.lid. Omdat hij is aangepast aan het Gemeentedecreet en het nieuwe Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet is hij niet alleen voor nieuwe kandidaten een nuttig naslagwerk, maar ook voor de uittredende mandatarissen. Vertrek.kend van concrete situaties en voorbeelden, geeft dit boekje u een antwoord op heel wat vragen waarmee een kandidaat-raadslid kan worden geconfron.teerd. Het gidst u doorheen het arsenaal van voorwaarden, data, documen.ten, mechanismen en spelregels waaraan u moet voldoen om correct deel te kunnen nemen aan de verkiezingswedren. In de bijlage vindt u ook een praktische verkiezingskalender met concrete data en activiteiten. U kan im.mers maar beter goed geïnformeerd aan de start van deze bewogen rit ver.schijnen.
 349. Hou er echter rekening mee dat op het ogenblik dat deze pocket verschijnt (najaar 2011) de voorbereidingen van de verkiezingen nog volop bezig zijn
 350. INLEIDING
 351. en dat de pocket dus niet alle informatie kan bevatten. Zo is het nu bijvoor.beeld nog niet duidelijk of we elektronisch zullen stemmen, of dat we op.nieuw een potlood moeten gebruiken in het stemhokje.
 352. Succes!
 353. Hoofdstuk 1 De voorbereiding: over kandidaten en lijsten
 354. Vanzelfsprekend kijken kandidaten en kiezers vooral uit naar de verkiezingsdag en de bekendmaking van de resultaten. Maar aan dat moment gaat een belangrijke en heel intense periode vooraf: partijen zoeken goede kandidaten, programma's wor.den neergeschreven, partijen stellen lijsten samen, kandidaturen worden ingediend ... Heel wat van deze stappen moeten gebeu.ren volgens een aantal strikte formaliteiten en spelregels. Dit hoofdstuk bevat concrete informatie over die aanloopperiode: belangrijke data, essentiële stappen, officiële documenten, noodzakelijke voorwaarden, nuttige gegevens enzovoort.
 355. 1.1. Het aantal raadsleden en schepenen
 356. 1. Hoeveel gemeenteraadsleden telt mijn gemeente?
 357. Het aantal gemeenteraadsleden dat verkozen wordt in elke gemeente is van.zelfsprekend een belangrijk uitgangspunt bij de gemeenteraadsverkiezin.gen. Dat aantal is afhankelijk van het aantal inwoners (niet enkel de Belgen) van uw gemeente. Het inwoneraantal dat in aanmerking wordt genomen is het aantal personen die op 1 januari 2012 hun hoofdverblijfplaats in de ge.meente hebben volgens de gegevens in het rijksregister van de natuurlijke personen. De grootste gemeenteraad (Antwerpen) telt vijfenvijftig raadsle.den, terwijl de kleinsten (Herstappe en Mesen) zeven raadsleden hebben. De getallen zijn opgen omen in de onderstaande tabel. Voor alle duidelijk.heid: de burgemeester en de schepenen zijn in deze aantallen mee opgeno.men. Zij zijn immers ook gemeenteraadsleden. Een burgemeester buiten de gemeenteraad is mogelijk maar dat is een uitzondering.
 358. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 359. Tabel1: Het aantal raadsleden volgens het inwoneraantal
 360. Klasse Inwonersaantal van de gemeente Aantal raadsleden
 361. 1  beneden de 1 000 inwoners  7  
 362. 2  van 1 000 tot 1 999 inwoners  9  
 363. 3  van 2 000 tot 2 999 inwoners  11  
 364. 4  van 3 000 tot 3 999 inwoners  13  
 365. s  van 4 000 tot 4 999 inwoners  lS  
 366. 6  van S 000 tot 6 999 inwoners  17  
 367. 7  van 7 000 tot 8 999 inwoners  19  
 368. 8  van 9 000 tot 11 999 inwoners  21  
 369. 9  van 12 000 tot 14 999 inwoners  23  
 370. 10  van lS 000 tot 19 999 inwoners  2S  
 371. 11  van 20 000 tot 24 999 inwoners  27  
 372. 12  van 2S 000 tot 29 999 inwoners  29  
 373. 13  van 30 000 tot 34 999 inwoners  31  
 374. 14  van 3S 000 tot 39 999 inwoners  33  
 375. lS  van 40 000 tot 49 999 inwoners  3S  
 376. 16  van SO 000 tot S9 999 inwoners  37  
 377. 17  van 60 000 tot 69 999 inwoners  39  
 378. 18  van 70 000 tot 79 999 inwoners  41  
 379. 19  van 80 000 tot 89 999 inwoners  43  
 380. 20  van 90 000 tot 99 999 inwoners  4S  
 381. 21  van 100 000 tot 149 999 inwoners  47  
 382. 22  van lSO 000 tot 199 999 inwoners  49  
 383. 23  van 200 000 tot 249 999 inwoners  S1  
 384. 24  van 2SO 000 tot 299 999 inwoners  S3  
 385. 2S  van 300 000 inwoners en meer  ss  
 386.  
 387. Zie artikel 5 van het Gemeentedecreet.
 388. 2. Hoeveel schepenen telt mijn gemeente?
 389. De gemeenteraadsleden verkiezen uit hun midden een aantal schepenen. Ook het aantal schepenen staat in verhouding tot het inwoneraantal van de gemeente op 1 januari 2012. De kleinste gemeente telt minstens twee en de grootste maximaal tien schepenen. De gemeenteraadsleden kunnen minder schepenen kiezen (dat wil zeggen dat de verkozen raadsleden een voordrachtsakte indienen waarop er minder kandidaat-schepenen staan dan maximaal toegelaten). Elk college moet, naast de burgemeester en de OCMW-voorzitter, minstens twee schepenen hebben. Gemeenten met minder dan duizend inwoners kunnen dus niet gebruikmaken van deze mogelijkheid, want zij hebben maar twee schepenen. Zodra de keuze voor het aantal schepenen is gemaakt, geldt dit voor de hele bestuursperiode.
 390. Tabel 2: Het aantal schepenen volgens het inwoneraantal
 391. Aantal inwoners         Aantal schepenen
 392. minder dan 1000 inwoners  2  
 393. van 1000 tot 4999 inwoners  3  
 394. van 5000 tot 9999 inwoners  4  
 395. van 10 000 tot 19 999 inwoners  5  
 396. van 20 000 tot 29 999 inwoners  6  
 397. van 30 000 tot 49 999 inwoners  7  
 398. van 50 000 tot 99 999 inwoners  8  
 399. van 100 000 tot 199 999 inwoners  9  
 400. vanaf 200 000 inwoners  10  
 401.  
 402. Zie artikel 44 van het Gemeentedecreet
 403. 3.      Wordt de OCMW-voorzitter nu ook een schepen?
 404. ja. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt van rechtswege schepen vanaf zijn of haar verkiezing als OCMW-voorzitter. De voorzitter is de laatste schepen in rang, maar is uiteraard wel volwaardig lid, en heeft dus stemrecht. De OCMW-voorzitter komt bovenop het maximale aantal toegelaten schepenen dat een gemeente kan hebben.
 405. In Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, We.zembeek-Oppem en Voeren maakt de OCMW-voorzitter geen deel uit van het college van burgemeester en schepenen. De schepenen worden er recht.streeks door de gemeenteraadskiezeis gekozen.
 406. Zie artikel 44 van het Gemeentedecreet en artikellS, § 2 van de Nieuwe Gemeen.tewet (voor de rechtstreekse verkiezing).
 407.  
 408. 1.2. Het indienen van kandidaturen en lijsten
 409. 4.      Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om verkiesbaar te zijn?
 410. Er zijn vier hoofdvoorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid of districtsraadslid:
 411. 1.      de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lid.staat van de Europese Unie;
 412. HOOFDSTUK 1; DE VOORBEREIDING: OVER KANOIOATEN EN LI JSTEN
 413. Z.      achttien jaar zijn (de leeftijdsgrens moet bereikt zijn op 14 oktober Z01Z, de dag van de verkiezing);
 414. 3.      ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Kandida.ten voor de dis trictsraden moeten in het desbetreffende stadsdistrict wo.nen.
 415. Deze voorwaarde veronderstelt ook een daadwerkelijk verblijf in de ge.
 416. meente. Aan de nationaliteitsvoorwaarde en de inschrijving in het be.
 417. volkingsregister moet voldaan zijn op 1 augustus Z01Z;
 418. 4.      niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van h et recht te worden verkozen (dus als kandidaat).
 419. A.      De volgende personen zijn geschorst of uitgesloten van het kies.recht (mogen niet kiezen -wie niet mag kiezen is ook niet verkies.baar): 1o personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het
 420. kiesrecht door veroordeling;
 421. zo      de volgende personen die in de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst, en dit zolang de onbekwaamheid duurt: -de gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen met het
 422. statuut van verlengde minderjarigheid en de personen die geïnterneerd zijn; -de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling;
 423. -       de personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld (op basis van het Strafwetboek of de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnarmalen en de gewoontemisdadigers).
 424. B.      De volgende personen zijn niet verkiesbaar (mogen geen kandidaat zijn): 1o de onderdanen van de an dere lidstaten van de Europese Unie
 425. die, ten gevolge van een individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in hun lidstaat van herkomst onthe.ven zijn van het recht om gekozen te worden krachtens het recht van die lidstaat;
 426. zo      personen die veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de misdrijven, vermeld in artikel Z40, Z41, Z43, en Z45 tot en met Z48 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de uitoefening van een gemeenteambt (het gaat dan onder meer over verduiste.ring, omkoping enzovoort). Die onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar na de veroordeling.
 427. Als u aan al de bovenstaande voorwaarden voldoet, bent u verkiesbaar in uw gemeente. Wanneer iemand zich in een toestand van onverkiesbaarheid bevindt, kan hij zich géén kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkie.zingen. Dat betekent niet hetzelfde als onverenigbaarheid. Wanneer iemand zich in een toestand van onverenigbaarheid bevindt (bijvoorbeeld door het beroep dat hij uitoefent), kan hij zich wel kandidaat stellen voor de verkie.zing, maar dan zal hij, indien hij wordt verkozen en de onverenigbaarheid nog steeds bestaat, een keuze moeten maken. (Zie vragen 98, 99, 113, 114 en 11 7.)
 428. Raadsleden moeten bovendien tijdens de gehele legislatuur blijven voldoen aan de gestelde verkiesbaarheidsvoorwaarden. Een raadslid moet dus geduren.de zes jaar in de gemeente blijven wonen waar hij verkozen is, anders moet hij afstand doen van zijn mandaat.
 429. Zie artikelS t.e.m. 12, 15, 16, 57 en 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet en artikel 10 van het Gemeentedecreet
 430. 5.      Moet je als kandidaat voldoen aan andere voorwaarden dan de wettelijke?
 431. De complexiteit van de lokale politiek neemt de jongste jaren sterk toe. De professionalisering binnen de verschillende beleidsdomeinen (kijk naar de evolutie in de milieusector of de ruimtelijke ordening) vereisen steeds meer deskundigheid en inzet van de mandatarissen. Bovendien moeten politici over heel wat sociale en communicatieve eigenschappen beschikken om vlot te communiceren en te onderhandelen met een veelheid van gesprek.partners. Deze evolutie vraagt om mandatarissen die de nodige kwaliteiten hebben om hun functie waar te maken. De rekrutering van politieke man.datarissen door politieke partijen moet dan ook meer gebeuren op basis van competenties. Een individueel raadslid zou onder meer over de volgende ei.genschappen moeten beschikken: -handelt strategisch vanuit een echte bekommernis en zorg voor de hele
 432. lokale samenleving; -is in staat problemen en wensen van burgers en burgergroepen te verta.len in lokale beleidsbeslissingen; -durft nee te zeggen tegen overdreven eisen van belangengroepen of on.realistische voorstellen van comités, adviesraden of actiegroepen; -is in staat helder zijn standpunt te verantwoorden, kan op een eerlijke manier een debat aangaan; -kan en wil in teamverband werken (in een politieke formatie, in een fractie, in een gemeenteraadscommissie ... ); -heeft kennis en inzicht in de gemeentelijke bestuurlijke organisatie (fi.nanciën, personeel, organisatie van het bestuursapparaat);
 433. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 434. -kan met computers, internet en sociale media overweg;
 435. -persoonlijkheidskenmerken: staan voor wat je zegt, mensen serieus ne-
 436. men zonder naïef te zijn, kritisch blijven kijken naar wat er op je af.
 437. komt, kunnen relativeren ...
 438. 6. Hoe stel ik m ij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen?
 439. De kandidaatstelling gebeurt schriftelijk door het indienen van een onder.tekende voordrachtsakte. In de voordrachtsakte worden de kandidaten van dezelfde lijst (of de enige kandidaat op de lijst) voorgedragen door één uit.tredend gemeenteraadslid (ongeacht zijn partij) of door een aantal gemeen.teraadskiezers. Dat aantal is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente op 1 januari 2012. De vereiste aantallen kan u aflezen in tabel 3. Een kiezer mag slechts één voordrachtsakte ondertekenen
 440. Tabel 3: Het aantal gemeenteraadskiezers vereist voor de voordracht
 441. Aantal inwoners Vereist aantal gemeenteraadskiezers
 442. gemeenten met minder dan 500 inwoners 5 gemeenten van 500 tot 2000 inwoners 10 gemeenten van 2000 tot 5000 inwoners 20 gemeenten van 5000 tot 10 000 inwoners 30 gemeenten van 10 000 tot 20 000 inwoners 50 gemeenten van 20 000 inwoners en meer 100
 443. De voordrachtsakte van kandidaten wordt overhandigd aan de voorzitter
 444. van het gemeentelijk hoofdbureau, die hiervan een ontvangstbewijs geeft.
 445. De indiening gebeurt:
 446. -hetzij door één van de drie ondertekenaars, die met dat doel door de
 447.  
 448. kandidaten zijn aangewezen (bij inzameling van de handtekeningen van gemeenteraadskiezers); -hetzij door één van de twee kandidaten, die met dat doel door de aftre.dende gemeenteraadsleden zijn aangewezen.
 449. De kandidaten van wie de namen voorkomen op eenzelfde voordrachtsak.te, worden geacht één enkele lijst te vormen. De volgorde op de voor.drachtsakte is meteen ook de volgorde van de kandidaten op de lijst. De Vlaamse Regering legt het model van voordrachtsakte vast.
 450. Zie artikel 68 t.e.m. 83 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 451. 7. Wat moet er op de kandidatenlijst worden vermeld?
 452. De voordrachtsakte moet een aantal elementen bevatten: de voornaam of voornamen, de achternaam, eventueel de roepnaam, de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, de hoofdverblijfplaats en de handte.kening van de kandidaten, en in voorkomend geval van de !Oezers die hen voordragen. Ze vermeldt eveneens de lijstnaam die boven de kandidaten.lijst op het stembiljet moet staan.
 453. Vanaf 1 januari 2018 mogen de kandidaten enkel hun eigen achternaam gebruiken. Voor de verkiezingen van 2012 is er een overgangsbepaling die zegt dat de naam van de kandidaat (man of vrouw) die gehuwd of weduwe/ weduwnaar is, voorafgegaan mag worden door de naam van de echtge.no(o)t(e) of overleden echtgeno(o)t(e). Personen die een wettelijk samenle.vingscontract hebben afgesloten, worden gelijkgesteld met echtgenoten.
 454. De plaats die een kandidaat inneemt op de lijst wordt bepaald door de volg.orde waarin hij wordt voorgedragen. Bij de voordracht moet men rekening houden met de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de lijst (zie vraag 8). Een lijst mag niet meer kandidaten tellen dan er gemeente.raadsleden te ver!Oezen zijn. Er mogen alleen kandidaat-titularissen worden voorgedragen. Van opvolgers is in dit stadium nog geen sprake. Alleen in de gemeenten met minder dan 5000 inwoners mag er ook een lijst zijn met drie kandidaat-opvolgers, voor het geval de ver!Oezing zonder stemming zou eindigen.
 455. De voordrachtsakte bevat tevens de naam van de lijst. De lijstnaam bestaat uit ten hoogste achttien tekens. Welke tekens toegelaten zijn, wordt vastge.legd in een besluit van de Vlaamse Regering. Bij de voordrachten van kan.didaten die een beschermde lijstnaam en een gemeenschappelijk volgnummer gebruiken, moet een getuigschrift worden gevoegd van de na.tionale voorzitter van de politieke formatie of van de door hem gemanda.teerde. (Zie vragen 14 en 15.)
 456. Heeft de voordrachtsakte betreklOng op een kartellijst die eventueel in twee fracties zou willen splitsen, dan moeten de kandidaten ook een akte van fractievorming indienen. Doen ze dat niet bij het indienen van de voor.drachtsakte, dan kan het nog-ten laatste-op de installatievergadering van de gemeenteraad. (Zie vraag 19.)
 457. Zie artikel 68 t.e.m. 83 en 285 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 458. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 459. 8.      Wanneer is er een evenwichtige verdeling van mannen en vrou.wen op de lijst?
 460. Bij de voordracht van kandidaten moet rekening worden gehouden met de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijst. Op elke lijst, al dan niet volledig, mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. Bovendien mogen de eerste twee kan.didaten van elke lijst niet van hetzelfde geslacht zijn.
 461. Zie artikel 74 van hetLokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 462. 9.      Hoe stel ik mij kandidaat voor de districtsraadsverkiezingen?
 463. De kandidaatstelling voor de districtsraden gebeurt volgens dezelfde princi.pes als voor de gemeenteraden. Ook voor districtsraden zijn er voor.drachtsakten waarop de kandidaten voorgedragen worden door een uittredend districtsraadslid of door districtsraadskiezers (hetzelfde aantal als voor gemeenteraadskiezers, zie tabel 3).
 464. De voordrachten van kandidaten worden overgemaakt aan de voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau (met dezelfde timing als voor de gemeen.teraadsverkiezingen, zie vraag 10).
 465. Zie artikel 83 en 285 van hetLokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 466. 10. Wanneer stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012?
 467. De voordrachten van kandidaten moeten worden overgemaakt aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau op zaterdag 15 september (29 dagen voor de verkiezingen) of op zondag 16 september 2012 (28 dagen voor de verkiezingen) en dit tussen 13.00 en 16.00 uur. De voorzitter maakt ten laatste op 11 september 2012 (33 dagen voor de verkiezingen) bekend waar dit zal plaatsvinden, door middel van een aanplakbrief op een aan.plakbord aan het gemeentehuis. Voor de Antwerpse districten gebeurt de bekendmaking niet aan het gemeentehuis maar aan de zetel van het stads.districthoofdbureau.
 468. De kandidaten en de kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingediend mogen ter plaatse inzage nemen in de voordrachtsakten. Opmer.kingen moeten schriftelijk aan het hoofdbureau worden gericht. (Zie vraag 21 e.v.)
 469. Zie artikel 68 van hetLokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 470. 11.     Kunnen ook niet-Belgen zich kandidaat stellen bij de gemeente.raadsverkiezingen?
 471. Dat hangt van de nationaliteit van de kandidaat af.
 472. •     Niet-Europese burgers niet
 473. De niet-Europese burgers kunnen zich geen kandidaat stellen. Zij mogen wel, onder bepaalde voorwaarden, stemmen bij de gemeenteraadsverkie.zingen van 14 oktober 2012. (Zie vraag 28.)
 474. •     Onderdanen van lidstaten van de Europese Unie wel
 475. De onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie mogen kiezen voor de gemeenteraden en de districtsraden (enkel in Antwerpen). Zij zijn ook verkiesbaar voor de gemeenteraden en de districtsraden.
 476. Zie artikel 11 t.e.m. 14 en 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 477. 12. Hoe stellen Europeanen zich kandidaat bij de gemeenteraadsver.kiezingen?
 478. De Europese kandidaten moeten twee stappen zetten .
 479. 1.      
 480. Om verkiesbaar te zijn moeten deze kandidaten eerst en vooral inge.schreven zijn als kiezer. Zij moeten hiervoor bij de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben een schriftelijke aanvraag indienen overeenkomstig het model dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft vastgesteld, met vermelding van hun nationaliteit en het adres van hun hoofdverblijfplaats. Dat moet gebeuren voor 1 augustus 2012 (de datum waarop de kiezerslijsten worden opgemaakt).
 481.  
 482. 2.      
 483. Deniet-Belgische kandidaten van de Europese Unie voegen bij hun kan.didaatstelling een individuele, geschreven en ondertekende verklaring waarin ze hun nationaliteit en het adres van hun hoofdverblijfplaats vermelden .
 484.  
 485.  
 486. Tevens verklaren ze op het formulier:
 487. 1o      dat zij in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester;
 488. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVERKANDIDATEN EN LIJSTEN
 489. 2° dat zij in een andere lidstaat van de Europese Unie geen functies
 490. uitoefenen die gelijkwaardig zijn met de functies die vermeld zijn in
 491. art. 11 van het gemeentedecreet (zie vraag 98);
 492. 3° dat zij op de datum van de verkiezing niet ontheven of geschorst
 493. zijn van het verkiesbaarheidsrecht in hun land van herkomst.
 494. Zie artikel 11, 58 en 7 3 van het Lokaal en Provindaal Kiesdecreet en artikel 11 van het Gemeentedecreet.
 495. 13. Kan ik me op meer dan één lijst kandidaat stellen?
 496. Een kandidaat mag maar op één lijst voorkomen bij de gemeenteraadsver.kiezingen. Een kandidaat die op meer dan één lijst staat, wordt met een ge.vangenisstraf van acht tot vijftien dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro gestraft. Bovendien wordt hij als kandidaat van alle lijsten ge.schrapt.
 497. U mag zich wel kandidaat stellen op een lijst voor de gemeenteraads-, voor de districtsraads-én voor de provincieraadsverkiezingen die allemaal op 14 oktober 2012 worden georganiseerd, aangezien dat verschillende verkie.zingen zijn.
 498. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenteraads.lid en het mandaat van districtsraadslid. Maar dat belet niet dat u zich op beide lijsten kandidaat kan stellen. Bent u zowel voor de gemeente-als de districtsraad verkozen, dan moet u een keuze maken tussen één van beide mandaten.
 499. Zieartikel 80 en 244 van hetLokaal en Provindaal Kiesdecreet en artikel 273, § 4 van het Gemeentedecreet.
 500. 14. Wanneer komt een lijstnaam in aanmerking voor bescherming en wat moet men daarvoor doen?
 501. De bedoeling van een beschermde lijstnaam is te vermijden dat kandidaten zouden opkomen onder de naam van een bestaande, meestal goed bekende partij, zonder enige band met die partij te hebben.
 502. Elke politieke formatie in het Vlaams Parlement die door ten minste drie le.den vertegenwoordigd is, kan een voorstel indienen om de lijstnaam te be.schermen die ze wil vermelden in de voordrachten van kandidaten en om een gemeenschappelijk volgnummer te krijgen.
 503. Ten minste drie Vlaamse parlementsleden die tot de politieke formatie be.horen die de lijstnaam zal gebruiken moeten het ·voorstel tot bescherming van de lijstnaam ondertekenen. Een parlementslid mag maar één enkel voorstel ondertekenen.
 504. Het voorstel tot bescherming van de lijstnaam wordt dinsdag 4 september 2012 (40 dagen voor de verkiezing), tussen 10.00 en 12.00 uur, aan de Vlaamse Regering of de gemachtigde van de Vlaamse Regering overhandigd door een parlementslid dat het voorstel mee heeft ondertekend.
 505. Het voorstel tot bescherming van de lijstnaam vermeldt de voornaam of voornamen, de achternaam en het adres van de persoon en van zijn plaats.vervanger die door de politieke formatie werd aangewezen om in ieder ad.ministratief arrondissement te bevestigen dat een kandidatenlijst door haar erkend wordt.
 506. De beschermde lijstnamen krijgen, via loting, een gemeenschappelijk volg.nummer. Kartels gebruiken het gemeenschappelijke volgnummer van de partij die het eerst voorkomt op de stembrief.
 507. De lijstnamen en de gemeenschappelijke volgnummers worden binnen vier dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 508. Onder bepaalde voorwaarden kan een politieke partij in het Vlaams Parle.ment het verbod vragen om een bepaalde lijstnaam te gebruiken omdat die al eerder werd gebruikt. Ook de lijst met de verboden lijstnamen wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 509. Zie artikel 61 t.e.m. 63 van hetLokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 510. 15. Hoe gebruikt men een beschermde lijstnaam met volgnummer?
 511. De voorzitters van de provinciedistrictshoofdbureaus die gevestigd zijn in de provinciehoofdplaats en de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbu.reaus krijgen van de Vlaamse Regering de volgende informatie: -een overzicht van de voorbehouden lijstnamen en hun nummers; -een lijst met daarop de gegevens van de personen (naam en adres) die
 512. de politieke formaties op het niveau van het administratief arrondisse.
 513. ment hebben aangewezen, en de gegevens van hun plaatsvervangers die
 514. bevoegd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen.
 515. Bij de voordrachten van kandidaten die een beschermde lijstnaam en een gemeenschappelijk volgnummer gebruiken, moet een getuigschrift worden
 516. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 517. toegevoegd van de nationale voorzitter van de politieke formatie of van de door hem gemandateerde.
 518. Als er geen getuigschrift wordt toegevoegd, weigert de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau het gebruik van de lijstnaam en van het ge.meenschappelijke volgnummer door een niet-erkende lijst.
 519. Zie artikel 63, 64 en 66 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 520. 16. Hoe krijgt een lokale lijst haar naam en nummer?
 521. De voordrachtsakte van de kandidatenlijst moet de lijstnaam vermelden. De lijstnaam moet op het stembiljet boven de kandidatenlijst komen. Elke lijstnaam bestaat uit ten hoogste achttien tekens. De Vlaamse Regering legt in een besluit de toegelaten tekens vast.
 522. Nadat de kandidatenlijsten volledig zijn afgesloten, houdt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een speciale loting om de volgnummers toe te kennen aan de lijsten zonder gemeenschappelijk volgnummer. De num.mers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting, voor de lijsten met een gemeenschappelijke volgnummer. Eerst wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvol.ledige lijsten. Een gelijkaardige regeling is van toepassing op de verkiezing van de stadsdistrictsraden.
 523. Zie artikel 60, 66 en 71 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 524. 17. Moet men een politieke partij oprichten om te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?
 525. Het volstaat dat u een lijst met meerdere namen of de kandidatuur van een individuele kandidaat indient volgens de vermelde voorwaarden (zie vraag 6) om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In feite bent u, al dan niet samen met medekandidaten, op dat ogenblik reeds een politieke partij. Een politieke partij is immers een feitelijke verenigingvan natuurlijke personen. U kan wel beslissen om aan die vereniging eventueel rechtsper.soonlijkheid te geven (bijvoorbeeld door een vzw op te richten).
 526. 18. Wat is een kartellijst?
 527. In een aantal gemeenten kiezen partijen er soms voor om de krachten te bundelen, in de hoop samen meer zetels te halen dan alleen. Dat kunnen ze doen door samen een kartellijstte vormen, waarbij een nieuwe benaming voor de lijst wordt gebruikt. De lijstnaam mag maximaal uit achttien tekens bestaan. De vorming van een kartellijst verloopt niet altijd van een leien dakje. Het vraagt heel wat diplomatie en overredingstalent om tot een haal.baar samenwerkingsverband te komen.
 528. 19. Mag een kartellijst splitsen?
 529. Een kartellijst bij de verkiezingen kan, ten laatste op de installatievergade.ring van de gemeenteraad, beslissen om in twee fracties (niet meer dan twee) in de gemeenteraad aan te treden. Een hele reeks voorwaarden moet dit proces in goede banen leiden. Eén van de voorwaarden is dat een split.sing in fracties enkel kan als de naam van de kartellijst uit meerdere letter.woorden bestaat die minstens de twee fractienamen omvat.
 530. De kandidaat-gemeenteraadsleden beslissen bij de indiening van de voor.drachtsakte of verbeteringsakte dat de op de lijst verkozen gemeenteraads.leden twee fracties vormen of kunnen vormen. Het kartel hoeft dus niet op het ogenblik van het indienen van de kandidatenlijst te beslissen. Het moet echter wel de mogelijkheid openhouden. Het kartel kan dan splitsen als een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden, die potentieel een af.zonderlijke fractie kunnen uitmaken, daartoe beslist op de installatieverga.dering van de gemeenteraad.
 531. Wil een kartel kunnen splitsen, dan moet het dus samen met de voor.drachtsakte een afzonderlijke akte inzake fractievorming indienen, onder.tekend door alle kandidaat-gemeenteraadsleden op de lijst: Op de akte moeten alle kandidaat-gemeenteraadsleden aangeven tot welke fractie zij zullen behoren in geval van verkiezing. De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de kandidaat-gemeenteraadsleden gemaakte keuze is niet herroepbaar. De gemeentesecretaris krijgt een kopie van de akte van fractievorming. De keuze voor twee fracties geldt tot de eerstvol.gende vernieuwing van de gemeenteraad.
 532. Als een kandidaat-gemeenteraadslid zich op de akte inzake fractievorming niet tot een fractie bekent, wordt de persoon geacht bij verkiezing te opte.ren voor de grootste fractie. Als beide fracties in de gemeenteraad even groot zijn, wordt hij geacht bij verkiezing te opteren voor de fractie waartoe de aanvoerder van de lijst behoort, behalve indien de lijstaanvoerder zich op de akte van fractievorming niet tot een fractie heeft bekend. In dat geval wordt het kandidaat-gemeenteraadslid geacht te opteren voor de fractie waartoe het kandidaat-gemeenteraadslid behoort dat de hoogste plaats op de lijst inneemt dat zich wel tot een fractie heeft bekend.
 533. Zie artikel 38 van het Gemeentedecreet
 534. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 535. 20. Aan welke voorwaarden moeten de voordrachten van de kandida.ten voldoen?
 536. Op maandag 17 september 2012 (27 dagen voor de verkiezingen) komt het gemeentelijk hoofdbureau om 16.00 uur bijeen. Het gemeentelijk hoofdbu.reau onderzoekt dan de regelmatigheid van de voordrachtsakten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 537. Concreet onderzoekt het onder meer:
 538. -of de kandidaten de hoedanigheid van kiezer hebben, en of de Europese
 539.  
 540. kandidaten de nodige verklaringen en documenten hebben ingediend;
 541. de verkiesbaarheidsvoorwaarden van de kandidaten;
 542. of de voordrachtsakte alle gegevens bevat (gegevens van de kandidaten
 543. en de lijstnaam);
 544. of er niet te veel kandidaten zijn (niet meer dan er plaatsen in de ge.
 545. meenteraad zijn);
 546. de regels voor de rangschikking van de kandidaten en van hun namen;
 547. de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidaten.
 548. lijst;
 549. de regels voor de lijstnaam (geen beschermde naam en aantal tekens).
 550. Na het onderzoek sluit het gemeentelijk hoofdbureau de kandidatenlijst voorlopig af.
 551. Het stadsdistrictshoofdbureau doet voor de districtsraadsverkiezingen het.zelfde als het gemeentelijk hoofdbureau.
 552. Zie artikel 86 en 99 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 553. 21. Wanneer is de kandidatenlijst definitief?
 554. Kandidaten kunnen een bezwaar indienen tegen de voorlopige kandidaten.lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen (zie vraag 23). Enkel de kandidaten en de kiezers die de voordrachten van de kandidaten hebben ingeleverd mogen ter plaatse inzage nemen van alle ingediende voordrachten. Hebben zij hierover opmerkingen, dan delen ze die schriftelijk mee aan het gemeen.telijk hoofdbureau. Ze hebben inzage op het moment dat de kandidatenlijs.ten worden ingediend (tot twee uur na het verstrijken van de termijn op zaterdag 15 of zondag 16 september, zie vraag 10) of op maandag 17 september van 13.00 tot 16.00 uur.
 555. Het gemeentelijk hoofdbureau neemt kennis van de bezwaren en aanhoort de betrokkenen. Het gemeentelijk hoofdbureau kan bij gegronde redenen beslissen om de kandidatenlijst nog te verbeteren. Op donderdag 20 september 2012 (24 dagen voor de verkiezingen) om 16.00 uur vergadert het gemeentelijk hoofdbureau, behandelt de bezwaren, verbetert eventueel de kandidatenlijst en sluit ze dan definitief af. Hiertegen is enkel nog beroep mogelijk bij het hof van beroep.
 556. Het stadsdistrictshoofdbureau doet voor de districtsraadsverkiezingen het.zelfde als het gemeentelijk hoofdbureau.
 557. Zie artikel 85, 92 en 99 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 558. 22.     Er is een foutje in onze voordracht geslopen. Kunnen we dit recht.zetten?
 559. Het hangt van de aard van de fout af, maar in bepaalde gevallen kunnen
 560. fouten, via een verbeteringsakte, worden rechtgezet. Verbeterings-of aan.
 561. vullingsakten zijn enkel mogelijk als één of meer voorgedragen kandidaten
 562. afgewezen zijn om één van de volgende redenen:
 563. -onvolledige gegevens op de voordrachtsakte (bv. ontbreken van geboor.
 564.  
 565. tedatum, een naam...);
 566. -er staan te veel kandidaten op de voordrachtsakte -een vermindering van het aantal kandidaten is mogelijk als uit de verbeteringsakte blijkt dat een kandidaat zich terugtrekt;
 567. -de regels voor de rangschikking van de kandidaten of voor de schikking van hun namen werden niet nageleefd;
 568. -de pariteitsregels voor de evenwichtige samenstelling van de kandida.tenlijsten werden niet gerespecteerd (zie ook vraag 8)-enkel in dit geval mag de volgorde van de kandidaten op de verbeteringsakte worden ver.anderd;
 569. -de regels omtrent de lijstnaam werden niet nageleefd (beschermde naam en aantal tekens); -een kandidaat is niet verkiesbaar -enkel in dit geval mag een nieuwe kandidaat worden voorgedragen.
 570. Yerbeterings-en aanvullingsakten kunnen worden ingediend tot donder.dag 20 september 2012 (24 dagen voor de verkiezingen).
 571. Zie artikel 87, 91 en 99 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 572. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 573. 23.     Ik ben ervan overtuigd dat er bij de voordracht van andere kandi.daten fouten zijn gemaakt. Hoe kan ik hiertegen bezwaar indie.nen?
 574. Na het onderzoek van de voordrachtsakten stelt het hoofdbureau op maan.dag 17 september 2012 de voorlopige kandidatenlijst vast. Bezwaren tegen de voorlopige lijsten moeten op dinsdag 18 september 2012 (26 dagen voor de verkiezingen) tussen 13.00 en 16.00 uur worden ingediend bij de voor.zitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Enkel personen die de aanvaarde of afgewezen kandidatenlijsten hebben ingeleverd of, bij hun ontstentenis, één van de kandidaten die op die kandidatenlijsten voorkomen, kunnen bezwaar indienen.
 575. De bezwaarschriften moeten gemotiveerd zijn. De voorzitter van het ge.meentelijk hoofdbureau brengt de indiener van de lijst en de kandidaat wiens verkiesbaarheid wordt betwist op de hoogte van het bezwaar.
 576. De betrokkenen kunnen op donderdag 20 september 2012 (24 dagen voor de verkiezif\gen) tussen 14.00 en 16.00 uur een memorie tot betwistingvan de onregelmatigheden indienen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. De lijstindieners kunnen dan ook verbeterings-en aanvul.lingsakten indienen, maar enkel om materiële vergissingen recht te zetten, bv. het reduceren van het te hoge aantal kandidaten, het toevoegen van ontbrekende identiteitsgegevens, enzovoort.
 577. Op donderdag 20 september 2012 komt het gemeentelijk hoofdbureau om
 578. 16.00 uur nogmaals samen. Ook de getuigen, de personen die een lijst heb.ben ingediend en alle andere betrokkenen en gemachtigden (bijvoorbeeld omdat hun kandidatuur wordt betwist of omdat ze een bezwaar hebben in.gediend), zijn op deze vergadering toegelaten. De bezwaren worden bespro.ken en de betrokken kandidaat wordt gehoord indien hij dit wenst. De kandidatenlijst wordt verbeterd indien daartoe gegronde redenen bestaan. Uiteindelijk sluit het hoofdbureau de kandidatenlijst definitief af. Tegen deze beslissing is enkel nog beroep mogelijk bij het hof van beroep. Dit ver.loopt via de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Het beroep is slechts mogelijk als het betrekking heeft op de onverkiesbaarheid van een kandidaat. De betrokkenen moeten het beroep indienen onmiddellijk na de definitieve afsluiting van de lijsten.
 579. Het hof van beroep komt samen op maandag 24 september 2012 (20 dagen voor de verkiezingen) om 10.00 uur en doet uitspraak over het beroep. Na de uitspraak van het hof van beroep komt het hoofdbureau een derde maal samen (op maandag 24 september om 18.00 uur) om akte te nemen van de beslissing van het hof en indien nodig de kandidatenlijst te wijzigen.
 580. Het stadsdistrictshoofdbureau doet voor de districtsraadsverkiezingen het.zelfde als het gemeentelijk hoofdbureau.
 581. Zie artikel 89 t.e.m. 97 en 99 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 582. 24. Hoe groot is mijn kans om verkozen te worden?
 583. "Bezint eer ge begint" is een wat oubollig gezegde dat echter nog steeds heel toepasselijk is als u overweegt te kandideren voor de gemeenteraadsverkie.zingen van 14 oktober 2012. Het is natuurlijk onbegonnen werk om te be.palen wat iemands kansen zijn om als gemeenteraadslid te worden verkozen. Niettemin zijn er een aantal factoren die uw kansen onmisken.baar beïnvloeden.
 584. Enkele vragen die u vooraf zeker moet overwegen: Hoeveel raadsleden wor.den er verkozen in mijn gemeente? Hoeveel partijen dienen een lijst in? Kies ik voor een sterke traditionele partij of voor een nieuwe lijst? Welke plaats op de lijst kan ik krijgen? Heb ik inspiratie en voldoende middelen voor een beklijvende verkiezingscampagne? Ben ik goed bekend en gewaar.deerd bij de bevolking van mijn gemeente? Wil ik eigenlijk wel een zitje in de gemeenteraad of ben ik enkel kandidaat omdat er anders geen volledige kandidatenlijst is? (Denk eraan dat alle niet rechtstreeks verkozen kandida.ten op de opvolgerslijst komen en dat u in de loop van de bestuursperiode eventueel toch nog in de gemeenteraad kunt komen.) Heb ik tijd voor een mandaat? Enzovoort.
 585. Heel wat van deze vragen kunt u beantwoorden aan de hand van deze pocket. Het geheel van antwoorden geeft u een globaal beeld van uw kan.sen.
 586. 1.3. Het aanduiden van de getuigen
 587. 25. Wat is de rol van de getuigen tijdens de kiesverrichtingen?
 588. Politieke partijen en individuele kandidaten kunnen getuigen aanwijzen die het hele proces van de kiesverrichtingen controleren. Tijdens het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen zijn verschillende getuigen aanwezig. Hun aanwezigheid is niet verplicht. Alleen de getuigen die hun aanstel.lingsbrief in hun bezit h ebben, worden toegelaten. Getuigen leggen, net zo.als de voorzitter en de leden van de bureaus, de eed af.
 589. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 590. De getuigen in de hoofdbureaus (gemeentelijk hoofbureau, stadsdistricts.hoofdbureau, kantonhoofdbureau, provinciedistrictshoofdbureau) leggen de volgende eed af in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van de kieswetgeving na te leven."
 591. De eedformule voor de getuigen in stem-en telbureaus is: "Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren." De getuigen zijn evenwel geen lid van de bureaus waarbij ze fungeren. Ze hebben een louter controlerende, passieve rol.
 592. Getuigen in de stembureaus kunnen voor de aanvang van de stemming be.zwaren formuleren tegen de samenstelling van het stembureau. De voorzit.ter beslist daarover.
 593. Als getuigen vinden dat er tijdens de werking van het stem-, tel-of hoofd.bureau een bepaalde fout of onregelmatigheid wordt begaan, dan hebben de getuigen het recht hun opmerkingen hierover in de processen-verbaal te doen opnemen.
 594. Zie artikel 37, § 6; 38, § 6; 39, § 6; 40, § 6 (eed hoofdbureaus); 126, 128 (eed stembureaus); 154 (eed te/bureaus), 155, § 5 en§ 9 en 164 van het Lokaal en Pro.vinciaal Kiesdecreet
 595. 26. Hoe verloopt de procedure voor de aanduiding van de getuigen?
 596. Zowel in de stembureaus, de telbureaus als in de hoofdbureaus mogen ge.tuigen aanwezig zijn. De indieners van de lijsten duiden hun getuigen aan en moeten hierbij een aantal formaliteiten vervullen.
 597. Hoofdbureaus
 598. Op de voordrachtsakte van de kandidaten kan een lijst twee personen per hoofdbureau aanduiden: een getuige en een plaatsvervangende getuige. -op de voordrachtsakte van de kandidaten voor gemeenteraadsverkiezin.
 599. gen kunnen getuigen voor de vergaderingen van het gemeentelijk
 600. hoofdbureau worden aangewezen;
 601. op de voordrachtsakte van de kandidaten voor stadsdistrictsraadsverkie.
 602. zingen kunnen getuigen voor de vergaderingen van het stadsdistricts.
 603. hoofdbureau worden aangewezen;
 604. op de voordrachtsakte van de kandidaten voor provincieraadsverkiezin.
 605. gen kunnen getuigen voor de vergaderingen van het provinciedistricts.
 606. hoofdbureau en de kantonhoofdbureaus worden aangewezen.
 607. Stem-en telbureaus
 608. Op dinsdag 9 oktober 2012 (S dagen voor de verkiezingen) tussen 14.00 en
 609. 16.00 uur neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de namen van de getuigen voor de stembureaus en de telbureaus in ontvangst. Iedere lijst mag evenveel getuigen en plaatsvervangende getuigen aanduiden als er stembureaus of telbureaus zijn.
 610. Zie artikel 68 en 110 t.e.m. 120 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 611. 27.     Kan ik als kandidaat-gemeenteraadslid ook getuige zijn bij de kies.verrichtingen?
 612. ]a, een kandidaat-gemeenteraadslid kan als getuige optreden. Daarnaast ko.men ook alle personen die gemeenteraadskiezee zijn in het kiesarrondisse.
 613. ment waartoe de gemeente behoort in aanmerking als getuige.
 614. Zie artikel 115 en 118 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 615.  
 616. 1.4. De kiezer stemt
 617. 28. Ik ben kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wie kan er voor mij stemmen?
 618. Een burger moet voldoen aan vier voorwaarden om in een gemeente te mo.gen stemmen:
 619. 1.      
 620. over de Belgische nationaliteit beschikken (ten laatste op 1 augustus 2012), of een niet-Belgische inwoner zijn (zowel van binnen als buiten de Europese Unie). Alle niet-Belgen moeten om te kunnen stemmen een schriftelijke aan.vraag indienen in de gemeente waar ze wonen. Deniet-Europeseburgers moeten vijf jaar ononderbroken hun hoofdverblijfplaats in België heb.ben, gedekt door een wettelijk verblijf;
 621.  
 622. 2.      
 623. de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben op 14 oktober 2012 (de dag van de verkiezingen);
 624.  
 625. 3.      
 626. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar de kiezer zal stemmen en dit ten laatste op 1 augustus 2012;
 627.  
 628. 4.      
 629. niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht: 1o personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kies.recht door veroordeling mogen niet stemmen;
 630.  
 631.  
 632. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LI JSTEN
 633. zo      de volgende personen zijn in de uitoefening van het kiesrecht
 634. geschorst en dit zolang de onbekwaamheid duurt:
 635. -       de gerechtelijk onbekwaamverklaardent de personen met het
 636. statuut van verlengde minderjarigheid en de personen die geïn.
 637. terneerd zijn;
 638. -       de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uit.
 639. oefening van het kiesrecht door veroordeling;
 640. -       de personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld (op basis van het Strafwetboek of de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnarmalen en de gewoontemisdadigers). ·
 641. De personen die voorgoed van het kiesrecht zijn uitgesloten of van wie het kiesrecht geschorst is/ worden alfabetisch in een bestand ingeschreven dat wordt bijgehouden door het college van burgemeester en schepenen. De in.houd van het bestand mag niet aan derden worden meegedeeld. Het college krijgt de informatie van het parket.
 642. Wie gemeenteraadskiezei is1 is ook stadsdistrictsraadskiezer. Voor de pro.vincieraadsverkiezingen kunnen enkel Belgen hun stem uitbrengen.
 643. Zie artikel 8 t.e.m. 15 van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet.
 644. 29. Wie stelt de kiezerslijst op?
 645. Het college van burgemeester en schepenen stelt op 1 augustus 2012 de kie.zerslijst op. Dat is de lijst met personen die verplicht zijn om hun stem uit te brengen bij de verkiezingen. Deze lijst vermeldt de naam1 de voornamen/ de geboortedatum/ het geslacht1 het adres en het rijksregisternummer van al de personen die op dat ogenblik ingeschreven zijn in het bevolkingsre.gister van de gemeente en aan de kiesvoorwaarden voldoen.
 646. Voor al de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en de niet.Europesevreemdelingen die daartoe een aanvraag hebben ingediend bij het gemeentebestuur staat op de kiezerslijst eveneens de nationaliteit van de niet-Belgische kiezers en de vermelding 'G1 (voor de Europeanen) of 'V' (voor de niet-Europese vreemdelingen).
 647. Na 1 augustus 2012 kan de kiezerslijst nog worden gewijzigd: -worden geschrapt: zij die na 1 augustus 2012 de Belgische nationaliteit
 648. verliezen, niet meer in de bevolkingsregister van een Belgische gemeen.
 649. te zijn ingeschreven of het recht om te kiezen verliezen; -worden toegevoegd: de personen die ten gevolge van een uitspraak van het hof van beroep of het college van burgemeester en schepenen weer als gemeenteraadskiezei moeten worden opgenomen.
 650. Het college van burgemeester en schepenen meldt tevens aan de bevolking dat de kiezerslijst ter inzage ligt op het gemeentesecretariaat. Vanaf 1 augustus en tot 2 oktober 2012 (12 dagen voor de verkiezingen) kan elke kiezer bij h et college van burgemeester en schepenen een bezwaar indienen over de kiezerslijst. Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar een uitspraak binnen de vier dagen. Tegen de uitspraak van het college van burgemeester en schepenen is nog beroep mogelijk bij het hof van beroep.
 651. Zie artikel 16 t.e.m. 19 en 27 t.e.m. 36 van hetLokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 652. 30. Kan ik als kandidaat-gemeenteraadslid gebruikmaken van de kie.zerslijst?
 653. ]a. Iedere kandidaat kan tegen betaling van de kostprijs één digitaal exem.plaar van de kiezerslijst aanvragen via een aangetekend schrijven aan de burgemeester. De Vlaamse Regering kan eventueel nog andere wijzen van aanvragen invoeren. U mag deze kiezersli jst slechts gebruiken voor verkie.zingsdoeleinden. U kan de kiezerslijst pas aanvragen nadat de kandidaten.lijsten zijn ingediend (half september 2012) want er wordt nagekeken of u effectief op een kandidatenlijst staat. Maakt u misbruik van de kiezerslijst, dan kunt u gestraft worden met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van duizend tot twintigduizend euro.
 654. Wie zich ertoe verbindt een kandidatenlijst voor te dragen, krijgt van het college van burgemeester en schepenen één gratis digitaal exemplaar van de kiezerslijst van zodra die is opgemaakt. De verzoeker doet dit via een aan.getekend schrijven (of op een andere wijze die de Vlaamse Regering nog kan bepalen). Op uitdrukkelijk verzoek kan één papieren versie worden ontvan.gen. Deze aanvraag gebeurt dus voordat de kandidatenlijsten worden inge.diend. Wie geen kandidatenlijst voordraagt mag de kiezerslijst niet gebruiken.
 655. HOOFDSTUK 1: DE VOORBEREIDING: OVER KANDIDATEN EN LIJSTEN
 656. In de Antwerpse districten richten de kandidaten voor de districtsraadsver.kiezingen hun verzoek aan de voorzitter van het stadsdistrictscollege. Het stadsdistrictscollege bezorgt de kiezerslijsten.
 657. Zie artikel 20 t.e.m. 22 en 238 van het Lokaal en Provindaal Kiesdecreet
 658. 31. Heeft de Privacywet gevolgen voor het gebruik van de kiezerslijs.ten?
 659. Het gebruik van gegevens uit de kiezerslijsten voor propagandadoeleinden (voor het versturen van folders of brieven) is niet strijdig met de Privacywet. Het gebruik van de kiezerslijsten is evenwel strikt beperkt tot het voeren van de eigen verkiezingspropaganda. Een politieke partij en/of politicus moeten in principe aangifte doen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer vóór ze gegevens over kiezers, contactpersonen of leden op geïnformatiseerde wijze verwerken. Er zijn enkele uitzonderingen die betrekking hebben op verkiezingspropaganda. Meer informatie vindt u op de website van de Privacycommissie en hun adviezen hieromtrent.
 660. Zie de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). Zie ook www.privacy.fgov.be (knop 'In praktijk', knop 'Verkiezingen'). Zie ook www.privacycommission.be/nl/static/pdf/nota-verkiezingen-nl-1 9051 O.pdf.
 661. 32. Wanneer stemt de kiezer geldig?
 662. Om geldig te stemmen moet de kiezer zich aan een aantal regels houden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kan de kiezer een geldige stem uitbren.gen door:
 663. 1.      
 664. een lijststem, als hij akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst voorkomen;
 665.  
 666. 2.      
 667. een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst of een lijst.stem in combinatie met één of meerdere naamstemmen binnen dezelf.de lijst, als hij de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen.
 668.  
 669.  
 670. Zie artikel 140 van het Lokaal en Provindaal Kiesdecreet
 671.  
 672.  
 673.  
 674.  
 675. Hoofdstuk 2 Het strijdtoneel: campagne voeren en kiezers winnen
 676. Als de lijsten eenmaal zijn samengesteld en de kandidaten ge.kend zijn, barst er een intense en woelige periode van verkie.zingspropaganda los. Officieel start die verkiezingscampagne drie maanden voor de verkiezingen, dus op 14 juli 2012.1 Alle partijen en kandidaten zetten hun beste beentje voor om naar de gunst van de kiezer te dingen. Opdat de verkiezingen op een eerlijke en correcte manier zouden verlopen, werden een aantal reglementen en voorschriften uitgevaardigd. Zo mogen de kan.didaten en de partijen geen initiatieven nemen die een ongeoor.loofde drukking op de kiezer kunnen uitoefenen. Ook de uitgaven voor de verkiezingspropaganda zijn gereguleerd. In dit hoofdstuk gaan we daar dieper op in.
 677. 2.1 . Een correcte verkiezingscampagne
 678. 33. Wanneer verloopt een verkiezingscampagne op een ongeoorloofde wijze?
 679. Verkiezingen zijn slechts wettig als elke kiezer vrij over zijn stem heeft kun.
 680. nen beschikken in h et stemhokje. De mogelijkheid om zijn mening volle.
 681. dig onafhankelijk uit te drukken is een wezenlijke voorwaarde voor vrije
 682. verkiezingen.
 683.  
 684. Wie naar de verkiezingen trekt, moet het spel volgens de spelregels spelen.
 685. De Raad voor verkiezingsbetwistingen zal zich uitspreken over bezwaren te.
 686. gen de verkiezing en de bezwaren op grond van het niet naleven van de re.
 687. gelgeving inzake de verkiezingsuitgaven. Die regels dienen om de
 688. campagnes van de kandidaten in goede banen te leiden. Ze bepalen dat ie.
 689. dereen zijn verkiezingsuitgaven moet beperken, zodat alle kandidaten gelij.
 690. ke kansen krijgen. (Zie vraag 35 e.v.)
 691. Kiezers onder druk zetten mag natuurlijk niet. Ongeoorloofde drukkings.
 692. middelen zoals bedreigingen en allerlei beloften voor persoonlijke voordelen
 693.  
 694. 1 Artikel 193 van het Lokaal en Provindaal Kiesdecreet.
 695. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN 35
 696. enz. zijn verboden. Hoe groter de schaal waarop dit gebeurt, hoe meer kans dat de zetelverdeling erdoor wordt beïnvloed.
 697. ENKELE VOORBEELDEN VAN ONGEOORLOOFDE INITIATIEVEN TIJ DENS  
 698. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE  
 699. - Het verlenen van voordelen in geld of in natura, wat bij de persoon die  
 700. de voordelen ontvangt het gevoel wekt dat hij ten minste de morele ver.
 701. plichting heeft om zijn stem te geven aan de kandidaat die hem deze  
 702. gunst verleend heeft.  
 703. - Een groot aantal personen een maaltijd of receptie aanbieden aan de  
 704. vooravond van de verkiezingen, met de duidelijke bedoeling dat een kan.
 705. didaat in een gunstige stemming met de aanwezigen kan omgaan. Het  
 706. jaarlijkse koffie-of mosselfeest om de partijkas te spijzen dat toevallig in  
 707. de verkiezingsperiade valt, is wel toegestaan.  
 708. - Kiezers verleiden met allerlei persoonlijke beloftes die na de verkiezingen  
 709. zullen worden ingelost.  
 710. - Kiezers wijzen op bewezen diensten. Het is begrijpelijk dat politieke man.
 711. datarissen elke gelegenheid aangrijpen om hun kiezers te wijzen op ver.
 712. dienstelijke bestuursdaden. Nochtans kan dit vormen aannemen die niet  
 713. toelaatbaar zijn, bv. als een OCMW-voorzitter de namen en adressen van  
 714. personen die een beroep gedaan hebben op een tussenkomst van het  
 715. OCMW gebruikt om hen een gepersonaliseerde brief te schrijven als ver.
 716. kiezingsdrukwerk.  
 717.  
 718. 2.2.    Politieverordening inzake de verkiezingscampagne
 719. De manier waarop propaganda wordt gevoerd, liep in het verleden wel eens de spuigaten uit: energieverspilling, milieuverloedering (geluidshinder, luk.raak aanplakken van affiches op openbare gebouwen, palen, bomen... ), overvloedige en ongevraagde reclame in brievenbussen ...
 720. Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de excessen terug te schroe.ven en de overlast te reduceren. De meeste gemeenteraden namen in de al.gemene politieverordening van de gemeente bepalingen op die ook tijdens de verkiezingscampagne kunnen worden toegepast. Sommige gemeenten vaardigen ter gelegenheid van de verkiezingen specifieke politieverordenin.gen uit. Zo zijn er gemeenten die enkele weken voor de verkiezingen borden plaatsen op het openbaar domein waarop de partijen en de kandidaten hun verkiezingsaffiches mogen plakken. Andere gemeenten hebben regels over
 721. het gebruik van geluidswagens om verkiezingspropaganda om te roepen. Dergelijke wagens zijn dan toegelaten op bepaalde tijdstippen.
 722. We geven hieronder enkele voorbeelden van dergelijke bepalingen.
 723. GELUIDSOVERLAST (ALGEM EEN)
 724. Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zon.der reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Op geluidsoverlast staan politiestraffen of gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Geluidsoverlast is vaak subjectief. Daarom is het belangrijk om na te gaan hoe geluidsoverlast in de politieverordening gedefinieerd is. Het bewijs kan immers met alle mogelijke middelen geleverd worden.
 725. VOERTUIGEN EN VOERTUIGEN MET LUIDSPREKERS
 726. Volgens het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (art. 194) kan de Vlaamse Regering algemene regels voorzien voor de organisatie van gemotoriseerde optochten. Indien die regels niet nageleefd worden, kan de partij haar dota.tie verliezen en de individuele kandidaat kan zijn of haar mandaat tijdelijk of definitief verliezen. Bovendien kan men bestraft worden met een gevange.nisstraf en/ of een geldboete. (Zie vraag 48.)
 727. Ook het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (KB van 1 december 1975) bevat een aantal regels over voertuigen die geluidsover.last veroorzaken. Zo mag de motor van een voertuig niet langer blijven draaien dan noodzakelijk (artikel 8.6), moeten geluidssignalen zo kort moge.lijk zijn (artikel 33.2), mag de lading geen lawaai veroorzaken (artikel 81.3.1) en mag men niet aanhoudend bellen of omroepen (artikel 43, § 2 Technisch Reglement). Straffen zitten vervat in de Verkeerswet van 16 maart 1968.
 728. Daarnaast kunnen gemeenten in de gemeentelijke politieverordening nog aanvullende bepalingen opnemen (bv. beperking op de periode en het uur van omroepen, met uitzondering van een toelating van de burgemeester). Overtredingen zijn strafbaar met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) of een politiestraf.
 729. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 730. VERKIEZINGSDRUKWERK
 731. Verkiezingsdrukwerk kan bestaan uit folders of flyers en die kunnen soms achterblijven op straat of niet gewenst zijn door inwoners van de gemeente. Wie reclamedrukwerk (of verkiezingsdrukwerk) bedeelt in leegstaande pan.den of brievenbussen waarop een 'nee'-sticker hangt of folders en flyers laat rondslingeren op straat, kan daarvoor een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) of politiestraf krijgen als die inbreuk opgenomen werd in de politieverordening. Als de gemeente hierover geen regelgeving heeft uitge.werkt, kan de Vlaamse overheid een overlastboete opleggen. Het achterlaten van dit drukwerk behoort immers tot de 'kleine vormen van afvalgerela.teerde openbare overlast'. (Milieuhandhavingsdecreet van 5 april 1995)
 732. V ERKIEZINGSAFFICHES
 733. In veel gemeentelijke politieverordeningen staat dat het verboden is om opschriften, affiches, beeld-en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg, en de bomen, aanplantingen, plakborden, voor-en zijgevels, muren, omheinin.gen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan degene die door de gemeenteoverheden voor aan.plakking zijn bestemd, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming werd ver.leend door het college van burgemeester en schepenen (openbaar domein) of de eigenaar of gebruiker (private eigendom). Inbreuken worden meestal bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) of politiestraf en/of de kosten voor het opruimen.
 734. Tijdens een verkiezingsperiade zijn er uitzonderingen op die bepaling van toepassing. Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (art. 194, 4°) voorziet dat politieke partijen, de lijsten en de kandidaten vanaf 14 juli 2012 enkel gebruik mogen maken van niet-commerciële reclameborden of affiches die niet groter zijn dan 4 m2. De Vlaamse Regering kan bijkomende regels vast.leggen voor het aanbrengen van de verkiezingsaffiches. (Zie vraag 44.)
 735. Het op eigen terrein plaatsen van een verkiezingsbord is niet (meer) vergun.ningsplichtig, ongeacht waar dit bord wordt geplaatst (artikel 9, 5° en 6° B.VI.Reg. 16 juli 201 01) . In een voortuin of in het veld tijdelijk een verkie.zingsbord plaatsen mag dus zonder stedenbouwkundige vergunning. Wel kan er andere regelgeving van toepassing zijn die de plaatsing van een ver.kiezingsbord toch verbiedt.
 736. 2       B.Vl.Reg. 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (B.S. 10 september 2010).
 737. 38      HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 738. Zo mag er geen reclame in de nabijheid van de snelweg worden geplaatst. Vraag zeker na in uw gemeente of er speciale regels gelden waar u rekening mee moet houden. Het staat elke gemeente immers vrij om een meldings.plicht in te voeren voor het aanbrengen van publiciteit of reclameborden met betrekking tot verkiezingen.
 739.  
 740. 2.3. Verkiezingsdrukwerk
 741. 34. Wat is verkiezingsdrukwerk?
 742. Verkiezingsdrukwerk is drukwerk dat uitsluitend verkiezingspropaganda bevat.
 743. Het wordt verstuurd in het kader van onder meer de gemeente-, stads.districts-en provincieraadsverkiezingen, de parlementsverkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement. Verkiezingsdrukwerk kan uit.gaan van een partij, een kartel, een kandidaat of een groep van kandidaten.
 744. Tijdens de periode van veertig dagen voor de verkiezingen (dus vanaf dins.dag 4 september 2012) biedt bpost voordelige tarieven aan voor geadres.seerd en ongeadresseerd verkiezingsdrukwerk. Om als verkiezingsdrukwerk aanvaard te worden, moeten de stukken beantwoorden aan enkele prakti.sche voorwaarden. De zendingen moeten de melding 'Verkiezingsdruk.werk' dragen·. Deze melding, die het verminderde tarief rechtvaardigt, moet goed leesbaar zijn. Zij moet op de voorzijde gedrukt worden, of kan met een stempel worden aangebracht.
 745. De post mag geen enkele controle uitvoeren op de inhoud van het verkie.zingsdrukwerk.
 746. Bpost had op het ogenblik van het schrijven van deze pocket nog geen in.formatie over de tarieven van verkiezingsdrukwerk en de periode waarin het verminderde tarief zal gelden. Meer informatie zal te vinden zijn op www.bpost.be.
 747. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 748. 2.4.    De rem: beperking en controle van de verkiezingsuitgaven
 749. 35. Waar vind ik de regels in verband met mijn verkiezingsuitgaven?
 750. De regels in verband met de controle en de beperking op de verkiezingsuit.gaven staan niet langer in een apart decreet maar zijn samengebracht in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 751. We overlopen in wat volgt eerst de hoofdpunten uit het decreet. Daarna volgen een aantal praktijkgerichte vragen. Deze praktijktoepassingen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Controlecommissie voor de Verkie.zingsuitgaven voor de verkiezingen van 2000.3 Aangezien de regels uit het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet nagenoeg dezelfde zijn, werden de aanbe.velingen hernomen.
 752. 36. Hoeveel     mogen politieke partijen met een beschermde lijstnaam en volgnummer uitgeven voor een gewestelijke campagne?
 753. Voor verkiezingspropaganda op gewestelijk vlak mogen de uitgaven van de partijen die een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijst.naam hebben in totaal niet meer dan 372 000 euro bedragen.
 754. De partijen die een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermd let.terwoord verkregen, maar die minder dan vijftig lijsten onder hun gemeen.schappelijk volgnummer en beschermde lijstnaam voordragen, mogen in totaal niet meer dan 340 000 euro uitgeven aan verkiezingspropaganda.
 755. Het gaat hier dus over de grote Vlaamse campagnes van de partijen met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam. (Zie ook vragen 14 en 15.)
 756. De Vlaamse Regering kan deze bedragen nog indexeren.
 757. Zie artikel 190 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 758. Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers van Belgie, Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen, Commentaar en aanbeve.lingen van de Controlecommissie met betrekking tot de interpretatie van de wetgeving inzake de beperking en de controle van de verkiezingsultgaven voor de verkiezing van de provinderaden, de gemeenteraden en de dlstrictsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn op 8 oktober 2000, Brussel, 2000, 133 blz. http://www.dekamer.be/kvvcr /pdf_sections/ com m/ctrl/verkiezingsui tgaven2000. pdf
 759. 37. Hoeveel mag elke lokale lijst uitgeven aan verkiezingspropaganda? Het maximum van de uitgaven voor elke lijst wordt per schijf berekend. Tabel 4: Cijfergegevens per schijf om de maximumbedragen voor de
 760. verkiezingsuitgaven per lijst te berekenen
 761. Aantal op de kiezerslijst Aantal euro ingeschreven kiezers per ingeschreven kiezer
 762. tot 1000 kiezers van 1001 tot 5000 kiezers van 5001 tot 10 000 kiezers van 10 001 tot 20 000 kiezers van 20 001 tot 40 000 kiezers van 40 001 tot 80 000 kiezers vanaf 80 001 kiezers
 763. 2,7 euro 1,10 euro 0,80 euro 1,00 euro 1,10 euro 1,20 euro 0,14 euro
 764. De Vlaamse Regering kan deze bedragen nog indexeren.
 765. Zie artikel 191, § 1 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 766. 38. Hoeveel mogen de individuele kandidaten spenderen aan hun ver.kiezingspropaganda?
 767. Ook het maximumbedrag van de verkiezingsuitgaven van individuele kan.didaten voor de gemeente-en districtsraadsverkiezingen wordt per schijf berekend. Zie ook vraag 50.
 768. Tabel 5: Cijfergegevens per schijf om de maximumbedragen voor de verkiezingsuitgaven van individuele kandidaten te berekenen
 769. Aantal op de kiezerslijst ingeschreven kiezers Aantal euro per ingeschreven kiezer
 770. tot 50 000 kiezers  0,080 euro  
 771. met een minimum van  
 772. 1250 euro per kandidaat  
 773. van 50 001 tot 100 000 kiezers  0,030 euro  
 774. vanaf 100 001 kiezers  0,015 euro  
 775.  
 776. De Vlaamse Regering kan deze bedragen nog indexeren.
 777. Zie artikel 191, § 2 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 778. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 779. 39. Hoeveel mag ik uitgeven wanneer ik op meerdere lijsten kandidaat ben?
 780. Wanneer u gelijktijdig kandidaat bent op meerdere lijsten (voor de gemeen.teraad, provincieraad of de Antwerpse districtsraden), dan mag u de maxi.mumbedragen niet optellen. Alleen het hoogste maximumbedrag wordt in aanmerking genomen. Er is echter een uitzondering, zie ook vraag 51.
 781. Zie artikel 191, § 3 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 782. 40. Bekendmaking van de maximumbedragen
 783. Uiterlijk dinsdag 4 september 2012 (40 dagen voor de verkiezingen) deelt de Vlaamse Regering de maximumbedragen mee die mogen worden uitge.geven door de lijsten en de kandidaten.
 784. Zie artikel 192 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 785. 41. Welke uitgaven worden beschouwd als uitgaven voor verkiezings.propaganda?
 786. Alle uitgaven en financiële verbintenissen voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen die erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij, een lijst en de kandidaten ervan gunstig te beïnvloeden én die verricht worden tijdens een periode van drie maanden vóór de ge.meenteraadsverkiezingen (14 juli 2012), worden beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda.
 787. Ook derden mogen zulke uitgaven voor verkiezingspropaganda voor poli.
 788. tieke partijen, lijsten of kandidaten niet doen, tenzij die politieke partijen,
 789. lijsten of kandidaten:
 790. -de derde via een aangetekende brief aanmanen de campagne te staken
 791.  
 792. van zodra ze op de hoogte zijn van de campagne van de derde;
 793. -een afschrift van de brief (al dan niet met het akkoord van de derde om de campagne te staken) naar de voorzitter van het verkiezingshoofdbu.reau sturen. Dit afschrift moet men nadien ook bij de aangifte van de verkiezingsuitgaven voegen. (Zie vragen 45 en 46.)
 794. Zie artikel 193 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 795. 42. Welke uitgaven worden niet beschouwd als uitgaven voor verkie.zingspropaganda?
 796. Worden niet beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda:
 797. -het verlenen van persoonlijke, niet bezoldigde diensten evenals het ge.bruik van een persoonlijk voertuig; de publicatie van redactionele artikels in een dagblad of een tijdschrift, op voorwaarde dat ze op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels ge.schiedt als buiten de verkiezingsperiade (zonder betaling of vergoeding of belofte van betaling of vergoeding). Het dagblad of tijdschrift mag niet speciaal voor de verkiezingen zijn uitgegeven en de verspreiding en de frequentie van de publicatie moet dezelfde zijn als buiten de verkie.zingsperiode; de uitzending van programma's met berichten of commentaren op ra.dio of televisie, op voorwaarde dat die uitzendingen op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels gebeuren als buiten de verkiezingsperiode, zonder betaling, vergoeding of belofte van betaling of vergoeding; de uitzending of een reeks van uitzendingen van verkiezingsprogram.ma's op radio of televisie, op voorwaarde dat de vertegenwoordigers van de politieke partijen aan die uitzendingen kunnen deelnemen; de kostprijs van periodieke manifestaties, op voorwaarde dat ze niet uit.sluitend voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd en dat het om geregelde en telkens terugkerende manifestaties gaat die steeds op dezelfde wijze worden georganiseerd. Het gaat om een periodieke mani.festatie wanneer deze ook in 2011 én 2010 in de sperperiode (vanaf 14 juli tot aan de verkiezingsdag) plaatsvond, of ten minste eenmaal per twee jaar in de sperperiode tijdens de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011. Als de uitgaven voor reclame en uitnodigingen in vergelijking met het gewone verloop van een dergelijke manifestatie evenwel uitzonderlijk blijken te zijn, moeten ze bij wijze van uitzondering wel als verkiezings.uitgave aangerekend worden; de kostprijs van niet-periodieke manifestaties die voor verkiezingsdoel.einden worden georganiseerd en waarvoor een deelnameprijs wordt aangerekend, voor zover de uitgaven worden gedekt door de inkomsten, met uitzondering van de inkomsten uit sponsoring, en voor zover het niet om uitgaven voor reclame en uitnodigingen gaat. Als de inkomsten de uitgaven niet dekken, moet het verschil als een verkiezingsuitgave worden aangerekend; de uitgaven die tijdens de verkiezingsperiade worden verricht in het ka.der van een normale partijwerking op nationaal of lokaal niveau, meer bepaald voor de organisatie van congressen en partijbijeenkomsten. Als de uitgaven voor reclame en uitnodigingen in vergelijking met het ge.wone verloop van een dergelijke manifestatie evenwel uitzonderlijk blij-
 798. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 799. ken te zijn, moeten ze bij wijze van uitzondering wel als verkiezings.uitgave worden aangerekend;
 800. -de uitgaven voor de aanmaak van internettoepassingen, op voorwaarde dat de aanmaak op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels geschiedt als buiten de verkiezingsperiode.
 801. Zie artikel 193 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 802. 43. Welke tarieven moet ik aanrekenen?
 803. De verkiezingsuitgaven voor goederen, leveringen en diensten moeten te.gen de geldende marktprijzen worden verrekend.
 804. Zie artikel 193, § 4 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 805. 44. Welke initiatieven zijn verboden?
 806. Tijdens de drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen is het par.
 807. tijen, lijsten, kandidaten en derden die propaganda willen maken voor par.
 808. tijen, lijsten en kandidaten niet toegestaan om:
 809. -geschenken of gadgets te verkopen of te verspreiden;
 810. -commerciële telefooncampagnes te voeren;
 811. -commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen uit te zen.
 812. den; -gebruik te maken van commerciële reclameborden of affiches; -gebruik te maken van niet-commerciële reclameborden of affiches gro.
 813. ter dan 4 mz.
 814. Zie artikel 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 815. 45. Hoe verloopt de aangifte van de verkiezingsuitgaven van partijen met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijst.naam?
 816. De politieke partijen die een gemeenschappelijk volgnummer en een be.schermde lijstnaam hebben, geven uiterlijk op dinsdag 13 november 2012 (30 dagen na de verkiezingen) hun verkiezingsuitgaven aan bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de natio.nale zetel van de partij gevestigd is. Bij de aangifte van de uitgaven wordt een aangifte over de herkomst van de geldmiddelen gevoegd, waarbij de identiteit wordt geregistreerd van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan.
 817. De aangiften worden opgesteld op de daartoe bestemde formulieren en worden ondertekend door de door de politieke partij gemandateerde per.soon. De formulieren worden door de Vlaamse Regering ter beschikking ge.steld.
 818. De voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg maken binnen de 60 dagen een verslag op van de uitgaven die de politieke partijen aan hun ver.kiezingspropaganda hebben besteed. Twee exemplaren worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bewaard en de twee overige exemplaren worden bij de voorzitter van de Controlecommissie Verkie.zingsuitgaven neergelegd. Een exemplaar van het verslag wordt vanaf 13 december 2012 (60 dagen na de verkiezingen) bij de griffie van de recht.bank van eerste aanleg ter inzage gelegd gedurende 15 dagen.
 819. De Controlecommissie doet op tegenspraak en uiterlijk 90 dagen na de ont.vangst van alle verslagen uitspraak over de juistheid en volledigheid van elk verslag. Binnen de 30 dagen na de uitspraak verschijnt het eindverslag in het Belgisch Staatsblad.
 820. Zie artikel 196 t.e.m. 198 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 821. 46. Hoe verloopt de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de lokale lijsten en individuele kandidaten?
 822. Uiterlijk op dinsdag 13 november 2012 (30 dagen na de verkiezingen) geeft de lijsttrekker of zijn of haar gemandateerde de verkiezingsuitgaven van de lijst en van elke kandidaat aan bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg binnen wiens rechtsgebied de gemeente (of het stadsdistrict als het over de districtsraadsverkiezingen gaat) gelegen is. Bij de aangifte van de uitgaven wordt een aangifte over de herkomst van de geldmiddelen ge.voegd, waarbij de identiteit wordt geregistreerd van de natuurlijke perso.nen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan. De Vlaamse Regering stelt hiervoor formulieren ter beschikking.
 823. De aangiften worden vanaf 14 november 2012 (31 dagen na de verkiezin.gen) gedurende vijftien dagen ter inzage gelegd op de griffie van de recht.bank van eerste aanleg.
 824. De griffie van de rechtbank van eerste aanleg bewaart de aangiften geduren.de 120 dagen na de verkiezingen en bezorgt ze, of een kopie ervan, aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen als die daarom verzoekt. Als er geen en.kele klacht of bezwaar werd ingediend, kunnen de aangiften door de kan-
 825. HOOFDSTUK 2: HET STRijDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 826. dictaten afgehaald worden in de drie maanden volgend op deze inzageperiode van 120 dagen.
 827. Zie artikel 199 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 828. 47. Hoe dien ik bezwaar in tegen foutieve aangiften?
 829. Alleen kandidaten kunnen in principe binnen de 30 dagen na de dagteke.
 830. ning van het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag (dus in principe tot
 831. dinsdag 13 november 2012) een schriftelijk bezwaar indienen bij de Raad
 832. voor Verkiezingsbetwistingen.
 833.  
 834. Het bezwaar wordt aangetekend via de post verzonden of tegen ontvangst.
 835. bewijs overhandigd aan de voorzitter van de Raad of zijn gemachtigde.
 836. Het bezwaar vermeldt:
 837. -de naam en de woonplaats van de verzoeker. Als de verzoeker woon.
 838.  
 839. plaatskeuze doet bij zijn raadsman, wordt dat in het verzoekschrift aan.
 840. gegeven; -de handtekening van de verzoeker of zijn raadsman; -de naam en de woonplaats van de bezwaarde; -de datum van het verzoekschrift; -het voorwerp van het bezwaar, met inbegrip van een feitelijke omschrij.
 841. ving van de ingeroepen argumenten.
 842. De verzoeker kan aan het verzoekschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. Naderhand kan de verzoeker alleen aanvullende overtui.gingsstukken aan het dossier laten toevoegen als hij die nog niet kende bij de opmaak van het verzoekschrift. De verzoeker bezorgt in dat geval onver.wijld een kopie van de aanvullende overtuigingsstukken aan de Raad. De overtuigingsstukken worden door de verzoeker gebundeld en geïnventari.seerd.
 843. De Raad doet uitspraak binnen de 40 dagen na de indiening van het be.zwaar.
 844. Zie artikel207 t.e.m. 215 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 845. 48. Welke sancties zijn er voorzien bij de niet-naleving van de regle.mentering op de verkiezingsuitgaven?
 846. 1.      Politieke sancties Verlies van dotatie in het Vlaams Parlement. De politieke partij met een gemeenschappelijk nummer en beschermde lijstnaam die geen aangifte van haar verkiezingsuitgaven deed, die verboden propa.gandamiddelen gebruikte of die meer geld uitgaf voor de campagne dan toegestaan, verliest haar dotatie in het Vlaams Parlement voor ten minste één en ten hoogste vier maanden. De feiten moeten wel aan de politieke partij toerekenbaar zijn.
 847. -Schorsing ofverlies van mandaat. Een verkozen kandidaat of een lijst.trekker kan zijn mandaat als raadslid verliezen, of voor maximaal drie maanden worden geschorst, omdat hij de reglementering op de verkiezingsuitgaven niet correct heeft nageleefd. Zowel de Raad voor Verkiezingsbetwistingen als de Raad van State (in beroep) kun.nen zo'n uitspraak doen. Het betrokken gemeenteraadslid wordt dan in de gemeenteraad vervangen door de eerste opvolger van de lijst waarop hij werd verkozen. (Zie vraag 85.)
 848. 2.      Strafrechtelijke sancties: een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en/of een geldboete van 50 tot 500 euro. -iedereen die geen aangifte van zijn verkiezingsuitgaven of van de
 849. herkomst van de geldmiddelen heeft gedaan binnen 30 dagen na de
 850. verkiezingen;
 851. iedereen die voor kiespropaganda met opzet uitgaven doet of ver.
 852. bintenissen aangaat die de maximumbedragen overschrijden die
 853. individuele kandidaten mogen uitgeven (zie vraag 38);
 854. iedereen die tijdens de drie maanden voor de datum van de verkie.
 855. zingen verboden propagandamiddelen gebruikte (zie vraag 44);
 856. de lijsttrekker die met opzet uitgaven doet of verbintenissen aan.
 857. gaat voor verkiezingspropaganda die de maximumbedragen over.
 858. schrijden die individuele kandidaten mogen uitgeven (zie vraag 38);
 859. de lijsttrekker die niet beschikt over een gemeenschappelijk volg.
 860. nummer en een beschermde lijstnaam, en die uitgaven verricht
 861. voor verkiezingspropaganda op gewestelijk vlak.
 862.  
 863. Zie artikel 200, 201 en 205 van het Lokaal en Provindaal Kiesdecreet
 864. 49. Wie mag giften doen aan een partij of een politicus?
 865. Alleen natuurlijke personen kunnen giften doen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen. Kandi.daten en politieke mandatarissen kunnen ook giften ontvangen van de po.litieke partij of de lijst waarvoor ze zich kandidaat stellen of een mandaat bekleden.
 866. De begunstigden registreren jaarlijks de identiteit van de natuurlijke perso.nen die giften van 125 euro en meer doen, onder welke vorm dan ook.
 867. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 868. De politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen mogen vanwege eenzelfde natuurlijke persoon jaarlijks elk maximaal 500 euro, of de tegenwaarde daarvan, als gift ontvangen. De schenker mag jaarlijks in totaal maximaal 2000 euro, of de tegenwaarde daarvan, besteden aan giften ten voordele van politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke manda.tarissen. De afdrachten van politieke mandatarissen aan hun politieke par.tij worden niet als giften beschouwd.
 869. Zijn verboden: -giften van natuurlijke personen die feitelijk optreden als tussenperso.nen van rechtspersonen of feitelijke verenigingen; -giften van rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
 870. Worden met giften gelijkgesteld:
 871. -prestaties van ondernemingen voor partijen, kandidaten ... die koste.loos of zonder commerciële verantwoording onder de reële marktprijs worden geleverd;
 872. -het ter beschikking stellen van een kredietlijn die niet moet worden te.rugbetaald; -prestaties door een politieke partij of kandidaat aangerekend boven de marktprijs.
 873. De politieke partij die in strijd met deze bepalingen een gift aanvaardt, ver.liest, ten belope van het dubbele van het bedrag van de gift, het recht op de dotatie die krachtens artikel 9 van het reglement van 26 oktober 20114 van het Vlaams Parlement door de Controle Verkiezingsuitgaven zou worden toe.gekend tijdens de maanden die volgen op de vaststelling van de niet-naleving. Wie in strijd met deze bepaling een gift doet aan een politieke partij, een lijst, een kandidaat of een politiek mandataris ofwie als kandidaat of als po.litiek mandataris een gift aanvaardt, wordt gestraft met een geldboete van 26 euro tot 100 000 euro. Wie een dergelijke gift aanvaardt zonder kandidaat of politiek mandataris te zijn in naam of voor rekening van een politieke partij, een lijst, een kan.didaat of een politiek mandataris, wordt met dezelfde sanctie bestraft.
 874. Zie artikel 195 van het Lokaal en Provindaal Kiesdecreet
 875. 50. Ik  ben kandidaat in een gemeente met 17 562 ingeschreven kie.zers. Hoe bereken ik de maximale verkiezingsuitgaven die voor mijn lijst en de individuele kandidaten zijn toegestaan?
 876. Beide bedragen worden berekend per schijf van ingeschreven kiezers.
 877. http:/ /docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20 11-2012/g? -1.pdf
 878. VOOR DE LIJST:
 879. -voor de schijf van 1 tot 1 000 kiezers:
 880. 2,70 euro per kiezer= 1000 x 2,70 = 2700 euro -voor de schijf van 1001 tot 5000 kiezers:
 881. 1,1 0 euro per kiezer = 4000 x 1,1 0 = 4400 euro -voor de sch ijf van 5001 tot 10 000 kiezers:
 882. 0,80 euro per kiezer= 5000 x 0,80 = 4000 euro -voor de schijf van 10 001 tot 20 000 kiezers:
 883. 1 euro per kiezer= 7562 x 1 = 7562 euro
 884. Totaal (2700 + 4400 + 4000 + 7562 euro)= 18 622 euro
 885. PER INDIVIDUELE KANDIDAAT:
 886. Voor de schijf tot 50 000 ingeschreven kiezers: 0,080 euro per kiezer = 17 562 x 0,080 = 1404,96 euro
 887. 51.     Ik ben kandidaat voor de provincieraads-én de gemeente-(of stadsdistricts)raadsverkiezingen. Mag ik de twee toegestane bedra.gen optellen?
 888. Neen, u mag enkel het hoogste van de twee toegestane bedragen uitgeven. U mag de uitgaven wel organiseren zoals u dat zelf wenst. Zo kan u uw uit.gaven geheel of gedeeltelijk concentreren op uw provinciedistrict of uw ge.meente (of stadsdistrict). In principe moet u twee afzonderlijke uitgaven.aangiftes indienen: één voor de provincieraads-en één voor de gemeente.(of stadsdistricts)raadsverkiezingen. U rekent uw uitgaven aan hetzij op de uitgavenaangifte waar het toegestane bedrag het hoogste is, ofwel geeft u uw uitgaven aan en verdeelt ze over elk van uw aangiften naargelang het toegestane bedrag. Op elk van die uitgavenaangiften moet u evenwel een verwijzing naar de andere aangifte vermelden. Zo kan worden nagegaan dat de toegestane bedragen niet werden overschreden.
 889. Er is één uitzondering. Een kandidaat die tegelijk op een provincielijst en op één of twee andere lijsten kandideert, mag twee van de maximumbedra.gen -waaronder dat voor de provincieraadsverkiezingen -samentellen, voor zover hij zich voor die laatste verkiezingen kandidaat stelt in een pro.vinciedistrict waartoe de gemeente waar hij in het bevolkingsregister is in.geschreven, niet behoort.
 890. Zie artikel191 § 3 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 891. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 892. S2. Kan de partij of de lijst campagne voeren voor een individuele kandidaat en die verkiezingsuitgaven aanrekenen op het toege.stane bedrag van de partij? Kan dat onbeperkt?
 893. Ja. De toegestane bedragen voor de partijen en de lijsten kunnen door hen vrijelijk aangewend worden om de verkiezingscampagne van bepaalde kan.didaten te financieren. Dit kadert binnen de strategische autonomie van de partijen ofde lijsten. In tegenstelling tot andere verkiezingen, legt het decreet geen enkele beperking op in verband met de aanrekening die een partij of een lijst ten gunste van een bepaalde kandidaat doet. De verkiezingsuitgaven mo.gen slechts eenmaal worden aangerekend, hetzij aan de partij of de lijst, het.zij aan een bepaalde kandidaat, zelfs als de rekening van de uitgaven door de partij ofde lijst wordt betaald of omgekeerd. De individuele kandidaat die een aanrekening van zijn partij geniet, moet het bedrag ervan in zijn aangifte van uitgaven vermelden, hoewel dat bedrag hem niet zal worden aangerekend.
 894. S3.     Ik ben kandidaat op een lokale lijst van gemeentebelangen. Kan ik de aanrekening op het bedrag van de toegestane uitgaven van de partij genieten?
 895. ]a.
 896. S4. Moet ik de btw mee opnemen in het bedrag van de uitgaven die moeten worden aangerekend?
 897. Ja. Het aan te rekenen bedrag inzake uitgaven en financiële verbintenissen is het eindbedrag, inclusief btw en alle andere belastingen.
 898. SS.     Een derde beslist om een verkiezingsuitgave te doen ten gunste van enkele kandidaten. Heeft dat gevolgen voor de kandidaten?
 899. Vrienden, verwanten en iedere andere privépersoon of vereniging worden als derden beschouwd, dus ook de plaatselijke afdelingen en de verenigin.gen die verband houden met de beweging van een partij zonder er werkelijk deel van uit te maken. De propaganda die door een derde wordt gevoerd, wordt aangerekend aan elke betrokken kandidaat telkens wanneer de kandidaat vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend voor de uitgave.
 900. De kandidaat die niet akkoord is met het initiatief van de derde kan vermij.den dat de kosten op zijn verkiezingsuitgaven worden aangerekend door: -onmiddellijk na de kennisneming van de door de betrokken derden ge.
 901. voerde campagne, hen er met een aangetekende brief toe aan te manen
 902. de campagne te staken;
 903. -een afschrift van die aangetekende brief, al dan niet met het akkoord van de derden tot staking, aan de voorzitter van het verkiezingshoofd.bureau te bezorgen, die dit stuk of deze stukken voegt bij de door de be.trokken partijen, lijsten of kandidaten ingediende aangiften van hun verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen.
 904. Zie artikel193, §2 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 905. 56. Een kandidaat drukt en verspreidt een folder tegen mij terwijl ik kandidaat ben op een andere lijst. Moet die kandidaat de prijs van die folder als verkiezingspropaganda aanrekenen op zijn toege.stane bedrag?
 906. Ja. Ook negatieve propaganda valt onder verkiezingsuitgaven.
 907. S7.     Mag ik als kandidaat balpennen en ballonnen uitdelen op de wekelijkse markt?
 908. Neen. Tijdens een periode van drie maanden voor de verkiezingen is het verboden om geschenken of gadgets te verspreiden. Als gadgets dienen te worden beschouwd: ballonnen, balpennen, kaartspelen, agenda's, plastic zakken, natuurproducten (onder meer appels, bloemen) enzovoort. Zelfs als aan de hand van een factuur kan worden bewezen dat de gadgets zijn aan.gekocht vóór de aanvang van de periode van verkiezingspropaganda, blijft het verbod op de verspreiding ervan gelden tijdens de campagneperiode.
 909. Drukwerk (op papier) of stickers met een politieke boodschap zijn daaren.tegen geen gadgets of geschenken. Dergelijk drukwerk mag worden ver.spreid, maar de kosten ervan moeten gewoon worden aangerekend op het bedrag van de toegestane uitgaven.
 910. Een cd of cd-rom met muziekopnames waarop de naam van een kandidaat is vermeld, is een gadget dat niet mag worden verspreid. Wanneer op de cd uitsluitend een onuitwisbare politieke boodschap staat, gaat het evenwel niet om een gadget.
 911. Het aanbieden van een drankje en/of hapje bij een privébijeenkomst (dus bij activiteiten met een strikt besloten karakter), een persconferentie of een verkiezingscangres waar uitsluitend militanten of persmensen zijn uitgeno.digd, is niet verboden. De kostprijs hoeft niet te worden aangerekend. Let wel op: artikel184 van het Kieswetboek straft onder meer hij die aan kiezers ter gelegenheid van een verkiezing eetwaren of drank geeft, aanbiedt of be.looft (met een geldboete van 26 tot 200 euro).
 912. Zie artikel 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 913. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 914. 58. Moet ik de uitgaven voor het gebruik van een eigen wagen, aan.hangwagen, reclameborden en een eigen fotokopieerapparaat aan.rekenen als verkiezingsuitgaven?
 915. Hiervoor moet u een onderscheid maken tussen:
 916. -de uitgaven die verricht zijn vooraanvangvan de verkiezingsperiade moeten niet worden aangerekend, op voorwaarde dat door enig rechtsmiddel kan worden bewezen dat die goederen wel degelijk voor het begin van diepe.riode werden aangekocht en dat zij niet met het oog op de verkiezingen werden aangekocht. Bij gebrek aan dergelijk bewijsmateriaal moeten die uitgaven worden aangerekend over drie verkiezingen (ongeacht welke) met een minimum van een derde van de uitgaven per verkiezing;
 917. -de uitgaven die verricht zijn tijdens de verkiezingsperiade moeten wel wor.den aangerekend.
 918. Eigen goederen of goederen die zijn aangekocht voor activiteiten die niets te maken hebben met de verkiezingscampagne, moeten niet worden aange.rekend.
 919. 59. Ik ben aannemer en kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mag ik de lichte vrachtwagens of de diensten van het personeel van mijn bedrijf gebruiken om campagne te voeren?
 920. Ja, maar dat gebruik moet worden gefactureerd en aangerekend tegen
 921. marktprijzen. Bovendien mag het personeel alleen buiten de werkuren en
 922. op vrijwillige basis ondersteuning bieden aan de campagne.
 923. Daarentegen worden persoonlijke (door particulieren geleverde) en niet-be.
 924. taalde prestaties alsook het gebruik van een eigen wagen niet als verkie.
 925. zingsuitgaven beschouwd.
 926.  
 927. 60.
 928. Moeten de kosten van oude affiches die worden gerecupereerd van de vorige gemeenteraadsverkiezingen worden aangerekend?
 929.  
 930. De voorraad oude affiches, oude pamfletten ... mogen tijdens de periode van verkiezingspropaganda opnieuw worden gebruikt zonder te worden aangere.kend op het bedrag van de toegestane uitgaven, maar alleen op voorwaarde dat de partij of de kandidaat aan de hand van een factuur of enig ander be.wijsstuk kan bewijzen dat ze bij de vorige verkiezingen werden gefactureerd.
 931.  
 932. 61.    
 933. Moeten de uitgaven worden aangerekend voor enveloppen, post.zegels, papier met briefhoofd... wanneer die goederen vóór de ver.kiezingsperiade werden aangekocht en opgeslagen?
 934.  
 935. 62.    
 936. Is het niet mogelijk te ontsnappen aan de aanrekening van verkie.zingsuitgaven door affiches, pamfletten, mailings ... al vóór de ver.kiezingspedode te laten drukken?
 937.  
 938. Natuurlijk niet! Dat is alleen mogelijk wanneer kan worden bewezen dat de affiches en pamfletten de resten zijn van een voorraad die bij de vorige ver.kiezingen werd gebruikt en gefactureerd. Het propagandamateriaal dat tij.dens de campagneperiode wordt gebruikt, wordt dus als uitgave aangerekend.
 939.  
 940. 63.
 941. Wat gebeurt er wanneer verscheidene kandidaten een gemeen.schappelijke campagne voeren?
 942.  
 943.  
 944. Ja.
 945. Kandidaten mogen samen met andere kandidaten van eenzelfde lijst ge.meenschappelijk campagne voeren. Er is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten nodig om het aandeel van elke kandidaat in de gemeenschappelijke uitgaven vast te stellen.
 946. Natuurlijk kan een bepaalde kandidaat zijn bedrag van toegestane uitgaven niet zonder meer aan een andere kandidaat overdragen. Hij kan een andere kandidaat slechts mee gebruik laten maken van het geheel of van een ge.deelte van het bedrag van zijn toegestane uitgaven in het kader van een ge.meenschappelijke campagne, dat wil zeggen een campagne waar ook hij, al is het slechts zijdelings, bij betrokken is.
 947. Dat betekent evenwel niet dat het aandeel in de uitgaven voor gemeen.schappelijke propaganda dat wordt aangerekend op het toegestane bedrag van elke kandidaat, evenredig moet zijn met het aandeel in de propaganda voor elke kandidaat. De kandidaten die een gemeenschappelijke campagne willen voeren, moeten gewoon onderling uitmaken hoe de aanrekening bij de aangifte van hun respectieve uitgaven zal gebeuren.
 948. 64. Moeten      de uitgaven voor evenementen en andere festiviteiten georganiseerd tijdens de periode van de verkiezingscampagne, worden beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda?
 949. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen periodieke evenementen en niet-periodieke evenementen.
 950. Periodieke evenementen
 951. Festiviteiten die sinds verscheidene jaren rond hetzelfde tijdstip en om de.zelfde redenen worden georganiseerd, worden beschouwd als periodieke evenementen: het jaarlijks feest van de burgemeester of van een schepen,
 952. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 953. de steuntombola voor de gemeente, het jaarlijks bal van de plaatselijke af.deling, het bal van de burgemeester, een sport-of culturele manifestatie ... Die evenementen worden geacht niet met het oog op verkiezingspropagan.da te worden georganiseerd. Het is louter toeval dat zij om de zes jaar in de verkiezingsperiade plaatsvinden. Daarom moet in beginsel geen enkele uit.gave als verkiezingsuitgave worden aangerekend.
 954. Zo moeten de uitgaven die periodiek worden verricht in het kader van de normale partijwerking op nationaal en/of lokaal niveau en op het niveau van de kandidaten of van de gemeente (bijvoorbeeld voor de organisatie van een tombola of een bal, voor de uitgave van tijdschriften ... ) en die in de periode van verkiezingspropaganda vallen, niet als verkiezingsuitgaven worden beschouwd wanneer ze aan twee voorwaarden voldoen: -de uitgaven mogen niet uitsluitend electorale bedoelingen hebben; -ze moeten een regelmatig en wederkerend karakter hebben. De periodi.
 955. citeit wordt beoordeeld aan de hand van een referentieperiode van twee
 956. jaar voorafgaand aan de campagneperiode.
 957. Dat geldt eveneens voor de activiteiten en uitgaven van nevenorganisaties in het kader van hun jaarlijkse programmering en waarin de kandidaten een leidende rol spelen.
 958. De uitgaven voor reclame of propaganda die in vergelijking met het gewone verloop van het evenement kennelijk uitzonderlijk zijn, worden bij wijze van uitzondering wel als verkiezingsuitgave aangerekend.
 959. Het verbod op het verspreiden van geschenken en gadgets en het verbod op het aanbrengen van commerciële affiches moet ook in het kader van diepe.riodieke evenementen worden geëerbiedigd.
 960. Niet-periodieke evenementen
 961. De wet verbiedt de plaatselijke afdelingen, de kandidaten of andere perso.nen niet om bijzondere evenementen te organiseren, zelfs al passen die eve.nementen duidelijk in een electorale campagne of strekken ze ertoe de actie van een partij of een lijst te steunen.
 962. Er mogen altijd bals of soupers worden georganiseerd. Bij die gelegenheid kan een lijst trouwens financiële steun inzamelen bij de militanten door dranken of maaltijden te verkopen.
 963. Als die niet-periodieke evenementen echter worden georganiseerd om ver.
 964. kiezingspropaganda te voeren, moeten de volgende uitgaven als verkie.
 965. zingsuitgaven worden aangerekend:
 966. -de uitgaven voor reclame, bijvoorbeeld voor affiches (waarbij het ver.
 967.  
 968. bod op commerciële affiches en op privéaffiches van meer dan 4 m2
 969. evenwel in acht moet worden genomen), krantenadvertenties ... ; -uitnodigingen; -alle andere uitgaven die de inkomsten overschrijden die tijdens de des.
 970. betreffende avond werden gemaakt (met andere woorden: als er een te.
 971. kort is); -de inkomsten en winst; deze kunnen worden opgenomen in de aangifte betreffende de herkomst van de gelden (als er verkiezingspropaganda mee werd gevoerd). Alleen giften van particulieren zijn toegestaan.
 972. Tot slot bestaat er geen verbod op reclamefolders die naar aanleiding van een evenement worden gedrukt en waarvan de ingelaste bladzijden tegen marktprijzen worden gekocht. Als die folders in het kader van periodieke evenementen worden uitgegeven, moet de daaraan verbonden uitgave niet als een verkiezingsuitgave worden aangerekend, tenzij de folder verkie.zingspropaganda bevat. Als die folders echter voor een niet-periodiek eve.nement worden uitgegeven, moet deze uitgave als verkiezingspropaganda worden aangerekend.
 973. Zie artikel 193 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 974. 65. Wat gebeurt er met het tijdschrift dat door de plaatselijke afdeling wordt verspreid om de inwoners van de gemeente regelmatig op de hoogte te brengen van de werkzaamheden van de gemeenteraad?
 975. De uitgaven voor een tijdschrift dat regelmatig en wederkerend wordt uit.gegeven (tijdens de twee jaar voor de verkiezingen) en waarvan de versprei.ding, noch de frequentie tijdens de verkiezingsperiade worden opgevoerd, kunnen niet worden beschouwd als verkiezingsuitgaven. Dat geldt even.eens voor tijdschriften die gewoonlijk door de partij of een plaatselijke in.stelling of organisatie worden uitgegeven.
 976. 66. Ik  heb nooit aan sociaal dienstbetoon gedaan en twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen waarbij ik kandidaat ben, kondig ik via de pers aan dat ik zitdagen zal houden. Is deze aan.kondiging een verkiezingsuitgave?
 977. ]a. Die aankondiging in de pers voor zitdagen die vroeger niet werden ge.houden en die dus niet regelmatig terugkeren, moet als verkiezingsuitgave worden aangerekend.
 978. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 979. 67. Zijn affiches die worden aangeplakt voor het begin van de verkie.zingsperiade in het kader van een precampagne en die na het begin van de verkiezingsperiade aangeplakt blijven, onderworpen aan de bij wet bepaalde regelgeving over affiches?
 980. )a. Affiches die voor het begin van de verkiezingscampagne zijn aangeplakt
 981. (voor 14 juli 2012) en na die dag niet worden weggenomen, vallen onder toepassing van de campagneregels. Aangezien de periode voor verkiezings.propaganda loopt, zijn affiches op commerciële dragers en affiches van meer dan 4 m2 verboden. De kandidaten, lijsten of partijen kunnen voor overtredingen van dat verbod worden gestraft. Uitgaven voor affiches op privéborden en affiches van (maximaal) 4 m2 worden aangerekend als verkiezingsuitgaven.
 982. 68. Mag ik niet langer een telefonische campagne voeren?
 983. Commerciële telefooncampagnes, dat wil zeggen telefooncampagnes waar.voor diensten worden ingehuurd, zijn verboden. Een telefooncampagne ge.voerd door een ploeg vrijwilligers of door de kandidaat zelf is echter niet in strijd met de wet. De kosten voor de gesprekken moeten evenwel als verkie.zingsuitgaven worden aangerekend. Het spreekt vanzelf dat telefooncam.pagnes die door een onderneming of een openbare instelling worden georganiseerd, volstrekt verboden zijn.
 984. Zie artikel 194 van het Lokaal en ProvinCiaal Kiesdecreet.
 985. 69. Mag mijn buurman mijn campagne steunen door voor het raam van zijn huis een verkiezingsaffiche aan te brengen?
 986. ja. Het is de bedoeling om campagnes te bevoordelen waarbij de inwoners van de gemeente zich actief inzetten. Daarom zijn commerciële reclame.borden tijdens de sperperiode verboden, dat wil zeggen affiches op reclame.borden die gewoonlijk voor commerciële doeleinden worden verhuurd. Wild afficheren op reclamepanelen is uiteraard verboden.
 987. Kandidaten mogen wel privéaffiches tot 4 m2 gebruiken. Panelen of affiches van meer dan 4 m2 mogen niet worden gesplitst. Privéaffiches zijn affiches aangebracht op dragers waarvoor geen tegenprestatie moet worden gele.verd, zoals op de borden die daartoe door de gemeenten worden geplaatst of affiches die kosteloos bij partijmilitanten worden aangebracht.
 988. Affiches die kosteloos mogen worden aangebracht op de wagen van een particulier, worden beschouwd als privéaffiches, net zoals de affiches aan.gebracht op aanhangwagens die kosteloos mogen worden gebruikt.
 989. De kosten voor privéaffiches moeten door de partij, de lijst of de kandidaat worden verrekend in het toegestane bedrag voor verkiezingsuitgaven.
 990. 70.     Ik breng een affiche van 4 m2 aan op een privépaneel van 16m2 dat op de eigendom van een vriend opgesteld staat. Is dat verbo.den?
 991. Ja, het decreet bepaalt uitdrukkelijk dat panelen of niet-commerciële affi.ches van meer dan 4 m2 verboden zijn. Het paneel is dus veel te groot.
 992. 71. Wanneer mijn drukker mij voor mijn verkiezingspamfletten een vriendenprijsje rekent omdat hij partijmilitant is, mag ik dan voor mijn toegestane bedrag van verkiezingsuitgaven de verlaagde prijs aanrekenen?
 993. Neen. De verkiezingsuitgaven moeten tegen de geldende marktprijs worden geboekt en verrekend met het bedrag van de toegestane uitgaven, dat wil zeggen tegen een redelijke prijs, berekend naargelang de specifieke omstan.digheden van de levering.
 994. Wanneer de prijs die u werkelijk betaalt lager ligt dan de gewone prijs, moeten de kosten van (bijvoorbeeld) de pamfletten worden geboekt tegen de normale prijs en niet tegen de door u betaalde prijs. Deze regel helpt te voorkomen dat kandidaten door verdoken sponsoring meer kunnen uitgeven dan in normale omstandigheden. De verwijzing naar de marktprijs sluit echter niet uit dat op commerciële basis kortingen kunnen worden gegeven wegens de omvang van de bestelling en dan mag u uiteraard de verminderde prijs aangeven.
 995. Bovendien is het verboden om giften van ondernemingen te aanvaarden. Die verboden giften kunnen bestaan uit geldmiddelen of andere goederen, maar ook uit het verlenen van kosteloze diensten of het verlenen van dien.sten aan een prijs die kennelijk lager ligt dan de marktprijs. De drukker moet dus oppassen dat hij dat verbod niet overtreedt.
 996. 72. Wat gebeurt er wanneer een kandidaat een uitgave verricht die hij als een uitgave voor de lijst boekt, zonder de lijsttrekker daarvan op de hoogte te brengen? Kan de lijsttrekker worden gestraft wan.neer door die uitgave het voor de lijst toegestane bedrag wordt overschreden?
 997. De uitgaven voor de lijst gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de lijsttrekker. Aangezien hij verantwoordelijk is voor het naleven van het toe.gestane bedrag voor de lijst, is het normaal dat hij ter zake beslissingsbe.voegdheid heeft.
 998. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 999. Wanneer een kandidaat zich nu veroorlooft het toegestane bedrag van de lijst te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de lijsttrekker, kan hij niet eisen dat de uitgave wordt aangerekend op het toegestane bedrag van de lijst, en zal hij bovendien de uitgave voor de bestelling die hij heeft gedaan op zijn eigen toegestane bedrag moeten aanrekenen.
 1000. 73. Mag         mijn kantoor in het gemeentehuis mijn campagnehoofd.kwartier zijn?
 1001. Neen, partijen, lijsten en kandidaten mogen geen verkiezingscampagne voeren vanuit ministeriële kabinetten, instellingen en besturen op federaal niveau, noch op het niveau van de gewesten, de gemeenschappen, de pro.vincies of de gemeenten, noch vanuit openbare instellingen of openbare diensten.
 1002. 74. De burgemeester en de schepenen plaatsen verkiezingspropaganda in het gemeentelijke infoblad. Heeft dat gevolgen?
 1003. Het gemeentelijke infoblad is een uitgave van het gemeentebestuur en niet van de zittende meerderheid. Enkel informatie over de meerderheidspar.tijen opnemen in het infoblad is dus niet correct, tenzij ook andere in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fracties en kandidaten aan het woord kunnen komen, overeenkomstig de beginselen van het elementaire pluralisme (bijvoorbeeld om de verschillende programma's voor te stellen). Wanneer het gemeentelijke infoblad (of enige andere publicatie met finan.ciële steun van de gemeente) duidelijk politiek gekleurd is en de minder.heidsfracties niet aan het woord laat komen, dan wordt dit beschouwd als verkiezingspropaganda en moeten de uitgaven opgenomen worden in de aangifte van de betrokken lijst en kandidaten.
 1004. Het gemeentelijke infoblad is niet bedoeld voor verkiezingspropaganda. Het moet objectieve en politiek neutrale informatie bevatten.
 1005. Zie ook Omzendbrief BB 2011/4 van 14 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeente.raads-, stadsdistrictsraads-en provincieraadsverkiezingen en gebruik van informa.tiemiddelen. Kijk op www.binnenland.vlaanderen.be ofwww.vlaanderenkiest.be.
 1006. 75. Alleen      natuurlijke personen, geen rechtspersonen mogen giften doen. Maar wat geldt er voor giften van politieke partijen?
 1007. Artikel 195 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, dat alle giften van ondernemingen aan partijen, kandidaten en politieke mandatarissen ver.biedt, beoogt in feite alle schenkers die de vorm van een rechtspersoon, het-zij handelsvennootschappen of vzw's, of zelfs de vorm van een feitelijke vereniging hebben aangenomen. In werkelijkheid wil het begrip 'onderne.ming' alle andere schenkers dan particulieren uitschakelen.
 1008. Ditzelfde artikel voert een uitzondering in ten behoeve van de politieke par.tijen zelf, die hun kandidaten giften mogen blijven schenken. Het spreekt voor zich dat het begrip 'politieke partij' ook de federaties en de plaatselijke afdelingen en hun componenten insluit (ongeacht hun rechtsvorm, bv. een V.Z.W.) waarop de partijstructuur rust. Die uitbreiding is echter niet on.beperkt. Zo zijn onder meer de met de ziekenfondsen, vakbonden of vere.nigingen van werkgevers verbonden verenigingen uitgesloten.
 1009. 76.     Wat gebeurt er wanneer een kandidaat zijn folders door de drukke.rij van de provincie of de gemeente laat drukken?
 1010. Ofwel drukt de drukkerij van de provincie of de gemeente gewoonlijk hele.maal niets voor derden. In die hypothese is het drukken verboden. Ofwel drukt de drukkerij van de provincie of de gemeente af en toe voor re.kening van derden. Dat drukwerk wordt gefactureerd en aangerekend aan marktprijzen. Het spreekt voor zich dat de kandidaat de in dit geval opge.stelde factuur ook werkelijk moet betalen.
 1011. 77. Mag een kandidaat meer dan één verkiezingsdrukwerk opsturen?
 1012. Natuurlijk. De wet bepaalt geen maximumaantal folders of ander drukwerk, voor zover men uiteraard het bedrag van zijn toegestane verkiezingsuitga.ven niet overschrijdt.
 1013. 78. Ik ben kandidaat bij de gemeente-of provincieraadsverkiezingen. Moet ik de prijs van mijn verkiezingsbriefwisseling die in de vorm van persoonlijke, gesloten en op naam geadresseerde brieven ver.zonden wordt, op het bedrag van mijn toegestane uitgaven aanre.kenen?
 1014. ]a. Het verzenden van gesloten en op naam geadresseerde brieven mag in principe niet als verkiezingsuitgave worden gecontroleerd, want een en an.der wordt beschermd door de wetgeving op de bescherming van de per.soonlijke levenssfeer. Wanneer een brief eenmaal in ontvangst is genomen, behoort hij echter niet meer toe aan de verzender maar aan de geadresseer.de. Deze laatste kan de brief openbaar maken indien hij dat wenst.
 1015. De uitoefening van de controle wordt weliswaar gehinderd door het brief.geheim, maar niet definitief onmogelijk gemaakt. De kandidaten moeten
 1016. HOOFDSTUK 2: HET STRIJDTONEEL: CAMPAGNE VOEREN EN KIEZERS WINNEN
 1017. de gesloten en op naam geadresseerde brieven van hun campagne dus in de aangifte van hun verkiezingsuitgaven opnemen.
 1018. Voor meer informatie over de verkiezingsuitgaven, zie ook het verslag met uitspra.ken over de ingediende bezwaren n.a.v. de verkiezing van de provincieraden, de ge.meenteraden en de dismetsraden van 8 oktober 2006 van de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven . Kijk op http://docs.vlaamsparle.ment.be/docs/stukken/2007 -2008/g1634-l.pdf
 1019. Hoofdstuk 3
 1020. Het uur van de waarheid: de
 1021. gemeenteraadsverkiezingen
 1022. Het is zover. De dag van de verkiezingen is aangebroken en de
 1023. kiezers trekken naar het stembureau om hun kiesplicht te vervul.
 1024. len.
 1025. Ook het verloop van de verkiezingsdag is gebonden aan heel
 1026. wat voorschriften en spelregels. We bekijken achtereenvolgens
 1027. de praktische organisatie van de verkiezingen, het tellen van de
 1028. stemmen, de berekening van de zetelverdeling en ten slotte de
 1029. procedure voor het vernietigen van de verkiezingen die niet re.
 1030. glementair zijn verlopen.
 1031. 3.1. De praktische organisatie van de verkiezingen
 1032. 79. Hoe verloopt de praktische organisatie van de gemeenteraadsver.kiezingen ?
 1033. -Om het stemmen en de telling te vereenvoudigen, verdeelt het college van burgemeester en schepenen de kiezers in stemafdelingen. Elke kiezer stemt in zijn stemafdeling. Een stemafdeling telt minimaallSO en maxi.maal 800 kiezers. Het stembureau leidt de werkzaamheden van een stemafdeling. Het stembureau is samengesteld uit een voorzitter, even.tueel een plaatsvervangende voorzitter, een secretaris, vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters. De bijzitters worden aangeduid uit de kiezers van de betrokken gemeente. De stembureaus staan in voor een vlot verloop van de kiesverrichtingen.
 1034. -Om de stemmen te tellen worden de stembiljetten van een aantal stemafdelingen samengevoegd. Het telbureau voert de telling uit. Een telbureau telt maximaal 2400 kiesgerechtigden (de stembiljetten van maximaal drie stembureaus). Ook de telbureaus hebben een voorzitter, een secretaris en een aantal bijzitters en plaatsvervangende bijzitters. Op dinsdag 9 oktober 2012 bepaalt de voorzitter van het hoofdbureau door loting de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk telbureau zullen worden onderzocht.
 1035. HOOFDSTUK 3: HET UUR VAN DE WAARHEID: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 1036. Bij het geautomatiseerd stemmen worden er geen telbureaus opgericht. De gegevensdragers met daarop de uitgebrachte stemmen worden direct naar het hoofdbureau gebracht.
 1037. -Het hoofdbureau ziet toe op de werkzaamheden van de stembureaus en de telbureaus. Het hoofdbureau verzamelt de gegevens van de telbu.reaus (of de gegevensdragers van het stembureau bij geautomatiseerd stemmen) en kondigt de uitslag af. Daarnaast heeft het hoofdbureau ook een belangrijke bevoegdheid bij de aanvaarding van de voordrach.ten. De voorzitter van het hoofdbureau speelt hierin een centrale rol. Het hoofdbureau is samengesteld uit een voorzitter, eventueel een plaatsvervangende voorzitter, een secretaris, vier bijzitters en vier plaats.vervangende bijzitters.
 1038. Zie artikel 23, 37 t.e.m. 50 en 150 t.e.m. 76 van het Lokaal en Provinciaal Kies.decreet.
 1039. 80. Hoe verloopt de verkiezingsdag?
 1040. Voor 8.00 uur
 1041. Ten laatste om 7.30 uur installeert de voorzitter het stembureau.
 1042. Voor de stemming begint, werken de voorzitter en het bureau een aantal
 1043. voorbereidingen af. Nadat de samenstelling van het bureau op punt staat,
 1044. volgt de eedaflegging van de leden van het bureau en de getuigen, alsook
 1045. de verdeling van de werkzaamheden.
 1046.  
 1047. Tussen 8.00 en 13.00 uur
 1048. De stemming begint om 8.00 uur. Alle kiezers van de stemafdeling vervul.len hun stemplicht. Ook de personen die niet op de kiezerslijst zijn inge.schreven, maar wel in het bezit zijn van een beslissing (toelating) van het college van burgemeester en schepenen of van het hof van beroep kunnen hun stem uitbrengen. Na 13.00 uur worden geen nieuwe kiezers meer toe.gelaten tot het wachtlokaal. De reeds aanwezige kiezers kunnen hun stem nog uitbrengen. Na het stemmen telt het bureau het aantal stemmers. De voorzitter opent de stembussen en het aantal stembiljetten wordt geteld. Nadien worden deze in de daartoe bestemde omslagen gestoken die de voorzitter verzegelt. Het proces-verbaai wordt opgesteld en ondertekend. De stembiljetten wor.den overgebracht naar de telbureaus.
 1049. Zie artikel 126 t.e.m. 149 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet Vanaf14.00 uur
 1050. De voorzitter installeert het telbureau uiterlijk om 14.00 uur. Zodra het tel.
 1051. bureau is geïnstalleerd, worden de getuigen toegelaten.
 1052. De voorzitter opent de omslagen met de stembiljetten en het tellen kan be.
 1053. ginnen. Na het beëindigen van de telling maakt het bureau een proces-ver.
 1054. baal op. De voorzitter brengt al de documenten naar h et gemeentelijk
 1055. hoofdbureau in aanwezigheid van de getuigen (of het stadsdistrictshoofd.
 1056. bureau indien het om districtsraadsverkiezingen gaat).
 1057.  
 1058. De uitslag
 1059. Na het optellen van alle stemmen en het berekenen van de zetelverdeling, kondigt de voorzitter van het hoofdbureau de uitslag in het openbaar af. De uitslag wordt doorgestuurd naar de Vlaamse Regering. Een tweede exem.plaar van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau wordt door de gemeentesecretaris voor iedereen ter inzage gelegd.
 1060. Zie artikel 150 t.e.m. 176 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 1061. 81. Wordt er in mijn gemeente elektronisch gestemd?
 1062. Op het ogenblik van het schrijven van deze pocket was er nog geen duide.lijkheid over de nieuwe stemcomputers. Op 27 oktober 2011 vond een stem.experiment plaats. Op basis van de bevindingen zal een beslissing worden genomen. Meer informatie vindt u op http://binnenland.vlaanderen.be/ het-grote-stemexperiment-op-27-oktober-2011.
 1063.  
 1064. 3.2. Het tellen van de stemmen en de zetelverdeling
 1065. 82. Hoe verloopt het tellen van de stemmen?
 1066. Het telbureau begint met het tellen van de stemmen zodra het een omslag of
 1067. stembus van één van zijn stembureaus ontvangen heeft. Ieder telbureau telt
 1068. de stemmen van maximaal drie stembureaus. Na het controleren van het
 1069. aantal stembiljetten worden de stembiljetten opengevouwen en de eigen.
 1070. lijke stemmen geteld.
 1071.  
 1072. De stembiljetten worden per categorie samengelegd:
 1073. -per lijst de stembiljetten met alleen een geldige lijststem;
 1074. -per lijst de stembiljetten met één of meer naamstemmen (inclusief de
 1075.  
 1076. biljetten met lijst-en naamstem);
 1077. HOOFDSTUK 3: HET UUR VAN DE WAARHEID: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 1078. -de blanco en ongeldige stembiljetten;
 1079. -de twijfelachtige stembiljetten waarover discussie over de geldigheid
 1080.  
 1081. mogelijk is, komen apart te liggen. Het telbureau beslist over deze stem.
 1082. biljetten. De getuigen kunnen wel opmerkingen maken die in het pro.
 1083. ces-verbaal worden opgenomen.
 1084. Vervolgens worden per lijst de stembiljetten verdeeld in stembiljetten met lijststemmen en stembiljetten met voorkeurstemmen. Per kandidaat wordt het aantal naamstemmen geteld. Ten slotte maakt het telbureau het proces-verbaal op met daarin een tabel met het aantal stembiljetten dat in elke stembus is gevonden, het aantal geldige stembiljetten, het aantal blanco en het aantal ongeldige stembiljetten. Indeze tabel worden voor elke lijsten, gerangschikt volgens volgnummer, per kandi.daat het aantal lijststemmen, en het aantal naamstemmen genoteerd.De voorzitter van het telbureau bezorgt onmiddellijk aan de voorzitter van het hoofdbureau een verzegelde enveloppe met daarin de ondertekende tabel.
 1085. Zie artikel42, 155, 156 en 158 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 1086. 83.
 1087. Mag een getuige deelnemen aan het tellen van de stemmen?
 1088.  
 1089. In principe mogen de getuigen bij het tellen van de stemmen enkel toekij.ken, maar in de praktijk verloopt dit meestal anders. Die gewoonte was voor de Raad van State tot nu toe geen voldoende reden om de verkiezing te ver.nietigen. Wanneer er tegelijk een mogelijkheid tot onregelmatigheden be.staat (bijvoorbeeld een getuige die stemmen telt in een aparte ruimte), kan de Raad van State de verkiezingen wel ongeldig verklaren.
 1090.  
 1091. 84.
 1092. De stemmen zijn geteld en mijn partij boekt een forse winst. Ben ikzelf verkozen voor de gemeenteraad of niet?
 1093.  
 1094.  
 1095. Na het tellen van de stemmen gaat het gemeentelijk hoofdbureau over tot het toewijzen van de zetels. Dit gebeurt in twee stappen. Het gemeentelijk hoofdbureau berekent eerst de verdeling van het aantal te begeven zetels over al de lijsten die deelnemen aan de verkiezingen. Na het vaststellen van de zetelverdeling wordt per lijst becijferd aan welke kandidaten de zetels toe.komen.
 1096. • Stap 1: de zetelverdeling over de verschillende lijsten bepalen
 1097. Eerst bepaalt men het stemcijfer voor alle lijsten. Het stemcijfer is gelijk aan de som van het aantal stembiljetten waarop een geldige stem is uitgebracht bovenaan de lijst (lijststemmen) of op één of meer kandidaten van die lijst (naamstemmen).
 1098. Vervolgens worden de zetels over de lijsten verdeeld door de stemcijfers te delen door de delerreeks Imperia/i (het systeem-D'Hondt wordt gebruikt bij de provincie-en districtsraadsverkiezingen en bij de verkiezingen voor het federale of Vlaamse parlement). Imperiali bestaat uit de delerreeks 1-1,5.2-2,5-3-3,5 -4 -4,5 -5-... Het is ook toegestaan de delerreeks 2-3.4 -5 -6 -7 -... toe te passen want dit geeft mathematisch dezelfde uitslag en is bovendien heel wat eenvoudiger om te becijferen. Zo'n delerreeks zorgt voor een evenredige verdeling van het aantal te begeven zetels in ver.houding tot de verkregen stemmen.
 1099. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DE GEMEENTE PULDERWEZEL
 1100. Er zijn 31 raadsleden te verkiezen, en vier deelnemende lijsten.
 1101. Lijst 1  Lijst 2  Lijst 3  Lijst 4  
 1102. Miro  Sjerp!  Actie nu PW  Naar  
 1103. de top  
 1104. Stemcijfer  4330  6991  13 606  236  
 1105. Delen  
 1106. door  
 1107. 2  2165 (8ste)  3495 (3de)  6803 (1 ste)  11 8  
 1108. 3  1443 (13de)  2330 (6de)  4535 (2de)  
 1109. 4  1082 (19de)  1747 (1 Ode)  3401 (4de)  
 1110. 5  866 (25ste)  1398 (14de)  2721 (5de)  
 1111. 6  721 (30ste)  1165 (17de)  2267 (7de)  
 1112. 7  618  998 (21ste)  1943 (9de)  
 1113. 8  873 (24ste)  1700 (11 de)  
 1114. 9  776 (28ste)  1511 (12de)  
 1115. 10  699  1360 (15de)  
 1116. 11  1236 (16de)  
 1117. 12  1133 (18de)  
 1118. 13  1046 (20ste)  
 1119. 14  971 (22ste)  
 1120. 15  907 (23ste)  
 1121. 16  850 (26ste)  
 1122. 17  800 (27ste)  
 1123. 18  755 (29ste)  
 1124. 19  716 (31 ste)  
 1125. 680  
 1126. 5 zetels  8 zetels  18 zetels  
 1127.  
 1128. HOOFDSTUK 3: HET UUR VAN DE WAARHEID: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 1129. De verdeling over de lijsten gebeurt dus door aan iedere lijst zoveel zetels toe te kennen als haar stemcijfer quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt. Als een zetel met evenveel recht aan verscheidene lijsten toekomt, wordt hij toegekend aan de lijst met het hoogste stemcijfer, en bij gelijkheid van de stemcijfers aan de lijst waar.op de kandidaat voorkomt die onder de kandidaten van wie de verkiezing in het geding is, de meeste stemmen heeft verkregen of die, subsidiair, de jongste in jaren· is.
 1130. • Stap 2: de verkozen raadsleden per lijst aanduiden
 1131. Voor het toewijzen van de zetels telt niet alleen het aantal voorkeurstem.men maar ook één derde van de overdraagbare lijststemmen mee.
 1132. Bij het aanduiden van de effectief verkozen en speelt dus niet alleen het aan.tal voorkeurstemmen een rol. Ook de lijst en de plaats van de kandidaat op de lijst hebben belang. Een derde van de voorraad lijststemmen wordt im.mers toegevoegd aan de voorkeurstemmen van de kandidaten, conform hun plaats op de lijst en dit tot ze het verkiesbaarheidscijfer bereiken. De eerste kandidaat op de lijst krijgt dus lijststemmen bij tot hij het verkies.baarheidscijfer bereikt heeft. Zo ook voor de tweede, de derde ... tot de voor.raad over te dragen lijststemmen is uitgeput.
 1133. Het aantal overdraagbare stemmen wordt verkregen door het getal van de bo.venaan op de lijst ingevulde stembiljetten te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat door de lijst werd behaald. Dit getal moet men delen door drie, want slechts een derde van de stemmen mag worden overgedragen.
 1134. De cijfers na de komma worden steeds afgerond naar boven.
 1135. Overdraagbare stemmen =
 1136. aantal stembiljetten met alleen een geldige lijststem x aantal zetels aan die lijst toegekend 3
 1137. Het verkiesbaarheidscijfer van elke lijst wordt als volgt bepaald:
 1138. Verkiesbaarheidscijfer =stemcijfer x aantal zetels aantal zetels+ 1
 1139. De cijfers na de komma worden steeds afgerond naar boven.
 1140. Als het aantal kandidaten van een lijst gelijk is aan het aantal zetels dat aan die lijst toekomt, zijn al die kandidaten verkozen. Als het aantal kandidaten van een lijst kleiner is dan het aantal zetels dat aan die lijst toekomt, zijn die kandidaten allemaal verkozen en voegt het gemeentelijk hoofdbureau de niet-toegekende zetels bij de zetels die aan de overige lijsten toekomen. De verde.ling over deze lijsten gebeurt volgens het systeem-Imperiali (voor de stadsdis.trictsraadsverkiezingen gebruikt men het systeem-D'Hondt) (zie stap 1).
 1141. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DE GEMEENTE PULDERWEZEL .
 1142. LIJST MIRO: AANDUIDING VAN DE VERKOlENEN
 1143. Aantal aan de lijst toegekende zetels = 5
 1144. Volledige lijststemmen = Onvolledige lijststemmen =
 1145. Stemcijfer =
 1146. ..
 1147. 0 ver draagbare 1IJStstemmen =
 1148. 433~
 1149. Verkiesbaarheidscijfer = x = 3609
 1150. 863 3467 4330 863 x 5
 1151. ---=
 1152. 3
 1153. 5
 1154. 1439
 1155.  
 1156. Kandidaten
 1157. Bekomen
 1158. Overdraagbare
 1159. naamstemmen
 1160. lijststemmen
 1161. A lex*
 1162. Leen* Mark Christof Ann* Herman Bie* François* Lieselot Steven Mattie Erika Marina jan
 1163. 3201  408  
 1164. 1632  1031  
 1165. 607  
 1166. 304  
 1167. 962  
 1168. 437  
 1169. 893  
 1170. 2864  
 1171. 201  
 1172. 260  
 1173. 257  
 1174. 313  
 1175. 288  
 1176. 264  
 1177.  
 1178. Totaal
 1179. 3609 2663 607 304 962 437 893 2864 201 260 257 313 288 264
 1180. De vijf verkozen kandidaten op de Miro-lijst zijn: Alex, François, Leen, Ann en Bie
 1181. Zie artikel 165-17 4 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 1182. 85. Hoe verloopt het aanduiden van de opvolgers?
 1183. Voor elke lijst waarvan één of meerdere kandidaten verkozen zijn, worden alle andere kandidaten opvolger. Ook hier gaat het gemeentelijk hoofdbu-
 1184. HOOFDSTUK 3: HET UUR VAN DE WAARHEID: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 1185. reau over tot een nieuwe individuele toekenning van de voorraad lijststem.men (dus ook één derde) en dit volgens de volgorde van de lijst. De aanwijzing van de opvolgers gebeurt dus op gelijke wijze als bij de effectief verkozenen, maar men begint nu met de eerste van de niet verkozen kandi.daten en dit in de volgorde van voordracht op de lijst. Wanneer de voorraad lijststemmen uitgeput is, gebeurt de aanwijzing van de resterende opvolgers in functie van de behaalde voorkeurstemmen. Bij een gelijk stemmenaantal is de volgorde van de lijst bepalend.
 1186. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DE GEMEENTE PULDERWEZEL.LIJST MIRO: AANDUIDING VAN DE OPVOLGERS
 1187. Aantal aan de lijst toegekende zetels = 5
 1188. Volledige lijststemmen = 863 Onvolledige lijststemmen = 3467
 1189. Stemcijfer 4330 863 5
 1190. Overdraagbare lijststemmen = x = 1439
 1191. 3
 1192. 4335
 1193. Verkiesbaarheidscijfer = ~ x = 3609
 1194. Kandidaten  Bekomen  Overdraagbare  Totaal  
 1195. naamstemmen  lijststemmen  
 1196. Mark  607  1439  2046  
 1197. Christof  304  304  
 1198. Herman  437  437  
 1199. Lieselot  201  201  
 1200. Steven  260  260  
 1201. Mattie  257  257  
 1202. Erika  313  313  
 1203. Marina  288  288  
 1204. jan  264  264  
 1205.  
 1206. De volgorde van de opvolgers is:
 1207. 1.
 1208. Mark
 1209.  
 1210. 2.
 1211. Herman
 1212.  
 1213. 3.
 1214. Erika
 1215.  
 1216. 4.
 1217. Christof
 1218.  
 1219. 5.
 1220. Marina
 1221.  
 1222. 6.
 1223. jan
 1224.  
 1225. 7.
 1226. Steven
 1227.  
 1228. 8.
 1229. Mattie
 1230.  
 1231. 9.
 1232. Lieselot
 1233.  
 1234.  
 1235. Er moet opgemerkt worden dat voortaan ook een overleden kandidaat ver.kozen kan worden. Op het moment van de telling is het immers niet altijd duidelijk of en wanneer de kandidaat is overleden. Het is eenvoudiger dat een overleden kandidaat wordt opgevolgd volgens de regels die daarvoor werden bepaald in de organieke decreten. De eerste opvolger komt in dat geval dus in de gemeenteraad terecht.
 1236. Zie artikel169, § 2, 5° van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 1237. 86. Wanneer is de uitslag van de verkiezingen definitief?
 1238. Na de berekening van de zetelverdeling kondigt de voorzitter van het ge.meentelijk hoofdbureau de uitslag openbaar af. Hij zendt de uitslag naar de Vlaamse Regering.
 1239. De gemeenteraad onderzoekt zelf de geloofsbrieven van de verkozen ge.meenteraadsleden.
 1240. De uitslag van de verkiezingen, zoals door het hoofdbureau afgekondigd, is echter pas definitief op 28 december 2012 (75 dagen na de verkiezingsdag), tenzij er nog strafrechtelijke inbreuken moeten worden behandeld.
 1241. Zie artikel 171, 204 en 208 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet en artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet
 1242. 3.3.    De procedure tot ongeldigverklaring van de verkiezingen
 1243. 87.     In mijn gemeente waren er onregelmatigheden tijdens de verkie.zingsdag. Kan ik een klacht indienen?
 1244. ]a. Na de openbare afkondiging van de verkiezingsuitslag door de voorzitter van het hoofdbureau is het mogelijk dat de Raad voor Verkiezingsbetwistin.gen of de Raad van State (in beroep) zich uitspreken over de geldigheid van de verkiezingen. Alleen kandidaten kunnen een bezwaar inbrengen.
 1245. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen spreekt zich uit over de bezwaren te.gen de verkiezing en de bezwaren op grond van de schending van de regel.geving inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers.
 1246. Zijn er geen bezwaren, dan gaat de Raad alleen de juistheid na van de zetel.verdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en op-
 1247. HOOFDSTUK 3: HET UUR VAN DE WAARHEID: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 1248. volgers gekozen zijn verklaard. De Raad wijzigt, in voorkomend geval, als administratief rechtscollege ambtshalve de zetelverdeling en de rangorde.
 1249. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan de verkiezing alleen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren op grond van een bezwaar en indien er on.regelmatigheden zijn die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten kunnen beïnvloeden.
 1250. Zie artikel 203 en 204 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 1251. 88. Ik kan geen echte onregelmatigheden aantonen maar wil, om het mijn tegenstanders moeilijk te maken, toch een bezwaar indienen. Heeft dat zin?
 1252. U moet opletten dat u niet lichtzinnig bezwaren indient. Wie een bezwaar indient dat ongegrond blijkt te zijn en waarvan vaststaat dat het is inge.diend met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft met een geldboete van 50 tot 500 euro.
 1253. Zie artikel 211 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 1254. 89. Hoe verloopt de procedure bij de Raad voor Verkiezingsbetwistin.gen?
 1255. Enkel kandidaten kunnen een klacht indienen tegen de verkiezingen en te.gen de verkiezingsuitgaven die werden gedaan door de lijsttrekkers en de kandidaten. De gedupeerde kandidaat moet zijn bezwaar indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en dit voor 13 november 2012 (binnen 30 dagen na de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezing). Het bezwaarschrift wordt overhandigd aan de voorzitter van de Raad voor Ver.kiezingsbetwistingen of aangetekend via de post verzonden.
 1256. Binnen 40 dagen na de indiening van een bezwaar moet de Raad voor Ver.kiezingsbetwistingen in openbare zitting een uitspraak doen. De beslissing wordt binnen de drie dagen meegedeeld aan de gemeenteraad (of districts.of provincieraad) en de bezwaarden. Is er binnen de termijn van 40 dagen geen uitspraak, dan wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en is de uitslag van de verkiezing definitief (tenzij er nog procedures lopende zou.den zijn).
 1257. Tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen staat h oger beroep open bij de Raad van State. De betrokkenen moeten hun beroep in.dienen binnen de acht dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het beroep is niet opschortend, tenzij
 1258. het gericht is tegen een beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistin.
 1259. gen die een gehele of gedeeltelijke ongeldigverklaring van de verkiezing of
 1260. een wijziging van de zetelverdeling inhoudt.
 1261.  
 1262. De Raad van State doet uitspraak binnen een termijn van 60 dagen.
 1263. Na een vernietiging volgen er nieuwe verkiezingen binnen de 50 dagen.
 1264.  
 1265. Zie artikel 202 t.e.m. 220 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 1266. 90. Wat kan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen doen?
 1267. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan als er onregelmatigheden wer.
 1268. den vastgesteld:
 1269. -de verkiezingen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren;
 1270.  
 1271. de zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde waarin raadsleden en
 1272. opvolgers gekozen zijn, wijzigen;
 1273. een verkozen kandidaat of een lijsttrekker voor maximaal drie maanden
 1274. schorsen in de uitoefening van zijn mandaat. De schorsing gaat ten
 1275. vroegste in na de eedaflegging als raadslid. Voor de duur van de schor.
 1276. sing wordt het raadslid als verhinderd beschouwd (zoals bepaald in arti.
 1277. kel14 van het Gemeentedecreet);
 1278. een verkozen kandidaat of een lijsttrekker definitief van zijn mandaat
 1279. vervallen verklaren.
 1280. Zie artikel 204 en 205 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
 1281. 91. Wat is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen?
 1282. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een administratief rechtscollege dat in elke provincie wordt opgericht. De Raad behandelt de bezwaren te.gen de verkiezing en de bezwaren op grond van de schending van de regel.geving inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers. De Raad gaat eveneens de juistheid na van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en opvolgers gekozen zijn ver.klaard.
 1283. Iedere Raad voor Verkiezingsbetwistingen bestaat uit een voorzitter, twee leden en drie plaatsvervangers. Zij worden benoemd voor een hernieuwba.re periode van zes jaar, die ingaat op 1 maart van het jaar waarin de verkie.zingen plaatsvinden.
 1284. HOOFDSTUK 3: HET UUR VAN DE WAARHEID: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 1285. De leden zijn deskundigen op het vlak van publiek recht, politieke weten.
 1286. schappen of bestuurswetenschappen. De volgende personen mogen geen
 1287. deel uitmaken van de Raad:
 1288. -de personen die in een periode van tien jaar voor hun benoeming lid
 1289.  
 1290. zijn geweest van of zich kandidaat hebben gesteld voor de verkiezing
 1291. van het Vlaams, federaal of Europees Parlement; een gemeente-, provin.
 1292. cie-of stadsdistrictsraad; een OCMW-raad; -de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen; -de staatsraden en auditeurs van de Raad van State.
 1293. De leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen moeten komen uit ver.schillende gemeenten. Niemand kan zitting h ebben in een verkiezingsge.schil dat betrekking heeft op de gemeente waar hij woont. Een lid van de Raad kan evenmin zitting hebben indien hij of zij bloed-of aanverwant is tot in de vierde graad van één van de kandidaten die betrokken zijn bij de verkiezingen waarover het geschil gaat. In beide gevallen moet het lid zich laten vervangen. De leden van de Raad mogen vanaf het ogenblik dat er een klacht aanhangig is gemaakt individueel niemand van de betrokken par.tijen horen.
 1294. Het secretariaat van de Raad wordt georganiseerd onder leiding van de pro.vinciegouverneur of een arrondissementscommissaris.
 1295. Zie artikel 206 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
 1296. 92. Is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in elke Vlaamse gemeente bevoegd?
 1297. Neen, de regeling uit de Gemeentekieswet voor wat betreft de rechtstreekse verkiezing van de schepenen, de leden van de OCMW-raad en de leden van het vast bureau blijft bestaan voor Voeren en de zes randgemeenten (Dro.genbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek.Oppem). Bezwaren worden ingediend bij de bestendige deputatie.
 1298. Zie artikel 74 t.e.m. 77 van de Gemeentekieswet en artikel 15, §2 van de Nieuwe Gemeentewet.
 1299. Hoofdstuk 4 Het resultaat: de samenstelling van het nieuwe bestuur
 1300. De stemmen zijn geteld en de strijd Is gestreden. Nu volgt de fase van de consolidatie, het omzetten van de behaalde stem.men en zetels In invloedrijke functies en posities. De nieuwe ver.houdingen binnen de gemeenteraad zijn immers bepalend voor de keuze van een voorzitter voor de gemeenteraad, de verkie.zing van de schepenen, de benoeming van de burgemeester, de aanstelling van de OCMW-voorzitter en de verkiezing van de OCMW-raadsleden. We overlopen in dit hoofdstuk hoe dat alle.maal in zijn werk gaat.5
 1301. 4.1 . De installatie van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden
 1302. 93. Wanneer kan ik mijn functie als nieuw verkozen raadslid opne.men?
 1303. De aanstelling van de nieuw verkozen raadsleden en dus de feitelijke instal.latie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt op de eerste werkdag van januari 2013 om 20.00 uur, dus in principe op woensdag 2 januari 2013. De instal.latie van de nieuwe gemeenteraad kan slechts plaatsvinden nadat, ingeval van bezwaar tegen de verkiezingen, de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hetzij de Raad van State (bij beroep) de verkiezing niet ongeldig heeft ver.klaard. Pas als de zetelverdeling definitief is, kunnen de nieuw verkozen raadsleden worden bijeengeroepen.
 1304. De gemeentesecretaris brengt de verkozen raadsleden op de hoogte van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering. Alle verkozen raadsleden, dus ook die verkozenen die afstand willen doen van hun man.daat, krijgen een oproepingsbrief. Voor de goede gang van zaken worden ook de opvolgers opgeroepen waarvan zeker is dat ze vanaf de installatie.
 1305. 5       Meer informatie over de samenstelling en de werking van de bestuursorganen van de gemeente vindt u in: DE LANGE, M., ]ANSSENS, K., e.a. Het Gemeentedecreet ontleed. VVSG-Poli.teia, Brussel, 2011, lOde editie.
 1306. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR     73
 1307. vergadering het mandaat zullen opnemen omdat de effectief verkozene dit niet zal doen, bv. wegens een onverenigbaarheid.
 1308. Zie artikel 7 van het Gemeentedecreet
 1309. 94. Moet een raadslid de eed afleggen alvorens deel te nemen aan de gemeenteraad?
 1310. ja. Het afleggen van de eed is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitoe.fening van het mandaat of het ambt. Een raadslid dat de eed niet heeft af.gelegd, kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de gemeenteraad. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de raadsleden de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". De ge.meenteraadsleden leggen hun eed af in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de installatievergadering.
 1311. Zie artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet
 1312. 95. Wie neemt de eed van de raadsleden af!
 1313. De voorzitter van de installatievergadering heeft een belangrijke rol bij de installatie van de verkozen raadsleden. In zijn handen leggen de raadsleden de eed af. De voorzitter van de installatievergadering is niet altijd de uittre.dende burgemeester maar in principe de persoon die in de vorige bestuur.speriode gemeenteraadsvoorzitter was.
 1314. Er zijn verschillende scenario's mogelijk.
 1315. 1.      
 1316. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad, en tevens uittredende burgemeester, zit de installatievergadering voor. Hij blijft voorzitter tot een nieuwe voorzitter verkozen is (dat kan hijzelf zijn of een andere per.soon). De verkozen raadsleden leggen de eed af in zijn handen. Als de uittredende burgemeester de installatievergadering voorzit en herkozen is als gemeenteraadslid legt hij de eed af in handen van het oudste gemeenteraadslid, behalve als iemand anders reeds de eed heeft afgelegd als burgemeester. Dan legthij de eed af in handen van de nieuw benoemde burgemeester.
 1317.  
 1318. 2.      
 1319. De uittredende voorzitter is niet de burgemeester, hij zit de installatie.vergadering voor. Hij blijft voorzitter tot een nieuwe voorzitter verkozen is (dat kan hijzelf zijn of een andere persoon). De verkozen raadsleden leggen de eed af in zijn handen.
 1320.  
 1321. 3.      
 1322. Kan de uittredende voorzitter van de gemeenteraad de installatieverga.dering niet voorzitten, dan wordt ze voorgezeten door een uittredend
 1323.  
 1324.  
 1325. lid van het college van burgemeester en schepenen, in volgorde van hun rang. Dan neemt deze persoon de eed af.
 1326. Zie artikel 7 van het Gemeentedecreet
 1327. 96. In wiens handen legt de voorzitter van de installatievergadering de eed af?
 1328. De voorzitter van de installatievergadering legt, indien hij herkozen is als gemeenteraadslid, de eed af in handen van de burgemeester
 1329. Zie artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet
 1330. 97. Wat gebeurt er als een raadslid de eed niet aflegt?
 1331. De verkozenen die wel aanwezig zijn op de installatievergadering en die de eed niet afleggen, doen daarmee afstand van hun mandaat.
 1332. De verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatie.vergadering en die, hoewel ze werden opgeroepen, zonder geldige reden af.wezig zijn op de daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.
 1333. Een verkozen gemeenteraadslid dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de voorzitter van de gemeenteraad daarvan schrif.telijk op de hoogte. De afstand wordt definitief zodra de gemeenteraad hier.van kennis heeft genomen.
 1334. Zie artikel 7, § 4en § 5 en 9 van het Gemeentedecreet
 1335. 98. Ik werk op het OCMW van de gemeente. Tijdens de laatste verkie.zingen ben ik verkozen als raadslid. Is mijn mandaat als raadslid verenigbaar met mijn functie binnen het OCMW?
 1336. Dat zal wellicht niet meer mogelijk zijn. Bij de verkiezingen van 2006 kon dit wel nog. Er zijn echter plannen om deze onverenigbaarheid opnieuw in te voeren.6
 1337. Een verkozen gemeenteraadslid kan zijn ambt slechts opnemen als hij zich niet bevindt in 'een staat van onverenigbaarheid'. Onverenigbaarheid bete.
 1338. 6 Zie het voorontwerp tot wijziging van het Gemeentedecreet (versie 15 juli 2011) dat te vin.
 1339. den is op de website van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken -Vlabest: http://
 1340. www2.vlaanderen.be/vlabest/dossiers/binnenland/GD_PD/index.html.
 1341. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR 75
 1342. kent dat hij bepaalde functies uitoefent of zich in een situatie bevindt die
 1343. het hem onmogelijk maken effectief lid te worden van de gemeenteraad. Er
 1344. zijn twee soorten onverenigbaarheden: de functionele en deze wegens
 1345. bloed-en aanverwantschap. Noch de gemeenteraad, noch het college van
 1346. burgemeester en schepenen kunnen hieraan wijzigingen aanbrengen.
 1347.  
 1348. De functionele onverenigbaarheid is het verbod om gelijktijdig een bepaal.
 1349. de functie met een mandaat uit te oefenen. Het Gemeentedecreet somt de
 1350. functionele onverenigbaarheden op en kiest daarbij voor zo weinig moge.
 1351. lijk beperkingen. Uiteraard kunnen andere wetten of decreten bijkomende
 1352. onverenigbaarheden opnemen.
 1353.  
 1354. Naast bepaalde familieleden kunnen de volgende personen geen deel uit.
 1355. maken van de gemeenteraad:
 1356. -de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het
 1357.  
 1358. administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de
 1359. gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de
 1360. arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscom.
 1361. missarissen, voor zover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun
 1362. ambtsgebied;
 1363. de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de
 1364. hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het
 1365. Grondwettelijk Hof;
 1366. de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de
 1367. politiezone waartoe de gemeente behoort;
 1368. de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke
 1369. extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, met uitzonde.
 1370. ring van de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers;
 1371. de leden van een districtsraad;
 1372. de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lid.
 1373. staat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat ge.
 1374. lijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter van de
 1375. gemeenteraad, schepen of burgemeester.
 1376.  
 1377. Zie artikel 11 van het Gemeentedecreet en een aantal specifieke wetten.
 1378. 99. Zowel       mijn nicht als ikzelf zijn als raadslid verkozen in onze gemeente. Kunnen we beiden ons mandaat opnemen?
 1379. ja. U kan beiden het mandaat van raadslid uitoefenen omdat er tussen u slechts een bloedverwantschap in de vierde graad bestaat. Het is aan fami.lieleden, bloed-of aanverwanten niet toegestaan samen te zetelen in een gemeenteraad, maar dit verbod geldt maximaal tot de tweede graad.
 1380. De familieband die ontstaat door een huwelijk noemt men aanverwant.schap. Tussen kinderen en hun ouders en tussen mensen met een gemeen.schappelijke voorouder bestaat er een bloedverwantschap.
 1381. Dus bloedverwantschap is de band die personen verbindt die de ene van de andere (rechte lijn) of van een gemeenschappelijke stamvader/moeder af.stammen.
 1382. Bv. ouder en kind, grootouder en kleinkind, broer en zus, twee neven.
 1383. Aanverwantschap is de band tussen een persoon en de bloedverwanten van zijn echtgenoot of de echtgenoten van zijn bloedverwanten. Bv. de zus van uw echtgenote of de vrouw van uw broer
 1384. Eerste graad    = vader/moeder-zoon/dochter =vader/moeder-schoonzoon/schoondochter
 1385. Tweede graad    = broer-zuster, broer-broer, zuster-zuster
 1386. = grootvader/grootmoeder-kleinzoon/kleindochter
 1387. =broer/zuster-schoonbroer/schoonzuster
 1388. Derde graad     =oom/tante-neef/nicht
 1389.  
 1390. KZ
 1391. KZ
 1392. KZ
 1393. KD
 1394. KD
 1395. KZ
 1396. Wie moet wijken?
 1397. Er kunnen zich drie mogelijkheden voordoen waarbij bloed-of aanver.wantschap, of echtgenoot zijn, speelt:
 1398. 1.      
 1399. tussen twee raadsleden die samen verkozen worden. In dit geval wordt gekeken naar de grootte van de quotiënten op basis waarvan de zetels aan hun lijst werden toegekend (zie vraag 84). De persoon aan wie de zetel het eerst werd toegewezen, mag blijven;
 1400.  
 1401. 2.      
 1402. tussen een zetelend raadslid en een opvolger. In dit geval wordt de op.volger niet geïnstalleerd;
 1403.  
 1404. 3.      
 1405. tussen twee opvolgers. De voorrang wordt gegeven aan de opvolger waarvan de vacature het eerst ontstaan is.
 1406.  
 1407.  
 1408. Wie rechtstreeks verkozen is, is niet verplicht het mandaat op te nemen. Hij of zij kan vrijwillig afstand doen van het mandaat. Hierdoor is er geen on.verenigbaarheid meer en kan het familielid toch raadslid worden.
 1409. Ook echtgenoten mogen niet samen in de gemeenteraad van een zelfde ge.meente zetelen. Personen met een wettelijk samenlevingscontract worden met echtgenoten gelijkgesteld. Aanverwantschap tussen raadsleden die la.ter tot stand komt, brengt geen verval van hun mandaat met zich mee. Dat geldt niet bij huwelijk of afsluiten van een wettelijk samenlevingscontract tussen raadsleden.
 1410. Zie artikel 11 van het Gemeentedecreet
 1411. 100. Is         het nodig om een ranglijst van de gemeenteraadsleden te maken?
 1412. Neen. In principe is het niet meer nodig om een ranglijst van de gemeente.raadsleden te maken. Het Gemeentedecreet legt dit niet op.
 1413. Nochtans is het wel nuttig om te weten wie van de raadsleden de meeste anciënniteit heeft, dat wil zeggen wie al het langste een mandaat van ge.meenteraadslid uitoefent. Er zijn situaties waarbij het raadslid met de mees.te anciënniteit een taak kan krijgen. Bv. bij de tijdelijke vervanging van een schepen ofde gemeenteraadsvoorzitter komt het raadslid met de meeste an.ciënniteit eventueel in actie. (Zie ook vraag 115).
 1414. Zie artikel 8, § 4 en 50, § 2 van het Gemeentedecreet
 1415. 4.2. De voorzitter van de gemeenteraad
 1416. 101. Kan de gemeenteraad een eigen voorzitter kiezen?
 1417. Ja. De burgemeester is niet automatisch voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad kiest zelf een voorzitter uit de groep van de gemeenteraads.leden. Het gaat over de volledige groep, dus burgemeester en schepenen in.begrepen. De OCMW-voorzitter-schepen kan niet tezelfdertijd gemeenteraadsvoorzitter zijn. Hij is als voorzitter verhinderd zolang hij OCMW-voorzitter is. (Zie ook vraag 104.)
 1418. Zie artikel 8 en 14 van het Gemeentedecreet.
 1419. 102. Hoe        gebeurt de voordracht van de voorzitter van de gemeente.raad?
 1420. Verkiezing op basis van voordracht
 1421. De gemeenteraadsleden kunnen een kandidaat-voorzitter voordragen. Dat
 1422. doen ze via een voordrachtsakte voorzien van een dubbele meerderheid. Op
 1423. de akte moeten de handtekeningen staan van:
 1424. -meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezin.
 1425.  
 1426. gen deelnamen; -een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedra.
 1427. gen kandidaat werden verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kan.
 1428. didaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de
 1429. handtekening van één van hen.
 1430. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. Er is een sanctie voor de persoon die meer dan één voordrachtsakte voor hetzelfde mandaat ondertekent. Die sanctie is niet min. Deze persoon kan voor de duur van de zittingsperiode niet worden benoemd of verkozen als burge.meester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een ge.meenteraadscommissie of OCMW-raadslid. Bovendien mag de betrokkene de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat opnemen in een extern verzelfstandigd agentschap ofandere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Ten slotte kan hij het OCMW niet verte.genwoordigen of namens het OCMW een mandaat bekleden. Als de betrok.kene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.
 1431. Uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad moet de gemeentesecretaris de voordrachtsakte in handen hebben.
 1432. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1433. Als de vomd<Ocht ontvankelijk is, wmdt de voje<hagen kandidaat ve<ko.zen verklaard.
 1434. Verkiezing bij gebrek aan voordracht met een dubbele meerderheid
 1435. Als er geen (ontvankelijke) akte van voordracht is, kiest de gemeenteraad
 1436. binnen de veertien dagen een voorzitter. Dat gebeurt ook op basis van een
 1437. voordrachtsakte, maar met een enkele meerderheid en met een echte ver.
 1438. kiezing (dus een stemming) in plaats van een verkozenverklaring.
 1439.  
 1440. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ondertekend zijn
 1441. door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst wer.
 1442. den verkozen als de voorgedragen kandidaat. Zijn er slechts twee verkozen
 1443. dan is één handtekening voldoende. Elk raadslid kan slechts één akte van
 1444. voordracht ondertekenen, op straffe van de hierboven vermelde sancties.
 1445. Drie dagen voor de volgende vergadering van de gemeenteraad moet de ge.
 1446. meentesecretaris de voordrachtsakte in handen hebben.
 1447.  
 1448. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming. Er zijn verschillende moge.
 1449. lijkheden:
 1450. -een kandidaat behaalt de volstrekte meerderheid van de stemmen: hij is
 1451.  
 1452. verkozen; geen enkele kandidaat krijgt een volstrekte meerderheid van de stem.men. In dit geval vindt een tweede stemronde plaats waarin wordt ge.stemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stem.men heeft behaald, is verkozen tot voorzitter. Bij staking van stemmen is de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naam.stemmen h eeft behaald, verkozen tot voorzitter. Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
 1453. Zie artikel 8 van het Gemeentedecreet
 1454. Een modelformulier voor de voordracht van de voorzitter staat op de website van hetAgentschap Binnenlands Bestuur: http://binnenland. vlaanderen.be/formulier.voordracht-voorzitter-gemeenteraad.
 1455. 103. Kan        op de voordrachtsakte van de voorzitter van de gemeente.raad al een opvolger worden vastgelegd?
 1456. ja. De voordrachtsakte kan de einddatum van het mandaat van de kandi.daat-voorzitter vermelden. Bovendien kan de akte ook de naam van een of meer opvolgers van de voorzitter bevatten. Wanneer de voorzitter de eind.datum van het mandaat bereikt, is hij van rechtswege ontslagnemend en wordt hij opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als eer.ste opvolger is vermeld. Dit maakt het mogelijk om een mandaat te verde.len onder meerdere personen waarbij elke persoon bv. twee jaar gemeenteraadsvoorzitter is.
 1457. Indien het mandaat vroeger eindigt dan de in de akte vermelde einddatum, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Indien de laat.ste opvolger het mandaat niet kan opnemen, organiseert de raad een nieu.we voorzittersverkiezing.
 1458. Zie artikel 8 van het Gemeentedecreet
 1459. 104. Wanneer is de voorzitter van rechtswege verhinderd en moet hij zich laten vervangen?
 1460. De voorzitter van de gemeenteraad wordt van rechtswege vervangen indien hij het mandaat uitoefent van voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De voorzitter wordt vervangen tot zolang de verhindering duurt.
 1461. Naast de verhindering van rechtswege, waarbij de voorzitter zich moet la.ten vervangen, zijn er nog een reeks situaties waarbij raadsleden, ook de voorzitter, er kunnen voor kiezen om vervangen te worden.
 1462. Zie artike/14 en 16 van het Gemeentedecreet
 1463. 4.3. De aanduiding van de nieuwe schepenen
 1464. 105. Wie maakt deel uit van het college van burgemeester en schepe.nen?
 1465. Het college van burgemeester en schepenen zal minstens uit drie ofvier per.sonen bestaan: de burgemeester, minstens twee schepenen en de OCMW-voorzit.ter.
 1466. HOOFDSTUK4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1467. Het aantal schepenen wordt bepaald door het inwoneraantal (zie vraag 2).
 1468. Het is echter mogelijk om het aantal schepenen te verminderen tot twee.
 1469. Die keuze om het aantal te verminderen geldt voor de hele zittingsperiode.
 1470. Door een of twee schepenen minder aan te stellen kan er een OCMW.
 1471. ondervoorzitter(s) worden aangeduid. De machtiging hiervoor moet ver.
 1472. leend worden via een verklaring op een ontvankelijke akte van voordracht
 1473. van schepenen, of door een beslissing van de gemeenteraad, genomen op
 1474. zijn installatievergadering (zie vraag 126).
 1475. Een voorbeeld. Een gemeente van 15 000 inwoners heeft recht op vijf sche.
 1476. penen. Men kiest ervoor om slechts vier schepenen aan te duiden naast de
 1477. burgemeester en de OCMW-voorzitter.
 1478. Hierdoor behoudt het college van burgemeester en schepenen evenveel le.
 1479. den, met name zeven, in vergelijking met het college zonder OCMW-voor.
 1480. zitter.
 1481.  
 1482. In uitvoering van de Grondwet moet het college van burgemeester en sche.
 1483. penen minstens één persoon van het andere geslacht tellen. Die persoon kan
 1484. eventueel de OCMW-voorzitter zijn. Deze verplichting geldt niet voor Dro.
 1485. genbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek.
 1486. Oppem en Voeren.
 1487.  
 1488. Als er in het college van burgemeester en schepenen, met de OCMW-voor.
 1489. zitter inbegrepen, geen enkele vrouw (of man) zit, voorziet het Gemeente.
 1490. decreet in een regeling om een schepen van het andere geslacht aan te
 1491. duiden. De laatste verkozen schepen in rang moet plaats maken. Hij wordt
 1492. van rechtswege vervangen door het gemeenteraadslid van het andere ge.
 1493. slacht met de meeste voorkeurstemmen, van dezelfde lijst als de laatste
 1494. schepen. Als er twee raadsleden van die lijst evenveel voorkeurstemmen
 1495. zouden hebben, gaat het schepenmandaat naar de persoon die het hoogst
 1496. op de lijst stond. Zijn er geen verkozen gemeenteraadsleden van het andere
 1497. geslacht op die lijst, dan wordt de schepen van rechtswege vervangen door
 1498. de eerste opvolger van het andere geslacht van diezelfde lijst. Er is dan een
 1499. schepen buiten de gemeenteraad.
 1500.  
 1501. Zie artike/31 en 44 van het Gemeentedecreet en artikelllbis van de Grondwet.
 1502. 106. Worden de schepenen nog verkozen via een stemming?
 1503. Niet noodzakelijk. Indien de schepenen via een gezamenlijke voor.drachtsakte worden voorgedragen is er geen echte verkiezing meer. De ge.zamenlijk voorgedragen ploeg wordt verkozen verklaard. Lukt het niet met een gezamenlijke voordracht, dan worden de schepenen individueel voor.gedragen en verkozen. (Zie vraag 108).
 1504. Het is belangrijk dat de nieuwe bestuursmeerderheid na de definitieve ver.kiezingsuitslag snel overgaat tot het opstellen en ondertekenen van de voordrachten. De afwerking van die voordrachten kan immers heel wat tijd in beslag nemen, vooral bij onverwachte coalities.
 1505. Zie artikel 45 van het Gemeentedecreet
 1506. 107. Hoe gebeurt de gezamenlijke voordracht van de schepenen?
 1507. De verkozen raadsleden kunnen voor de installatievergadering een voor.
 1508. dracht doen voor het gehele college van burgemeester en schepenen (de
 1509. burgemeester en de OCMW-voorzitter uitgezonderd). Hiervoor is een dub.
 1510. bele meerderheid nodig. De gezamenlijke voordrachtsakte moet worden
 1511. ondertekend:
 1512. -door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de ver.
 1513.  
 1514. kiezingen deelnamen; -voor elk van de kandidaat-schepenen door een meerderheid van de per.
 1515. sonen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandi.
 1516. daat-schepenen. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt
 1517. slechts twee verkozen en telt, volstaat de handtekening van één van hen.
 1518. Niemand kan meer dan één gezamenlijke akte van voordracht onderteke.nen. Opvolgers kunnen de voordrachtsakte enkel ondertekenen als ze, om.dat een andere persoon afstand van zijn mandaat deed, op de installatievergadering de eed als raadslid hebben afgelegd. Er is een sanctie voor de persoon die meer dan één voordrachtsakte voor hetzelfde mandaat ondertekent. Deze persoon kan voor de duur van de zittingsperiode niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een commissie of OCMW-raadslid. Boven.dien mag de betrokkene de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat opnemen in een extern verzelfstandigd agentschap of andere verenigingen, stichtingen ofvennootschappen. Ten slotte kan hij ook het OCMW niet vertegenwoordigen of namens het OCMW een man.daat bekleden in bepaalde ziekenhuizen (georganiseerd volgens Titel VII, hoofdstuk II van het OCMW-decreet van 19 december 2008) en bepaalde verenigingen, stichtingen en vennootschappen (o.a. die van Titel VIII van het OCMW-decreet van 19 december 2008).
 1519. De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaat-schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon/personen die hem zal/zullen op.volgen. Als de vooropgestelde datum wordt bereikt, is de schepen van rechtswege ontslagnemend en wordt hij vervangen door de opvolger uit de voordrachtsak te. Indien het mandaat zou eindigen voor de datum uit de ak-
 1520. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1521. te, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Kan de laatste opvolger het mandaat niet opnemen, dan wordt een nieuwe kandi.daat-schepen voorgedragen.
 1522. De voordrachtsakte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergade.ring van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd. De se.cretaris bezorgt een afschrift aan de burgemeester.
 1523. De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de handtekeningen op de akte toebehoren aan raadsleden die effectief de eed hebben afgelegd.
 1524. Is alles in orde, dan verklaart de voorzitter van de gemeenteraad de kandi.daat-schepenen als verkozen. Het aantal schepenen ligt dan vast voor de hele zittingsperiode. Dat is belangrijk indien men ervoor koos om minder schepenen voor te dragen dan het voorziene maximum. Men kan daar na.dien immers niet op terugkomen.
 1525. Zie artikel 45, § 1 en § 2 van het Gemeentedecreet
 1526. Modelformulieren voor de voordracht van de schepenen staan op de website van het Agentschap Binnenlands BestUur: http:/ /binnenland. vlaanderen.be/formulier.voordracht-schepenen.
 1527. 108. Hoe verloopt de eventuele verkiezing van de schepen·en?
 1528. Als er geen (ontvankelijke) gezamenlijke voordrachtsakte is, beslist de ge.meenteraad op de installatievergadering over het aantal te verkiezen sche.penen. Op dat moment kan de raad dus beslissen om minder schepenen te verkiezen. De gemeenteraad organiseert binnen veertien dagen de afzon.derlijke verkiezing van de schepenen onder de gemeenteraadsleden.
 1529. De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe kandidaat-schepenen voordragen.
 1530. Per schepenmandaat wordt uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende ver.gadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte van voordracht aan de gemeentesecretaris bezorgd.
 1531. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ten minste onderte.kend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst wer.den verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen.
 1532. Elk gemeenteraadslid kan slechts één akte van voordracht ondertekenen per schepenmandaat, anders wordt hij gesanctioneerd.
 1533. Als de schriftelijk voorgedragen kandidaturen niet volstaan om het college van burgemeester en schepenen volledig samen te stellen, kunnen kandi.daten mondeling op de zitting worden voorgedragen.
 1534. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming, door evenveel afzonderlijke stemmingen als er schepenen te kiezen zijn. De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalde, is verkozen tot schepen.
 1535. Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen voor het vacante schepenmandaat, vindt een tweede sternronde plaats. Daarin wordt ge.stemd op de twee kandidaten die in de eerste sternronde de meeste stem.men hebben behaald. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstem.men heeft behaald in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen.
 1536. Bij staking van stemmen in de tweede stemronde is de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald verko.zen tot schepen. Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stem.men heeft behaald.
 1537. Zie artikel 45, § 3 van het Gemeentedecreet.
 1538. 109. Hoe bezwaar indienen tegen de schepenverkiezingen?
 1539. Indien de gemeenteraadsleden vinden dat er onregelmatig waren bij de ver.kiezing en de benoeming van de schepenen kunnen ze hiertegen bezwaar indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ze moeten dat doen binnen een termijn van 30 dagen na de installatievergadering van de ge.meenteraad. De procedure is dezelfde als voor bezwaren tegen de gemeen.teraadsverkiezingen. (Zie vraag 87 e.v.)
 1540. Zie artikel 215 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet en 13 van het Gemeen.tedecreet
 1541. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1542. 110.    Hoe wordt de rangorde van de schepenen bepaald?
 1543. De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamen.lijke voordrachtsakte. Als er een afzonderlijke verkiezing van de schepenen was, dan wordt de rang bepaald door de volgorde van de stemmingen. Op.volgers die op de voordrachtsakte staan, nemen rang in volgorde van hun verkiezing of benoeming. De OCMW -voorzitter-schepen is steeds de laatste schepen in rang.
 1544. Zie artikel 45, § 4 en 50, § 1, derde lid van het Gemeentedecreet
 1545. 111.    Wanneer en hoe verloopt de toewijzing van 'bevoegdheden' aan de schepenen?
 1546. Enkele dagen na zijn aanstelling komt het college van burgemeester en schepenen bijeen voor een eerste zitting. Tijdens die bijeenkomst worden de portefeuilles of 'bevoegdheden' officieel verdeeld onder de schepenen. Ook de OCMW-voorzitter is een schepen en kan dus een aantal materies opvolgen. Het gaat hier in feite over afspraken voor een onderlinge werk.verdeling want het college van burgemeester en schepenen treedt het col.legiaal op. Een schepen heeft geen individuele bevoegdheden, alle beslissingen worden door het college van burgemeester en schepenen geno.men. De feitelijke verdeling van deze 'bevoegdheden' is bijna altijd het on.derwerp van afspraken en akkoorden die de meerderheidspartijen onderling hebben afgesloten en dit zowel voor als na de verkiezingen. In de praktijk worden er binnen de grootste partijen reeds voor de verkiezingen afspraken gemaakt over het burgemeestersambt, de schepenzetels, de ge.meenteraadsvoorzitter en de functie van OCMW-voorzitter.
 1547. Zie artikel 53 van het Gemeentedecreet
 1548. 112. Hoe verloopt de eedaflegging van de schepenen?
 1549. De eedaflegging van een schepen heeft plaats tijdens een openbare verga.dering van de gemeenteraad. De schepenen leggen de volgende eed af in handen van de burgemeester: "Ik zweer de verplichtingen van mijn man.daat trouw na te komen". Een schepen die de eed na twee achtereenvolgen.de uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn schepenmandaat niet te aanvaarden.
 1550. Zie artikel 46 van het Gemeentedecreet
 1551. 113. Mogen      familieleden in hetzelfde college van burgemeester en schepenen zitten?
 1552. Neen, niet altijd. Bloed-en aanverwanten tot en met de tweede graad, bv. moeder en zoon, mogen niet samen in het college van burgemeester en schepenen zitten. Ook echtgenoten of personen met een wettelijk samen.levingscontract kunnen niet beiden schepen zijn. (Zie ook vraag 99.)
 1553. Zie artikel 44, § 3 van het Gemeentedecreet
 1554. 114. Zijn       er nog andere onverenigbaarheden voor de leden van het college van burgemeester en schepenen?
 1555. De onverenigbaarheden voor de gemeenteraadsleden gelden eveneens voor
 1556. de leden van het college van burgemeester en schepenen. (Zie ook vragen
 1557. 98 en 99.)
 1558.  
 1559. Naast de onverenigbaarheden uit het Gemeentedecreet zijn er ook nog an.
 1560. dere regels die aan personen met bepaalde functies verbieden om een lokaal
 1561. mandaat op te nemen. Enkele voorbeelden:
 1562. -leden van het operationeel kader van de federale politie;
 1563. -de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;
 1564. -ambten van de rechterlijke orde;
 1565.  
 1566. Zie artikel 11 en 47 van het Gemeentedecreet en een aantal specifieke wetten en decreten.
 1567. 115.    Wanneer is een schepen verhinderd en moet hij of zij worden ver.vangen?
 1568. Verhindering wil zeggen dat de schepen zich, in bepaalde omstandigheden,
 1569. moet of mag laten vervangen omdat hij zijn mandaat niet kan of mag uit.
 1570. oefenen. Hij verliest echter niet definitief de hoedanigheid van schepen. Als
 1571. de situatie niet meer bestaat, kan hij zijn ambt weer opnemen. Dit geldt
 1572. voor:
 1573. -de schepen die lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Eu.
 1574.  
 1575. ropese Commissie;
 1576. -de schepen die lid is van de deputatie van de provincieraad of van het college, ingesteld bij artikel 83quinquies, § 2, van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
 1577. -de schepen die tot nieuwe burgemeester wordt benoemd in geval van verhindering of schorsing van de burgemeester;
 1578. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1579. -de schepen die het mandaat uitoefent van federaal, Vlaams of Europees parlementslid, voor zover de schepen hiertoe uitdrukkelijk verzoekt (vervanging op vraag en voor zolang de schepen h et mandaat van fede.raal, Vlaams of Europees parlementslid uitoefent);
 1580. -een afwezigheid van minstens twaalf weken wegens medische redenen, studieredenen of verblijf in het buitenland (vervanging op vraag met een recent geneeskundig getuigschrift of een attest van de onderwijsin.stelling of de opdrachtgever);
 1581. -ouderschapsverlof voor de geboorte of adoptie van een kind (vervan.ging op vraag);
 1582. -een afwezigheid van minstens twaalf weken wegens palliatief verlof of verlof voor de bijstand of de verzorging van een zwaar ziek gezinslid of familielid tot en met de tweede graad (vervanging op vraag met een schriftelijk verzoek en een verklaring op erewoord).
 1583. In de laatste vier gevallen vraagt het raadslid zelf om te worden vervangen.
 1584. Is een zieke mandataris niet meer zelf in staat om zijn vervanging te vragen,
 1585. dan wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde ver.
 1586. gadering waarop hij niet aanwezig kan zijn en dit zolang zijn afwezigheid
 1587. duurt.
 1588. Bevindt een mandataris zich in een van de andere situaties, dan wordt hij
 1589. van rechtswege vervangen.
 1590.  
 1591. Zie artikel 48 en 50 van het Gemeentedecreet en artikel 55 van het OCMW-de.creet.
 1592. 4.4. De benoeming van de burgemeester
 1593. 116. Hoe verloopt de voordracht van de kandidaat-burgemeester?
 1594. De Vlaamse Regering benoemt de burgemeesters.
 1595. Op voordracht
 1596. De verkozenen voor de gemeenteraad dragen uit hun midden kandidaten
 1597. voor door middel van een gedagtekende voordrachtsakte die ze voorleggen
 1598. aan de gouverneur.
 1599. Een ontvankelijke voordrachtsakte moet:
 1600. -ondertekend zijn door meer dan de helft van de verkozenen op de lijs.
 1601.  
 1602. ten die aan de verkiezingen deelnamen; -en ondertekenend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester werden ver-
 1603. kozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-burgemeester voor.komt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen.
 1604. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. Er is een sanctie voor de persoon die meer dan één voordrachtsakte voor hetzelfde mandaat ondertekent. Deze persoon wordt gesanctioneerd en kan voor de duur van de zittingsperiode niet worden benoemd of verkozen als burge.meester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een com.missie of OCMW-raadslid. Bovendien mag de betrokkene de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat opnemen in een extern verzelfstandigd agentschap of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Ten slotte kan hij ook het OCMW niet vertegenwoordi.gen of namens het OCMW een mandaat bekleden in bepaalde ziekenhui.zen (georganiseerd volgens Titel VII, hoofdstuk II van het OCMW-decreet van 19 december 2008) en bepaalde verenigingen, stichtingen en vennoot.schappen (o.a. die van Titel VIII van het OCMW-decreet van 19 december 2008).
 1605. Een akte van voordracht die wordt voorgelegd na de installatievergadering van de gemeenteraad is slechts ontvankelijk indien ze ondertekend is door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden, alsook door een meerder.heid van de gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester verkozen zijn.
 1606. De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaat-burgemeester vermelden. In dat geval kan op de akte van voor.dracht de naam vermeld worden van de persoon/personen die hem zal/zul.len opvolgen. Het is hetzelfde principe als bij de schepenen.
 1607. De Vlaamse Regering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is. De Vlaamse Regering beschikt over een beoordelingsbevoegdheid, ze gaat na of de voorgedragen persoon wel geschikt is. Een burgemeester heeft immers belangrijke eigen bevoegdheden, bv. in verband met de politie. De Vlaamse Regering kan om een nieuwe voordracht verzoeken.
 1608. Burgemeester buiten de raad
 1609. Wordt er onder de raadsleden geen burgemeester gevonden, dan kan er, op eensluidend advies van de deputatie van de provincieraad, een burgemees.ter worden benoemd die geen gemeenteraadslid is. Het moet wel een ge.meenteraadskiezer zijn die minstens vijfentwintig jaar oud is.
 1610. HOOFDSTUK 4 : H ET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1611. De burgemeester die buiten de gemeenteraad is benoemd, is aanwezig op de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij beschikt in de gemeenteraad enkel over een raadgevende stem.
 1612. Taalkennis
 1613. De burgemeester moet beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat. Door zijn verkiezing bestaat het-weerlegbaar-vermoeden dat hij Nederlands kent.
 1614. Eed
 1615. De burgemeester legt de eed af in handen van de provinciegouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid, tenzij het gaat om een burgemeester buiten de gemeenteraad.
 1616. Zie artikel 31, 44, § 6, 59 en 60 van het Gemeentedecreet
 1617. Een modelfonnu/ier voor de voordracht van de burgemeester staat op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: http://binnenland.vlaanderen.be/for.mulier-voordracht-burgemeester.
 1618. 117. Welke      onverenigbaarheden en verhinderingen gelden voor een burgemeester?
 1619. De onverenigbaarheden en verhinderingen die gelden voor de gemeente.raadsleden en de schepenen zijn ook van toepassing op de burgemeester. (Zie vragen 98, 99, 113 en 114.)
 1620. 4.5. De samenstelling van het nieuwe OCMW-bestuur
 1621. Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad), die zelf kan beslissen om een vast bureau en/of bijzonder(e) comité(s) op te richten. De voorzitter van het OCMW wordt verkozen door en onder de leden van de OCMW-raad.
 1622. 118. Hoeveel OCMW-raadsleden telt mijn gemeente?
 1623. Het aantal leden van een OCMW-raad is wettelijk vastgelegd en staat in ver.houding tot het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal OCMW.raadsleden varieert van negen tot vijftien leden.
 1624. Tabel6: Het aantal OCMW-raadsleden volgens inwoneraantal
 1625. Aantal inwoners van de gemeente Aantal OCMW-raadsleden
 1626. tot 15 000  9  
 1627. van 15 001 tot 50 000  11  
 1628. van 50 001 tot 150 000  13  
 1629. meer dan 150 000  15  
 1630.  
 1631. De burgemeester kan de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijwonen. Hij kan zich voor een vergadering laten vervangen door een schepen als hij dat vooraf motiveert.
 1632. Zie artikel 5 en 41 van het OCMW-decreet
 1633. 119. Wanneer worden de OCMW-raadsleden verkozen?
 1634. De gemeenteraad verkiest in openbare zitting de leden van de OCMW-raad. Dat gebeurt op de installatievergadering van de gemeenteraad.
 1635. In de randgemeenten en Voeren worden de OCMW-raadsleden op 14 oktober 2012 rechtstreeks verkozen door de Belgische gemeenteraads.kiezers.
 1636. Zie artikel 11 van het OCMW-decreet en artikel 17bis van de OCMW-wet.
 1637. 120. Hoe verloopt de voordracht van OCMW-raadsleden?
 1638. De kandidaten worden schriftelijk voorgedragen door één of meer verkoze.
 1639. nen voor de gemeenteraad en dit ten laatste acht dagen voor de installatie.
 1640. vergadering van de gemeenteraad.
 1641. De voordrachtsakte wordt in tweevoud ingediend bij de gemeentesecreta.
 1642. ris. De gemeentesecretaris ondertekent het tweede exemplaar en geeft dit
 1643. terug aan de indiener.
 1644.  
 1645. De voordrachtsakte duidt voor elk kandidaat-raadslid een of meer kandi.
 1646. daat-opvolgers aan in de precieze volgorde waarin ze voorbestemd zijn om
 1647. hem te vervangen. De kandidaten geven hun instemming met hun kandi.
 1648. datuur door een ondertekende verklaring op de voordrachtsakte. Op de in.
 1649. stallatievergadering gaat de gemeenteraad na of de ingediende
 1650. voordrachtsakten voldoen aan de voorwaarden die het OCMW-decreet op.
 1651. legt.
 1652.  
 1653. Zie artikel 10 van het OCMW-decreet.
 1654. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1655. Een modelformulier voor de voordracht voor de kandidaten voor de OCMW-raad staat op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: http://binnen.land.vlaanderen. be/formulier-voordracht-ocmw-raad.
 1656. 121. Hoe worden de OCMW-raadsleden verkozen?
 1657. De gemeenteraad verkiest de OCMW-raadsleden tijdens een openbare ver.gadering. De verkiezing verloopt volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging, zodat ook de minderheid of de oppositie in de OCMW-raad vertegenwoordigd is.
 1658. 1.      
 1659. De OCMW-raadsleden worden verkozen volgens het stelsel van het meervoudig stemrecht. Elk gemeenteraadslid beschikt dus over meerde.re stemmen. Het aantal stemmen wordt bepaald door het aantal te ver.kiezen raadsleden: -vijf stemmen indien er negen leden te verkiezen zijn; -zes stemmen indien er elf leden te verkiezen zijn; -acht stemmen indien er dertien of vijftien leden te verkiezen zijn.
 1660.  
 1661. 2.      
 1662. Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft. Op elk stembriefje stemt hij voor een effectieve kandidaat.
 1663.  
 1664. 3.      
 1665. De stemming is geheim en vindt plaats in één stemronde.
 1666.  
 1667. 4.      
 1668. Elke kandidaat die het verkiesbaarheidscijfer haalt is rechtstreeks verko.zen, tenzij beide geslachten niet in de OCMW-raad vertegenwoordigd zouden zijn. De overige nog te verdelen zetels worden toegekend aan de kandidaten met het hoogste aantal behaalde stemmen. Bij staking van stemmen zijn er specifieke voorrangsregels.
 1669.  
 1670. 5.      
 1671. De kandidaten die als opvolgers van een verkozen lid werden voorgedra.gen, zijn van rechtswege de opvolgers van dat lid. Er wordt dus niet af.zonderlijk gestemd over de kandidaten-opvolgers.
 1672.  
 1673. 6.      
 1674. De voorzitter van de gemeenteraad kondigt de verkiezingsuitslag met.een af in openbare zitting.
 1675.  
 1676.  
 1677. De kandidaten worden in de praktijk meestal geselecteerd uit de niet-verko.zen gemeenteraadsleden van de verschillende politieke partijen, maar ook Belgische kiezers die niet opgekomen zijn tijdens de gemeenteraadsverkie.zingen maar die wel aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, komen in aanmerking om voorgedragen te worden als OCMW-raadslid. Wie wel op een verkiezingslijst stond, kan enkel voorgedragen worden als de meerder.heid van gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst stonden de voordracht ondertekenen. De techniek van het meervoudig stemrecht brengt met zich mee dat de politieke fracties er goed aan doen om vóór de verkiezing te be.raadslagen. Ze moeten nagaan hoe ze het best hun stemmen uitbrengen om met de stemmen waarover ze beschikken het grootste aantal zetels in de wacht te slepen. Op iedere kandidaat die men verkozen wil zien, zal men bijgevolg enkel het minimale aantal stemmen uitbrengen dat nodig is om zeker verkozen te zijn (het verkiesbaarheidscijfer te behalen).
 1678. VERKIEZING VAN DE OCMW-RAADSLEDEN IN DE GEMEENTE
 1679. PULDERWEZEL (32 202 INWONERS)
 1680.  
 1681. Berekening van de zetelverdeling over de partijen
 1682. 31 raadsleden en 11 OCMW-raadsleden Elk gemeenteraadslid beschikt over 6 stemmen Het verkiesbaarheidscijfer bedraagt: ~~ : ~ =(15,5) =16 Kandidaten die 16 of meer stemmen halen zijn rechtstreeks verkozen. De gemeenteraad is uit drie partijen samengesteld met een zetelverdeling
 1683. van 5, 8 en 18 leden.
 1684. Miro
 1685. 5 leden x 6 =30 stemmen
 1686. 30: 16
 1687. =1 rechtstreeks verkozen raadslid (overschot 14) Sjerp!
 1688. 8 leden x 6 =48 stemmen
 1689. 48: 16
 1690. =3 rechtstreeks verkozen raadsleden (overschot 0) Actie nu! -PW
 1691. 181eden x 6 =108 stemmen
 1692. 108:16
 1693. =6 rechtstreeks verkozen raadsleden (overschot 12)
 1694. In totaal werden er 10 zetels rechtstreeks toegekend. Er moet dus nog 1 (11-1 0) zetel worden toegekend. Voor de onrechtstreeks toe te kennen zetels kunnen er afspraken worden gemaakt tussen de partijen om de stem.men die ze over hebben samen te voegen. Zijn er geen afspraken, dan krijgt in ons voorbeeld de partij Miro de resterende zetel omdat zij het grootste overschot heeft (14). De lijst Sjerp! heeft in dit voorbeeld geen overschot, maar gesteld dat deze lijst een overschot van bijvoorbeeld drie had behaald, dan hadden de lijst Actie nu PW en de lijst Sjerp! met stemafspraken toch deze resterende zetel kunnen bekomen in plaats van de lijst Miro. Hun gezamenlijk overschot zou dan immers 15 (12 + 3) bedragen tegenover 14 voor de lijst Miro.
 1695. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1696. De kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald, zijn verkozen tot raadslid. Bij staking van stemmen wordt voorrang verleend in deze volgor.de:
 1697. 1.      
 1698. de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat bekleedt in een OCMW. Zijn twee of meerdere kandidaten in dat geval, dan wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat die zijn mandaat onafgebroken het langst heeft uitgeoefend;
 1699.  
 1700. 2.      
 1701. de kandidaat die vroeger een mandaat in het OCMW heeft bekleed. In.dien twee of meer kandidaten zich in die toestand bevinden, wordt voorrang verleend aan de kandidaat die zijn mandaat onafgebroken het langst heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur aan de kandidaat die het laatst is afgetreden;
 1702.  
 1703. 3.      
 1704. de jongste kandidaat in jaren.
 1705.  
 1706.  
 1707. We gaan ervan uit dat beide geslachten in de OCMW-raad vertegenwoor.digd zijn na de verkiezing. Is dat niet het geval, dan gelden er specifieke re.gels om ervoor te zorgen dat iemand van het niet-vertegenwoordigde geslacht OCMW-raadslid wordt.
 1708. Zie artike/10, 11, 12, 13 en 16 van het OCMW-decreet.
 1709. 122.    Bij de verkiezing van de OCMW-raadsleden waren er onregelma.tigheden. Kan ik hiertegen bezwaar indienen?
 1710. Enkel gemeenteraadsleden en personen die voorgedragen werden als kan.didaat-werkend lid of kandidaat-opvolger kunnen bezwaar indienen tegen de verkiezing van de OCMW-raad. Bezwaren tegen de verkiezing moeten ten laatste de vijfde dag na de afkondiging van de verkiezingsuitslag inge.diend worden bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Tegen die uit.spraak kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
 1711. Zie artikel 15 en 22 van het OCMW-decreet.
 1712. 123. Gelden er ook onverenigbaarheden voor de OCMW-raadsleden?
 1713. Net als voor gemeenteraadsleden gelden ook voor OCMW-raadsleden een aantal onverenigbaarheden. In de OCMW-raad mogen geen bloed-of aan.verwanten zetelen tot en met de tweede graad, noch gehuwden of wettelijk samenwonenden. Bovendien kunnen de verkozen OCMW-raadsleden en.kel effectief zitting hebben indien zij geen ambt of functie bekleden dat on.verenigbaar is met hun m andaat.
 1714. Zo is er onverenigbaarheid met het mandaat van OCMW-raadslid voor:
 1715. -de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscom.missarissen, voor zover het ambtsgebied van het OCMW in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied; de magistraten, de plaatsvervangen de magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; de burgemeesters en de schepenen, met uitzondering van de OCMW.voorzitter en de leden van de colleges van federaties van gemeenten en agglomeraties; de gemeentesecretaris en alle personeelsleden van de gemeente die door het OCMW wordt bediend (de uitbreiding naar alle gemeenteperso.neelsleden wordt voorzien in een op stapel staande wijziging aan het OCMW -decreet); de door het OCMW bezoldigde personeelsleden, alsmede alle overige personen die er werken.
 1716. Zie artikel 20 en 109, § 2 van het OCMW-decreet.
 1717. 124. Wanneer kan ik mijn mandaat als OCMW-raadslid opnemen?
 1718. De aanstelling van de OCMW-raadsleden en dus de installatievergadering van de OCMW-raad gebeurt op de derde werkdag die volgt op de installatie van de gemeenteraad. Alvorens in functie te treden, leggen de OCMW-raadsleden de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
 1719. Zie artikel 16 van het OCMW-decreet.
 1720. 125. Hoe wordt de OCMW-voorzitter verkozen?
 1721. De voorzitter wordt op de installatievergadering gekozen op basis van een akte van voordracht die voor de installatievergadering overhandigd wordt aan de OCMW-secretaris. Indien de akte voldoet aan alle voorwaarden, on.der andere de ondertekening door een meerderheid van alle OCMW-raads.leden en door een meerderheid van OCMW-raadsleden die op dezelfde voordrachtsakte tot raadslid gekozen zijn als de kandidaat-voorzitter, dan is de kandidaat-voorzitter automatisch verkozen.
 1722. Is er geen geldige akte, dan volgt onmiddellijk een verkiezing door een ge.heime stemming onder de leden van de OCMW-raad. Hij die de meerder-
 1723. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1724. heid van de stemmen behaalt (50 procent + 1), is verkozen tot voorzitter
 1725. van het OCMW.
 1726. De voorzitter wordt meteen ook toegevoegd aan het college van burgemees.
 1727. ter en schepenen. Ook kan de voorzitter een gemeenteraadslid zijn, maar
 1728. dat moet niet.
 1729.  
 1730. Zie artikel 53 van het OCMW-decreet en artikel 44 van het Gemeentedecreet
 1731. Een modelformulier voor de voordracht voor OCMW-voorzitter staat op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: http://binnenland.vlaanderen.be/for.mulier-voordracht-ocmw-voorzitter.
 1732. 126. Kan de OCMW-raad een ondervoorzitter aanduiden?
 1733. ]a. De OCMW-raad kan gemachtigd worden om één of twee ondervoorzit.ters te kiezen, voor zover er minsten s één schepen respectievelijk minstens twee schepenen minder aangesteld wordt ofworden dan het maximale aan.tal (zie vraag 105). De machtiging moet op straffe van nietigheid verleend worden via een verklaring op een ontvankelijke akte van voordracht van schepenen, of door een beslissing van de gemeenteraad, genomen op zijn installatievergadering.
 1734. De ondervoorzitter(s) worden gekozen uit de leden van het vast bureau (als er een vast bureau is) en op dezelfde wijze als de OCMW-voorzitter (zie vraag 125).
 1735. Zie artikel 56 van het OClvfW-decreet.
 1736. 127. Is het vast bureau verplicht?
 1737. Nee, in tegenstelling tot vroeger is het niet meer verplicht om h et vast bu.reau op te richten. Elk OCMW heeft de keuze om in de schoot van zijn raad een vast bureau op te richten. Het aantalleden kan variëren van drie tot vijf (met inbegrip van de voorzitter), afhankelijk van het aantal leden in de raad: bij negen raadsleden telt het vast bureau drie leden, bij elf en dertien raadsleden zijn er vier bureauleden, en bij vijftien raadsleden vijf. De leden van het vast bureau, met uitzondering van de voorzitter, worden bij geheime stemming en in één enkele sternronde verkozen door de leden van de raad. Behalen twee of meer leden hetzelfde aantal stemmen, dan is de jongste kandidaat verkozen. De voorzitter van de raad is van rechtswege lid en voorzitter van het vast bureau.
 1738. Zie artikel 60 van het OCMW-decreet.
 1739. 128. Is een bijzonder comité verplicht?
 1740. Nee, een OCMW-raad heeft de keuze om bijzondere comités op te richten voor welomschreven bevoegdheden, maar dit is geen verplichting. Er moet wel altijd eerst een bijzonder comité voor de sociale dienst worden opge.richt vooraleer men andere bijzondere comités kan aanduiden. Vaak wor.den bijzondere comités opgericht omdat de agenda van de raad anders te veel bezwaard wordt door specifieke dossiers, bijvoorbeeld individuele steundossiers. Het aantalleden wordt op dezelfde wijze berekend als voor het vast bureau. Ook de verkiezingswijze is identiek. Wel kunnen er, in te.genstelling tot voor het vast bureau, plaatsvervangers aangeduid worden.
 1741. 4.6.    De samenstelling van het bestuur van de politiezone
 1742. België is ingedeeld in politiezones. In elke politiezone verzekert één korps .het lokale politiekorps -de basispolitiezorg. Daarnaast is er ook het federale politiekorps dat op federaal niveau instaat voor de gespecialiseerde functies en de steun aan de lokale politiezone.7
 1743. DE VRIJWILLIGE FUSIE VAN PO LITIEZONES
 1744. België bestaat uit 195 lokale politiezones. Die zijn samengesteld uit de vroe.gere gemeentepolitie en territoriale rijkswachtbrigades. In Vlaanderen bevin.den zich 117 politiezones, waarvan er 33 samenvallen met het grondgebied van één gemeente (ééngemeentezone) en 84 met het grondgebied van meerdere gemeenten (meergemeentezone). De gemiddelde zone bestaat uit 136 personeelsleden, maar dat aantal verschilt tussen de meer verstedelijkte en landelijke zones. Vooral politiezones met een meer verstedelijkt karakter en een groter personeelsbestand bestaan uit slechts één gemeente. Politiezones met een landelijk karakter bestaan vaak uit meerdere gemeenten en beschik.ken over een kleiner personeelsbestand. In 2010 gaf de minister van Binnen.landse Zaken politiezones gedurende één jaar de mogelijkheid om vrijwillig over te gaan tot een fusie met een andere politiezone. Een aantal kleinere politiezones was immers op zoek naar mogelijkheden om hun kennis en mid.delen efficiënter in te zetten. Enkel in de provincie Limburg zijn twee één.gemeentezones met elkaar gefusioneerd tot een nieuwe meergemeentezone. De nieuwe politiezone Lanaken-Maasmechelen bestaat sinds 1 januari 2011 .
 1745. 7       Voor meer info over de politiezones zie: VAN HEDDEGHEM, K., DORMAELS, A., LEROY, ]., CRISPEL, M., Wegwijs in de politiezone, Pocketreeks Lokale Besturen, Brussel, WSG-Politeia, 2007.
 1746. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR     97
 1747. Zie hoofdstuk VII van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie ge.structureerd op twee niveaus.
 1748. 129. Wat is het verschil tussenééngemeente-en meergemeentezones?
 1749. In een ééngemeentezone is een politiezone gelijk aan het grondgebied van de gemeente. Hier blijven de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op dezelfde wijze als voorheen hun be.voegdheden over de organisatie en het beheer van de lokale politie uitoefe.nen. Een ééngemeentezone heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid, ze valt immers onder de rechtspersoonlijkheid van de gemeente. Wel moet de één.gemeentezone (de gemeente dus) voor de lokale politie een eigen begroting en een eigen rekening maken.
 1750. Een meergemeentezone is een politiezone die meerdere gemeenten omvat. Ze beschikt over een aparte rechtspersoonlijkheid en staat als bestuur los van de gemeenten uit de politiezone. De politieraad en het politiecollege zijn de eigen beslissingsorganen van de meergemeentezone. De politieraad oefent de bevoegdheden uit van de gemeenteraad inzake de organisatie en het be.heer van het lokale politiekorps. Het politiecollege staat in voór de bevoegd.heden van het college van burgemeester en schepenen en oefent de bevoegdheden van de burgemeester uit.
 1751. Omdat de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege beperkt zijn tot de organisatie en werking van de zone, blijven de verschillende ge.meenteraden wel bevoegd om politieverordeningen op het grondgebied van hun gemeente in te stellen. Het college van burgerneester en schepenen en de burgemeester blijven eveneens hun bevoegdheid behouden om poli.tiemaatregelen te nemen op het grondgebied van hun gemeente.
 1752. 130. Wie zit er in de politieraad?
 1753. De politieraad bestaat uit:
 1754. 13 leden in een meergemeentezone die de 1S 000 inwoners niet over.
 1755. schrijdt;
 1756. 1S leden voor een bevolking van lS 001 tot 2S 000 inwoners;
 1757. 17 leden voor een bevolking van 2S 001 tot SO 000 inwoners;
 1758. 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners; -21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100 000 inwoners; -23 leden voor een bevolking van 100 001 tot lSO 000 inwoners; -2S leden voor een bevolking van meer dan lSO 000 inwoners.
 1759. Het aantalleden van de politieraad per gemeente hangt af van de verhou.ding van het bevolkingscijfer van de gemeente tot het totale bevolkingscij.fer van de meergemeentezone.
 1760. De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meerge.meentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. Zij worden toege.voegd aan het aantal leden zoals hierboven bepaald.
 1761. Zie artikel 12 van de Wetvan 7 december 1998 op de geïntegreerde politiegestruc.tureerd op twee niveaus.
 1762. 131. Wanneer kiezen de gemeenteraadsleden de politieraadsleden?
 1763. De verkiezing van de leden van de politieraad gebeurt in openbare vergade.ring tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad, of ten laatste binnen tien dagen, tenzij de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag is. In dat laatste geval wordt de termijn verlengd tot de eerste daaropvolgende dag.
 1764. Zie artikel18 van de Wetvan 7 december 1998 op de geïntegreerde politiegestruc.tureerd op twee niveaus.
 1765. 132. Zijn alle gemeenten vertegenwoordigd in de politieraad?
 1766. Ja, de politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeen.teraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeen.teraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad, ook als volgens de evenredige verdeling zou blijken dat de gemeente niet verte.genwoordigd zou zijn. Deze zetel wordt dan toegevoegd aan het wettelijk voorziene aantalleden van de politieraad. Dat gebeurt ook voor het toeken.nen van de zetels van de burgemeesters uit de zone.
 1767. Zie artikel12 van de Wetvan 7 december 1998 op de geïntegreerde politiegestruc.tureerd op twee niveaus.
 1768. 133. Hoe gebeurt de evenredige vertegenwoordiging?
 1769. Om het aantalleden te bepalen en te verdelen worden de bevolkingscijfers in aanmerking genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen van de samenstelling van de verschillende gemeenteraden in de overeenkom.stige meergemeentezone. Deze bevolkingscijfers worden bekendgemaakt door de Vlaamse Regering.
 1770. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NI EUWE BESTUUR
 1771. De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:
 1772. Bevolkingscijfer gemeente x aantalleden politieraad Totale bevolking meergemeentezone
 1773. EEN VOORBEELD
 1774. De gemeenten Pulderwezel, Wentergem en Roppelo vormen samen een politiezone. De drie gemeenten tellen samen 48 414 inwoners. De poli.tieraad zal dus bestaan uit (minstens) 20 personen: 17 leden + 3 burgemees.ters.
 1775. Om te bepalen hoeveel politieraadsleden elke gemeente moet afvaardigen, moeten we van elke gemeente het bevolkingscijfer kennen. Pulderwezel: 32 202 Wentergem: 978 Roppelo: 15 234
 1776. Voor elke gemeente passen we de hierboven vermelde formule toe: Pulderwezel: (32 202 x 17): 48 414 = 11,307 = 11 leden Wentergem: (978 x 17): 48.414 = 0,343 =geen lid Roppelo: (15 234 x 17): 48 414 = 5,349 = 5 leden
 1777. Zestien van de zeventien zetels zijn al toegewezen. De laatste plaats wordt gegeven aan de gemeente die het grootste cijfer na de komma heeft, na de berekening van het quotiënt. Na toepassing van deze methode krijgt Rop.pelo (0,349) er één lid bij. De kleine gemeente Wentergem krijgt van rechts.wege één lid omdat ze anders niet vertegenwoordigd zou zijn in de politieraad.
 1778. De politiezone PuWeRo zal in totaal dus bestaan uit 21 leden: Pulderwezel: 11 leden+ de burgemeester Wentergem: 1 lid + de burgemeester Roppelo: 6 leden + de burgemeester
 1779. Deze methode werd toegelicht in de Ministeriële Omzendbrief PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone (B.S. 29 december 2000)
 1780. Zie artikel 12 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestruc.tureerd op twee niveaus.
 1781. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1782. 134. Hoe worden de leden van de politieraad aangewezen?
 1783. De kandidaat-politieraadsleden moeten deel uitmaken van een van de ge.
 1784. meenteraden van de politiezone. De wijze van verkiezen is dezelfde als voor
 1785. de OCMW-raad. (Zie vraag 121.)
 1786.  
 1787. De kandidaten worden schriftelijk voorgedragen door één of meerdere ver.
 1788. kazenen voor de gemeenteraad. De kandidaten moeten met de voordracht
 1789. instemmen. Dat doen ze door een verklaring te ondertekenen op de akte
 1790. van voordracht. De burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris en
 1791. in tegenwoordigheid van een verkozene voor de gemeenteraad van elke po.
 1792. litieke fractie die een kandidatenlijst indient, neemt de akten van voor.
 1793. dracht in ontvangst. Die akten moeten ten laatste op de dertiende dag voor
 1794. de stemming ingediend worden op het gemeentehuis.
 1795.  
 1796. De verkiezing van de leden gebeurt bij geheime stemming in één enkele
 1797. stemronde. Naargelang het aantal politieraadsleden dat moet worden ver.
 1798. kozen, krijgen de gemeenteraadsleden één of meer stemmen:
 1799. -één stem indien er minder dan vier leden te verkiezen zijn;
 1800. -drie stemmen voor vier of vijf leden;
 1801. -vier stemmen voor zes of zeven leden;
 1802. -vijf stemmen voor acht of negen leden;
 1803. -zes stemmen voor tien of elf leden;
 1804. -acht stemmen indien er twaalf of meer leden te verkiezen zijn.
 1805.  
 1806. Elk gemeenteraadslid krijgt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft. Op
 1807. elk stembiljet brengt hij een stem uit voor een kandidaat-politieraadslid.
 1808.  
 1809. De kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen, zijn verkozen tot
 1810. effectieve leden. Bij staking van stemmen wordt voorrang verleend in deze
 1811. volgorde:
 1812. -aan de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in de
 1813.  
 1814. politieraad uitoefent. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren, wordt voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend;
 1815. -aan de kandidaat die, voorheen, een mandaat in de politieraad heeft uit.geoefend. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren, wordt voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking het langst zijn mandaat heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur aan degene die het mandaat het laatst heeft beëindigd;
 1816. -aan de oudste kandidaat die de leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt; -aan de jongste van de kandidaten die de leeftijd van 60 jaar hebben be.reikt.
 1817. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1818. Zie artikel16 en 17 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus; KB van 20 december 2000 betreffende de verkie.zing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad (B.S. 29 december 2000); Omzendbrief PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone (B.S. 29 december 2000).
 1819. 135. Is er bezwaar mogelijk tegen de verkiezing van de politieraadsle.den?
 1820. ja. Net zoals bij de verkiezing van de OCMW-raadsleden moeten bezwaren
 1821. tegen de verkiezing binnen de tien dagen na de afkondiging van de verkie.. zingsuitslag schriftelijk bij de Bestendige Deputatie worden ingediend. En.
 1822. kel de kandidaten kunnen een bezwaar indienen. De Bestendige Deputatie
 1823. doet binnen de 30 dagen na de ontvangst van het dossier een uitspraak. Te.
 1824.  
 1825. gen die uitspraak kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
 1826. Zie artikel18bis, 18ter en 18quater van de Wet van 7 december 1998 op de geïn.tegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.
 1827. 136. Welke onverenigbaarheden zijn er voor de politieraadsleden?
 1828. Effectieve leden van de politieraad mogen geen bloed-of aanverwanten zijn tot en met de tweede graad. Ook echtgenoten kunnen niet beiden lid zijn van de politieraad. De aanverwantschap die na de verkiezing tot stand komt onder de leden van de raad stelt geen einde aan hun mandaat. De persoon die als politieraadslid is verkozen, maar die het mandaat niet kan opnemen wegens onverenigbaarheid wordt vervangen door zijn opvol.ger.
 1829. Zie artikel 15 en 17 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.
 1830. 137. Wanneer kan ik mijn mandaat als politieraadslid opnemen?
 1831. Het mandaat van de leden van de politieraad vangt aan op de eerste werk.dag van februari, tenzij ze rechtsgeldig vroeger bijeengeroepen zijn. Indien er bezwaar is aangetekend tegen de verkiezing, worden de leden pas bijeen.geroepen binnen vijftien dagen nadat de verkiezing definitief is geworden. De leden blijven in ieder geval hun mandaat uitoefenen tot de installatie van de nieuwe politieraad definitief is. Het lid dat ontslag neemt, blijft steeds zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd. Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid leidt van rechtswege tot het beëin.digen van h et mandaat van lid van de politieraad. Een politieraadslid legt steeds de volgende eed af in handen van de voorzitter van het politiecolle-ge: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grond.wet en aan de wetten van het Belgische volk".
 1832. Zie artikel 20, 20bis en 21 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.
 1833. 138. Zijn er opvolgers voor de politieraadsleden?
 1834. ]a, ieder effectief lid heeft één of twee opvolgers. Minstens één opvolger is verplicht, maar het mogen er in ieder geval niet meer dan twee zijn. De kan.didaat-opvolgers worden in elke gemeenteraad schriftelijk voorgedragen, net zoals de kandidaat-effectieve leden. De kandidaten die als opvolgers van een verkozen effectief lid worden voorgedragen, zijn van rechtswege de op.volgers van het voornoemde lid. Over de aanstelling van de opvolgers wordt niet gestemd. Ze volgt automatisch op de verkiezing van de effectieve politieraadsleden.
 1835. Zie artikel 12 en 17 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.
 1836. 139. Wie zit in het politiecollege?
 1837. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschil.
 1838. lende gemeenten die de meergemeentezone vormen.
 1839. Het mandaat van lid van het politiecollege vangt aan op het ogenblik van
 1840. de eedaflegging als burgemeester. Het afleggen van de eed kent dus automa.
 1841. tisch deze bijkomende wettelijke hoedanigheid toe. Er vindt geen eigenlijke
 1842. installatie van het politiecollege plaats.
 1843.  
 1844. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Indien het po.litiecollege geen voorzitter heeft aangesteld, wordt deze functie waargeno.men door het lid met de hoogste rang. De rang van de leden van het politiecollege wordt bepaald door het stemmenaantal dat elke burgemees.ter heeft. Dit stemmenaantal staat in verhouding tot de politiedotatie die de gemeente in de politiezone inbrengt.
 1845. Zie artikel 23 en 24 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.
 1846. 140. Wat gebeurt er bij het ontslag van een politieraadslid?
 1847. Een politieraadslid kan schriftelijk zijn ontslag indienen bij de politieraad. Een politieraadslid dat geen gemeenteraadslid meer is of zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt (zie vraag 133), verliest ook van rechtswege
 1848. HOOFDSTUK 4: HET RESULTAAT: DE SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR
 1849. het mandaat van politieraadslid. De opvolger treedt pas in de plaats van dit politieraadslid na zijn eedaflegging tijdens de eerstvolgende vergadering van de politieraad. Tot dan blijft h et ontslagnemende politieraadslid zijn mandaat verder uitvoeren. Wanneer er geen opvolger meer beschikbaar is, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de oorspronke.lijke akte van voordracht ondertekenden een nieuwe kandidaat en één of meer nieuwe opvolgers voordragen. Dit vereist geen nieuwe stemming in de gemeenteraad van de gemeente waaruit het ontslagnemende politieraads.lid afkomstig was. Als er geen kandidaten meer naar voren worden gescho.ven, stemt de gemeenteraad over een nieuwe vertegenwoordiger in geheime zitting. Ieder gemeenteraadslid beschikt dan over één stem. De kandidaat met de meeste stemmen wordt nadien als verkozen beschouwd. Bij staking van stemmen is er een voorrangsregel (zie vraag 133).
 1850. Zie artikel 19, 20 en 21bis van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus; OmzendbriefPLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone
 1851. (B.S. 29 december 2000).
 1852. Bijlagen
 1853. 1.      Overzicht van de hoofd-, stem-en opnemingsbureaus bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012
 1854. De hoofdbureaus
 1855. Het gemeentelijk hoofdbureau (art. 37 LPK)
 1856. -In elke gemeente. -Samenstelling: een voorzitter, eventueel een plaatsvervangende voorzit.ter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.
 1857. Het stadsdistrictshoofdbureau (art. 38 LPK)
 1858. -In elk stadsdistrict (de negen districten in Antwerpen). -Samenstelling: een voorzitter, eventueel een plaatsvervangende voorzit.ter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.
 1859. Het kantonhoofdbureau (art. 39 LPK) -In de hoofdplaats van elk kieskanton. -Samenstelling: een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bij.zitters en een secretaris.
 1860. Het provinciedistrictshoofdbureau (art. 40 LPK)
 1861. -In de hoofdplaats van elk provinciedistrict. -Samenstelling: een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bij.zitters en een secretaris. Kandidaten mogen er geen deel van uitmaken.
 1862. Het provinciaal hoofdbureau (art. 41 LPK)
 1863. -Het provinciedistrictshoofdbureau dat gevestigd is in de hoofdplaats van de provincie.
 1864. De stem-en telbureaus
 1865. Het stembureau
 1866. -Eén stembureau per stemafdeling. -Samenstelling: een voorzitter, eventueel een plaatsvervangende voorzit.ter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.
 1867. BIJLAGEN        105
 1868. Het telbureau
 1869. -In gemeenten of stadsdistricten waar er drie of meer stembureaus zijn, worden de tellingen door afzonderlijke telbureaus uitgevoerd. In gemeenten waar er minder dan drie stembureaus zijn, fungeert het gemeentelijk hoofdbureau tevens als telbureau. Ieder telbureau telt de stembiljetten van maximaal drie stembureaus. De bureaus G tellen de stembiljetten voor de verkiezing van de gemeen.teraad. De bureaus P tellen de stembiljetten voor de verkiezing van de provin.cieraad. De bureaus S tellen de stembiljetten voor de verkiezing van de stadsdis.trictsraad.
 1870. -Samenstelling: een voorzitter, een secretaris, en twee tot vier bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, afhankelijk van het aantal te verkiezen raadsleden :
 1871. •    
 1872. twee bijzitters en twee plaatsvervangende bijzitters als er minder dan 19 te verkiezen raadsleden zijn;
 1873.  
 1874. •    
 1875. drie bijzitters en drie plaatsvervangende bijzitters als er 19 tot 27 te verkiezen raadsleden zijn;
 1876.  
 1877. •    
 1878. vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters als er meer dan 27 te verkiezen raadsleden zijn.
 1879.  
 1880.  
 1881. 2. Verkiezingskalender voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: een overzicht van de belangrijkste data8
 1882. Zaterdag 14 juli 2012 (3 maanden voor de verkiezingen)
 1883. -De officiële start van de kiescampagne. Het Lokaal en Provinciaal Kies.decreet van 8 juli 201 1 bepaalt de toegelaten omvang van de propagan.da-uitgaven. Alle uitgaven voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen die erop gericht zijn het resultaat van een politie.ke partij en haar kandidaten gunstig te beïnvloeden én die verricht wor.den tijdens een periode van drie maanden voor de verkiezingen, worden beschouwd als uitgaven voor verkiezingspropaganda. Elke lijst en iedere kandidaat moet achteraf zijn verkiezingsuitgaven aangeven. (art. 193 LPK)
 1884. Dinsdag 1 augustus 2012 (74 dagen voor de verkiezingen)
 1885. -Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst op van de ge.meenteraadskiezers. Deze lijst vermeldt de naam, de voornamen, de ge.boortedatum, het geslacht en het volledige adres van:
 1886. 1.      
 1887. al de personen die op dat ogenblik zijn ingeschreven in het bevol.kingsregister van de gemeente en die aan de kiesvoorwaarden vol.doen;
 1888.  
 1889. 2.      
 1890. al de onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie en de niet-Europese vreemdelingen die daartoe een aanvraag hebben ingediend bij het gemeentebestuur;
 1891.  
 1892. 3.      
 1893. al de gemeenteraadskiezers die tussen 1 augustus en 14 oktober 2012 de leeftijd van achttien jaar bereiken;
 1894.  
 1895. 4.      
 1896. al de personen voor wie de schorsing van het kiesrecht een einde neemt voor 14 oktober 2012. (art. 8, 16 LPK)
 1897.  
 1898.  
 1899. -Het college van burgemeester en schepenen laat aan de bevolking weten dat de kiezerslijst ter inzage ligt op het gemeentesecretariaat Vanaf dit ogenblik en tot 2 oktober 2012 (12 dagen voor de verkiezing) kan elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen een bezwaar indie.nen over de kiezerslijst. Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar een uitspraak binnen de vier dagen. (art. 19 LPK)
 1900. 8       Niet alle verrichtingen en stappen zijn in de verkiezingskalender (in detail) opgenomen omdat ze niet altijd relevant zijn voor kandidaten. Kijk steeds de regelgeving na.
 1901. BIJLAGEN        107
 1902. -Dit is tevens de uiterste datum waarop een kandidaat-gemeenteraadslid ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij zich kandidaat wil stenen voor de verkiezingen. (art. 86 LPK)
 1903. In de loop van de maand augustus 2012
 1904. -Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op. (art. 44 LPK)
 1905. 1.      
 1906. De eerste lijst bevat de namen van de personen die in aanmerking komen als voorzitter van een stembureau of als voorzitter, bijzitter of plaatsvervangende bijzitter van een telbureau.
 1907.  
 1908. 2.      
 1909. De andere lijst bevat de namen van de kiezers die in aanmerking komen als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau (mogen niet dezelfde personen zijn als diegenen op de eerste lijst).
 1910.  
 1911.  
 1912. -Het college stuurt deze lijsten uiterlijk op dinsdag 11 september 2012 naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau. (art. 44 LPK)
 1913. Vrijdag 31 augustus 2012
 1914. -Dit is de laatste dag waarop het college van burgemeester en schepenen één digitale lijst van de gemeenteraads-, provincieraads-en stadsdis.trictsraadskiezers naar de provinciegouverneur stuurt. (art. 21 LPK)
 1915. Zaterdag 1 september 2012 (43 dagen voor de verkiezingen)
 1916. -Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de lijstnamen waarvan het ge.bruik verboden is door de Vlaamse Regering (omdat ze bij vorige Euro.pese, federale of regionale verkiezingen werden gebruikt). (art. 62 LPK)
 1917. Dinsdag 4 september 2012 (40 dagen voor de verkiezingen)
 1918. -       Het voorstel tot bescherming van de lijstnaam wordt tussen 10.00 en
 1919. 12.00 uur aan de Vlaamse Regering of de gemachtigde van de Vlaamse Regering overhandigd door een parlementslid dat het voorstel mee heeft ondertekend. (art. 61 LPK)
 1920. -Laatste dag voor de samenstelling van het kantonhoofdbureau. (art. 39 LPK)
 1921. -Uiterste datum waarop de Vlaamse Regering de maximumbedragen be.kendmaakt die de lijsten en de individuele kandidaten mogen uitgeven aan verkiezingspropaganda. (art. 192 LPK)
 1922. Zaterdag 8 september 2012 (36 dagen voor de verkiezingen)
 1923. -Uiterste datum voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de lijst.namen en de gemeenschappelijke volgnummers. (art. 63 LPK)
 1924. Zondag 9 september 2012 (35 dagen voor de verkiezingen)
 1925. -Laatste dag voor het college van burgemeester en schepenen om de kie.zerslijsten, opgemaakt per stemafdeling, aan de voorzitter van het kan.tonhoofdbureau te bezorgen. (art. 24 LPK)
 1926. Dinsdag 11 september 2012 (33 dagen voor de verkiezingen)
 1927. -De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau maakt ten laatste op deze dag, door middel van een aanplakbrief die wordt opgehangen op een aanplakbord aan het gemeen tehuis, bekend dat hij: • op zaterdag 15 september 2012, of op zondag 16 september 2012, tussen 13.00 en 16.00 uur, de voordrachtsakten van kandidaten in ontvangst neemt; • op dinsdag 9 oktober 2012, tussen 14.00 en 16.00 uur, de aanwijzin.gen van getuigen voor de stem-en telbureaus in ontvangst neemt. (art. 68 LPK)
 1928. -Laatste dag waarop het college van burgemeester en schepenen de lijs.ten met kandidaten voor voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bij.zitters voor de stem-en telbureaus aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau bezorgt. (art. 44 LPK)
 1929. Vrijdag 14 september 2012 (30 dagen voor de verkiezingen)
 1930. -Uiterste datum voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau om de voorzitters, de bijzitters en de plaatsvervangende bijzitters van de stem.bureaus en de telbureaus aan te duiden. De voorzitter van het kanton.hoofdbureau brengt de betrokkenen en de gemeenten op de hoogte van hun aanwijzing. Hij bezorgt aan het gemeentesecretariaat een lijst die de samenstelling van de stembureaus aangeeft. Die lijst moet voor iedereen ter inzage liggen op het gemeentesecretariaat. (art. 46-50 LPK)
 1931. Zaterdag 15 september 2012 (29 dagen voor de verkiezingen)
 1932. -Tussen 13.00 en 16.00 uur worden de voordrachten van de kandidaten ingediend bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (dit kan ook nog op zondag 16 september). (art. 68 LPK)
 1933. BIJLAGEN 109
 1934. -Van 13.00 tot 18.00 uur mogen de kandidaten en de kiezers die de voor.drachten van kandidaten hebben ingeleverd, inzage nemen van alle in.gediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen. (art. 85 LPK)
 1935. Zondag 16 september 2012 (28 dagen voor de verkiezingen)
 1936. -Tussen 13.00 en 16.00 uur worden de voordrachten van de kandidaten ingediend bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. (art. 68 LPK)
 1937. -Van 13.00 tot 18.00 uur mogen de kandidaten en de kiezers die de voor.drachten van kandidaten hebben ingeleverd, inzage nemen van alle in.gediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen. (art. 85 LPK)
 1938. Maandag 17 september 2012 (27 dagen voor de verkiezingen)
 1939. -Laatste dag voor de samenstelling van het gemeentelijk hoofdbureau, het stadsdistrictshoofdbureau en het provinciedistrictshoofdbureau. (art. 37, 38, 40 LPK)
 1940. -Het gemeentelijk hoofdbureau onderzoekt de regelmatigheid van de voordrachtsakten voor de gemeenteraadsverkiezingen. (art. 86 LPK) Het districtshoofdbureau en het provinciedistrictshoofdbureau doen het.zelfde voor resp. de districtsraads-en de provincieraadsverkiezingen.
 1941. -Van 13.00 tot 16.00 uur mogen de kandidaten en de kiezers die de voor.drachten van kandidaten hebben ingeleverd nog inzage nemen van alle ingediende voordrachten. Ze mogen hun bemerkingen schriftelijk aan het hoofdbureau meedelen. (art. 85 LPK)
 1942. -Na het onderzoek sluit het hoofdbureau de kandidatenlijsten voorlopig af. (art. 86 LPK)
 1943. -Indien de voordracht van een bepaalde kandidaat onregelmatig is, wor.den de redenen van de beslissing in het proces-verbaal opgenomen. Een uittreksel uit het pv wordt met een aangetekende brief gestuurd aan de kiezer of de kandidaat die de akte heeft ingeleverd waarop de afgewezen kandidaat voorkomt. (art. 88 LPK)
 1944. -Laatste dag voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau om een kopie van de kiezerslijsten per stemafdeling aan de voorzitter van het gemeen.telijk hoofdbureau te bezorgen. Hij bezorgt aan de voorzitter van elk stembureau ook een lijst van de kiezers voor zijn of haar stembureau. (art. 24 LPK)
 1945. Dinsdag 18 september 2012 (26 dagen voor de verkiezingen)
 1946. -Tussen 13.00 en 16.00 uur worden gemotiveerde bezwaren tegen de voorlopige lijsten ingediend bij de voorzitter van h et hoofdbureau. En.kel personen die de aanvaarde of afgewezen kandidatenlijsten hebben ingeleverd of, bij hun ontstentenis, één van de kandidaten die op die kandidatenlijsten voorkomen, kunnen bezwaar indienen. (art. 89 LPK)
 1947. -Bekendmaking van de bezwaren aan de kiezer of de kandidaat die de be.twiste voordracht heeft ingeleverd of de belanghebbende kandidaat. (art. 89 LPK)
 1948. Donderdag 20 september 2012 (24 dagen voor de verkiezingen)
 1949. -Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen personen die aanvaarde ofafgewezen lijsten hebben ingeleverd (of bij ontstentenis één van de kandidaten op de lijst) een memorie tot betwisting van de onregelmatigheden die zijn ingeroepen, indienen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbu.reau. (art. 91 LPK)
 1950. -Laatste dag voor het indienen van verbeterings-en aanvullingsakten. (art. 87, 91 LPK)
 1951. -Het gemeentelijk hoofdbureau komt om 16.00 uur nogmaals samen. Ook de getuigen, de personen die een lijst hebben ingediend en alle an.dere betrokken (bijvoorbeeld omdat hun kandidatuur wordt betwist of omdat ze een bezwaar hebben ingediend), zijn op deze vergadering toe.gelaten. De bezwaren worden besproken en de betrokken kandidaat wordt gehoord indien hij dit wenst. De kandidatenlijst wordt verbeterd indien daartoe gegronde redenen bestaan. Uiteindelijk sluit het hoofd.bureau de kandidatenlijst definitief af. Tegen deze beslissing is enkel nog beroep mogelijk bij het hof van beroep. (art. 92 LPK) Het stadsdis.trictshoofdbureau doet hetzelfde als het gemeentelijk hoofdbureau voor de districtsraadsverkiezingen. (art. 99, 100 LPK)
 1952. Vrijdag 21 september 2012 (23 dagen voor de verkiezingen)
 1953. -In geval van beroep overhandigen de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus tussen 11.00 en 13.00 uur de processen-verbaal met de
 1954. BIJLAGEN 111
 1955. verklaringen van beroep en de andere stukken die betrekking hebben op de geschillen aan de voorzitter van het hof van beroep in zijn kabinet. (art. 94 LPK)
 1956. Maandag 24 september 2012 (20 dagen voor de verkiezingen)
 1957. -In de gemeente wordt op de gebruikelijke wijze een oproepingsbericht aangeplakt. Het aanplakbiljet herinnert eraan dat de kiezer die zijn op.roepingsbrief niet heeft ontvangen die brief op het gemeentesecretariaat kan afhalen tot op de dag van de stemming's middags. (art. SS LPK)
 1958. -Het hof van beroep komt om 10.00 uur 's morgens bijeen en doet uit.spraak over het beroep. Na de uitspraak van het hof van beroep komt het hoofdbureau een derde maal samen om 18.00 uur om akte te nemen van de beslissing van het hof en indien nodig de kandidatenlijst te wij.zigen. (art. 95, 97 LPK)
 1959. -Uiterste datum waarop de Vlaamse Regering een bericht laat verschijnen in hetBelgisch Staatsblad waarbij de dag van de stemming en de uren van opening en sluiting van de stembureaus worden meegedeeld. Het be.richt vermeldt ook dat elke kiezer bezwaar kan aantekenen bij het ge.meentebestuur tot twaalf dagen voor de verkiezingen. (art. 51 LPK)
 1960. Dinsdag 25 september 2012 (19 dagen voor de verkiezingen)
 1961. -Vanaf de negentiende dag vóór de verkiezingen deelt de voorzitter van het hoofdbureau de officiële kandidatenlijst mee aan de kandidaten en de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij dat vragen. (art. 98 LPK)
 1962. Zaterdag 29 september 2012 (15 dagen voor de verkiezingen)
 1963. -Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen aan elke kiezer een oproepingsbrief stuurt. De oproepingsbrief vermeldt on.der meer de dag waarop en het lokaal waar de kiezer moet stemmen, de te verkiezen mandatarissen alsook de uren van opening en sluiting der stemming. De kiezer die zijn oproepingsbrief niet ontvangen heeft, kan die afhalen op het gemeentesecretariaat en dit tot op de verkiezingsdag ('s middags). (art. S2-S4 LPK)
 1964. Dinsdag 2 oktober 2012 (12 dagen voor de verkiezingen)
 1965. -Uiterste datum waarop elke kiezer de kiezerslijst kan raadplegen tijdens de diensturen op het gemeentesecretariaat. Hij kan bij het college van burgemeester en schepenen een bezwaar indienen over deze lijst. (art. 27 LPK)
 1966. Zaterdag 6 oktober 2012 (8 dagen voor de verkiezingen)
 1967. -Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen uit.spraak moet doen over elk bezwaar betreffende de kiezerslijst. Het colle.ge spreekt zich in principe uit binnen de vier dagen na het indienen van een verzoekschrift maar dus uiterlijk acht dagen voor de verkiezingen. (art. 27-30 LPK)
 1968. Dinsdag 9 oktober 2012 (5 dagen voor de verkiezingen)
 1969. -Tussen 14.00 en 16.00 uur neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de namen van de getuigen voor de stembureaus en de tel.bureaus in ontvangst. (art. 114 LPK)
 1970. -De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau wijst, bij loting, de stembureaus aan waarvan de stembiljetten door elk telbureau onder.zocht zullen worden. (art. 43 LPK)
 1971. Vrijdag 12 oktober 2012 (2 dagen voor de verkiezingen)
 1972. -Twee dagen of daags voor de verkiezingen zendt de voorzitter van het hoofdbureau de stembiljetten (of de gegevensdragers) in een verzegelde omslag aan de voorzitter van elke stemafdeling. (art. 122 LPK)
 1973. -De voorzitter van het hoofdbureau stuurt tezelfdertijd aan de voorzitter van elk telbureau een modeltabel die hij na de telling moet invullen (niet bij geautomatiseerd stemmen). (art. 122 LPK)
 1974. -Uiterste datum waarop eenieder die betreffende de kiezerslijst een ver.klaring heeft ondertekend tegen de beslissing van het college van burge.meester en schepenen, moet verschijnen voor het hof van beroep. (art. 33 LPK)
 1975. Zaterdag 13 oktober 2012 (1 dag voor de verkiezingen)
 1976. -Uiterlijk daags voor de verkiezingen zendt de voorzitter van het hoofd.bureau de stembiljetten (of de gegevensdragers) in een verzegelde om.slag aan de voorzitter van elke stemafdeling. (art. 122 LPK)
 1977. -De voorzitter van het hoofdbureau stuurt tezelfdertijd aan de voorzitter van elk telbureau een modeltabel die hij na de telling moet invullen (niet bij geautomatiseerd stemmen). (art. 122 LPK)
 1978. Zondag 14 oktober 2012 (dag van de verkiezingen)
 1979. -Installatie van het stembureau, uiterlijk om 7.30 uur. (art. 126-129 LPK)
 1980. -Tot op de dag van de verkiezingen geeft het gemeentebestuur aan de voorzitters van de stembureaus de namen van de personen die van de kiezerslijst moeten worden geschrapt. (art. 26 LPK)
 1981. -Tot op de dag van de verkiezingen worden de personen aan de kiezer.slijst toegevoegd die ten gevolge van een arrest van het hof van beroep of een beslissing van het college van burgemeester en schepenen weer als gemeenteraadskiezet opgenomen moeten worden. (art. 26 LPK) De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan hem op h et ge.meentesecretariaat afhalen tot 12.00 uur.
 1982. -De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8.00 tot 13.00 uur (stemming met potlood). (art. 134 LPK)
 1983. -Stembureaus en telbureaus vervullen de hen toegewezen taken tijdens en na de stemming en bij de telling (kiezers laten stemmen, na het slui.ten van het stembureau het oplijsten van kiezers die niet aan de verkie.zing deelnamen, vaststellen van het aantal gebruikte, ongebruikte en teruggenomen stembiljetten, overdracht van de documenten aan de tel.bureaus, het tellen van de stemmen, gegevens overmaken aan het hoofdbureau ... ). (art. 130-164 LPK)
 1984. -Afkondiging van de verkiezingsuitslag. (art. 171 LPK)
 1985. Woensdag 17 oktober 2012 (3 dagen na de verkiezingen)
 1986. -Binnen de drie dagen na de verkiezingen bezorgt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau aan de provinciegouverneur het proces-ver.baal van het gemeentelijk hoofdbureau en de stukken van de tel bureaus. (art. 172 LPK)
 1987. Dinsdag 13 november 2012 (30 dagen na de verkiezingen)
 1988. -Uiterste datum voor de aangifte van de verkiezingsuitgaven bij de recht.bank van eerste aanleg. (art. 196, 199 LPK)
 1989. -Tot 30 dagen na de dagtekening van het proces-verbaal van de verkie.zingsuitslag kunnen kandidaten een schriftelijk bezwaar tegen de ver.kiezing indienen bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet uitspraak binnen 40 dagen na de indie.ning van het bezwaar. De betrokkenen kunnen binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de uitspraak een beroep indienen bij de Raad van Sta.te. De Raad van State doet uitspraak binnen de 60 dagen. (art. 208, 213, 216 LPK)
 1990. Woensdag 14 november tot en met woensdag 28 november 2012
 1991. -Periode waarin de aangiften van de uitgaven voor verkiezingspropagan.da van lijsten en kandidaten ter inzage liggen op de griffie van de recht.bank van eerste aanleg. (art. 199 LPK)
 1992. Donderdag 13 december 2012 (60 dagen na de verkiezingen)
 1993. -De voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg maken binnen de 60 dagen na de verkiezingen een verslag op van de uitgaven die de po.litieke partijen (met een gemeenschappelijk lijstnummer en een be.schermde lijstnaam) aan hun verkiezingspropaganda hebben besteed. Twee exemplaren van dit verslag worden naar de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven gestuurd. De Controlecommissie doet op tegen.spraak en uiterlijk 90 dagen na de ontvangst van alle verslagen over de uitgaven voor de nationale verkiezingspropaganda, uitspraak over de juistheid en volledigheid van elk verslag. De voorzitter van het Vlaams Parlement stuurt het eindverslag van de Controlecommissie naar het Belgisch Staatsblad voor publicatie binnen de 30 dagen. (art. 197, 198 LPK)
 1994. Donderdag 13 december tot en met donderdag 27 december 2012
 1995. -Een exemplaar van het verslag wordt vanafde 60ste dag na de verkiezin.gen bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg ter inzage gelegd gedurende 15 dagen. (art. 197 LPK)
 1996. Vrijdag 28 december 2012 (75 dagen na de verkiezingen)
 1997. -De uitslag van de verkiezingen is definitief. (art. 204 LPK)
 1998. Woensdag 2 januari 2013
 1999. -Op de eerste werkdag van januari om 20.00 uur vindt de installatiever.gadering van de gemeenteraad plaats. De verkozen raadsleden leggen de eed af en de schepenen worden verkozen. Op deze vergadering verkie.zen de gemeenteraadsleden de leden van de OCMW-raad en de poli.tieraad. (art. 7 GD, art. 11 OCMW-decreet, art. 18 WGP)
 2000. Maandag 11 februari 2013 (120 dagen na de verkiezingen)
 2001. -Tot 120 dagen na de verkiezingen kan de Procureur des Konings een ini.tiatief nemen of kunnen de belanghebbenden een klacht indienen met betrekking tot strafrechtelijke inbreuken op de regels inzake de verkie.zingsuitgaven. (art. 201 LPK)
 2002. Dinsdag 12 februari 2013 (121 dagen na de verkiezingen)
 2003. -Tot 120 dagen na de verkiezingen worden de aangiften van de verkie.zingsuitgaven bewaard op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Indien geen klacht werd ingediend, kunnen de kandidaten na die 120 dagen hun documenten afhalen, en dit gedurende een periode van drie maanden. (art. 199 LPK)
 2004. Wetgeving
 2005.  
 2006. -Lokaal en Provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011 -Gemeentedecreet van 15 juli 2005 -Nieuwe gemeentewet gecoördineerd in het K.B. van 24 juni 1988 (gro.
 2007. tendeels opgeheven) -Gemeentekieswet gecoördineerd in het K.B. van 4 augustus 1932 (gro.tendeels opgeheven) -Wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezin.
 2008. gen (Provinciekieswet, grotendeels opgeheven) -Kieswetboek van 12 april 1894 -OCMW -decreet van 19 december 2008 -Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
 2009. Maatschappelijk Werk (grotendeels opgeheven) -Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus -Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens.sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacy.wet) -B.Vl.Reg. 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.
 2010.  
 2011. Internet
 2012.  
 2013. -Webstek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten www.vvsg.be
 2014. -Juridische kennisdatabank van de lokale besturen www .inforum. be
 2015. -Verkiezingsinformatie van de Vlaamse overheid (met o.a. de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen) www.vlaanderenkiest.be
 2016. -Webstek van de administratie binnenlandse aangelegenheden www.binnenland.vlaanderen.be
 2017. -Webstek met veel cijfers en rapporten per gemeente www.lokalestatistieken.be
 2018. -Verkiezingsdrukwerk www.bpost.be
 2019. -Het gebruik van kiezerslijsten in relatie tot de bescherming van de per.soonlijke levenssfeer www.privacycommission.be/nl/in_practice/elections/
 2020. -Aanbevelingen van de federale Controlecommissie betreffende de Ver.kiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (voor de verkiezingen van 2000) http:/ /www .d ekamer. be/kvvcr /pdf_sections/ comm/ ctrl/ verkiezingsuitgaven2000.pdf
 2021. -Verkiezingsinformatie van de federale overheid www.verkiezingen.fgov.be
 2022. -Uitgeverij Politeia waar u deze en andere VVSG-Politeia-uitgaven kan bestellen www.politeia.be
 2023.  
 2024. Bibliografie
 2025.  
 2026. -DE LANGE, M., JANSSENS, K., LEROY,]., SUYKENS, M., VANHOLS.BEECK, D., VERBEEK, M., Het Gemeentedecreet ontleed, Pocketreeks Loka.le Besturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2011.
 2027. -DUJARDIN J., SOMERS W., VAN SUMMEREN L., Praktisch handboek voor gemeenterecht, Brugge, Die Keure, 2009.
 2028. -JANSSENS, K., LEROY, J., VANDERSTAPPEN, P., VANHOLSBEECK, D., VAN SCHUYLENBERGH, P., 0Clv1W-Decreet ontleed, Pocketreeks Lokale Besturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2011.
 2029. -LAGA, E., SUYKENS, M., De deontologische code, Pocketreeks Lokale Be.sturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2005.
 2030. -LEROY]., Gemeentefinanciën voor niet-specialisten, Pocketreeks Lokale Be.sturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2009.
 2031. -LEROY, J., De Beleids-en beheerscyclus voor gemeenten, GCMW's en provin.cies in 60 vragen en antwoorden, Pocketreeks Lokale Besturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2011.
 2032. -VANDENDRIESSCHE A., DUJARDIN J., Handboek voor de gemeenteraads.verkiezingen in het Vlaamse Gewest, Brugge, Die Keure, 2006.
 2033. -VANDERSTAPPEN, P, e.a., Wegwijs in het OCMW, Pocketreeks Lokale Be.sturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2009.
 2034. -VANDERSTAPPEN, P., DEBAST, N., Hoe werk ik als OCMW-raadslid?, Pocketreeks Lokale Besturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2009.
 2035. -VAN HEDDEGHEM, K., DORMAELS, A., LEROY, J., C RISPEL, M., Weg.wijs in de politiezone, Pocketreeks Lokale Besturen, Brussel, VVSG-Poli.teia, 2007.
 2036. -VANHOLSBEECK, D., e.a. Het statuut van de lokale mandataris, Pocke.treeks Lokale Besturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2009.
 2037. -VAN SCHUYLENBERGH, P., OCMW-Codex, Brussel, Politeia-VVSG, 201 1, losbladig.
 2038. BIBLIOGRAFIE 121
 2039. -VERBEEK, M., e.a. Gemeentecodex, Brussel, VVSG-Politeia, 2011, losbla.dig.
 2040. -VERBEEK, M., Hoe werk ik als gemeenteraadslid?, Pocketreeks Lokale Be.sturen, Brussel, VVSG-Politeia, 2011.
 2041. -Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers van België, Controle.commissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen, Commentaar en aanbevelingen van de Controlecom.missie met betrekking tot de interpretatie van de wetgeving inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincie.raden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkie.zing van de raden voor maatschappelijk welzijn op 8 oktober 2000, Brussel, 2000, 133 blz. h ttp: I/www .dekamer. be/kvvcr/pdf_sections/ comm/ ctr 1/ verkiezingsuitgaven 2000.pdf
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top