SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2019 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Random; // tilllåter att producera slumpmässig tal.
 2.  import java.util.Scanner; // Helt änkelt varje gång man anvädner Scanner kommer den att använda den som ligger i Java.util
 3.  
 4.         public class Gissatalet { // classen på objektet.
 5.         private static final int Giss = 0;
 6.    
 7.             public static void main(String[] args) { //  
 8.                 Scanner input = new Scanner(System.in); // Frågar efter input
 9.  
 10.                 Random rand = new Random(); // Kommer välja ett slump tal mellan 1-100
 11.                 int talet = rand.nextInt(100); // Slumpar ett tal mellan 0-99
 12.                 talet += 1; // Ändrar så att det blir ett slump tal mellan 1-100
 13.  
 14.                 boolean n; // Producerar om något är sant/falsk dvs in while looper.
 15.                 n = true;
 16.  
 17.                 System.out.println("Gissa ett tal mellan 1 och 100"); // Textem som dyker upp i början när man öppnar consolen.
 18.  
 19.                 int Omgång = 1; // Att man har 5 omgångar på sig att gissa rätt tal.
 20.                 int gissning[] = new int[6]; // att man kan bara skriva max 6 gånger i consolen.
 21.  
 22.  
 23.                 while (Omgång < 5) { // 5 omgångar
 24.  
 25.                 while (n) { // avbryter när man har gissat rätt tal.
 26.  
 27.                 System.out.println("Omgång: " + Omgång);
 28.                 gissning[Omgång] = input.nextInt(); // Gissningarna lagras i en array
 29.  
 30.  
 31.                 if (gissning[Omgång] < talet ) {   // Om gissningen är mindre än talet kommer consolen att skirva "högre".
 32.                         System.out.println("Högre"); // Texten som kommer upp efter att man har gissat.
 33.  
 34.                 } else if (gissning[Omgång] > talet) { // Om gissningen är Större än talet kommer consolen att skirva "Lägre".
 35.                         System.out.println("Lägre"); // Texten som kommer upp efter att man har gissat.
 36.                 }
 37.  
 38.                 if (gissning[Omgång] == talet) {   // Om du gissar rätt kommer "Du vann!!" att dyka upp.
 39.                         System.out.println("Du vann!!"); // Texten som kommer upp när du har gissat rätt.
 40.                         n = false;  // n blir samma som falskt och kommer därför att avsluta.
 41.                         input.close();  // Stänger skrivandet i consolen
 42.                 } else {
 43.                 if (Math.abs(gissning[Omgång] - talet) < 10) { // Om din gissning är mindre än 10 kommer consolen att skirva ut "Varmt".
 44.                         System.out.println("Varmt"); // Texten som kommer upp när man har gissat ett vis tal dvs som är mindre än 10.
 45.                 } else if (Math.abs(gissning[Omgång] - talet) > 10) {  // Om din gissning är mer än 10 kommer consolen att skirva ut "Kallt".
 46.                         System.out.println("Kallt"); // Texten som kommer upp när man har gissat ett vis tal dvs som är mer än 10.
 47.  
 48.                 }
 49.                     if (Omgång == 5) { // Du förlorar om du inte gissar rätt efter 5 försök.
 50.                     n = false;
 51.                             System.out.println("Du förlorade!!");  // Texten som kommer upp när du har förlorat.
 52.                             System.out.println("Rätta svaret: "     + talet ); // Text som kommer upp med rätta talet.
 53.                             System.out.println("Du gissade följande: "); // Texten som kommer med alla tal du gissade.
 54.                     for (int x: gissning) { // Skriver ut de rätta svaret.
 55.                     if (x != 0) {
 56.                           System.out.print(x);
 57.                           System.out.print(","); // tecken som kommer mellan varje av dina gissningar så att dem inte blir i en klomp.
 58.                     }
 59.                     }
 60.                     input.close(); // Stänger consolen
 61.                 }
 62.                 }
 63.                 Omgång += 1; // Gör så att det ökar med 1 efter varje gissning.
 64.                 }
 65.                 }
 66.                 }
 67.                 }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top