trodland

gui

Nov 27th, 2020
581
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import turtle
 2.  
 3. filListe = []
 4. msg = turtle.Turtle()
 5. msg.speed(-1)
 6. msg.hideturtle()
 7.  
 8. txt = turtle.Turtle()
 9. txt.speed(-1)
 10. txt.hideturtle()
 11.  
 12.  
 13. def informasjon(WIDTH,HEIGHT,message):
 14.     # Denne funksjonen var ikke en del av opprinnelig design.
 15.     # Ble lagt til etter testkjøring med elever.
 16.     marg = 100
 17.     msg.fillcolor("#EEEEEE")
 18.     msg.penup()
 19.     msg.goto(-WIDTH/2+marg,HEIGHT/2-marg)
 20.     msg.pendown()
 21.     msg.begin_fill()
 22.     msg.goto(WIDTH/2-marg,HEIGHT/2-marg)
 23.     msg.goto(WIDTH/2-marg,-HEIGHT/2+marg)
 24.     msg.goto(-WIDTH/2+marg,-HEIGHT/2+marg)
 25.     msg.goto(-WIDTH/2+marg,HEIGHT/2-marg)
 26.     msg.end_fill()
 27.     msg.penup()
 28.    
 29.     msg.goto(-WIDTH/2 + marg + 40, -100) # Poisjonen må hardkodes, fordi det ikke er mulig å finne størrelsen på tekstboksen.
 30.     msg.write(message, font=('Arial',14))
 31.    
 32. def clearInformasjon():
 33.     msg.clear()
 34.    
 35.  
 36. def oppgavefelt(WIDTH,HEIGHT):
 37.     print(WIDTH, HEIGHT)
 38.     msg.fillcolor("#BBDDDD")
 39.     msg.penup()
 40.     msg.goto(-WIDTH/2,HEIGHT/2)
 41.     msg.pendown()
 42.     msg.begin_fill()
 43.     msg.goto(WIDTH/2,HEIGHT/2)
 44.     msg.goto(WIDTH/2,HEIGHT/2-40)
 45.     msg.goto(-WIDTH/2,HEIGHT/2-40)
 46.     msg.goto(-WIDTH/2,HEIGHT/2)
 47.     msg.end_fill()
 48.     msg.penup()
 49.  
 50. def visOppgavetekst(begrep,WIDTH,HEIGHT):
 51.     begrep_txt = begrep[0]
 52.     txt.clear()
 53.     txt.penup()
 54.     txt.goto(0,HEIGHT/2-35)
 55.     txt.write(f"Hvor er {begrep_txt}?",font=('Arial',14), align='center')
 56.  
RAW Paste Data