Guest User

Untitled

a guest
Apr 19th, 2020
128
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. PHP:
 2.  
 3. <?php
 4.     $server = "localhost";
 5.     $user = "uzivatel";
 6.     $pass = "heslo";
 7.     $db = "jmeno_databaze";
 8.    
 9.     $mysqli = mysqli_connect($server, $user, $pass, $db); //připojení k MySQL
 10.    
 11.  
 12.     if($mysqli and and isset($_GET['hodnota1']) and isset($_GET['hodnota2'])){
 13.         $hodnota1 = sanitize($_GET['hodnota1']);
 14.         $hodnota2 = sanitize($_GET['hodnota2']);
 15.  
 16.         $sql = "INSERT INTO arduino_data (hodnota1, hodnota2) VALUES (".$hodnota1.",".$hodnota2.")"; //sestavení SQL
 17.         $doSql = $mysqli->query($sql); //vykonání SQL
 18.        
 19.         if($doSql){ //test úspěchu
 20.             echo 'Zápis byl úspěšný';
 21.         }
 22.         else{
 23.             echo 'Něco se nepovedlo';
 24.         }
 25.     }
 26.     else{
 27.         echo "Neco je špatně";
 28.     }
 29.    
 30.     function sanitize($input){ //ořízne řetězec
 31.         $input = htmlspecialchars($input);
 32.         $input = htmlentities($input);
 33.         $input = strip_tags($input);
 34.         $input = trim($input);
 35.         return $input;
 36.     }
 37. ?>
 38.  
 39. V Arduinu:
 40.  
 41. #include <SPI.h>
 42. #include <Ethernet.h>
 43.  
 44. byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9C, 0xB7}; //MAC adresa
 45. IPAddress ip(10,0,0,3); //IP adresa
 46. char server[] = "arduino.cz"; //URL adresa serveru  
 47.  
 48. EthernetClient client;
 49.  
 50. void setup() {
 51.     Serial.begin(9600);
 52.    
 53.     if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
 54.         Ethernet.begin(mac, ip);
 55.     }
 56.     delay(1000);
 57. }
 58.  
 59. void loop() {
 60.     if(client.connect(server, 80)){
 61.         delay(1000);
 62.         Serial.println("OK");
 63.         client.print("GET https://arduino.cz/data/logger.php?hodnota1=");
 64.         client.print(analogRead(A5));
 65.         client.print("&hodnota2=")
 66.         client.println(analogRead(A6));
 67.         client.println("Host: arduino.cz");
 68.         client.println("Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
 69.         client.println("Connection: close");
 70.         client.println();
 71.  
 72.         client.stop();
 73.         delay(5000);
 74.     }
 75. }
RAW Paste Data