Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 6th, 2021
693
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.36 KB | None | 0 0
  1. #include <iostream>     // dołączenie biblioteki
  2.  
  3. using namespace std;    // przestrzeń nazw (dzięki temu unikamy pisania std::)
  4.  
  5. int main()              // nagłówek funkcji głównej
  6. {
  7.     cout << "Hello world!" << endl;     // wypisanie napisu na ekran konsoli
  8.     return 0;                           // zwrócenie wartości zerowej (koniec programu)
  9. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement