SHARE
TWEET

papyrus

a guest Jan 2nd, 2016 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                            +NMMMMMMMMMN+                                        
 2.                         `/NMMMMMMMMMMMMMN+`                                    
 3.                       `/d+ohMMMMMMMMMMMMMMm+`                                  
 4.                       :MMMM`:hNMMMMMMMMMMMMM:                                  
 5.                       :MMMM  osmMMdoo/+oooNM/                                  
 6.                       :MMMM  dNMMMMNh `NNNMM/                                  
 7.                       :MMMs  dMMMMMm+ `sMyNM/                                  
 8.                       .oyymmmMd:yMMNmmmmy/+y-                                  
 9.                       -y:sMMMM:.-sMMMMMM N/`                                    
 10.                        -y`MMMMdmdmMMMMN: N.                                    
 11.                         ` +mmmmmmmmmmdo  N.                                    
 12.                            ss-+s:/s+-yd  N.    ```````                          
 13.                 :++---     sN-hN+oNy-Ns  N. `-/+ymdd+o```                      
 14.                hNMMNo.      .`.-``-.`.   N./o//yds:o:dddd+:.                    
 15.                yNMMMs       -`.`..`.`- -hd. .sds.`:ooooo:yddo.        .--.      
 16.                 dMMMmo.    .+`s:++/s.oyMm`.smm+`/hMMMMMMh/`-ymys.-yyyo///+/.    
 17.        `.-ss+   /mMMMMm+.  ddoo+oo+oodm+`.dMy-/hNMMMMMMMMN+`-yMMNdm++.   `+s    
 18.      `:ymNMN. +. /dNMMMMm+`-..........-`+mMy.:hMMMMMMMMMMMN+ -sso..      -:`    
 19.      oNMMMNs `Nm+..+dMMMMMmm+/.``-///+mmMNh+.sMMMMMMMMMMMMM+                    
 20.     oNMMMMd  dMMMm+..+dMMMMMMMmddmMMMMNddohN/+mMMMMMMMMMMMM+                    
 21.     yMMMMMd  MMMMMMm+`:MN/MMMMMMMMNmhoohhMMM+`+NMMMMMMMMMMs.                    
 22.     sNMMMMd  /MMMMMMMy-oNy/modNNy+syhMMMMMMMMo`.sNMMMMMNNo.                    
 23.      sMMMMNo  +NMMMMMMmosm`oNyssshdooosMMMMMMMh: .osssss.                      
 24.      `/dNMMN+  oNMMMMMMMmoo.NMMNNMNh+omMMMMMMMo` `odooos.                      
 25.      :yy//yyy   omMMMMMMMMmmMMMMMMdosNsMMMMMd/`  .osmmo`                        
 26.     .sy///       .-omMMMMMMMMMMMMMdoyMMMMdd/`    :MMMM`                        
 27.   .sNMNo            ./ommmmmmmmmmmmmmd///        :MMMm`                        
 28.  `mMMM+                    ``````                :MMM                          
 29.  +Nyoooooooooooooooooo/    MMMMMMd:              :MMM                          
 30.   `+ssdMMMMMMMMyssss/-++/  ````+s/               :MMM                          
 31.       `........     +NMMMd  :do.                 -hMM                          
 32.                     .--/dh  mMMm/                 -N-                          
 33.          `.  ...   `./ys.   mMMM+                -hh                            
 34.          :mo.mmmyssdNMMMh ` dNNN/                :d``                          
 35.          .yNmss.+smMMMm+.oNo.````                :d`N                          
 36.            `.yMNNNNMMy``+yyymNNNs//////          :d.M                          
 37.               ..shhh+``/hmmmoooyhhhdMMN          :d.M                    .-    
 38.                      :dd.dMMMMMmdddyoo-          :m:h                ---oms    
 39.                      /MNs`/dmMMMMNmho+           -h:-yy`  `.....-yyyymNNMNo    
 40.                      /MMm  ``/+++::hNd`          `:sNmo``+dNNNNNNMMMMMMNy:`    
 41.                      /MNo         -hMMd          -mNM.`/dNMMMMMMMMNNNys:`      
 42.                     .sMd           :MMN/         `.-y dMMMMMMMNyyy...          
 43.                     +MMd           `+MMM:             hhNMMMMMNy:::            
 44.                    /mMd- ---        `+MMM:              -:yddddddd:            
 45.                    +NMh `///+s.      `+mMm. ::`            ```````              
 46.              +.`````:o/  ```sN:        `o. `+do`                                
 47.              .dmmms+////+mmmMy.    .:    `/hNMNo`                              
 48.               -mMMmho-/osMMMM-   .oy- `::dNd/omNo                              
 49.                -yNmhhysdddMMM-   .odhhdMMd/`.odmNo                              
 50.                  yNh+/..-yMMM-     .oNMMMhysds-oMd`                            
 51.                   sNMMMNNNMMM:       `+NMMMy-/dMMMh                            
 52.                   `:hm+...sMMN:        `oNMMNMMMd+-ooooooooo:`                  
 53.             ``//////yNmmmmmMMMs.         .mMMMMy-oNMMMMMMMMMNh:                
 54.           `/ddMMMMMMMMMMMMMMMMM/          mMMMMNmMMMMMMMMMMMMMd-                
 55.          -dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/          yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd                
 56.          -NMMMMMMMMMMMMMMNN////.           hNNNNNNMMMMMMMMMMMMMh                
 57.           `+++++++++++++/                        .++++++++++++:
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top