Guest User

Untitled

a guest
Dec 8th, 2019
194
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Beskriva triangelhandeln?
 2. Handeln sträckte sig mellan västeuropa, västafrika och sedan Nordamerika.
 3. Västeuropiska invånare reste till västafrika med pärlor, sprit, metall, glas och natur tillgångar för och sedan byta dom mot slavar. Slavarna var dom fattigast i samhället och togs av afrikaner. Detta ledde däremot mot konflikter i VästAfrika eftersom man sålde inte sina egna medlemmar, utan tog fast/krigade mot andra stammar eller grupperingar för och få tag i slavar.
 4.  
 5. Sedan så åkte europerna till Amerika med slavarna för dom var i stort behov av slavar för billig arbetskraft.
 6. Amerikanarna skickade sedan med sig kött och fisk till Västeuropa.
 7.  
 8.  
 9. Veta i vilket land den industriella revolutionen startade/
 10. Veta under vilket århundrade den industriella revolutionen startade
 11.  
 12.  
 13. Den industriella revlutionen började i Storbritanien i slutet av 1700 men mer specifikt 1760 talet. Landet gick från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle på mindre än ett par år, eftersom att utvecklingen inom jordbruket i Storbritannien hade skapat stora möjligheter så ökade befolkningen vilket i sin tur ledde till minskade jobb för individer som arbetade med jordbruk så var många bönder tvungna och sälja sin gård. Efterfrågan var mindre än tillgången.
 14.  
 15. Det är också viktigt att veta att landet har viktiga naturtillgångar och det var bara en tidsfråga innan landet skulle förvandlas till ett industriland.
 16.  
 17. Textilbranschen som i sin tur ledde till nya uppfinningar som spinnmaskinen och mekaniska vävstolar ledde till en effektivare tillverkning såg till att Storbritannien ledde industri världen. Den första ångestmaskinen uppfanns också under den här tiden som fick fabriker och gå mycket smidigare än tidigare.
 18.  
 19.  
 20. Veta när den industriella revolutionen startade i Sverige/Veta vilka faktorer som ledde fram till den industriella revolutionen/
 21. Kunna nämna några nya uppfinningar som förändrade textilindustrin?/Vilka förändringar genomgick jordbruket?
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27. industringen började i Sverige ungefär 100 år efter Storbritanniens, detta brodde mest på att Sverige har nästan alltid varit ett jordbruksland men om man ska specifiera varför denna förändring skedde drastiskt när skriftesreformernade trädde i kraft. Bryarnas jord slogs ihop till större stycken och många tvingades lämna sina hem. Dom flesta flyttad ein till storstäderna ifrån landsbygden. Medans jordbruket växte på landsbygden så började fler människor intressera sig i teknik och fabriker och desto fler flyttade. Flera av dom redan industriledare länderna behövde träd vilket Sverige hade gott om så sågverket i Norrland vart centret där träd kunde exporteras till utlandet.
 28.  
 29. Kunna förklara/beskriva begreppen förläggare,hemindustrin, urbanisering?
 30.  
 31. Urbanisering = Det jag tidigare tagit upp att människor flyttar från landsbyggen till storstäderna. Men det är också en % del av hur många av områdets folk som bor i storstäder/städer.
 32.  
 33. förläggare= Någon som är intresserad av litteratur oftast en publicist av sådana verk.
 34.  
 35. hemindustrin = industriell stordrift ett företag/fabrik ger anställda uppdrag/arbeten som ska utföras i hemmen.
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40. Några uppfinningar som förändrar transporten?
 41.  
 42. Den första ångmaskinen uppfanns av Thomas Newcomen i början på 1700 talet men han är inte lika känd som James watt (skedde under industrialiseringen) som förbättrade och revolutionerade den till vad den kom att bli idag.
 43.  
 44. Veta hur landskapet förändrades i städerna
 45. Landskapen sattes ihop som tidigare nämt av reformerna fler människor flyttade då in till storstäderna för billig arbetskraft vilket i sin tur ledde till att Sverige indusliterades.
RAW Paste Data