SHARE
TWEET

CHEATBOI

a guest Feb 20th, 2019 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 10. Privaträtt hur enskilda människor, medborgare ska vara mot varandra
 2. Offentlig rätt - hur staten ska vara mot den enskilda människan
 3.  
 4. 11. A) 1,7 Miljoner
 5. B) Vart tredje registrerade brott
 6. C) Stöldbrott, Brott mot person
 7.  
 8. 12. De brott som polisen inte får reda på.
 9.  
 10. 13. Att utan tillåtelse ta något är stöld. Rån är att ta något genom att använda hot eller våld
 11.  
 12. 14. Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe.
 13.  
 14. 17. Vuxna som har försökt ta sexuell kontakt på internet. Den som döms kan få böter eller fängelse i upp till 1 år.
 15.  
 16. 18. När man anses ha skadats sin familjs eller släkts heder. I Hederskulturer är det männen i familjen som bestämmer.
 17.  
 18. 19. Det som gör ett brott till ett hatbrott är den som utsätts för brottet väljs ut på grund av sin bakgrund, tro, sexuell läggning eller identitet
 19.  
 20. 20. Organiserad brottslighet är när kriminella grupper samarbetar och genomför upprepade brott.
 21.  
 22. B) Alla handlingar som enligt lagen är straffbara räknas som brott i Sverige.
 23.  
 24. C) Upprepad brottslighet är kriminalitet
 25.  
 26. 21. De har känt sig utanför och haft svårigheter under uppväxten. Tillexempel brist på kärlek och trygghet
 27.  
 28. 22. Polisen tar in den misstänkta i ett rum och har en förundersökning och har förhör visar bevis. Sedan har åklagaren beslut om anhållan och sedan väcker åtal och sedan domstol
 29.  
 30. 23. Längst fram sitter domaren eller rättens ordförande. Och har uppgift att leda rättegången. Bredvid domaren sitter ett antal nämndemän. tillsammans utgör de domstolen. De tilltalade är den som är åtalad för brottet. Domstolen avgörs vilket straff det ska bli. Om domstolen kan bevisa att den misstänkta är skyldig blir det fällande dom. Det kan också finnas vittnen i rättegången.
 31.  
 32. 24. Böter = den som dömts ska betala en viss summa pengar. Två typer av böter är dagsböter och penningsböter
 33.  
 34. B) Samhällstjänst: De unga som slipper fängelse och får göra samhällsnyttigt arbete utan lön.
 35.  
 36. 25. Vård inom socialtjänsten, fosterhem och ungdomshem
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top