Advertisement
idevpas

Epidémia a pandémia

Sep 30th, 2020 (edited)
92
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.50 KB | None | 0 0
 1. Epidémia a pandémia
 2. ------------
 3. "Epidemie: Aby výskyt NEMOCÍ bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané oblasti. Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii, je počet NEMOCNÝCH na 100 000 obyvatel (prizvukujem, skutočne nemocných príznakových pacientov a nie IBA PCR pozitívne testovaných!). Například u chřipky jde v ČR o hranici 1600 – 1800 případů. NEMOCNOST je však nutno hodnotit v souvislostech, hodnotí se trend NEMOCNOSTI a ne jednorázový nárůst. Při dosažení epidemického prahu 1600 – 1800 případů je vyhlašována chřipková epidemie."
 4.  
 5. "Pandemie: Jde o rozsáhlou epidemii, při které ONEMOCNĚNÍ postihuje velké skupiny lidí na rozsáhlém území, a to v řadě zemí, případně i na různých kontinentech za určité časové období."
 6.  
 7. Pripomínam, že napr. chrípkou a ostatnými ARO + SARI infekčnými (respiračnými) ochoreniami sa len na malom Slovensku každoročne nakazí s rôznym priebehom, koncom a následkami až cca 1 500 000 ľudí!
 8. Teda skutočne nakazí(!) až cca 1 500 000 ľudí(!), pričom tí ľudia následne aj skutočne ochorejú(!) a buď skončia v tom lepšom prípade len v ambulanciách a následne v domácom liečení, alebo v tom horšom prípade hospitalizovaní na infekčných oddeleniach, prípadne až na JISkách napojení na pľúcnej ventilácii v kritickom stave!
 9. A doteraz k tomu ani nebolo treba systematicky a masovo používať PCR testy (ktoré dokonca ani pôvodne neboli navrhnuté pre systematickú masovú diagnostiku infekčných ochorení, ale naopak prioritne ako pomôcka pre výskum)!
 10.  
 11. A na záver zdôrazňujem, že my už dnes z klinickej praxe vieme, že z medicínskeho hľadiska sa infekcia vyvolaná korona-vírusom SARS-2 vo všeobecnosti nevymyká od ostatných bežných/sezónnych korona-vírusových infekcií, pričom až u cca 95% zo všetkých "nakazených" prípadov má mierny až "bez-príznakový" priebeh - a nič na tomto tvrdení nemení ani skutočnosť, že u rizikových pacientov môže mať ťažší alebo ťažký priebeh až s fatálnym koncom (podobne ako aj napr. chrípka typu A).
 12. Ale i napriek tomu sa musíme absolútne oprávnene pýtať kompetentných, že ako ten vírus naozaj vznikol a odkiaľ sa zobral, pretože na základe toho sa takisto dopracujeme aj k odpovedi na otázku, že aké má presne vlastnosti a aké presne spôsobuje zdravotné komplikácie u ľudí.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement