SHARE
TWEET

Untitled

v4d1mm Jan 23rd, 2019 95 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. #include <fstream>
 5.  
 6. using namespace std;
 7. // Folder z plikem
 8. string path = "/Users/vadimm/code/PWR/PWR/dane.txt";
 9.  
 10. ////// Wywołanie menu
 11. char sym;
 12. void menu() {
 13.     cout << "-----------------------------------------\n\n\t\tWizyty przychodni\n\n\t1. Lista wizytów\n\t2. Dodaj wizytę\n\t3. Usuń wizytę\n\t4. Zmień wizyt\n\t5. Wyszukiwanie wizity\n\t6. Wyjście\n\n-----------------------------------------\n";
 14.    
 15. }
 16. //////
 17.  
 18. //////Otrzymujemy ID ostatniej wizyty
 19. unsigned int getID() {
 20.     fstream data(path);
 21.     int id = 1;
 22.     if(data.is_open() == true){
 23.         data.seekg( 0, ios::end);
 24.         long size = data.tellg();
 25.         data.seekg( 0, ios::beg);
 26.         if (size == 0)
 27.         {
 28.             data << "1";
 29.         }
 30.         else {
 31.             data >> id;
 32.         }
 33.     }
 34.     else {
 35.         ofstream data(path);
 36.         data.close();
 37.         getID();
 38.     }
 39.     data.close();
 40.     return id;
 41. }
 42. //////
 43. int n = getID();
 44. //////
 45.  
 46. //////Szukamy długość ID
 47. int getDigit(int n){
 48.     int i = 0;
 49.     for (;n > 0; i++) {
 50.         n /= 10;
 51.     }
 52.     return i;
 53. }
 54. //////
 55. struct Przychodnia {
 56.     int id;
 57.     string imie;
 58.     string nazwisko;
 59.     string typ;
 60.     string data;
 61.     string imie_nazw_lek;
 62.     string diagnoza;
 63.     string leki;
 64. };
 65. //////
 66.  
 67. ////// Dodanie wizyty
 68. void addVisit(){
 69.     Przychodnia pacjent;
 70.     ofstream data(path, ios::app | ios::binary);
 71.     if(data.is_open() == true){
 72.         pacjent.id = getID();
 73.         cout << "\nPodaj imię pacjenta:\n";
 74.         cin >> pacjent.imie;
 75.         cout << "\nPodaj nazwisko pacjenta:\n";
 76.         cin >> pacjent.nazwisko;
 77.         cout << "\nPodaj typ wizity:\n";
 78.         cin >> pacjent.typ;
 79.         cout << "\nPodaj datę wizyty w postaci dd.mm.rrrr:\n";
 80.         cin >> pacjent.data;
 81.         cout << "\nPodaj Imię i Nazwisko lekarza:\n";
 82.         cin >> pacjent.imie_nazw_lek;
 83.         cout << "\nPodaj diagnozę:\n";
 84.         cin >> pacjent.diagnoza;
 85.         cout << "\nPodaj wypisane leki:\n";
 86.         cin >> pacjent.leki;
 87.         data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 88.         data.close();
 89.        
 90.         ////// Zmieniamy ID
 91.         fstream data(path, ios::out | ios::in);
 92.         if (data.is_open())
 93.         {
 94.             data.seekp(0, ios::beg);
 95.             data << getID() + 1;
 96.         } else {
 97.             cout << "Wystąpił błąd. Sprobuj ponownie!\n";
 98.         }
 99.         //////
 100.         cout << "\n\nWizita dodana!\n\n";
 101.     }
 102.     else {
 103.         cout << "Wystąpił błąd. Sprobuj ponownie!\n";
 104.     }
 105.     data.close();
 106. }
 107. //////
 108.  
 109. //////Wypisywanie wizytów
 110. void getVisit() {
 111.     Przychodnia pacjent;
 112.     n = getID();
 113.     ifstream data(path, ios::ate);
 114.     if(data.is_open() == true){
 115.         if (data.tellg() < 175) {
 116.             cout << "-----------------------------------------\n\n\tBrak zapisów!\n\n-----------------------------------------\n";
 117.             menu();
 118.         } else {
 119.             data.seekg(getDigit(n),ios::beg);
 120.             for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
 121.                 data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 122.                 if (pacjent.imie == "") {
 123.                     continue;
 124.                 } else {
 125.                 cout << "\tWizyta #" << pacjent.id << endl;
 126.                 cout << "Imie: " << pacjent.imie << endl;
 127.                 cout << "Nazwisko: " << pacjent.nazwisko << endl;;
 128.                 cout << "Typ wizyty: " << pacjent.typ << endl;;
 129.                 cout << "Data: " << pacjent.data << endl;;
 130.                 cout << "Lekarz: " << pacjent.imie_nazw_lek << endl;;
 131.                 cout << "Diagnoza: " << pacjent.diagnoza << endl;;
 132.                 cout << "Przypisane leki: " << pacjent.leki << endl;;
 133.                 cout << "-----------------------------------------\n";
 134.                 }
 135.             }
 136.         }
 137.     }
 138.     else {
 139.         cout << "Wystąpił błąd. Sprobuj ponownie!\n";
 140.     }
 141.     data.close();
 142.     menu();
 143. }
 144. //////
 145.  
 146.  
 147. //////Usuwanie wizytów
 148. void deleteVisit(){
 149.     Przychodnia pacjent;
 150.     fstream data(path, ios::in | ios::out);
 151.     if(data.is_open() == true){
 152.         int id;
 153.         cout << "Podaj ID wizyty:\n";
 154.         cin >> id;
 155.         data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 156.         data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 157.         pacjent.imie = "";
 158.         pacjent.nazwisko = "";
 159.         pacjent.typ = "";
 160.         pacjent.data = "";
 161.         pacjent.imie_nazw_lek = "";
 162.         pacjent.diagnoza = "";
 163.         pacjent.leki = "";
 164.         data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 165.         data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 166.         cout << "Wizyta się usunięła!\n";
 167.     } else {
 168.         cout << "Wystąpił błąd. Sprobuj ponownie!\n";
 169.     }
 170.     data.close();
 171. }
 172.  
 173. void editVisit(){
 174.     Przychodnia pacjent;
 175.     fstream data(path, ios::in | ios::out);
 176.     if(data.is_open() == true){
 177.         int id;
 178.         cout << "Podaj ID wizyty:\n";
 179.         cin >> id;
 180.         data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 181.         data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 182.         cout << "-----------------------------------------\n\n\tZmiana dannych\n\n\t1. Imie\n\t2. Nazwisko\n\t3. Typ wizyty\n\t4. Data\n\t5. Imie i nazwisko lekarza\n\t6. Diagnoza\n\t7. Przypisane leki\n\n--------------------------------------\n";
 183.         char sym;
 184.         cin >> sym;
 185.         switch (sym) {
 186.             case '1':{
 187.                 cout << "Podaj nowe imie:\n";
 188.                 cin >> pacjent.imie;
 189.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 190.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 191.                 cout << "\nImie się zmieniło!\n";
 192.                 break;
 193.             }
 194.             case '2':{
 195.                 cout << "Podaj nowe nazwisko:\n";
 196.                 cin >> pacjent.nazwisko;
 197.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 198.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 199.                 cout << "\nNazwisko się zmieniło!\n";
 200.                 break;
 201.             }
 202.             case '3':{
 203.                 cout << "Podaj nowy typ wizyty:\n";
 204.                 cin >> pacjent.typ;
 205.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 206.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 207.                 cout << "\nTyp się zmienił!\n";
 208.                 break;
 209.             }
 210.             case '4':{
 211.                 cout << "Podaj nową datę:\n";
 212.                 cin >> pacjent.data;
 213.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 214.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 215.                 cout << "\nData się zmieniła!\n";
 216.                 break;
 217.             }
 218.             case '5':{
 219.                 cout << "Podaj nowego lekarza:\n";
 220.                 cin >> pacjent.imie_nazw_lek;
 221.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 222.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 223.                 cout << "\nLekarz się zmienił!\n";
 224.                 break;
 225.             }
 226.             case '6':{
 227.                 cout << "Podaj nową diagnozę:\n";
 228.                 cin >> pacjent.diagnoza;
 229.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 230.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 231.                 cout << "\nDiagnoza się zmieniła!\n";
 232.                 break;
 233.             }
 234.             case '7':{
 235.                 cout << "Podaj nowe leki:\n";
 236.                 cin >> pacjent.leki;
 237.                 data.seekg(getDigit(n) + (id-1) * sizeof(Przychodnia),ios::beg);
 238.                 data.write((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 239.                 cout << "\nLeki się zmieniły!\n";
 240.             }
 241.             default:{
 242.                
 243.                 break;
 244.             }
 245.         }
 246.     } else {
 247.         cout << "Wystąpił błąd. Sprobuj ponownie!\n";
 248.     }
 249.     data.close();
 250. }
 251.  
 252.  
 253.  
 254. //////Wyszukiwanie wizyty
 255. void search(){
 256.     Przychodnia pacjent;
 257.     ifstream data(path, ios::in);
 258.     if (data.is_open()) {
 259.         data.seekg(getDigit(n),ios::beg);
 260.         char sym;
 261.         cin >> sym;
 262.         switch (sym) {
 263.             case '1': {
 264.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\t\tWyszukiwanie ID\n\n-----------------------------------------\n";
 265.                 int id;
 266.                 cout << "Podaj ID wizyty:\n";
 267.                 cin >> id;
 268.                 for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
 269.                     data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 270.                     if (pacjent.id == id) {
 271.                         cout << "\tWizyta #" << pacjent.id << endl;
 272.                         cout << pacjent.imie << endl;
 273.                     }
 274.                 }
 275.                 break;
 276.             }
 277.             case '2': {
 278.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\t\tWyszukiwanie imiony\n\n-----------------------------------------\n";
 279.                 string imie;
 280.                 cout << "Podaj imię pacjenta:\n";
 281.                 cin >> imie;
 282.                 for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
 283.                     data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 284.                     if ((pacjent.imie) == imie) {
 285.                         cout << "\tWizyta #" << pacjent.id << endl;
 286.                         cout << pacjent.imie << endl;
 287.                     }
 288.                 }
 289.                 break;
 290.             }
 291.             case '3': {
 292.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\t\tWyszukiwanie nazwiska\n\n-----------------------------------------\n";
 293.                 string nazwisko;
 294.                 cout << "Podaj nazwisko pacjenta:\n";
 295.                 cin >> nazwisko;
 296.                 for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
 297.                     data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 298.                     if (pacjent.nazwisko == nazwisko) {
 299.                         cout << "\tWizyta #" << pacjent.id << endl;
 300.                         cout << pacjent.imie << endl;
 301.                     }
 302.                 }
 303.                 break;
 304.             }
 305.             case '4': {
 306.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\t\tWyszukiwanie daty\n\n-----------------------------------------\n";
 307.                 string ddata;
 308.                 cout << "Podaj datę wizyty:\n";
 309.                 cin >> ddata;
 310.                 for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
 311.                     data.read((char*)&pacjent, sizeof(Przychodnia));
 312.                     if (pacjent.data == ddata) {
 313.                         cout << "\tWizyta #" << pacjent.id << endl;
 314.                         cout << pacjent.imie << endl;
 315.                     }
 316.                 }
 317.                 break;
 318.             }
 319.             default: {
 320.                 cout << "Nie mamy takiego parametru\n";
 321.                 break;
 322.             }
 323.         }
 324.     } else {
 325.         cout << "Wystąpił błąd. Sprobuj ponownie!\n";
 326.     }
 327.     data.close();
 328. }
 329.  
 330. //////
 331.  
 332. //////
 333. int main () {
 334.     menu();
 335.     cin >> sym;
 336.     //////Menu
 337.     while (sym != '6') {
 338.         switch (sym) {
 339.             case '1':
 340.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\tLista wizytów:\n\n-----------------------------------------\n";
 341.                 getVisit();
 342.                 break;
 343.             case '2':
 344.                 cout << "-----------------------------------------\n\t\tDodanie wizyty\n-----------------------------------------\n";
 345.                 addVisit();
 346.                 menu();
 347.                 break;
 348.             case '3':
 349.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\tUsunięcie wizytów\n\n-----------------------------------------\n";
 350.                 deleteVisit();
 351.                 menu();
 352.                 break;
 353.             case '4':
 354.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\tZmień wizytę\n\n-----------------------------------------\n";
 355.                 editVisit();
 356.                 menu();
 357.                 break;
 358.             case '5':
 359.                 cout << "-----------------------------------------\n\n\tWyszukiwanie\n\n\t1. ID\n\t2. Imie\n\t3. Nazwisko\n\t4. Data\n\n--------------------------------------\n";
 360.                 search();
 361.                 menu();
 362.                 break;
 363.                
 364.             default:
 365.                 cout << "Nie mamy takiego rozdzialu\n";
 366.                 break;
 367.         }
 368.         cin >> sym;
 369.     }
 370.     //////
 371. }
 372. //////
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top