SHARE
TWEET

EpicBuckets pl_PL

xXx123MLG321xXx Jan 22nd, 2019 (edited) 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #General Messages
 2. # Cannot find proper word for Genbucket so it was translated literally
 3.  
 4. general.nametag.prefix = "&8[&6EpicBuckets&8]"
 5.  
 6. #Command Messages
 7.  
 8. command.reload.success = "&7Przeładowałeś konfigurację pluginu"
 9. command.admin.toggle = "&7Tryb podglądania: %mode%"
 10. command.general.invalidsyntax = "&7Podałeś złą składnię komendy!"
 11. command.give.genbucketnotfound = "&7Genbucket o takiej kombinacji nie został zarejestrowany!"
 12.  
 13. #Interface Messages
 14.  
 15. interface.withdrawl.success = "&e$%amount%&7 zostało pobrane z twojego &ekonta&7!"
 16. interface.admin.panel.title = "Aktywne Genbuckety"
 17. interface.admin.panel.player = "&a%player%"
 18. interface.admin.panel.type = "&7Typ: &f%genbucket%"
 19. interface.admin.panel.location = "&7Położenie: &f%location%"
 20. interface.admin.panel.teleport = "&f&oKliknij by się teleportować"
 21.  
 22. #Event Messages
 23.  
 24. event.general.nopermission = "&cNie masz do tego uprawnień."
 25. event.general.playercommand = "&c&lTylko gracze mogą tego użyć"
 26. event.general.error = "&cWystąpił błąd, poinformuj administratora"
 27. event.purchase.notenoughmoney = "&7Potrzebujesz &e$%money% &7więcej by zakupić ten genbucket!"
 28. event.purchase.inventoryfull = "&7Twój ekwipunek jest &epełny&7!"
 29. event.place.nothere = "&eNie możesz&7 postawić tutaj genbucketa!"
 30. event.place.wait = "&7Musisz &epoczekać&7 zanim twoje następny genbucket(y) zostaną skończone!"
 31.  
 32. # These 2 lines might be translated differently based on usage
 33. event.translate.directionup = "na wierzchu bloków"
 34. event.translate.directionside = "na bocznej stronie bloków"
 35. event.genbucket.disabled = "&eGenbuckety &7są aktualnie wyłączone!"
 36. event.genbucket.placedwrong = "&e%genbucket% &7nie może być postawiony na tej stronie bloku!"
 37. event.genbucket.wrongmaterialpsuedo = "&7You cannot use the psuedo bucket on this &eblock!"
 38. event.genbucket.admin = "&e%player% &7położył &e%genbucket%&7!"
 39. event.genbucket.infiniteuse.charge = "&7Pobrano od ciebie &a%charge% &7za położenie genbucketa"
 40. event.genbucket.infiniteuse.notenough = "&cMasz za mało miejsca na postawienie genbucketa!"
 41. event.place.delay = "&7Poczekaj zanim postawisz kolejny genbucket!"
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top