Skylighty

algorytmy

Oct 20th, 2020
764
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Algorytm Euklidesowy
 2. def euclides(x,y):
 3.     temp = 0
 4.     rest1 = 0
 5.     rest2 = 0
 6.     if x > y:
 7.         rest1 = x % y
 8.         rest2 = y
 9.     elif x == y:
 10.         return x
 11.     else:
 12.         rest1 = y % x
 13.         rest2 = x
 14.     while True:
 15.         if rest1 > rest2:
 16.             rest1 %= rest2
 17.         else:
 18.             rest2 %= rest1
 19.         if rest1 == 0:
 20.             return rest2
 21.         elif rest2 == 0:
 22.             return rest1
 23.  
 24.  
 25.  
 26. # Rozklad na czynniki pierwsze
 27. # Zwraca w liscie, od gory
 28. def distribution(x):
 29.     ite = 2
 30.     dividers = []
 31.     while x > 1:
 32.         if x % ite == 0:
 33.             x /= ite
 34.             dividers.append(ite)
 35.             ite = 2
 36.         else:
 37.             ite += 1
 38.     return dividers
 39.  
 40.  
 41. # Strukturyzja do postaci slownika klucz-wartosc
 42. # Gdzie klucz to podstawa, a wartosc wykladnik (ilosc wystapien poszczegolnego dzielnika w rozkladzie)
 43. def structurize_divs(divers):
 44.     result = {}
 45.     for i in divers:
 46.         result[i] = divers.count(i)
 47.     return result
 48.  
 49.  
 50. # Funkcja Eulera (nie twierdzenie)
 51. def euler(data):
 52.     result = 1
 53.     for base in data:
 54.         result *= pow(base, data[base]-1)*(base-1)
 55.     return result
RAW Paste Data