Kribo

Halveringstid NN-5

Aug 3rd, 2020
244
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Fasit på ekstraoppgåve: Kor mange kilo starta hen med?
 2. import numpy as np
 3. import matplotlib.pyplot as plt
 4. #Funksjon som gir kor mange prosent som er igjen av stoffet etter t tid.
 5. def p(t,h,m):
 6.     return  m*0.5**(t/h)
 7.  
 8. #Be om verdiar for t og h.
 9. m = float(input("Kor mange kilo av grunnstoffet startar du med? "))
 10. t = np.linspace(0, float(input("Kor lang tid skal gå? ")), 1000)
 11. h = float(input("Hva er halveringstida? "))
 12.  
 13. #Lag graf.
 14. fig = plt.figure()
 15. ax1 = fig.add_subplot(111)
 16. ax1.grid(True)
 17.  
 18. x = t
 19. y = p(t,h,m)
 20.  
 21. ax1.plot(x,y)
RAW Paste Data