Guest User

Untitled

a guest
Dec 8th, 2019
77
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Ristinolla peli
 2. # Otto Peltola
 3. # opiskelijanumero 281969
 4. # Ohjelma on 3x3 ristinollapeli joka hyödyntää graaffista käyttöliittymää
 5.  
 6. from tkinter import *
 7. import tkinter.messagebox
 8.  
 9.  
 10. class Ristinolla:
 11.  
 12.     def __init__(self):
 13.         self.__window = Tk()
 14.         self.__window.title("Ristionolla")
 15.  
 16.         # Määritellään muuttujia, joita hyödynnetään pelin kulun seuraamisessa.
 17.         self.__merkki = "X"
 18.         self.__vuoronumero = 0
 19.  
 20.         # luodaan napit, jotka tulevat esiin pelin loputtua.
 21.         self.__lopeta_nappi = Button(self.__window, text="Lopeta peli",
 22.                                      command=self.__window.destroy)
 23.         self.__uudestaan = Button(self.__window, text="Pelaa uudestaan",
 24.                                   command=self.uusipeli)
 25.  
 26.         # Luodaan pelaajien nimikentät
 27.         pelaaja1_label = Label(self.__window, text="Pelaaja 1:")
 28.         pelaaja1_label.grid(row=1, column=0)
 29.         self.__pelaaja1_entry = Entry(self.__window, bd=5)
 30.         self.__pelaaja1_entry.grid(row=1, column=1, columnspan=8)
 31.         pelaaja2_label = Label(self.__window, text="Pelaaja 2:")
 32.         pelaaja2_label.grid(row=2, column=0)
 33.         self.__pelaaja2_entry = Entry(self.__window, bd=5)
 34.         self.__pelaaja2_entry.grid(row=2, column=1, columnspan=8)
 35.  
 36.         # luodaan tyhjä 3x3 ristinolla taulukko nappeja käyttäen
 37.         # Tallennetaan napit listaan
 38.  
 39.         self.napit = []
 40.         for i in range(9):
 41.             uusinappi = Button(self.__window, disabledforeground="white",
 42.                                activebackground='black', bg="black",
 43.                                text="", height=5, width=10,
 44.                                command=lambda nappi=i:
 45.                                self.nappia_painetaan(nappi))
 46.             if i < 3:
 47.                 uusinappi.grid(row=i + 3, column=1)
 48.             elif i < 6:
 49.                 uusinappi.grid(row=i, column=2)
 50.             elif i <= 9:
 51.                 uusinappi.grid(row=i - 3, column=3)
 52.  
 53.             self.napit.append(uusinappi)
 54.  
 55.     def peli_ohi_lukitus(self):
 56.         # Kun peli päättyy napit lukitaan,
 57.         # jotta samaa peliä ei voi jatkaa voittajan löytyessä.
 58.         for nappi in self.napit:
 59.             nappi["state"] = DISABLED
 60.  
 61.     def nappia_painetaan(self, nappi):
 62.         # toteutetaan napin painaminen eli ristin tai nollan sijoitus ruudukkoon
 63.         self.__vuoronumero = self.__vuoronumero + 1
 64.         if self.napit[nappi]["text"] == "":
 65.             self.napit[nappi]["text"] = self.__merkki
 66.             self.napit[nappi]["state"] = DISABLED
 67.  
 68.             if self.__merkki == "X":
 69.                 self.__merkki = "O"
 70.             else:
 71.                 self.__merkki = "X"
 72.  
 73.             # tarkistetaan loppuuko peli ruudun aina valinnan jälkeen
 74.             self.tarkista_voitto()
 75.  
 76.     def tarkista_voitto(self):
 77.         # käydään läpi kaikki mahdolliset voitto tilanteet
 78.         # ja nostetaan pop up joka ilmoittaa voittajan
 79.         if self.napit[0]["text"] == self.napit[1]["text"] \
 80.                 == self.napit[2]["text"] != "" \
 81.                 or self.napit[0]["text"] == self.napit[3]["text"] \
 82.                 == self.napit[6]["text"] != "" \
 83.                 or self.napit[0]["text"] == self.napit[4]["text"] \
 84.                 == self.napit[8]["text"] != "" \
 85.                 or self.napit[3]["text"] == self.napit[4]["text"] \
 86.                 == self.napit[5]["text"] != "" \
 87.                 or self.napit[6]["text"] == self.napit[7]["text"] \
 88.                 == self.napit[8]["text"] != "" \
 89.                 or self.napit[6]["text"] == self.napit[4]["text"] \
 90.                 == self.napit[2]["text"] != "" \
 91.                 or self.napit[1]["text"] == self.napit[4]["text"] \
 92.                 == self.napit[7]["text"] != "" \
 93.                 or self.napit[2]["text"] == self.napit[5]["text"] \
 94.                 == self.napit[8]["text"] != "":
 95.  
 96.             # Voittaja päätellään siitä, kenen vuorolla voitto tapahtui
 97.             if self.__vuoronumero % 2 == 0:
 98.                 pelaaja = self.__pelaaja2_entry.get()
 99.                 if pelaaja == "":
 100.                     # Jos nimikenttä jätetään tyhjäksi
 101.                     # niin voittajan nimeksi tulee vain Pelaaja 2 tai Pelaaja 1
 102.                     pelaaja = "Pelaaja 2"
 103.                 voittoviesti = str(pelaaja) + " voitti!"
 104.                 tkinter.messagebox.showinfo("Ristinolla", voittoviesti)
 105.             if self.__vuoronumero % 2 == 1:
 106.                 pelaaja = self.__pelaaja1_entry.get()
 107.                 if pelaaja == "":
 108.                     # Jos nimikenttä jätetään tyhjäksi
 109.                     # niin voittajan nimeksi tulee vain Pelaaja 2 tai Pelaaja 1
 110.                     pelaaja = "Pelaaja 1"
 111.                 voittoviesti = str(pelaaja) + " voitti!"
 112.                 tkinter.messagebox.showinfo("Ristinolla", voittoviesti)
 113.  
 114.             # sijoitetaan 2 uutta nappulaa jolla pelin voi aloittaa alusta
 115.             # tai ohjelman voi sulkea
 116.             self.__lopeta_nappi.grid(row=6, column=1, columnspan=8)
 117.             self.__uudestaan.grid(row=7, column=1, columnspan=8)
 118.             self.peli_ohi_lukitus()
 119.  
 120.         # Jos voittajaa ei ole löytynyt vuoroon 9 mennessä tulee tasapeli
 121.         elif self.__vuoronumero == 9:
 122.             # sijoitetaan 2 uutta nappulaa jolla pelin voi aloittaa alusta
 123.             # tai ohjelman voi sulkea
 124.             tkinter.messagebox.showinfo("Ristinolla", "Tasapeli !")
 125.             self.__lopeta_nappi.grid(row=6, column=1, columnspan=8)
 126.             self.__uudestaan.grid(row=7, column=1, columnspan=8)
 127.  
 128.     def uusipeli(self):
 129.         # Metodi aloittaa uuden pelin nollaamalla laskurit
 130.         # ja palauttamalla napit tyhjiksi ja aktiivisiksi
 131.         for nappi in self.napit:
 132.             nappi["text"] = ""
 133.             nappi["state"] = ACTIVE
 134.         self.__vuoronumero = 0
 135.         self.__merkki = "X"
 136.         self.__lopeta_nappi.grid_remove()
 137.         self.__uudestaan.grid_remove()
 138.  
 139.     def start(self):
 140.         self.__window.mainloop()
 141.  
 142.  
 143. def main():
 144.     ui = Ristinolla()
 145.     ui.start()
 146.  
 147.  
 148. main()
RAW Paste Data