daily pastebin goal
35%
SHARE
TWEET

Programowanie zdarzeń w EVENTORze BLYNK

Krzyspx Jun 3rd, 2017 121 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************
 2.   TEST EVENTOR versja 2 programowanie funkcji w aplikacji BLYNK w telefonie
 3.  *************************************************************/
 4.  
 5. #define BLYNK_PRINT Serial
 6. #include <ESP8266WiFi.h>
 7. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
 8.  
 9. char auth[] = "11111111111111111111111111111111";
 10. char ssid[] = "oooooooooooooooooooo";
 11. char pass[] = "ppppppppp";
 12.  
 13. #include <Timers.h> //
 14. Timers <4> akcja; // 4  wątki\
 15.  
 16. WidgetLED led1(V1); // vLED wskażnik połącznia z arduino - miga co 1 sek jeśli jest połączenie
 17.  
 18. #define led_bialy 12 //  led jak odbiornik 1
 19. #define led_blue  14  //  odbiornik 2
 20. #define led_esp   2 //   odbiornik 3
 21.  
 22. #define przyc1 4 //przycisk 1
 23. #define przyc2 5
 24. #define przyc3 13
 25.  
 26. int opoznienie = 10; //czas załączenia odbiornika w sek
 27.  
 28. bool startlicz = 0; //zmienna licznika załączenia - start/stop
 29. int licz = 0;       //zmienna licznika załączenia - licznik czasu
 30.  
 31. BLYNK_WRITE(V25)
 32. {
 33.   opoznienie =  param.asInt();
 34. }
 35. BLYNK_WRITE(V26)
 36. {
 37.   startlicz =  param.asInt();
 38.   licz = opoznienie;
 39. }
 40.  
 41. void timer1sek() //coś do zrobienia co 1 sek
 42. {
 43.   liczasek(); //licznik zalączenia
 44.   transmitBLYNK();
 45. }
 46.  
 47. void setup()
 48. {
 49.   Serial.begin(115200);
 50.  
 51.   pinMode(led_bialy, OUTPUT); // port jako wyj do odbiornika
 52.   digitalWrite(led_bialy, 1); // wyłączenie odbiornika - wyłącza wysoki stan
 53.   pinMode(led_blue, OUTPUT); //
 54.   digitalWrite(led_blue, 1);
 55.   pinMode(led_esp, OUTPUT); //
 56.   digitalWrite(led_esp, 1);
 57.  
 58.   pinMode(przyc1, INPUT_PULLUP); // port jako wejście z przyciku
 59.   pinMode(przyc2, INPUT_PULLUP);
 60.   pinMode(przyc3, INPUT_PULLUP);
 61.  
 62.   akcja.attach(0, 1000, timer1sek); //  timer 1 sek
 63.  
 64.   Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192, 168, 2, 126), 8442); // BLYNK postawiony na prywatnym serwerze NAS SYNOLOGY
 65.   Serial.println(__FILE__);
 66. }
 67.  
 68. void loop()
 69. {
 70.   Blynk.run();
 71.   akcja.process(); // timer
 72. }
 73.  
 74. void transmitBLYNK() { //procedura wysyłania stanu przycisków do serwera BLYNK
 75.   Blynk.virtualWrite(V20, digitalRead(przyc1));
 76.   Blynk.virtualWrite(V21, digitalRead(przyc2));
 77.   Blynk.virtualWrite(V22, digitalRead(przyc3));
 78. }
 79.  
 80. void liczasek() // licznik czasu załączenia odbiornika wywoływany co 1 sek przez Timer
 81. {
 82.   if (startlicz != 0) {
 83.     licz--;
 84.     Blynk.virtualWrite(V25, licz);
 85.     if (licz < 1) {
 86.       licz = 0;
 87.       startlicz = 0;
 88.     }
 89.   }
 90. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top