SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 22nd, 2019 144 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % skrypt wyznacza widmo amplitudowe i fazowe
 2. % sygnalu bedacego suma dwoch sinusoid
 3. clear;
 4. f1=11;  % czestotliwosc pierwszej sinosoidy
 5. A1=1;       % amplituda pierwszej sinusoidy
 6. phi1=0.4;   % faza pierwszej sinusoidy
 7.  
 8. f2=40;  % czestotliwosc drugiej sinosoidy
 9. A2=2;       % amplituda drugiej sinusoidy
 10. phi2=0;     % faza drugiej sinusoidy
 11.  
 12. N=200;      % dlugosc sygnalu
 13. fp=200;     % czestotliwosc probkowania
 14. Nf=200;     % długoœć transformacji Fouriera
 15. % -------------------------------------------------------------------
 16. %       W tych warunkach odległoœć pomiędzy pršżkami widma wynosi 1Hz
 17. % -------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. % generuj os czasu
 20. t=0:1/fp:(N-1)/fp;
 21.  
 22. % generuj sygnal
 23. x=A1*sin(2*pi*f1*t+phi1)+A2*sin(2*pi*f2*t+phi2);
 24. subplot (311);
 25. plot (t,x);
 26. xlabel ('czas[s]');
 27. ylabel ('sygnal');
 28.  
 29. % wyznacz widmo
 30. widmo=fft(x, Nf) / Nf;
 31. N21 = Nf/2 + 1;
 32. f = linspace (0, fp/2, N21);
 33.  
 34. % wykres czesci rzeczywistej i urojonej
 35. xr = real (widmo);
 36. subplot (312);
 37. hold off;
 38. stem (f, xr(1:N21), 'g');
 39. hold on;
 40. xi = imag (widmo);
 41. stem (f, xi(1:N21), 'r');
 42. hold off;
 43. xlabel ('czestotl.[Hz]');
 44. ylabel ('re(X) & im(X)');
 45.  
 46. % wykres modulu i fazy widma
 47. widmo_amp=abs(widmo);
 48. widmo_faz=angle(widmo);
 49. subplot(615);
 50. stem (f, widmo_amp(1:N21), 'k');
 51. ylabel ('|X|');
 52. subplot(616);
 53. stem (f, widmo_faz(1:N21), 'b');
 54. xlabel ('czestotl.[Hz]');
 55. ylabel ('arg(X)');
 56.  
 57. set (gcf,'Position',[50 50 800 700]);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top