Guest User

Oppgave B1

a guest
Jun 3rd, 2014
228
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 'Oppgave B1)
  2. 'Beskriv SQL-setningen som brukes for å initiere denne komboboksen
  3. 'UNION brukes for å hente data fra begge kolonnene, og UNION fjerner duplikater (i likhet med DISTINCT)
  4.  
  5. Me.cmbLag.RowSource = "SELECT hjemmelag FROM resultater UNION SELECT bortelag FROM resultater"
RAW Paste Data