Guest User

SumowanieANSIC

a guest
May 6th, 2015
267
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<stdio.h>
 2.  
 3. struct STOS{
 4. int key;
 5. struct STOS *next;
 6. };
 7.  
 8. void push(struct STOS **Head, int x)
 9. {
 10. struct STOS *newHead=NULL;
 11.  
 12. newHead=(struct STOS*)malloc(sizeof(struct STOS)); // zaalokowanie komórki pamięci o rozmiarze struktury "STOS"
 13.  
 14.  
 15. newHead->key=x;
 16. newHead->next=*Head;
 17. *Head=newHead;
 18. printf("Umieszczono %d na stosie\n", x);
 19.  
 20. }
 21.  
 22. void pop(struct STOS **Head)
 23. {
 24. if(Head==NULL) printf("Stos jest pusty!");
 25.  
 26. struct STOS *temporaryHead=*Head;
 27.  
 28. *Head=temporaryHead->next;
 29. free(temporaryHead);
 30.  
 31. }
 32. /* ******************************************************** */
 33.  
 34. void zapisz(int dana, struct STOS **head)
 35. {
 36. printf("Zapisuje...\n");
 37. int zapis;
 38.  
 39. if((dana%10)==0) push(head, dana);
 40. else
 41. {
 42.  
 43. while((dana % 10) != 0)
 44. {
 45. zapis = (dana % 10);
 46. push(head,zapis);
 47. dana = (dana/10);
 48. }
 49. }
 50. }
 51.  
 52. /* ******************************************************** */
 53.  
 54. void przepisz(struct STOS *headStary, struct STOS *headNowy)
 55. {
 56. printf("Przepisuje...\n");
 57. int klucz;
 58. while(headStary)
 59. {
 60. klucz = (headStary -> key);
 61. push(&headNowy, klucz);
 62. headStary=headStary->next;
 63. }
 64. }
 65.  
 66. /* ******************************************************** */
 67.  
 68. void sumuj(struct STOS *head1,struct STOS *head2,struct STOS *headWynik)
 69. {
 70.  
 71. printf("Sumuje...\n");
 72. push(&headWynik, 0);
 73. int counter = 2;
 74. while(counter>0)
 75. {
 76. int suma = 0;
 77. printf("Sumuje...\n");
 78.  
 79. push(&(headWynik->next),0);
 80.  
 81.  
 82.  
 83. suma = ((head1 -> key) + (head2 -> key));
 84.  
 85.  
 86.  
 87. if(suma>9)
 88. {
 89. headWynik -> key += (suma % 10);
 90. headWynik -> next -> key += 1;
 91. }
 92.  
 93. else
 94. {
 95. headWynik -> key += suma;
 96. }
 97. head1 = head1 -> next;
 98. head2 = head2 -> next;
 99. headWynik = headWynik -> next;
 100. }
 101. counter--;
 102. }
 103. /* ******************************************************** */
 104.  
 105. int main()
 106. {
 107. struct STOS *head1start = NULL;
 108. struct STOS *head2start = NULL;
 109. struct STOS *head1nowy = NULL;
 110. struct STOS *head2nowy = NULL;
 111. struct STOS *headWynik = NULL;
 112.  
 113. int pierwsza, druga, wynik;
 114.  
 115. printf("\nPodaj pierwsza liczbe:");
 116. scanf("%d", &pierwsza);
 117. printf("\nPodaj druga liczbe:");
 118. scanf("%d", &druga);
 119.  
 120. zapisz(pierwsza, &head1start);
 121. zapisz(druga, &head2start);
 122.  
 123. przepisz(head1start, head1nowy);
 124. przepisz(head2start, head2nowy);
 125.  
 126. sumuj(head1nowy, head2nowy, headWynik);
 127.  
 128. printf("\nSuma podanych liczb wynosi:");
 129.  
 130. while(headWynik)
 131. {
 132. printf("%d", headWynik -> key);
 133. headWynik = headWynik -> next;
 134. }
 135.  
 136. printf("\n");
 137.  
 138. system("PAUSE");
 139.  
 140. return 0;
 141. }
RAW Paste Data