Advertisement
JLindvig

Gas

Mar 13th, 2022
1,427
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 0.55 KB | None | 0 0
 1. rest:
 2.  # LÆG DINE EGNE KOORDINATER IND I DENNE URL
 3.   - resource: https://www.gasautomaten.dk/Umbraco/Api/GetDealerAddressDistanceApi/Get/?shownMarkersId=&scoordinates=55.73005765259582,12.422551809423066&choosenTypeFilter=0
 4.     sensor:
 5.       - name: Nærmeste gas
 6.         value_template: "{{ value_json[0].Value[0].distanceInMeter }}"
 7.         json_attributes_path: "$[0].Value[0]"
 8.         json_attributes:
 9.          - id
 10.           - name
 11.           - address
 12.           - typeName
 13.           - typeId
 14.           - distance
 15.           - distanceInMeter
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement