Guest User

Untitled

a guest
Apr 16th, 2020
367
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 15-04-2020
 2. Uruchomiony przez jakub (administrator) DESKTOP-PPJVH6S (Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B46) (16-04-2020 20:06:57)
 3. Uruchomiony z C:\Users\jakub\Downloads\frst
 4. Załadowane profile: jakub (Dostępne profile: jakub)
 5. Platform: Windows 10 Home Wersja 1909 18363.752 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: FF
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Standard Mouse Driver\Monitor.EXE
 15. (Bitsum LLC -> Bitsum LLC) C:\Program Files\Process Lasso\ProcessGovernor.exe
 16. (Bitsum LLC -> Bitsum LLC) C:\Program Files\Process Lasso\ProcessLasso.exe
 17. (G DATA Software AG -> G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe
 18. (G DATA Software AG -> G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\GDKBFltExe32.exe
 19. (G DATA Software AG -> G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\GDKBFltSur64.exe
 20. (G DATA Software AG -> G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe
 21. (G DATA Software AG -> G Data Software AG) C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\AVK\AVKWCtlx64.exe
 22. (G DATA Software AG -> G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\AVKTray\AVKTray.exe
 23. (G DATA Software AG -> G DATA Software AG) C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe
 24. (G DATA Software AG -> G Data Software AG) C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\Firewall\GDFwSvcx64.exe
 25. (IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAService.exe
 26. (IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe
 27. (IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAUpdateService.exe
 28. (Intel Corporation -> Intel(R) Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XtuService.exe
 29. (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_d52c63e0e1c02c96\jhi_service.exe
 30. (Intel(R) Rapid Storage Technology -> Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
 31. (Intel(R) Rapid Storage Technology -> Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
 32. (Intel(R) Rapid Storage Technology -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iaahcic.inf_amd64_48973fc6c96c696a\RstMwService.exe
 33. (Intel(R) Software Development Products -> ) C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe
 34. (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
 35. (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
 36. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\jakub\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.232.1124.0010\FileCoAuth.exe
 37. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\jakub\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
 38. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
 39. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_12004.1001.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
 40. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\browser_broker.exe
 41. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 42. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeCP.exe
 43. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeSH.exe
 44. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 45. (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <8>
 46. (ND_Apps -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe
 47. (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e0a5a1b06de180e3\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe <2>
 48. (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor) C:\Windows\System32\RtkAudUService64.exe <2>
 49.  
 50. ==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 51.  
 52. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 53.  
 54. HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [321112 2019-12-09] (Intel(R) Rapid Storage Technology -> Intel Corporation)
 55. HKLM\...\Run: [RtkAudUService] => C:\Windows\System32\RtkAudUService64.exe [1093352 2020-04-13] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor)
 56. HKLM-x32\...\Run: [Intel Driver & Support Assistant] => C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe [237416 2020-03-03] (IDSA Production signing key -> Intel)
 57. HKLM-x32\...\Run: [Standard Mouse Driver] => C:\Program Files (x86)\Standard Mouse Driver\Monitor.exe [147456 2013-05-06] () [Brak podpisu cyfrowego]
 58.  
 59. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 60.  
 61. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 62.  
 63. Task: {00A87E05-5477-45B1-A0D4-1840E36CA8F3} - System32\Tasks\Intelligent StandbyList Cleaner => C:\Users\jakub\Downloads\ISLC v1.0.2.2\Intelligent standby list cleaner ISLC.exe [422592 2020-02-14] (Wagnardsoft -> Wagnardsoft)
 64. Task: {2585B5CC-3D02-4D5B-BA37-6A9989475311} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [3087184 2020-03-10] (Intel(R) Software Development Products -> Intel Corporation)
 65. Task: {28E22FEA-3805-4C34-8C21-90DA48CA8A7C} - System32\Tasks\Process Lasso Management Console (GUI) => C:\Program Files\Process Lasso\processlasso.exe [1611664 2020-03-30] (Bitsum LLC -> Bitsum LLC)
 66. Task: {2F07EB94-E962-4B6C-93CA-B9A73741C37E} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1134104 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 67. Task: {34CB0038-1BBA-40E7-B07C-FFC066E8AB88} - System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe [3302880 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 68. Task: {404C5B5B-6E13-48C0-9793-19FBA7F289F8} - System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [858480 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 69. Task: {4E27A168-06BC-4A34-9DFA-C1E2B128655E} - System32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [858480 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 70. Task: {510F7384-D5C0-47A3-804C-8101181D2E0E} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport4_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1134104 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 71. Task: {5BE999DB-F091-4D58-BB0A-603382ACD4AF} - System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473 => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
 72. Task: {6DBFC957-55EB-47D2-844F-3228E39492D7} - System32\Tasks\Intel\Intel Telemetry 2 (x86) => C:\Program Files (x86)\Intel\Telemetry 2.0\lrio.exe [1652536 2018-11-05] (Intel(R) Software -> Intel Corporation)
 73. Task: {6DDEE68C-71A4-4CB0-A5F0-E0852CEF9600} - System32\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan => C:\Program Files\Easeware\DriverEasy\DriverEasy.exe [3660232 2020-02-17] (Easeware Technology Limited -> Easeware)
 74. Task: {75A06C0F-AE21-4122-BA42-EE2739B2510B} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1134104 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 75. Task: {9B6E81E5-B176-46D1-A4AE-41F5C2DE9EC9} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [914456 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 76. Task: {A9A72444-9F78-4988-A4F7-7F0C48085BC9} - System32\Tasks\Process Lasso Core Engine Only => C:\Program Files\Process Lasso\processgovernor.exe [1181064 2020-03-30] (Bitsum LLC -> Bitsum LLC)
 77. Task: {A9CFB1A8-A461-468B-A963-6EB3251453AD} - System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\nvnodejslauncher.exe [653848 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 78. Task: {B02E26AC-316B-423B-9AAF-C416914A1A95} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [914456 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 79. Task: {B1522BAC-172E-48C4-A459-FC98686FB0CF} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1134104 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 80. Task: {B762859A-3A1C-45AB-B308-DEC99CF1F9F7} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132 => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [3087184 2020-03-10] (Intel(R) Software Development Products -> Intel Corporation)
 81. Task: {C75E3BE3-C13B-40FC-ABF8-4B8BB004395A} - System32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK => "C:\Windows\System32\Wscript.exe" //B //NoLogo "C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\task.vbs"
 82. Task: {E543C1E8-D714-47CF-BCB3-4DCF4264B1D1} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe do-task
 83.  
 84. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 85.  
 86. Task: C:\Windows\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan.job => C:\Program Files\Easeware\DriverEasy\DriverEasy.exe
 87.  
 88. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 89.  
 90. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 91.  
 92. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 93. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.179.1.60 62.179.1.61
 94. Tcpip\..\Interfaces\{a59fd05b-0989-4f90-abb0-e9321e550381}: [DhcpNameServer] 62.179.1.60 62.179.1.61
 95.  
 96. Internet Explorer:
 97. ==================
 98. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
 99. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
 100. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
 101.  
 102. FireFox:
 103. ========
 104. FF DefaultProfile: 0bznefyt.default
 105. FF ProfilePath: C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0bznefyt.default [2020-04-16]
 106. FF ProfilePath: C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qshy791v.default-release [2020-04-16]
 107. FF Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qshy791v.default-release\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2020-04-13]
 108.  
 109. ==================== Usługi (filtrowane) ===================
 110.  
 111. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 112.  
 113. R2 AVKProxy; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe [6219880 2019-12-03] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 114. R2 AVKWCtl; C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\AVK\AVKWCtlx64.exe [3040592 2019-12-03] (G DATA Software AG -> G Data Software AG)
 115. R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAService.exe [37224 2020-03-03] (IDSA Production signing key -> Intel)
 116. R3 DSAUpdateService; C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAUpdateService.exe [143720 2020-03-03] (IDSA Production signing key -> Intel)
 117. S2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe [941368 2020-03-10] (Intel(R) Software Development Products -> )
 118. S3 GDBackupSvc; C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\AVKBackup\AVKBackupService.exe [4309232 2019-12-02] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 119. R3 GDFwSvc; C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\Firewall\GDFwSvcx64.exe [6126456 2019-12-03] (G DATA Software AG -> G Data Software AG)
 120. R3 GDScan; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe [1549040 2019-12-02] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 121. S3 GDTunerSvc; C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\AVKTuner\AVKTunerService.exe [3767024 2019-12-02] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 122. R2 Intel(R) PROSet Monitoring Service; C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe [574496 2019-12-12] (ND_Apps -> Intel Corporation)
 123. S3 Intel(R) SUR QC SAM; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [3087184 2020-03-10] (Intel(R) Software Development Products -> Intel Corporation)
 124. R2 jhi_service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_d52c63e0e1c02c96\jhi_service.exe [648080 2020-04-14] (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation)
 125. R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe [6933272 2020-04-16] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 126. S3 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [858480 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 127. S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [858480 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 128. R2 RstMwService; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iaahcic.inf_amd64_48973fc6c96c696a\RstMwService.exe [2241536 2019-12-11] (Intel(R) Rapid Storage Technology -> Intel Corporation)
 129. R2 RtkAudioUniversalService; C:\Windows\System32\RtkAudUService64.exe [1093352 2020-04-13] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor)
 130. R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe [208696 2020-03-10] (Intel(R) Software Development Products -> )
 131. S3 TSNxGService; C:\Program Files (x86)\G DATA\TotalSecurity\TSNxG\TSNxGService.exe [262560 2017-12-07] (G DATA Software AG -> G DATA Software)
 132. S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe [941368 2020-03-10] (Intel(R) Software Development Products -> )
 133. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\NisSrv.exe [3294680 2020-04-13] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 134. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\MsMpEng.exe [103168 2020-04-13] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 135. R2 XTU3SERVICE; C:\Windows\SysWOW64\XtuService.exe [82200 2019-10-30] (Intel Corporation -> Intel(R) Corporation)
 136. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e0a5a1b06de180e3\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f %ProgramData%\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log -l 3 -d C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e0a5a1b06de180e3\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem -r -p 30000 -cfg NVDisplay.ContainerLocalSystem\LocalSystem
 137.  
 138. ===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 139.  
 140. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 141.  
 142. S3 bertreader; C:\Windows\System32\drivers\bertreader.sys [40320 2020-03-10] (Intel Corporation -> Intel Corporation)
 143. R3 e1dexpress; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\e1d68x64.inf_amd64_d7c985d5dd35c00d\e1d68x64.sys [601968 2020-04-13] (Intel(R) INTELND1820 -> Intel Corporation)
 144. R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [153312 2020-04-16] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
 145. S0 GDElam; C:\Windows\System32\DRIVERS\GDElam.sys [203192 2019-11-28] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> G DATA CyberDefense AG)
 146. R3 GDKBB; C:\Windows\system32\drivers\GDKBB64.sys [49808 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 147. R3 GDKBFlt; C:\Windows\system32\drivers\GDKBFlt64.sys [38984 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 148. R1 GDMnIcpt; C:\Windows\system32\drivers\MiniIcpt.sys [574184 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G Data Software AG)
 149. R3 GDPkIcpt; C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys [255464 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G Data Software AG)
 150. R1 gdwfpcd; C:\Windows\System32\drivers\gdwfpcd64.sys [94856 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 151. R1 HookCentre; C:\Windows\system32\drivers\HookCentre.sys [268808 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G Data Software AG)
 152. R0 iaStorAC; C:\Windows\System32\drivers\iaStorAC.sys [1339360 2019-12-11] (Intel(R) Rapid Storage Technology -> Intel Corporation)
 153. R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [214496 2020-04-16] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 154. S0 MbamElam; C:\Windows\System32\DRIVERS\MbamElam.sys [20936 2020-04-16] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Malwarebytes)
 155. R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [195432 2020-04-16] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 156. R3 MBAMProtection; C:\Windows\system32\DRIVERS\mbam.sys [73584 2020-04-16] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
 157. R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [248968 2020-04-16] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 158. R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwac.sys [124560 2020-04-16] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 159. R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\heci.inf_amd64_d01e7c2e2b4c1b72\x64\TeeDriverW10x64.sys [298480 2020-01-12] (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation)
 160. R3 NAL; C:\Windows\system32\Drivers\iqvw64e.sys [58304 2020-04-13] (ND_QV -> Intel Corporation )
 161. R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e0a5a1b06de180e3\nvlddmkm.sys [23439288 2020-03-19] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 162. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30336 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 163. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [69840 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 164. R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [75600 2020-03-18] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 165. R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [41816 2020-03-10] (Intel Corporation -> )
 166. R0 TS4NT; C:\Windows\System32\Drivers\TS4nt.sys [109128 2020-04-13] (G DATA Software AG -> G DATA Software AG)
 167. S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [45960 2020-04-13] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 168. S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [391392 2020-04-13] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 169. S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [59104 2020-04-13] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 170. R3 XTUComponent; C:\Windows\System32\drivers\iocbios2.sys [48632 2019-10-30] (Intel Corporation -> Intel Corporation)
 171. S3 cpuz148; \??\C:\Windows\temp\cpuz148\cpuz148_x64.sys [X]
 172.  
 173. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 174.  
 175. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 176.  
 177.  
 178. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================
 179.  
 180. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 181.  
 182. 2020-04-16 20:01 - 2020-04-16 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\LocalLow\IGDump
 183. 2020-04-16 20:01 - 2020-04-16 20:01 - 000195432 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
 184. 2020-04-16 20:01 - 2020-04-16 20:01 - 000124560 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
 185. 2020-04-16 20:01 - 2020-04-16 20:01 - 000073584 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
 186. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 001965536 _____ (Malwarebytes) C:\Users\jakub\Downloads\MBSetup.exe
 187. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000248968 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
 188. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000214496 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
 189. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000153312 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 190. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000020936 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamElam.sys
 191. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000002021 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Malwarebytes.lnk
 192. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\mbamtray
 193. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\mbam
 194. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 195. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
 196. 2020-04-16 19:59 - 2020-04-16 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
 197. 2020-04-16 19:51 - 2020-04-16 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Downloads\frst
 198. 2020-04-16 19:51 - 2020-04-16 19:51 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Downloads\FRST-OlderVersion
 199. 2020-04-16 19:49 - 2020-04-16 19:49 - 000832932 _____ C:\Windows\Minidump\041620-9859-01.dmp
 200. 2020-04-16 19:49 - 2020-04-16 19:49 - 000000000 ___HD C:\OneDriveTemp
 201. 2020-04-16 19:45 - 2020-04-16 19:45 - 4198825984 _____ C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\Windows.iso
 202. 2020-04-16 19:39 - 2020-04-16 19:39 - 000000000 ____D C:\ESD
 203. 2020-04-16 19:37 - 2020-04-16 19:37 - 019255000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\jakub\Downloads\MediaCreationTool1909.exe
 204. 2020-04-16 19:37 - 2020-04-16 19:37 - 000000000 ___HD C:\$Windows.~WS
 205. 2020-04-16 19:37 - 2020-04-16 19:37 - 000000000 ____D C:\$WINDOWS.~BT
 206. 2020-04-16 19:28 - 2020-04-16 19:28 - 000231618 _____ C:\Users\jakub\Downloads\FixWin10.zip
 207. 2020-04-16 19:28 - 2020-04-16 19:28 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Downloads\FixWin10
 208. 2020-04-16 19:21 - 2020-04-16 19:21 - 000356768 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\jakub\Downloads\ISLC v1.0.2.2(1).exe
 209. 2020-04-15 11:59 - 2020-04-15 11:59 - 000035027 _____ C:\Users\jakub\Downloads\Shortcut.txt
 210. 2020-04-15 11:58 - 2020-04-15 11:59 - 000027696 _____ C:\Users\jakub\Downloads\Addition.txt
 211. 2020-04-15 11:56 - 2020-04-15 11:59 - 000178912 _____ C:\Users\jakub\Downloads\FRST.txt
 212. 2020-04-15 11:53 - 2020-04-16 20:07 - 000000000 ____D C:\FRST
 213. 2020-04-15 11:53 - 2020-04-15 11:54 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 214. 2020-04-15 11:51 - 2020-04-15 11:51 - 008196784 _____ (Malwarebytes) C:\Users\jakub\Downloads\AdwCleaner.exe
 215. 2020-04-14 22:21 - 2020-04-14 22:21 - 000325520 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\JHI64.dll
 216. 2020-04-14 22:21 - 2020-04-14 22:21 - 000307088 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\TEEManagement64.dll
 217. 2020-04-14 22:21 - 2020-04-14 22:21 - 000274320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JHI.dll
 218. 2020-04-14 22:21 - 2020-04-14 22:21 - 000257424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TEEManagement.dll
 219. 2020-04-14 22:06 - 2020-04-14 22:07 - 000748844 _____ C:\Windows\Minidump\041420-7578-01.dmp
 220. 2020-04-14 22:02 - 2020-04-14 22:06 - 000000438 _____ C:\Windows\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan.job
 221. 2020-04-14 22:02 - 2020-04-14 22:02 - 005084576 _____ (Easeware ) C:\Users\jakub\Downloads\drivereasy_setup_1.exe
 222. 2020-04-14 22:02 - 2020-04-14 22:02 - 000003912 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan
 223. 2020-04-14 22:02 - 2020-04-14 22:02 - 000001012 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Driver Easy.lnk
 224. 2020-04-14 22:02 - 2020-04-14 22:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
 225. 2020-04-14 22:02 - 2020-04-14 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Easeware
 226. 2020-04-14 21:57 - 2020-04-14 21:57 - 000277123 _____ C:\Users\jakub\Downloads\Intel-FORCED-Chipset-AllNTx64x86-10.1.1.42_old-drp.zip
 227. 2020-04-14 21:50 - 2020-04-14 21:50 - 003273824 _____ C:\Users\jakub\Downloads\chipset-10.1.18228.8176-public-mup.zip
 228. 2020-04-14 21:50 - 2020-04-14 21:50 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Downloads\chipset-10.1.18228.8176-public-mup
 229. 2020-04-14 21:46 - 2020-04-14 21:46 - 023610936 _____ (Intel Corporation) C:\Users\jakub\Downloads\SetupRST.exe
 230. 2020-04-14 21:35 - 2020-04-14 21:35 - 000001478 _____ C:\ProgramData\Pulpit\SeaTools for Windows.lnk
 231. 2020-04-14 21:35 - 2020-04-14 21:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Seagate
 232. 2020-04-14 21:35 - 2020-04-14 21:35 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Seagate
 233. 2020-04-14 21:34 - 2020-04-14 21:34 - 026028480 _____ (Seagate Technology LLC) C:\Users\jakub\Downloads\SeaToolsforWindowsSetup.exe
 234. 2020-04-14 21:12 - 2020-04-14 21:12 - 000460111 _____ C:\Users\jakub\Downloads\mhdd_iso.zip
 235. 2020-04-14 20:51 - 2020-04-14 20:51 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\HD Tune Pro
 236. 2020-04-14 20:51 - 2020-04-14 20:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro
 237. 2020-04-14 20:51 - 2020-04-14 20:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro
 238. 2020-04-14 20:50 - 2020-04-14 20:50 - 000642632 _____ (EFD Software ) C:\Users\jakub\Downloads\hdtune_255.exe
 239. 2020-04-14 20:50 - 2020-04-14 20:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune
 240. 2020-04-14 20:50 - 2020-04-14 20:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\HD Tune
 241. 2020-04-14 20:49 - 2020-04-14 20:49 - 002249913 _____ (EFD Software ) C:\Users\jakub\Downloads\hdtunepro_575_trial.exe
 242. 2020-04-14 20:39 - 2020-04-14 20:40 - 000012614 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer4.log_backup1
 243. 2020-04-14 20:31 - 2020-04-15 18:57 - 000013581 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer3.log_backup1
 244. 2020-04-14 15:59 - 2020-04-14 15:59 - 000000747 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Call of Duty Modern Warfare.lnk
 245. 2020-04-14 15:59 - 2020-04-14 15:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty Modern Warfare
 246. 2020-04-14 14:47 - 2020-04-14 14:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\Defraggler
 247. 2020-04-14 14:47 - 2020-04-14 14:47 - 006404096 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\jakub\Downloads\dfsetup.exe
 248. 2020-04-14 14:47 - 2020-04-14 14:47 - 000001765 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Defraggler.lnk
 249. 2020-04-14 14:47 - 2020-04-14 14:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Defraggler
 250. 2020-04-14 14:30 - 2020-04-14 20:50 - 000000074 _____ C:\Windows\ATTODiskBenchmark.INI
 251. 2020-04-14 14:30 - 2020-04-14 14:30 - 000004611 _____ C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\Untitled.bmk
 252. 2020-04-14 14:18 - 2020-04-16 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics
 253. 2020-04-14 14:18 - 2020-04-16 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Auslogics
 254. 2020-04-14 14:16 - 2020-04-16 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Auslogics
 255. 2020-04-14 14:15 - 2020-04-14 14:15 - 000000000 _____ C:\Users\jakub\Downloads\disk-defrag-setup.exe
 256. 2020-04-14 14:09 - 2020-04-14 14:09 - 001666637 _____ C:\Users\jakub\Downloads\Atto-bench32-[Guru3D.com].zip
 257. 2020-04-14 14:09 - 2020-04-14 14:09 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Downloads\Atto-bench32-[Guru3D.com]
 258. 2020-04-14 11:54 - 2020-04-16 19:49 - 1621670376 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
 259. 2020-04-14 11:54 - 2020-04-14 11:54 - 000983716 _____ C:\Windows\Minidump\041420-8500-01.dmp
 260. 2020-04-13 18:35 - 2020-04-13 18:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProcessLasso
 261. 2020-04-13 18:34 - 2020-04-13 18:35 - 000003106 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Process Lasso Management Console (GUI)
 262. 2020-04-13 18:34 - 2020-04-13 18:35 - 000003096 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Process Lasso Core Engine Only
 263. 2020-04-13 18:34 - 2020-04-13 18:35 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\ProcessLasso
 264. 2020-04-13 18:34 - 2020-04-13 18:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Process Lasso
 265. 2020-04-13 18:34 - 2020-04-13 18:34 - 000001984 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Process Lasso.lnk
 266. 2020-04-13 18:34 - 2020-04-13 18:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Process Lasso
 267. 2020-04-13 18:26 - 2020-04-13 18:26 - 000003612 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Intelligent StandbyList Cleaner
 268. 2020-04-13 18:22 - 2020-04-16 19:55 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Downloads\ISLC v1.0.2.2
 269. 2020-04-13 18:20 - 2020-04-13 18:20 - 002458536 _____ (Bitsum LLC) C:\Users\jakub\Downloads\processlassosetup64.exe
 270. 2020-04-13 18:20 - 2020-04-13 18:20 - 000356768 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\jakub\Downloads\ISLC v1.0.2.2.exe
 271. 2020-04-13 18:17 - 2020-04-16 19:18 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\CrashDumps
 272. 2020-04-13 17:16 - 2020-04-13 18:36 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\Call of Duty Modern Warfare
 273. 2020-04-13 17:16 - 2020-04-13 17:16 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\NVIDIA
 274. 2020-04-13 17:16 - 2020-04-13 17:16 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\ansel
 275. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000574184 _____ (G Data Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\MiniIcpt.sys
 276. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000268808 _____ (G Data Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\HookCentre.sys
 277. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000255464 _____ (G Data Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\PktIcpt.sys
 278. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000109128 _____ (G DATA Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\TS4nt.sys
 279. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000094856 _____ (G DATA Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\gdwfpcd64.sys
 280. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000049808 _____ (G DATA Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\GDKBB64.sys
 281. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000038984 _____ (G DATA Software AG) C:\Windows\system32\Drivers\GDKBFlt64.sys
 282. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000002110 _____ C:\ProgramData\Pulpit\G DATA TOTAL SECURITY.lnk
 283. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_GDKBFlt64_01007.Wdf
 284. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_GDKBB64_01009.Wdf
 285. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\G DATA TOTAL SECURITY
 286. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\G DATA Software
 287. 2020-04-13 16:53 - 2020-04-13 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\G Data
 288. 2020-04-13 16:53 - 2020-04-13 16:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
 289. 2020-04-13 16:53 - 2020-04-13 16:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\G DATA
 290. 2020-04-13 16:50 - 2020-04-13 16:50 - 617492344 _____ (G DATA Software AG) C:\Users\jakub\Downloads\setup_ts.exe
 291. 2020-04-13 16:44 - 2020-04-13 16:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Blizzard Entertainment
 292. 2020-04-13 16:43 - 2020-04-16 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Battle.net
 293. 2020-04-13 16:43 - 2020-04-13 16:44 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Battle.net
 294. 2020-04-13 16:43 - 2020-04-13 16:43 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\CEF
 295. 2020-04-13 16:42 - 2020-04-13 16:42 - 000000601 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Battle.net.lnk
 296. 2020-04-13 16:42 - 2020-04-13 16:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battle.net
 297. 2020-04-13 16:41 - 2020-04-13 16:43 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Blizzard Entertainment
 298. 2020-04-13 16:41 - 2020-04-13 16:41 - 004902896 _____ (Blizzard Entertainment) C:\Users\jakub\Downloads\Battle.net-Setup.exe
 299. 2020-04-13 16:41 - 2020-04-13 16:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Battle.net
 300. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 025444352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Hydrogen.dll
 301. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 022636544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 302. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 019813376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramWorld.dll
 303. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 018027008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 304. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 014818816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 305. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 009930552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 306. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 008013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
 307. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 007604584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 308. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 007017472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
 309. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 006525424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 310. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 004563200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
 311. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 004129416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
 312. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 003799552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
 313. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 003753472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 314. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 003742544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
 315. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 003547648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
 316. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 002986808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 317. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 002871608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
 318. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 002800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
 319. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 002768440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 320. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 002494744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
 321. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 002087168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
 322. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001945600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcomp.dll
 323. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001835008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
 324. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001757096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 325. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001726264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 326. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001610240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramCompositor.dll
 327. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
 328. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001545216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
 329. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001512832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 330. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001477112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dcomp.dll
 331. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001397560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 332. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001368576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll
 333. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001368576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 334. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001300280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
 335. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
 336. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001261808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 337. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001257472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
 338. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001245184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
 339. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001243648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
 340. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001081856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 341. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001077264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 342. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 001055376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 343. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000993280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
 344. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000980832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
 345. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000974336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
 346. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000924672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
 347. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000923136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
 348. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000912896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 349. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000892416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
 350. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000865280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 351. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000865280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
 352. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000811320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
 353. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000785920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 354. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000759272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskschd.dll
 355. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000747320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 356. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000729600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FlightSettings.dll
 357. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
 358. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BTAGService.dll
 359. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
 360. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000673704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 361. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
 362. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000647680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 363. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000638480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
 364. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000632832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 365. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000628408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
 366. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000618296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
 367. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000604984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
 368. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000555008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appwiz.cpl
 369. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000538160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SHCore.dll
 370. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcext.dll
 371. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000529408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nltest.exe
 372. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000515600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
 373. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000513576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
 374. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000507152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskschd.dll
 375. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
 376. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
 377. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000491008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcext.dll
 378. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000487784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
 379. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000477496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
 380. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000465208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 381. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000456504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
 382. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appwiz.cpl
 383. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000452096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpclip.exe
 384. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000415760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
 385. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
 386. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000406480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Enumeration.dll
 387. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\es.dll
 388. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
 389. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\es.dll
 390. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\omadmclient.exe
 391. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000324408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 392. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32k.sys
 393. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcommdlg.dll
 394. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000321536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbadmin.exe
 395. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000277864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LsaIso.exe
 396. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000259776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logoncli.dll
 397. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000251704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinesam.dll
 398. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iasrad.dll
 399. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IndexedDbLegacy.dll
 400. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000211256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcbloader.dll
 401. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LanguageComponentsInstaller.dll
 402. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Win32CompatibilityAppraiserCSP.dll
 403. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000190048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logoncli.dll
 404. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iasrad.dll
 405. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000185952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceaccess.dll
 406. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
 407. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000178192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys
 408. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
 409. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000164368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
 410. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\updatepolicy.dll
 411. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000147696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
 412. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000142544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicensingUI.exe
 413. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slc.dll
 414. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppc.dll
 415. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
 416. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000123952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KerbClientShared.dll
 417. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
 418. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slc.dll
 419. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000115120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\phoneactivate.exe
 420. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\utcutil.dll
 421. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000102216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\changepk.exe
 422. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppc.dll
 423. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000093712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 424. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsgqec.dll
 425. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000089536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32u.dll
 426. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iasacct.dll
 427. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000084280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
 428. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Custom.dll
 429. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000071480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
 430. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll
 431. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000066624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iumcrypt.dll
 432. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iasacct.dll
 433. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
 434. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
 435. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000050544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudNotifications.exe
 436. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iaspolcy.dll
 437. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
 438. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UpgradeResultsUI.exe
 439. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iaspolcy.dll
 440. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000036152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
 441. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000033080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hwpolicy.sys
 442. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprtPS.dll
 443. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ias.dll
 444. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cmintegrator.dll
 445. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
 446. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ias.dll
 447. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slcext.dll
 448. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000021520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdhvcom.dll
 449. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slcext.dll
 450. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wksprtPS.dll
 451. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Custom.ps.dll
 452. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
 453. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DMAlertListener.ProxyStub.dll
 454. 2020-04-13 16:28 - 2020-04-13 16:28 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DMAlertListener.ProxyStub.dll
 455. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 017790464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 456. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 007849216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
 457. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 006168064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
 458. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 003728384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
 459. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 003708928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
 460. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 003586872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 461. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 003109376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
 462. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 002143232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcDesktopMonSvc.dll
 463. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 002126144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
 464. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 002114560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.CloudStore.dll
 465. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001960448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
 466. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001942528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
 467. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001918976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
 468. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001783296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 469. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001762816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
 470. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001719808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wpc.dll
 471. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001497600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
 472. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001480192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocoreworker.exe
 473. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001427456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 474. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001413704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
 475. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001378528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
 476. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001263856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcMon.exe
 477. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 478. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001136128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MbaeApiPublic.dll
 479. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001127424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcRefreshTask.dll
 480. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001083904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
 481. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001071616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BTAGService.dll
 482. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 001011200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 483. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000915192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
 484. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000893952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FlightSettings.dll
 485. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000879616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Service.dll
 486. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000874512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 487. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000840704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Language.dll
 488. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 489. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000722072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
 490. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000684560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SHCore.dll
 491. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000654912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
 492. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000637240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
 493. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000605184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
 494. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000589384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
 495. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000550400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
 496. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000524264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Enumeration.dll
 497. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
 498. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
 499. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000459688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotifyIcon.exe
 500. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000441144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 501. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000437560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
 502. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000416016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
 503. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncbservice.dll
 504. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcApi.dll
 505. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000297272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
 506. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcTok.exe
 507. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
 508. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VPNv2CSP.dll
 509. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UpdateDeploymentProvider.dll
 510. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winnat.sys
 511. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanagerprecheck.dll
 512. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000231912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceaccess.dll
 513. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatepolicy.dll
 514. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000193848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
 515. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpatialAudioLicenseSrv.exe
 516. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000152408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KerbClientShared.dll
 517. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000151352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\scmbus.sys
 518. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000127064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32u.dll
 519. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
 520. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Custom.dll
 521. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000089912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
 522. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000088352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\remoteaudioendpoint.dll
 523. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autopilot.dll
 524. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll
 525. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\keepaliveprovider.dll
 526. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbauth.dll
 527. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudNotifications.exe
 528. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000059192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storufs.sys
 529. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
 530. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audioresourceregistrar.dll
 531. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000047208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
 532. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cmintegrator.dll
 533. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.Common.dll
 534. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcProxyStubs.dll
 535. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBrokerCookies.exe
 536. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\KNetPwrDepBroker.sys
 537. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\flpydisk.sys
 538. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Custom.ps.dll
 539. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbservicetrigger.dll
 540. 2020-04-13 16:27 - 2020-04-13 16:27 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sfloppy.sys
 541. 2020-04-13 16:21 - 2020-04-13 16:21 - 121542864 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 542. 2020-04-13 16:21 - 2020-04-13 16:21 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 543. 2020-04-13 16:20 - 2020-04-16 14:33 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 544. 2020-04-13 16:18 - 2020-04-13 16:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ssh
 545. 2020-04-13 16:17 - 2020-04-13 16:17 - 011607552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
 546. 2020-04-13 16:17 - 2020-04-13 16:17 - 009711616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
 547. 2020-04-13 16:17 - 2020-04-13 16:17 - 005502464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
 548. 2020-04-13 16:17 - 2020-04-13 16:17 - 004308480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
 549. 2020-04-13 16:17 - 2020-04-13 16:17 - 001541632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
 550. 2020-04-13 16:17 - 2020-04-13 16:17 - 000952416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
 551. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:17 - 002315680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 552. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 025900544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
 553. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 019850240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
 554. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 007905784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
 555. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 007755776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 556. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 007263992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 557. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 007259648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 558. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 006436352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 559. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 006285312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 560. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 006231200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StartTileData.dll
 561. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 006084344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
 562. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 005911040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 563. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 005764664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 564. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 005112832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 565. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 005040640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 566. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004898144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmpltfm.dll
 567. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004855808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 568. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004622280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
 569. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004580352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
 570. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004538880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 571. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004471296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
 572. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004348408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Mirage.dll
 573. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004140544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
 574. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004048896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
 575. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 004005888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 576. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003971808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
 577. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003860832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmpltfm.dll
 578. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003819520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 579. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003525592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
 580. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003488768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
 581. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003371720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
 582. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003263488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 583. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003260928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
 584. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003243296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
 585. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 003143168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\directml.dll
 586. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002956688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
 587. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002875904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
 588. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002870272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
 589. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002861568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsservices.dll
 590. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002808832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
 591. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002773568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 592. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
 593. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
 594. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002740736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\directml.dll
 595. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002715648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
 596. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002703872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 597. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002698040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 598. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002584008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
 599. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002561536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
 600. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002522112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
 601. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002474496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
 602. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002453504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallService.dll
 603. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002307584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
 604. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002305536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
 605. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002289152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 606. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002259872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 607. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002230232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
 608. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002224952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.dll
 609. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002180408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
 610. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002157056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
 611. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002072664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
 612. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002071552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ISM.dll
 613. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002031104 _____ C:\Windows\system32\rdpnano.dll
 614. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 002021888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
 615. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001999952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 616. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001985104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 617. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001972536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refs.sys
 618. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001916744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
 619. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001885184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
 620. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001867816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 621. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 622. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001841152 _____ C:\Windows\system32\TextInputMethodFormatter.dll
 623. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001835128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
 624. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001830200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpserverbase.dll
 625. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001823232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.dll
 626. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001770552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmde.dll
 627. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001764336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
 628. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001751040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 629. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001743888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
 630. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001729024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallService.dll
 631. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001697792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
 632. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
 633. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001684992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 634. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001665416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
 635. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001664896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 636. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 637. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001657120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
 638. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001647072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
 639. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001609216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
 640. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001602560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
 641. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001581056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qmgr.dll
 642. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001562424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 643. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001555904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
 644. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001540096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
 645. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001505592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpbase.dll
 646. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001490640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
 647. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001484600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
 648. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001482040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
 649. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001481216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpsharercom.dll
 650. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
 651. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001428992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
 652. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001417976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 653. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
 654. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001412096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 655. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001396152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
 656. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001394168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
 657. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001372160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
 658. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001366128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 659. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001354080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmpal.dll
 660. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
 661. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001284096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werconcpl.dll
 662. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001283600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 663. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001282944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
 664. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001273856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
 665. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001272360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 666. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001264128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
 667. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001260544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpsharercom.dll
 668. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001218632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipUp.exe
 669. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001216000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdclt.exe
 670. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\reseteng.dll
 671. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001213752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpbase.dll
 672. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001195008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdengin2.dll
 673. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001190912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Graphics.Display.DisplayEnhancementService.dll
 674. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001182448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
 675. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
 676. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001170960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
 677. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001154448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
 678. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windowsperformancerecordercontrol.dll
 679. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001151816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 680. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001149712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplyTrustOffline.exe
 681. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001108040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
 682. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001098720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DolbyDecMFT.dll
 683. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001097728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 684. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001092096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCoreProvisioning.dll
 685. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001091936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmcodecs.dll
 686. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001088000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
 687. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001084216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgent.dll
 688. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001083392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
 689. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
 690. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001071184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Taskmgr.exe
 691. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll
 692. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
 693. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001051448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pidgenx.dll
 694. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001032544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ortcengine.dll
 695. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001031680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
 696. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001027000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipSVC.dll
 697. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001012792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 698. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001007672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
 699. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 001000960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
 700. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000996352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
 701. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\refsutil.exe
 702. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000983896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
 703. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000980320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmpal.dll
 704. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthSSO.dll
 705. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000945384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
 706. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000935040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Taskmgr.exe
 707. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000929144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe
 708. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000923136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
 709. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 710. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000915296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmcodecs.dll
 711. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000914944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 712. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000904504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgent.dll
 713. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000898048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MdmDiagnostics.dll
 714. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 715. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000892696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
 716. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000891736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 717. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000890368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HolographicExtensions.dll
 718. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 719. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
 720. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000877232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
 721. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windowsperformancerecordercontrol.dll
 722. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
 723. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000857088 _____ C:\Windows\system32\MBR2GPT.EXE
 724. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
 725. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
 726. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000845312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
 727. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000843776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 728. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 729. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
 730. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll
 731. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000833616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pkeyhelper.dll
 732. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000824848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
 733. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comdlg32.dll
 734. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
 735. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000804872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
 736. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000802304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
 737. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000796904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
 738. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 739. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000783480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
 740. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifinetworkmanager.dll
 741. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000776488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
 742. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000774664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
 743. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000772096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
 744. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000769552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
 745. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000768488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
 746. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFS.dll
 747. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000758800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
 748. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000757632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfreadwrite.dll
 749. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FrameServer.dll
 750. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActivationManager.dll
 751. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000748032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 752. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000741392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicensingWinRT.dll
 753. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000737280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.Launcher.dll
 754. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000734720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpksetup.exe
 755. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000732200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 756. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000732000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ortcengine.dll
 757. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000727040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\agentactivationruntime.dll
 758. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000716288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\agentactivationruntimewindows.dll
 759. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbc32.dll
 760. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
 761. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000704512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.FileExplorer.dll
 762. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.dll
 763. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000685056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 764. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
 765. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000680184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
 766. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000678928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
 767. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
 768. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000673080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
 769. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 770. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000669496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\computecore.dll
 771. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000668672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsecedit.dll
 772. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
 773. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
 774. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000661816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
 775. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFS.dll
 776. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000649728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidprov.dll
 777. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpsvc.dll
 778. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000642216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
 779. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000638464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MBMediaManager.dll
 780. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000637440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.dll
 781. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000636848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sxs.dll
 782. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
 783. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000627216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 784. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000623104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
 785. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll
 786. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000605896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
 787. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbc32.dll
 788. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActivationManager.dll
 789. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
 790. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000597816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wimgapi.dll
 791. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000595968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 792. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
 793. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000587064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
 794. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SppExtComObj.Exe
 795. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnprv.dll
 796. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.UXRes.dll
 797. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000568120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
 798. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000562688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
 799. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
 800. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000561464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 801. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 802. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000551824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sxs.dll
 803. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000545432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
 804. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000542288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
 805. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
 806. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000537608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
 807. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usosvc.dll
 808. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000532480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 809. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000531768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
 810. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000526848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
 811. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000525312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsecedit.dll
 812. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000522384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
 813. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000521728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.Launcher.dll
 814. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000518656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
 815. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000518456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFault.exe
 816. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000516648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimserv.exe
 817. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000516544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
 818. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
 819. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.dll
 820. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000510768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\systemreset.exe
 821. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000500736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 822. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
 823. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
 824. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000494080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\defragsvc.dll
 825. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.FileExplorer.dll
 826. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
 827. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
 828. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
 829. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000478792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
 830. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
 831. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
 832. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
 833. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
 834. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000467952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
 835. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slui.exe
 836. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cldflt.sys
 837. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.ConversationalAgent.dll
 838. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\upnphost.dll
 839. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000453432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe
 840. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 841. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacDecoder.dll
 842. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000443904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
 843. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000441072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
 844. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000435200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincorlib.dll
 845. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountExtension.dll
 846. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
 847. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000429880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys
 848. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000422912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
 849. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000422008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 850. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
 851. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000416056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Classpnp.sys
 852. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
 853. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DispBroker.Desktop.dll
 854. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000405632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Faultrep.dll
 855. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000403456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
 856. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
 857. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000400696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
 858. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000399360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 859. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 860. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
 861. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
 862. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
 863. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000379904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
 864. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000375504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
 865. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000370688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
 866. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000369504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BCP47Langs.dll
 867. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
 868. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000366416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsensorgroup.dll
 869. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dusmsvc.dll
 870. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsDocumentTargetPrint.dll
 871. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicSvc.dll
 872. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000355000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelpep.sys
 873. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000353960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
 874. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
 875. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000350720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_SpeechPrivacy.dll
 876. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 877. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
 878. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000337920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Acx01000.sys
 879. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 880. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000335448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
 881. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 882. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\upnphost.dll
 883. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
 884. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FSClient.dll
 885. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpviewerax.dll
 886. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000320312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthAgent.dll
 887. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tapisrv.dll
 888. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
 889. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msIso.dll
 890. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
 891. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcomapi.dll
 892. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000300392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\skci.dll
 893. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
 894. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
 895. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000291840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ahcache.sys
 896. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceDirectoryClient.dll
 897. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000287744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacEncoder.dll
 898. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcomapi.dll
 899. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
 900. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicCapsule.dll
 901. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000283136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 902. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
 903. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcpopkeysrv.dll
 904. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000281088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msutb.dll
 905. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
 906. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
 907. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scecli.dll
 908. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000274464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BCP47Langs.dll
 909. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountCloudAP.dll
 910. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provhandlers.dll
 911. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000270848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpviewerax.dll
 912. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000268800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
 913. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dot3svc.dll
 914. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DAFMCP.dll
 915. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000263168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnservice.dll
 916. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netman.dll
 917. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000260920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 918. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmcsp.dll
 919. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tapisrv.dll
 920. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
 921. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsDocumentTargetPrint.dll
 922. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000250896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
 923. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srrstr.dll
 924. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\weretw.dll
 925. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
 926. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000239616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacEncoder.dll
 927. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vdsbas.dll
 928. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
 929. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000234984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
 930. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCore.dll
 931. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
 932. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TetheringMgr.dll
 933. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallServiceTasks.dll
 934. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 935. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 936. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofm.dll
 937. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersShell.dll
 938. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wersvc.dll
 939. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWWIN.EXE
 940. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000224056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
 941. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000222520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys
 942. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Winlangdb.dll
 943. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000221200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
 944. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msutb.dll
 945. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdsdwmdr.dll
 946. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scecli.dll
 947. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000213984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditionUpgradeManagerObj.dll
 948. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
 949. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000209920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhosdeployment.dll
 950. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000208696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
 951. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndiswan.sys
 952. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
 953. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\regapi.dll
 954. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000201744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wcifs.sys
 955. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiapi.dll
 956. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 957. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000201528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
 958. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000199992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
 959. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000199480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
 960. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\recdisc.exe
 961. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000193592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\weretw.dll
 962. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\regapi.dll
 963. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWWIN.EXE
 964. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000186880 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\system32\Defrag.exe
 965. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000186672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BCP47mrm.dll
 966. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AarSvc.dll
 967. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngOnline.dll
 968. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000183608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
 969. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
 970. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
 971. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe
 972. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000180232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
 973. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000179720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 974. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
 975. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtm.dll
 976. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeHelper.dll
 977. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
 978. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000174392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storahci.sys
 979. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiapi.dll
 980. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditionUpgradeHelper.dll
 981. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 982. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000165832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFaultSecure.exe
 983. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000165504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmcmnutils.dll
 984. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000164776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\omadmapi.dll
 985. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
 986. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
 987. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Winlangdb.dll
 988. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
 989. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_AppExecutionAlias.dll
 990. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
 991. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
 992. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWSD.dll
 993. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000151568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbus.sys
 994. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_BackgroundApps.dll
 995. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000150536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFaultSecure.exe
 996. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdrsvc.dll
 997. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
 998. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
 999. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000146712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profext.dll
 1000. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceUpdateAgent.dll
 1001. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GraphicsCapture.dll
 1002. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
 1003. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SpatialAudioLicenseSrv.exe
 1004. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000143160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupApi.dll
 1005. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000141840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
 1006. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provpackageapidll.dll
 1007. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakrathunk.dll
 1008. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
 1009. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceMetadataRetrievalClient.dll
 1010. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TelephonyInteractiveUser.dll
 1011. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnpclean.dll
 1012. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000136328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\omadmapi.dll
 1013. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\musdialoghandlers.dll
 1014. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NdisImPlatform.sys
 1015. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000133944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ImplatSetup.dll
 1016. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000133464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BCP47mrm.dll
 1017. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000133256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profapi.dll
 1018. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000132624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinelsa.dll
 1019. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000131896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DTUHandler.exe
 1020. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\globinputhost.dll
 1021. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000130112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmcmnutils.dll
 1022. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usoapi.dll
 1023. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
 1024. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000128312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifitask.exe
 1025. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWSD.dll
 1026. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdshext.dll
 1027. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wercplsupport.dll
 1028. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplicationControlCSP.dll
 1029. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000120560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\profext.dll
 1030. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCsp.dll
 1031. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000120048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OpenWith.exe
 1032. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DafPrintProvider.dll
 1033. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compstui.dll
 1034. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Taskbar.dll
 1035. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000117264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bindflt.sys
 1036. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
 1037. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hdaudbus.sys
 1038. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthenum.sys
 1039. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\agilevpn.sys
 1040. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
 1041. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetDriverInstall.dll
 1042. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstSv.dll
 1043. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdSSDP.dll
 1044. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000107832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
 1045. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000107832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 1046. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GraphicsCapture.dll
 1047. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicePairingExperienceMEM.dll
 1048. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000105832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OpenWith.exe
 1049. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakrathunk.dll
 1050. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFolders.exe
 1051. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfrgui.exe
 1052. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dot3msm.dll
 1053. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NFCProvisioningPlugin.dll
 1054. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000102760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\profapi.dll
 1055. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000099712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FsIso.exe
 1056. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.SYS
 1057. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000098104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\crashdmp.sys
 1058. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provdatastore.dll
 1059. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\compstui.dll
 1060. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000097080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
 1061. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\globinputhost.dll
 1062. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
 1063. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
 1064. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 1065. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
 1066. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dot3api.dll
 1067. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvPluginEng.dll
 1068. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\keyiso.dll
 1069. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000089616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceReactivation.dll
 1070. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfrgui.exe
 1071. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicAgent.exe
 1072. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BarcodeProvisioningPlugin.dll
 1073. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
 1074. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdSSDP.dll
 1075. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DafPrintProvider.dll
 1076. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dot3api.dll
 1077. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dot3msm.dll
 1078. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditBufferTestHook.dll
 1079. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
 1080. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthSystray.exe
 1081. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provtool.exe
 1082. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterpriseresourcemanager.dll
 1083. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetDriverInstall.dll
 1084. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
 1085. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvSysprep.dll
 1086. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usoapi.dll
 1087. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CustomInstallExec.exe
 1088. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
 1089. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000072816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
 1090. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpremove.exe
 1091. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\monitor.sys
 1092. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UsoClient.exe
 1093. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000068408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DeviceReactivation.dll
 1094. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\udhisapi.dll
 1095. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000067112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll
 1096. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\keyiso.dll
 1097. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemovableMediaProvisioningPlugin.dll
 1098. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\findnetprinters.dll
 1099. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000066336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlrmdr.exe
 1100. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
 1101. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\enterpriseresourcemanager.dll
 1102. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iemigplugin.dll
 1103. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\printui.exe
 1104. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iemigplugin.dll
 1105. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtutils.dll
 1106. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000063288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthHost.exe
 1107. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\printui.exe
 1108. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
 1109. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmRes.dll
 1110. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
 1111. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
 1112. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
 1113. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstUI.exe
 1114. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserLanguageProfileCallback.dll
 1115. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000059221 _____ C:\Windows\system32\srms.dat
 1116. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000058880 _____ C:\Windows\system32\runexehelper.exe
 1117. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\udhisapi.dll
 1118. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SrTasks.exe
 1119. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000056672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmmvrortc.dll
 1120. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000056632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pciidex.sys
 1121. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000055376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmmvrortc.dll
 1122. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAProfileNotificationHandler.dll
 1123. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\findnetprinters.dll
 1124. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtutils.dll
 1125. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
 1126. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcicda.dll
 1127. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dusmapi.dll
 1128. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000048256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbs.dll
 1129. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Websocket.dll
 1130. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
 1131. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmprovhost.exe
 1132. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
 1133. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 1134. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
 1135. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\npmproxy.dll
 1136. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
 1137. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserLanguageProfileCallback.dll
 1138. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
 1139. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiredNetworkCSP.dll
 1140. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000042336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbs.dll
 1141. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000042296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysResetErr.exe
 1142. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
 1143. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WordBreakers.dll
 1144. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\upnpcont.exe
 1145. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afunix.sys
 1146. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
 1147. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mcicda.dll
 1148. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dusmtask.exe
 1149. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000037392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wimmount.sys
 1150. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
 1151. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Websocket.dll
 1152. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BthMini.SYS
 1153. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
 1154. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sxstrace.exe
 1155. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\upnpcont.exe
 1156. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mciwave.dll
 1157. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
 1158. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
 1159. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAgent.dll
 1160. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000032056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpvideominiport.sys
 1161. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FaxPrinterInstaller.dll
 1162. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mciseq.dll
 1163. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000030008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\atapi.sys
 1164. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000029712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tbs.sys
 1165. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sxstrace.exe
 1166. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\afunix.sys
 1167. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlmproxy.dll
 1168. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000028936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmbuspipe.dll
 1169. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicPS.dll
 1170. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mciwave.dll
 1171. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAgent.dll
 1172. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
 1173. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
 1174. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autopilotdiag.dll
 1175. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mciseq.dll
 1176. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wci.dll
 1177. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msauserext.dll
 1178. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000020944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
 1179. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000019984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelide.sys
 1180. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000019768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.exe
 1181. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mpnotify.exe
 1182. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msauserext.dll
 1183. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsunattend.exe
 1184. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bindflt.dll
 1185. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlmsprep.dll
 1186. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000016912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pciide.sys
 1187. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MUILanguageCleanup.dll
 1188. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmplpxy.dll
 1189. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
 1190. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LangCleanupSysprepAction.dll
 1191. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe
 1192. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dstokenclean.exe
 1193. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pacjsworker.exe
 1194. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
 1195. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchTM.exe
 1196. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtprio.dll
 1197. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchTM.exe
 1198. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpksetupproxyserv.dll
 1199. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
 1200. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
 1201. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
 1202. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000003584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCertResources.dll
 1203. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000003584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCertResources.dll
 1204. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tier2punctuations.dll
 1205. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TelephonyInteractiveUserRes.dll
 1206. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth9.bin
 1207. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth8.bin
 1208. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth7.bin
 1209. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth6.bin
 1210. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth5.bin
 1211. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth4.bin
 1212. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth3.bin
 1213. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth2.bin
 1214. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth12.bin
 1215. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth11.bin
 1216. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth10.bin
 1217. 2020-04-13 16:16 - 2020-04-13 16:16 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth1.bin
 1218. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-16 19:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 1219. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-16 19:52 - 000001209 _____ C:\ProgramData\NvcDispCorePlugin.log_backup1
 1220. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000004308 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1221. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000004106 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1222. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003976 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1223. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003940 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1224. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003894 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1225. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport4_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1226. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1227. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1228. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1229. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000003654 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1230. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000001447 _____ C:\ProgramData\Pulpit\GeForce Experience.lnk
 1231. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
 1232. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 1233. 2020-04-13 16:15 - 2020-04-13 16:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 1234. 2020-04-13 16:15 - 2020-03-18 11:39 - 002859872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
 1235. 2020-04-13 16:15 - 2020-03-18 11:39 - 002221064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
 1236. 2020-04-13 16:15 - 2020-03-18 11:39 - 001321496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 1237. 2020-04-13 16:15 - 2020-03-18 11:39 - 000174560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
 1238. 2020-04-13 16:15 - 2020-03-18 11:39 - 000149472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 1239. 2020-04-13 16:15 - 2020-03-18 11:39 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 1240. 2020-04-13 16:15 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
 1241. 2020-04-13 16:15 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
 1242. 2020-04-13 16:15 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
 1243. 2020-04-13 16:15 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
 1244. 2020-04-13 16:15 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
 1245. 2020-04-13 16:15 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
 1246. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
 1247. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
 1248. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
 1249. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
 1250. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
 1251. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
 1252. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
 1253. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
 1254. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
 1255. 2020-04-13 16:15 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
 1256. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
 1257. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
 1258. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
 1259. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
 1260. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
 1261. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
 1262. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
 1263. 2020-04-13 16:15 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
 1264. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
 1265. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
 1266. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
 1267. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
 1268. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
 1269. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
 1270. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
 1271. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
 1272. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
 1273. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
 1274. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
 1275. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
 1276. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
 1277. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
 1278. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
 1279. 2020-04-13 16:15 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
 1280. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
 1281. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
 1282. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
 1283. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
 1284. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
 1285. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
 1286. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
 1287. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
 1288. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
 1289. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
 1290. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
 1291. 2020-04-13 16:15 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
 1292. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
 1293. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
 1294. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
 1295. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
 1296. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-10 04:52 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
 1297. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-10 04:52 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
 1298. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-10 04:52 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
 1299. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-10 04:52 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
 1300. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-10 04:52 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
 1301. 2020-04-13 16:15 - 2008-10-10 04:52 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
 1302. 2020-04-13 16:14 - 2020-04-13 18:16 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\D3DSCache
 1303. 2020-04-13 16:14 - 2020-04-13 16:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Standard Mouse Driver
 1304. 2020-04-13 16:14 - 2020-04-13 16:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Standard Mouse Driver
 1305. 2020-04-13 16:14 - 2020-03-18 11:39 - 000075600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvhci.sys
 1306. 2020-04-13 16:14 - 2020-03-18 11:39 - 000069840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 1307. 2020-04-13 16:14 - 2020-03-18 11:39 - 000039824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhdap64.dll
 1308. 2020-04-13 16:14 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
 1309. 2020-04-13 16:14 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
 1310. 2020-04-13 16:14 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
 1311. 2020-04-13 16:14 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
 1312. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
 1313. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
 1314. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
 1315. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
 1316. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
 1317. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
 1318. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
 1319. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
 1320. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
 1321. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
 1322. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
 1323. 2020-04-13 16:14 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
 1324. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
 1325. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
 1326. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
 1327. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
 1328. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
 1329. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
 1330. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
 1331. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
 1332. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
 1333. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
 1334. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
 1335. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
 1336. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
 1337. 2020-04-13 16:14 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
 1338. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
 1339. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
 1340. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
 1341. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
 1342. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
 1343. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
 1344. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
 1345. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
 1346. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
 1347. 2020-04-13 16:14 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
 1348. 2020-04-13 16:14 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
 1349. 2020-04-13 16:14 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
 1350. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
 1351. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
 1352. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
 1353. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
 1354. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
 1355. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
 1356. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
 1357. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
 1358. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
 1359. 2020-04-13 16:14 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
 1360. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
 1361. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
 1362. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
 1363. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
 1364. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
 1365. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
 1366. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
 1367. 2020-04-13 16:14 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
 1368. 2020-04-13 16:14 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
 1369. 2020-04-13 16:14 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
 1370. 2020-04-13 16:14 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
 1371. 2020-04-13 16:14 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
 1372. 2020-04-13 16:14 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
 1373. 2020-04-13 16:14 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
 1374. 2020-04-13 16:14 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
 1375. 2020-04-13 16:14 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
 1376. 2020-04-13 16:14 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
 1377. 2020-04-13 16:14 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
 1378. 2020-04-13 16:14 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
 1379. 2020-04-13 16:14 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
 1380. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
 1381. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
 1382. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
 1383. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
 1384. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
 1385. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
 1386. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
 1387. 2020-04-13 16:14 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
 1388. 2020-04-13 16:14 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
 1389. 2020-04-13 16:14 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
 1390. 2020-04-13 16:14 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
 1391. 2020-04-13 16:14 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
 1392. 2020-04-13 16:14 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
 1393. 2020-04-13 16:14 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
 1394. 2020-04-13 16:14 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
 1395. 2020-04-13 16:14 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
 1396. 2020-04-13 16:14 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
 1397. 2020-04-13 16:14 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
 1398. 2020-04-13 16:14 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
 1399. 2020-04-13 16:14 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
 1400. 2020-04-13 16:14 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
 1401. 2020-04-13 16:14 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
 1402. 2020-04-13 16:14 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
 1403. 2020-04-13 16:14 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
 1404. 2020-04-13 16:14 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
 1405. 2020-04-13 16:14 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
 1406. 2020-04-13 16:14 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
 1407. 2020-04-13 16:14 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
 1408. 2020-04-13 16:14 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
 1409. 2020-04-13 16:14 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
 1410. 2020-04-13 16:14 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
 1411. 2020-04-13 16:14 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
 1412. 2020-04-13 16:14 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
 1413. 2020-04-13 16:14 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
 1414. 2020-04-13 16:14 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
 1415. 2020-04-13 16:14 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
 1416. 2020-04-13 16:14 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
 1417. 2020-04-13 16:14 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
 1418. 2020-04-13 16:14 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
 1419. 2020-04-13 16:14 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
 1420. 2020-04-13 16:14 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
 1421. 2020-04-13 16:14 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
 1422. 2020-04-13 16:14 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
 1423. 2020-04-13 16:14 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
 1424. 2020-04-13 16:14 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
 1425. 2020-04-13 16:14 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
 1426. 2020-04-13 16:14 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
 1427. 2020-04-13 16:14 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
 1428. 2020-04-13 16:13 - 2020-04-13 16:15 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
 1429. 2020-04-13 16:13 - 2020-02-11 06:48 - 000390656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
 1430. 2020-04-13 16:13 - 2020-02-11 06:37 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
 1431. 2020-04-13 16:12 - 2020-04-15 18:21 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 1432. 2020-04-13 16:12 - 2020-04-13 16:12 - 000744808 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
 1433. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 04:22 - 004927048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 1434. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 04:22 - 004196160 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 1435. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 001729232 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 1436. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 001729232 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 1437. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 001329360 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 1438. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 001329360 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 1439. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 001078992 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 1440. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 001078992 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 1441. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 000937680 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 1442. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 000937680 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 1443. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 000450464 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 1444. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:26 - 000348048 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 1445. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:25 - 011944864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
 1446. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:25 - 010285472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 1447. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 002073200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 1448. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 001565136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 1449. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 001481144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 1450. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 001351776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 1451. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 001142384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 1452. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 001022560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvml.dll
 1453. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 000817264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
 1454. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 000680048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
 1455. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 000676240 _____ C:\Windows\system32\nvofapi64.dll
 1456. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 000573024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvidia-smi.exe
 1457. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 000546928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 1458. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:24 - 000544144 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvofapi.dll
 1459. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 017601120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 1460. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 015157664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 1461. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 005856864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 1462. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 005589224 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 1463. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 005158512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 1464. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 001049696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 1465. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 000849848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\MCU.exe
 1466. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 000811632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
 1467. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 000655472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 1468. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-19 01:23 - 000445024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdebugdump.exe
 1469. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-18 11:39 - 000111058 _____ C:\Windows\system32\nvidia-smi.1.pdf
 1470. 2020-04-13 16:12 - 2020-03-18 11:39 - 000077314 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 1471. 2020-04-13 16:07 - 2020-04-13 16:07 - 000003834 _____ C:\Windows\system32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473
 1472. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 16:14 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 1473. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 038837969 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
 1474. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 007308368 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
 1475. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 005831392 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RltkAPOU64.dll
 1476. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 001145464 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtCOM64.dll
 1477. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 001093352 _____ (Realtek Semiconductor) C:\Windows\system32\RtkAudUService64.exe
 1478. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 000844888 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64U.dll
 1479. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 000495288 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
 1480. 2020-04-13 15:59 - 2020-04-13 15:57 - 000224272 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
 1481. 2020-04-13 15:58 - 2020-04-13 15:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
 1482. 2020-04-13 15:56 - 2020-04-13 15:56 - 000002678 _____ C:\Windows\system32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK
 1483. 2020-04-13 15:56 - 2020-04-13 15:56 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Intel
 1484. 2020-04-13 15:52 - 2020-04-13 15:53 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\25_0
 1485. 2020-04-13 15:45 - 2020-04-13 15:45 - 000002685 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Intel(R) Extreme Tuning Utility.lnk
 1486. 2020-04-13 15:45 - 2020-04-13 15:45 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\Intel
 1487. 2020-04-13 15:45 - 2020-04-13 15:45 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\extreme_tuning_6.5.1.371
 1488. 2020-04-13 15:45 - 2020-04-13 15:45 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\OneDrive
 1489. 2020-04-13 15:44 - 2020-04-13 15:59 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
 1490. 2020-04-13 15:44 - 2020-04-13 15:57 - 002877104 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll
 1491. 2020-04-13 15:44 - 2020-04-13 15:44 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\realtek_hd_UAD_audio
 1492. 2020-04-13 15:43 - 2020-04-13 15:56 - 000003762 _____ C:\Windows\system32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132
 1493. 2020-04-13 15:43 - 2020-04-13 15:56 - 000003528 _____ C:\Windows\system32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon
 1494. 2020-04-13 15:43 - 2020-04-13 15:43 - 000001510 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver & Support Assistant.lnk
 1495. 2020-04-13 15:43 - 2020-03-10 10:31 - 000041816 _____ C:\Windows\system32\Drivers\semav6msr64.sys
 1496. 2020-04-13 15:42 - 2020-04-13 15:42 - 002506984 _____ (Intel) C:\Users\jakub\Downloads\Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer.exe
 1497. 2020-04-13 15:41 - 2020-04-14 11:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
 1498. 2020-04-13 15:40 - 2020-04-13 15:40 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\intel_vga_cml
 1499. 2020-04-13 15:39 - 2020-04-13 15:39 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Intel Corporation
 1500. 2020-04-13 15:39 - 2020-04-13 15:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Intel Corporation
 1501. 2020-04-13 15:39 - 2020-04-13 15:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Intel
 1502. 2020-04-13 15:38 - 2020-04-13 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
 1503. 2020-04-13 15:38 - 2020-04-13 15:38 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\intel_rst_17.8
 1504. 2020-04-13 15:38 - 2020-04-13 15:38 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\Intel
 1505. 2020-04-13 15:36 - 2020-04-13 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\PackageStaging
 1506. 2020-04-13 15:36 - 2020-04-13 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Comms
 1507. 2020-04-13 15:35 - 2020-04-14 21:47 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
 1508. 2020-04-13 15:35 - 2020-04-13 15:33 - 000450592 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\PROUnstl.exe
 1509. 2020-04-13 15:35 - 2020-04-13 15:33 - 000002291 ____N C:\Windows\system32\SetupBD.din
 1510. 2020-04-13 15:33 - 2020-04-13 15:33 - 002269456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\PRONtObj.dll
 1511. 2020-04-13 15:33 - 2020-04-13 15:33 - 000164928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iANSW60e.sys
 1512. 2020-04-13 15:33 - 2020-04-13 15:33 - 000058304 _____ (Intel Corporation ) C:\Windows\system32\Drivers\iqvw64e.sys
 1513. 2020-04-13 15:33 - 2020-04-13 15:33 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\Intel_Network_WT
 1514. 2020-04-13 15:31 - 2020-04-14 21:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1515. 2020-04-13 15:31 - 2020-04-13 15:43 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
 1516. 2020-04-13 15:31 - 2020-04-13 15:31 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\OneDrive\Dokumenty\intel_chipse_300
 1517. 2020-04-13 15:28 - 2020-04-16 19:55 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\LocalLow\Mozilla
 1518. 2020-04-13 15:28 - 2020-04-13 15:28 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Mozilla
 1519. 2020-04-13 15:28 - 2020-04-13 15:28 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Mozilla
 1520. 2020-04-13 15:27 - 2020-04-13 15:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla
 1521. 2020-04-13 15:27 - 2020-04-13 15:27 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
 1522. 2020-04-13 15:27 - 2020-04-13 15:27 - 000000993 _____ C:\ProgramData\Pulpit\Firefox.lnk
 1523. 2020-04-13 15:27 - 2020-04-13 15:27 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\Mozilla
 1524. 2020-04-13 15:27 - 2020-04-13 15:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 1525. 2020-04-13 15:26 - 2020-04-13 15:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
 1526. 2020-04-13 15:26 - 2020-04-13 15:26 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
 1527. 2020-04-13 15:24 - 2020-04-14 22:01 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Easeware
 1528. 2020-04-13 15:22 - 2020-04-16 19:55 - 000000000 ___RD C:\Users\jakub\OneDrive
 1529. 2020-04-13 15:22 - 2020-04-14 00:01 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 1530. 2020-04-13 15:22 - 2020-04-13 15:22 - 000003380 _____ C:\Windows\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3654908950-4063679846-1295962765-1001
 1531. 2020-04-13 15:21 - 2020-04-13 15:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 1532. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-15 17:08 - 000006622 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer2.log_backup1
 1533. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 23:40 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Packages
 1534. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 16:20 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1535. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 16:20 - 000000000 ___RD C:\Users\jakub\3D Objects
 1536. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 16:20 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\VirtualStore
 1537. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 15:56 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1538. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 15:38 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\Publishers
 1539. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 15:20 - 000000000 ___HD C:\Users\jakub\MicrosoftEdgeBackups
 1540. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 15:20 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Adobe
 1541. 2020-04-13 15:20 - 2020-04-13 15:20 - 000000000 ____D C:\Users\jakub\AppData\Local\MicrosoftEdge
 1542. 2020-04-13 15:19 - 2020-04-16 20:01 - 000004720 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 1543. 2020-04-13 15:18 - 2020-04-13 23:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 1544. 2020-04-13 15:17 - 2020-04-16 19:54 - 000017225 _____ C:\ProgramData\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log_backup1
 1545. 2020-04-13 15:17 - 2020-04-16 19:54 - 000011779 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer1.log_backup1
 1546. 2020-04-13 15:17 - 2020-04-16 19:54 - 000008676 _____ C:\ProgramData\NVDisplayContainerWatchdog.log_backup1
 1547. 2020-04-13 15:17 - 2020-04-13 20:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 1548. 2020-04-13 15:17 - 2020-04-13 16:15 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 1549. 2020-04-13 15:17 - 2020-03-18 11:39 - 000222112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 1550. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-16 19:54 - 000000000 ____D C:\Users\jakub
 1551. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:22 - 000002411 _____ C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 1552. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000020 ___SH C:\Users\jakub\ntuser.ini
 1553. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\Ustawienia lokalne
 1554. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\Szablony
 1555. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\Moje dokumenty
 1556. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\Menu Start
 1557. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\Dane aplikacji
 1558. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1559. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\AppData\Local\Historia
 1560. 2020-04-13 15:15 - 2020-04-13 15:15 - 000000000 _SHDL C:\Users\jakub\AppData\Local\Dane aplikacji
 1561. 2020-04-13 15:15 - 2020-01-09 23:25 - 002874368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
 1562. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-16 19:49 - 000000000 ____D C:\Windows\minidump
 1563. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 1564. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 1565. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 1566. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 1567. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 1568. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1569. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 1570. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 1571. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Ustawienia lokalne
 1572. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Szablony
 1573. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Moje dokumenty
 1574. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Menu Start
 1575. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Dane aplikacji
 1576. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1577. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
 1578. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
 1579. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 1580. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 1581. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1582. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 1583. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 1584. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 1585. 2020-04-13 15:14 - 2020-04-13 15:14 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
 1586. 2020-04-13 15:13 - 2020-04-16 19:54 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 1587. 2020-04-13 15:13 - 2020-04-16 19:49 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 1588. 2020-04-13 15:13 - 2020-04-13 17:29 - 000352344 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 1589. 2020-04-13 15:13 - 2020-04-13 16:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 1590. 2020-04-13 15:13 - 2020-04-13 15:13 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
 1591. 2020-04-13 15:13 - 2020-04-13 15:13 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
 1592.  
 1593. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 1594.  
 1595. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1596.  
 1597. 2020-04-16 20:01 - 2019-03-19 14:23 - 000830262 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 1598. 2020-04-16 20:01 - 2019-03-19 14:23 - 000170200 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 1599. 2020-04-16 19:59 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
 1600. 2020-04-16 19:54 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1601. 2020-04-16 19:54 - 2019-03-19 06:37 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 1602. 2020-04-16 19:41 - 2019-03-19 06:37 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
 1603. 2020-04-16 19:39 - 2019-03-19 06:37 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 1604. 2020-04-15 11:53 - 2019-03-19 06:50 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 1605. 2020-04-14 20:57 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 1606. 2020-04-14 18:28 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
 1607. 2020-04-14 11:57 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\appcompat
 1608. 2020-04-14 11:54 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1609. 2020-04-13 16:30 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemResources
 1610. 2020-04-13 16:30 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\PerceptionSimulation
 1611. 2020-04-13 16:30 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
 1612. 2020-04-13 16:30 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\Provisioning
 1613. 2020-04-13 16:30 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 1614. 2020-04-13 16:20 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
 1615. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\DiagSvcs
 1616. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
 1617. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 1618. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\setup
 1619. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
 1620. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
 1621. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
 1622. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
 1623. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\setup
 1624. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 1625. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
 1626. 2020-04-13 16:18 - 2019-03-19 06:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
 1627. 2020-04-13 16:12 - 2019-03-19 06:49 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
 1628. 2020-04-13 15:36 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceState
 1629. 2020-04-13 15:15 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
 1630. 2020-04-13 15:15 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\spool
 1631. 2020-04-13 15:15 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
 1632. 2020-04-13 15:15 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 1633. 2020-04-13 15:14 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
 1634.  
 1635. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 1636.  
 1637. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000000000 _____ () C:\Users\jakub\AppData\Roaming\gdfw.log
 1638. 2020-04-13 16:54 - 2020-04-13 16:54 - 000000779 _____ () C:\Users\jakub\AppData\Roaming\gdscan.log
 1639.  
 1640. ==================== SigCheck ============================
 1641.  
 1642. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1643.  
 1644. ==================== Koniec FRST.txt ========================
RAW Paste Data