Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 6th, 2021
762
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.24 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     {
 8.         int liczba = 10;
 9.     }
 10.     cout << liczba << endl; // program wywoła błąd, gdyż liczba została zadeklarowana w bloku, z którego wyszliśmy
 11.     return 0;
 12. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement