makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema4_ZitoumenoB

Dec 5th, 2020
568
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4. xArxiko = -1;       yArxiko = -1;
 5. elaxistoMeGammaMetavlhto(xArxiko, yArxiko, 0.1, 0.3, 0);
 6. elaxistoMeGammaMetavlhto(xArxiko, yArxiko, 0.3, 0.5, 1);
 7.  
 8.  
 9. function elaxistoMeGammaMetavlhto(x0, y0, akro1, akro2, flag)
 10.    
 11.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ίσο με 2/1000
 12.     epsilon = 0.002;
 13.     syms x y
 14.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 15.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 16.     KLISI = matlabFunction(klisi);
 17.     essianos = jacobian(klisi)
 18.     ESSIANOS = matlabFunction(essianos);        % Δίνει έναν 2x2 πίνακα
 19.    
 20.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 21.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f (fList) και του μέτρου της
 22.     % κλίσης της (normKlisisList) σε άλλες 2 λίστες
 23.     k = 1;
 24.     xList = [];             yList = [];
 25.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 26.     fList = [];             normKlisisList = [];        gammaList = [];
 27.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 28.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 29.     gammaList(1) = 0;
 30.    
 31.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 32.         k = k + 1;
 33.         % *********************************************************************************
 34.         % ************************ Levenberg - Marquardt **********************************
 35.         % *********************************************************************************
 36.         % Πρέπει να βρω αν ο εσσιανός στο xk είναι θετικά ορισμένος, θα
 37.         % γίνει μέσω ιδιοτιμών
 38.         ESS = ESSIANOS(xList(k-1), yList(k-1))
 39.         EIG = eig(ESS);
 40.         MIN = min(EIG);
 41.         dk = [0;0];                 % A 2x1 vector
 42.        
 43.         if MIN > 0
 44.             % Τότε, η ελάχιστη ιδιοτιμή του εσσιανού στο σημείο xk είναι
 45.             % θετική και άρα ο εσσιανός είναι θετικά ορισμένος
 46.             disp('Thetika orismenos');
 47.             inv_essianos = inv(ESS)
 48.             dk = - inv_essianos * KLISI(xList(k-1), yList(k-1));        % A 2x1 vector
 49.         else
 50.             % Αν η ελάχιστη ιδιοτιμή του είναι -4 π.χ. πρέπει να προσθε΄σω
 51.             % 4 + (κάτι) και όλο αυτό επί τον μοναδιαίο, π.χ. 4,4Ι
 52.             disp('Oxi thetika orismenos');
 53.             mk = - MIN * 1.1
 54.             A = ESS + mk * eye(2);
 55.             inv_A = inv(A)
 56.             % Τώρα, ο Α είναι σίγουρα θετικά ορισμένος και αντιστρέφεται
 57.             dk = - inv_A * KLISI(xList(k-1), yList(k-1));
 58.         end
 59.        
 60.         % ********************************************************************************************
 61.         % ************************** Εσωτερική Βελτιστοποίηση ****************************************
 62.         % ********************************************************************************************
 63.         gamma = internalOptimization(f, xList(k-1), yList(k-1), dk, akro1, akro2);
 64.        
 65.        
 66.         xList(k) = xList(k-1) + gamma * dk(1);
 67.         yList(k) = yList(k-1) + gamma * dk(2);
 68.         fList(k) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 69.         normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 70.         gammaList(k) = gamma;
 71.     end
 72.    
 73.     xList
 74.     yList
 75.     fList
 76.     normKlisisList
 77.     k
 78.     gammaList
 79.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 80.     disp('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 81.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 82.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 83.     xx = xList(length(xList))
 84.     yy = yList(length(yList))
 85.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 86.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 87.     if flag == 0
 88.         plot(fList, 'ro');
 89.         title('Red for 0.1 <= gamma <= 0.3, blue for 0.3 <= gamma <= 0.5');
 90.         xlabel('Steps k');
 91.         ylabel('Values of f');
 92.         hold on
 93.     else
 94.         plot(fList, 'bx');
 95.         title('Red for 0.1 <= gamma <= 0.3, blue for 0.3 <= gamma <= 0.5');
 96.         xlabel('Steps k');
 97.         ylabel('Values of f');
 98.         hold on
 99.     end
 100.     display('**********************************************************')
 101. end
 102.  
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110. function gamma = internalOptimization(f, xPrin, yPrin, dk, akro1, akro2)
 111.     syms x y G
 112.     X = xPrin + G * dk(1);
 113.     Y = yPrin + G * dk(2);
 114.     % Πλέον, τα νέα X,Y έχουν σαν μόνη άγνωστη μεταβλητή το G = γk
 115.     % Η F που έχει προκύψει είναι μόνο συνάρτηση του G
 116.     F = subs(f, {x,y}, {X, Y});
 117.     DF = diff(F, 'G');
 118.     l = 0.005;
 119.     counter = 0;
 120.     while akro2 - akro1 > l
 121.         counter = counter + 1;
 122.         kentro = (akro1 + akro2) / 2;
 123.         paragwgos = subs(DF, kentro);
 124.         if paragwgos > 0
 125.             akro2 = kentro;
 126.         else
 127.             akro1 = kentro;
 128.         end
 129.      end
 130.      % Οι μεταβλητές akra1, akra2 μετά το τέλος της διαδικασίας έχουν
 131.      % κάποιες διαμορφωμένες τιμές. Θα κάνω τον μέσο όρο τους για το τελικό
 132.      % γ που θα επιλέξω να επιστρέψω
 133.      gamma = (akro2 + akro1) / 2;
 134. end
RAW Paste Data