daily pastebin goal
24%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 14th, 2018 53 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Programmatūras inženierijas pamatjēdzieni.
 2. Pieeja programmēšanai. Attīstības etapi.
 3. Programmatūras dzīves cikls. Lineārā projektēšana. Ūdenskrituma modelis.
 4. Inkrementu stratēģija. Tās modeļi.
 5. Evolūcijas stratēģija.
 6. Spējā (Agile) metodoloģija.
 7. Produkta prototipēšana (maketēšana).
 8. Konstruēšanas stratēģiju salīdzinājums.
 9. Programmu klasifikācija.
 10. Sistēmas modelēšana. Priekšmetiskā joma. Sistēmas apkārtne.
 11. Sistēmas modelēšana. Viedokļu burbuļu diagrammas. Viedokļu tabulas.
 12. Lietojumgadījumu diagrammas
 13. Programmatūras prasību specifikācija. PPS funkcionālās prasības.
 14. Programmatūras prasību specifikācija. PPS nefunkcionālās prasības.
 15. Datu bāžu modelēšana un projektēšana. ER diagrammas dažādos abstrakciju līmeņos.
 16. DB modelēšana un projektēšana. Datu vārdnīcas.
 17. Datu bāžu projektēšana. Normālformas.
 18. Sistēmas projektēšana. Pieejas projektēšanai. Projektēšanas metodes.
 19. Datu plūsmas diagrammas.
 20. Algoritma apraksts ar blokshēmām.
 21. Lietotāja saskarnes projektēšanas pamata principi. Saskarņu tipi.
 22. Lietotāja saskarnes projektēšanas etapi. Laika, krāsas un skaņas uztvere.
 23. Saskarnes projektējuma novērtējums.
 24. Programmatūru pavadošā lietotāju dokumentācija.
 25. Implementēšana. Strukturālā un objektu orientētā paradigmas.
 26. Implementēšana. Programmēšanas stils. Pieejas implementēšanai.
 27. Verifikācija un validācija.
 28. Atkļūdošana, tās procesi un metodes.
 29. Testēšanas definīcijas, mērķi un ierobežojumi.
 30. Baltās un melnās kastes testēšana. Kļūdu apstrāde.
 31. Programmatūras vadības grafs un pārklājumu kritēriji.
 32. Uzturēšana. Tās procesi.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top