SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 16th, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. @@@CREATE TABLE [nazwa tabeli]
 2. (nazwa_kol typ ograniczenia
 3. ...
 4. )
 5.  
 6. @@@Default
 7.  
 8. (...
 9. nazwa typ DEFAULT wyrażenie
 10. ...)
 11.  
 12. @@@@Ograniczenie CONSTRAINT
 13. (...
 14. nazwa typ CONSTRAINT nazwa typ_ogr
 15. ...)
 16.  
 17. !!!dla kilku kolumn
 18. (...
 19. CONSTRAINT nazwa_ogr typ(wyrażenie))
 20.  
 21.  
 22. @@@@ Primary Key
 23. (...
 24. nazwa_kol typ CONSTRAINT nazwa_ogr PRIMARY KEY
 25. ...)
 26.  
 27. !!!dla kilku kolumn
 28. (...
 29. CONSTRAINT nazwa_ogr PRIMARY KEY(kol1,kol2,...))
 30.  
 31. @@@@Klucz obcy
 32. (...
 33. nazwa_kol typ CONSTRAINTS nazwa_ogr REFERENCES nazwa_tabeli(nazwa_kolumny_z_której_dziedziczymy)
 34. ...)
 35.  
 36. !!!Gdy kilka kolumn(dajemy na końcu)
 37. (...
 38. FOREIGH KEY(lista kolumn) REFERENCES  nazwa_tabeli(lista_kol2)
 39. )
 40. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 41. @@@@tworzenie tabeli przez zapytanie:
 42. przykład
 43. CREATE TABLE pracownik_pensja
 44. (nazwisko, pensja, stopien)
 45. AS
 46. SELECT nazwisko, pensja, nr_przedziału
 47. FROM pracownik, poziom_zarobkow
 48. WHERE pensja between dolna_granica and gorna_granica;
 49.  
 50. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 51. @@@Dodawania kolumn do istniejących tabeli
 52.  
 53. ALTER TABLE nazwa_tabeli
 54. ADD
 55. (nazwa_kolumny typ ...)
 56. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 57. @@@Dodawanie więzów integralności:
 58. ALTER TABLE nazwa_tabeli
 59. ADD (CONSTRAINT nazwa_ogr [warunek])
 60. ...);
 61.  
 62.  
 63. @@@Usuwanie warunku integralności:
 64. ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP CONSTRAINT nazwa_ogr;
 65. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 66. @@@Modyfikacja definicji kolumny
 67.  
 68. ALTER TABLE nazwa_tabeli
 69. MODIFY (kolumna typ [(rozmiar)] [NULL |NOT NULL]);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top