SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 20th, 2015 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \documentclass[a4paper,titlepage,10pt]{article}
 2. \usepackage[polish]{babel}
 3. \usepackage[utf8]{inputenc}
 4. \usepackage[T1]{fontenc}
 5. \usepackage{times}
 6. \usepackage{enumerate}
 7. \usepackage{url}
 8. \usepackage{rotating}
 9. \renewcommand{\arraystretch}{1}
 10. \usepackage{caption}
 11. \usepackage{titlesec}
 12. \titlelabel{\thetitle.\quad}
 13. \usepackage{caption}
 14. \captionsetup{labelsep=space,justification=justified,singlelinecheck=off}
 15. \usepackage{amsmath}
 16.  
 17.  
 18. \begin{document}
 19. \section{Cel ćwiczenia}
 20. Celem ćwiczenia było zapoznanie się z ruchem drgającym wahadła fizycznego i wyznaczenie momentu bezwładności  brył sztywnych przez pomiar okresu drgań wahadła oraz na podstawie wymiarów geometrycznych.
 21.  
 22. \section{Układ pomiarowy}
 23. \begin{itemize}
 24. \item Statyw na którym zawiesiliśmy bryłę sztywną.
 25. \item Pręt i pierścień.
 26. \item Metalowy przymiar milimetrowy
 27. \item Suwmiarka.
 28. \item Waga elektroniczna.
 29. \item Sekundomierz.
 30. \end{itemize}
 31.  
 32. \section{Wykonanie ćwiczenia}
 33. \begin{enumerate}
 34. \item Zmierzyliśmy masę pręta i pierścienia.
 35. \item Wyznaczyliśmy rozmiary pierścienia i uzupełniliśmy tabelki.
 36. \item Umieściliśmy kolejno pręt i pierścień na statywie, wprowadziliśmy go w ruch drgający o amplitudzie nie przekraczającej trzech stopni i zmierzyliśmy czas kilkudziesięciu drgań, dziesięciokrotnie potworzyliśmy pomiar zarówno dla pręta jak i pierścienia. Wyniki zanotowaliśmy w tabelkach.
 37. \end{enumerate}
 38.  
 39. \section{Wyniki pomiarów}
 40. \begin{table}[!htbp]
 41. \caption{Pomiar masy i długości}
 42. \begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
 43. \multicolumn{3}{|c|}{Pręt} \\ \hline
 44. & wartość & niepewność \\ \hline
 45. m[g] & 685 & 1 \\ \hline
 46. l[mm] & 746 & 1 \\ \hline
 47. b[mm] & 97 & 1 \\ \hline
 48. a[mm] & 276 & 1 \\ \hline
 49. \end{tabular}
 50.  
 51. \begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
 52. \multicolumn{3}{|c|}{Pierścień} \\ \hline
 53. & wartość & niepewność \\ \hline
 54. m[g] & 685 & 1 \\ \hline
 55. $D_{w}$[mm] & 74,6 & 1 \\ \hline
 56. $D_{z}[mm]$ & 97 & 1 \\ \hline
 57. $R_{z}[mm]$ & 276 & 1 \\ \hline
 58. e[mm] & 11 & 0,05 \\ \hline
 59. a[mm] &13.5 & 1,05 \\ \hline
 60. \end{tabular}
 61.  
 62. \end{table}
 63.  
 64. \begin{table}[!htbp]
 65. \caption{Pomiar okresu drań}
 66. \begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
 67. \multicolumn{4}{|c|}{Pręt} \\ \hline
 68. Lp. & Liczba okresów k & Czas t[s] dla k okresów & Okres $T_{i}[s]$ \\ \hline
 69. 1 & 30 & 39.32 & 1.310 \\ \hline
 70. 2 & 30 & 39.16 & 1.305 \\ \hline
 71. 3 & 30 & 39.57 & 1.319 \\ \hline
 72. 4 & 30 & 38.91 & 1.297 \\ \hline
 73. 5 & 30 & 39.39 & 1.312 \\ \hline
 74. 6 & 30 & 39.16 & 1.304 \\ \hline
 75. 7 & 30 & 40.02 & 1.334 \\ \hline
 76. 8 & 30 & 39.27 & 1.309 \\ \hline
 77. 9 & 30 & 38.97 & 1.299 \\ \hline
 78. 10 & 30 & 39.44 & 1.314 \\ \hline
 79. \multicolumn{4}{|l|}{Wartość średnia okresu $1.3103$} \\ \hline
 80. \multicolumn{4}{|l|}{Niepewność  $u(t): 3.38 * 10^{-3}$} \\ \hline
 81.  
 82.  
 83. \end{tabular}
 84.  
 85. \begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
 86. \multicolumn{4}{|c|}{Pręt} \\ \hline
 87. Lp. & Liczba okresów k & Czas t[s] dla k okresów & Okres $T_{i}[s]$ \\ \hline
 88. 1 & 30 & 30.68 & 1.023 \\ \hline
 89. 2 & 30 & 30.75 & 1.025 \\ \hline
 90. 3 & 30 & 30.87 & 1.029 \\ \hline
 91. 4 & 40 & 40.93 & 1.023 \\ \hline
 92. 5 & 40 & 40.81 & 1.020 \\ \hline
 93. 6 & 30 & 30.52 & 1.017 \\ \hline
 94. 7 & 30 & 31.02 & 1.034 \\ \hline
 95. 8 & 40 & 41.11 & 1.028 \\ \hline
 96. 9 & 40 & 40.57 & 1.014 \\ \hline
 97. 10 & 30 & 30.65 & 1.022 \\ \hline
 98. \multicolumn{4}{|l|}{Wartość średnia okresu $T: 1.0235$} \\ \hline
 99. \multicolumn{4}{|l|}{Niepewność  $u(t): 3.38 * 10^{-3}$} \\ \hline
 100. \end{tabular}
 101. \end{table}
 102.  
 103. \section{Opracowanie wyników pomiaru}
 104. \subsection{Dla pręta}
 105.  
 106. Ad.1
 107. \begin{equation}
 108. T = 2 * \pi \sqrt{\frac{I_{0}}{mga}}
 109. \end{equation}
 110.  
 111. Po przekształceniu:
 112.  
 113. \begin{equation}
 114. I_{0} = \frac{m g a T^{2}}{4 * \pi^2{2}}
 115. \end{equation}
 116.  
 117. \noindent Gdzie:\newline
 118. m - masa \newline
 119. g - przyśpieszenie grawitacyjne \newline
 120. a - odległość punktu zawieszenia od środka pręta\newline
 121. T - okres \newline
 122.  
 123.  
 124. \begin{equation}
 125. I_{0} = \frac{0,658 * 9,81 * 0,097 * 1,3103}{4 * 3,14^{2}} = 2,14 * 10^{-2}
 126. \end{equation}
 127.  
 128. ad 2. \newline
 129.  
 130. \begin{equation}
 131. I_{s} = I_{0} - m \cdot a^{2}
 132. \end{equation}
 133.  
 134. \begin{equation}
 135. I_{s} = 2,14 \cdot 10^{-2} - 0,658 \cdot 0,097^{2} = 1,5 \cdot 10^{-2}
 136. \end{equation}
 137.  
 138. \begin{equation}
 139. I_{s}^{geom} = \frac{1}{12} m \cdot l^{2}
 140. \end{equation}
 141.  
 142. \noindent m - masa pręta \newline
 143. l - długość pręta
 144.  
 145. \begin{align*}
 146. I_{s}^{geom} = \frac{1}{12} \cdot 0,658 \cdot 0,746^{2} = 4,6 \cdot 10^{-2}
 147. \end{align*}
 148.  
 149.  
 150.  
 151. \end{document}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top