Raizekas

Untitled

Mar 4th, 2021
517
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class Preke
 2. {
 3.     private String pavadinimas;
 4.     private double kaina;
 5.     private int kiekis;
 6.     private double visuVienetuKaina;                    // Pirmas variantas - pasidaryti papildomą kintamąjį ir jo reikšmę išsyk apskaičiuoti konstruktoriuje
 7.     private String medziaga;
 8.  
 9.     //---------------------Konstruktoriai---------------------
 10.  
 11.     //----------------- PROGRAMAVIMO APLINKOS SUGENERUOTI KONSTRUKTORIAI-------------
 12.     //------- Tuščias konstruktorius
 13.     public Preke()
 14.     {
 15.     }
 16.  
 17.     //-------- Pilnas konstruktorius
 18.  
 19.     public Preke(String pavadinimas, double kaina, int kiekis, String medziaga)
 20.     {
 21.         this.pavadinimas = pavadinimas;
 22.         this.kaina = kaina;
 23.         this.kiekis = kiekis;
 24.         this.visuVienetuKaina = kaina * kiekis;
 25.         this.medziaga = medziaga;
 26.     }
 27.  
 28.  
 29.  
 30.     /*
 31.     --------------------------------- RANKA SUKURTI/RAŠYTI KONSTRUKTORIAI--------------------------------
 32.     // Tuščiasis konstruktorius
 33.     public Preke()
 34.     {
 35.  
 36.     }
 37.  
 38.     // Pilnas konstruktorius
 39.     public Preke(String pavadinimas, double kaina2, int kiekis)
 40.     {
 41.         this.pavadinimas = pavadinimas;
 42.         kaina = kaina2;
 43.         // Galima naudoti su "this" raktažodžiu, tada gali ir parametruose paduodami kintamieji būti su tokiu pat vardu/pavadinimu
 44.         // Arba galima parametrų kintamiesiems suteikti skirtingus vardus, tada klasės kintamuosius galima naudoti be "this"
 45.         this.kiekis = kiekis;
 46.     }
 47.  
 48.     */
 49.  
 50.  
 51.     //------------------------------------- KLASĖS METODAI --------------------------
 52.     @Override
 53.     public String toString()
 54.     {
 55.         String grazinamasStr = "";
 56.         String prekesPavUzrasas = "Prekės pavadinimas: " + this.pavadinimas + "\n";
 57.         String prekesKainaUzrasas = "Prekės kaina: " + this.kaina + "\n";
 58.         String prekesKiekisUzrasas = "Sandėlyje yra: " + this.kiekis + "\n";
 59.         String prekesMedziagaUzrasas = "Prekės medžiaga: " + medziaga;              // jeigu metode vardai nesikartoja, rašyti "this" nėra būtina, tačiau ir nėra klaida
 60.  
 61.         grazinamasStr = prekesPavUzrasas + prekesKainaUzrasas + prekesKiekisUzrasas + prekesMedziagaUzrasas;
 62.  
 63.         return grazinamasStr;
 64.     }
 65.  
 66.  
 67.     // Antras variantas - jeigu neturėčiau iš pradžių kintamojo, o tiesiog, kai šios reikšmės reikia - ją apksaičiuoju ir paduodu programai
 68.     public double apskaiciuotiVisuVienetuSuma()
 69.     {
 70.         double visuVienetuSuma = kaina * kiekis;
 71.         return visuVienetuSuma;
 72.     }
 73.  
 74.  
 75.     //------------Getteriu setterių metodai
 76.     // Ranka rašytas getteris visų vienetų kainai
 77.     public double gautiVisuVienetuKaina()
 78.     {
 79.         return visuVienetuKaina;
 80.     }
 81.  
 82.     // Ranka rašytas setteris visų vienetų kainai
 83.     public void nustatytiVisuVienetuKaina(double visuVienetuKaina)
 84.     {
 85.         this.visuVienetuKaina = visuVienetuKaina;
 86.     }
 87.  
 88.     public String getPavadinimas()
 89.     {
 90.         return pavadinimas;
 91.     }
 92.  
 93.     public void setPavadinimas(String pavadinimas)
 94.     {
 95.         this.pavadinimas = pavadinimas;
 96.     }
 97.  
 98.     public double getKaina()
 99.     {
 100.         return kaina;
 101.     }
 102.  
 103.     public void setKaina(double kaina)
 104.     {
 105.         this.kaina = kaina;
 106.     }
 107.  
 108.     public int getKiekis()
 109.     {
 110.         return kiekis;
 111.     }
 112.  
 113.     public void setKiekis(int kiekis)
 114.     {
 115.         this.kiekis = kiekis;
 116.     }
 117.  
 118.     public double getVisuVienetuKaina()
 119.     {
 120.         return visuVienetuKaina;
 121.     }
 122.  
 123.     public void setVisuVienetuKaina(double visuVienetuKaina)
 124.     {
 125.         this.visuVienetuKaina = visuVienetuKaina;
 126.     }
 127.  
 128.     public String getMedziaga()
 129.     {
 130.         return medziaga;
 131.     }
 132.  
 133.     public void setMedziaga(String medziaga)
 134.     {
 135.         this.medziaga = medziaga;
 136.     }
 137. }
 138.  
RAW Paste Data