kamiln61

Untitled

Apr 13th, 2021
766
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.   KaskadaLED
 3.   ==============
 4.     Data utworzenia : 31.01.2018
 5.     Data modyfikacji: 02.04.2020
 6. */
 7.  
 8. /* Inicjalizacja zmiennych */
 9.  
 10. int count = 0;
 11. int timer = 200;
 12.  
 13. // W tablicy ledArray umieszczono nr zlącz cyfrowych
 14. // które połączone są z diodami LED
 15. int ledArray[5] = {8, 9, 10, 11, 12};
 16.  
 17. // Tablica ledDIP włącza/wyłącza podłączenie diod LED do kaskady
 18. // Działa jak przełącznik wielopolowy typu DIP Switch
 19. // Standardowo dioda nr 5 w sekwencji wyłączona
 20. int ledState[5] = {1, 1, 1, 1, 1};
 21.  
 22. int buttonPin = 2;
 23. int onBoardLed = 13;
 24. int onBoardLedState = HIGH;
 25. bool longPress = false;
 26. long time;
 27. bool isCascadeRunning = false;
 28. bool stoppedManually = false;
 29.  
 30. /* Koniec Inicjalizacji zmiennych */
 31.  
 32. /* Funkcja standardowa */
 33. void setup() {
 34.   // Przypisanie poszczególnym złączom roli wyjścia
 35.  
 36.   for (count = 0; count < 5; count++) {
 37.  
 38.     pinMode(ledArray[count], OUTPUT);
 39.   }
 40.  
 41.   pinMode(onBoardLed, OUTPUT);
 42.   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
 43.  
 44.   ledTest();
 45. }
 46.  
 47. /* Funkcja użytkownika
 48.    Kaskadowe zapalenie i gaszenie diód LED  */
 49. void ledCascada() {
 50.  
 51.   for (count = 0; count < 5; count++) {
 52.     if (ledState[count] == 1 ) {
 53.       digitalWrite(ledArray[count], HIGH);
 54.       delay(timer);
 55.       digitalWrite(ledArray[count], LOW);
 56.       delay(timer);
 57.     }
 58.     int readButton = digitalRead(buttonPin);
 59.     if (readButton == 0) {
 60.       isCascadeRunning = ! isCascadeRunning;
 61.       stoppedManually = true;
 62.  
 63.       delay(500); // wait until button debouncing complete
 64.  
 65.       break;
 66.     }
 67.   }
 68. }
 69.  
 70.  
 71. void ledCascadaStop() {
 72.   for (count = 0; count < 5; count++) {
 73.     digitalWrite(ledArray[count], LOW);
 74.   }
 75. }
 76.  
 77. /* Funkcja użytkownika
 78.    Zapalenie i zgaszenie wszystkich diód LED jednocześnie  */
 79. void ledTest() {
 80.   for (count = 0; count < 5; count++) {
 81.     digitalWrite(ledArray[count], HIGH);
 82.   }
 83.   delay (2000);
 84.   for (count = 0; count < 5; count++) {
 85.     digitalWrite(ledArray[count], LOW);
 86.   }
 87. }
 88.  
 89.  
 90.  
 91. /* Główna pętla programu */
 92. void loop() {
 93.   digitalWrite(onBoardLed, LOW);
 94.   if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
 95.     time = millis();
 96.     isCascadeRunning = ! isCascadeRunning;
 97.     stoppedManually = false;
 98.     delay(500); // wait until button debouncing complete
 99.  
 100.   }
 101.   // przycisk wcisniety na dluzej niz 2 sekundy
 102.   if ( (digitalRead(buttonPin) == LOW) && (time - millis() > 2000)) {
 103.     stoppedManually = false; //resetujemy flagi
 104.     isCascadeRunning = false;
 105.     longPress = true;
 106.     delay(500); // wait until button debouncing complete
 107.   }
 108.  
 109.   if ((isCascadeRunning == true) && (stoppedManually == false)) {
 110.     ledCascada();
 111.   }
 112.   if (stoppedManually == true) {
 113.     delay(500);
 114.     digitalWrite(onBoardLed, !digitalRead(onBoardLed));
 115.     delay(500);
 116.   }
 117.   if (longPress) {
 118.     longPress = false;
 119.     ledTest();
 120.  
 121.   }
 122. }
 123. /* End of File */
 124.  
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×